PROFI BAUCENTAR KATALOG ZAGREB SLAVONIJA RIJEKA PULA AKCIJA KERAMIKE I SANITARIJA PROLJEĆE LJETO 2020.

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

PROFI BAUCENTAR SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

~~s1n1at ~ Shaping the way people build Ploča gips-kartonska Smart 12,5xl20lrx2000mm ---------­ šifra 133604 • Smanjena težina PC CIJENA • Laganazarukovanje Sla 13,30 kn/m2 • Savršenollakorezanje Zg 13,99 kn/m2 • Ekološki proizvod-gips se100%reciklira Ri/Pu 14,32 kn/m2 Opločnik Classic siva, glatka, 20x20x6 cm šifra: 76219 PC CIJENA Zagreb 74,99 kn/m' Sla/Ri 87,99 kn/m' Većod: Pu 94,99 kn/m' 74!9 .,/ bez korozije, ne blijedi .,/ ne sadrži azbest .,/ polaganje ovisno osmjeru vjetra .,/ ekološki prihvatljivo 84!! 42!7 Porculanska pločica Mercury za van 30x60 cm šifra: 148974, 148975 89!5 --- Porculanska pločica za van, R9 19x80 cm 2KI. šifra: 149739, 149740, 149741 67!9 www.profibaucentar.hr prodaja@profibaucentar.hr Pratite nas na: /profibaucentar f • IGRAĐEVINSKI MATERIJALI I Blok Leieretherm 4,6 : Blok Leieretherm 5,4 25xl9xl9cm ; 29xl9xl9cm šifra 125512 : šifra 125511 PC CUENA PC CUENA Zagreb 3,S6kn/kom Zagreb 3,91 kn/kom Rijeka 4,30 kn/kom Rijeko 4,73 kn/kom Pula 4,55 kn/kom Pula 5,Q4 kn/kom BLOl 1HERMOSl'ONE POROBLOK {kao siporex) Opis Šifra PC cijena Blok pregradni Leieretherm ­ cuo u+z -­ 10x50x19cm šifra 125513 PC CIJENA Zagreb 4,86 kn/kom Rijeka 5,61 kn/kom Pula 6,25 kn/kom Blok V6/L Classic Blok Uniblok 4,6/1 29xl9xl9an QPE!UA'J917 25xl9xl9cm šifra 103090 inM šifra 136806 [JUNITHEA PC CUENA 2Y,eć od' : Slavonija 2,79 kn/kom ......:...;Pu;.;.:la'---'3,_79_kn....:./_ko_m PC CUENA 7 _Z_,ag::.....re_b--=2,_99_kn....;../_ko_m Zagreb 3,74 kn/kom kom Rijeka 3,42 kn/kom Rijeka 4,58 kn/kom : Porotherm 20 SP+E : Porotherm 25 SP+E : 20x37,5x23,8cm '~ : 25x37,5x23,8cm 1, : šifra 8909 Wlenerberger : šifro 97334 Wlenerberger PC CUENA PC CUENA Slavonija 11,23 kn/kom Zg/Sla 9,88 kn/kom Zagreb 11,23 kn/kom Rijeko 11,15 kn/kom Rijeko 12,79 kn/kom Pulo 12,06 kn/kom Pula 14,75 kn/kom Zagreb 8,64 kn/kom BlokTS-P 5 Slavonija 7,84 kn/kom 147452 600x200x50 mm Rijeko 8,28 kn/kom Pula 8,76 kn/kom Blok TS-P 10 Zagreb 13,46 kn/kom 600x200xlOO mm Slavonija 12,10 kn/kom 147454 Rijeka 14,11 kn/kompero/utor Pula 15,08 kn/kom vecod: . DOMAĆA... 784 • • • PROIZVODNJA kom BLOK YTONG POROBLOI {kao siporex) Oeis Šifra PC cijena Zagreb 8,89 kn/kom Blok P5/20 134581 Slavonija 8,89 kn/kom625x50x200 mm Opis Šifro cijena Rijeka 9,16 kn/kom 7 gazišta, max visina 400cm 136739 648,00 kn/kom 625xl00x200 mm 134583 Slavonija 13,73 kn/kom Blok ZP l0/20 Zagreb 13,73 kn/kom 8 gazišta, max visina 480cm 136740 980,10 kn/kom9 gazišta, max visina 560cm 136741 984,60 kn/kom (pero/ular) Rijeka 14,34 kn/kom 10 gazišta, max visina 640cm 136742 1222,20 kn/kom 11 gazišta, max visina 720cm 136743 1240,20 kn/kom 12 gazišta, max visina 800cm 136744 1994,40 kn/kom YTONG® Većod: 8'' 13 gazišta, max visina 880cm 136745 2186,10 kn/kom kom 14 gazišta, max visina 960cm 136746 2451,60 kn/kom /,~ 2/,~ /? {/f ~,ft /HRVATSKI GilADfvJNSKlpr~fiLANAC ?~'[? {/~ /, /, ' ' ' "' ' ,· ~ ' ' ' ' . ' ' „ ' ' ' ' . ' . \ . ~ ' ' ' CEMENT, ESIRIH, NAMAL I VAPNO Opis Šifra PC Ci(ena VREĆA Zagreb 19,25 kn/vre Cement 11/B-M (P-S} Slavonija 20,25 kn/vre32,5 RSTANDARD, 74897 Rijeka 19,25 kn/vre 25 kg/vreća Pula 20,25 kn/vre Zagreb 19,75 kn/vre Cement 11/A-M Slavonija 21,00 kn/vre{S-V} 42,5N SPECIAL 96883 Rijeka 20,00 kn/vre 25kg/vreća Pula 21,25 kn/vre Zagreb 13,60 kn/vreNamaI Slavonija 13,60 kn/vre 103092 20kg/vreća Rijeka 13,20 kn/vre Pula 15,00 kn/vre Hidratno vapno Zagreb 21,50 kn/vre CL 90-S 127205 Slavonija 20,75 kn/vre 25kg/vreća Ri/Pu 23,75 kn/vre Estrih cementni Zagreb 23,06 kn/vre Estrich ZE 20 117037 Slavonija 23,06 kn/vre 25kg/vreća Ri/Pu 23,06 kn/vre PLCKA 0513 T&G UTOR4 Opis Šifra cijena OSB3 T&G 12X625X2500mm 62463 32,99 kn/m2 OSB3T&G15X625X2500mm 62464 41,99 kn/m2 OSB3T&G18X625X2500mm 62465 49,99 kn/m2 Daska građevinska Građa jelova rezana 4m/24mm, šifra 8094 standardne dimenzije, šifra 51206 Šindra zelena ili crvena pravokutna Betonska cijev tip B Betonska cijev tip B 30011 ooo •• nexe 50011 ooo •• nexe llOkg/kom • 235kg/kom • šifra: 50699 HH + šifra: 50701 HH + PC CIJENA PC CIJENA Zagreb 72,63 kn/kom Zagreb 139,32 kn/kom Slavonija 62,55 kn/kom Slavonija 121,23 kn/kom Rijeka 79,47 kn/kom Rijeka 154,08 kn/kom Pula 93,G6 kn/kom Pula 183,78 kn/kom Miješalica za beton 125 Limex l 25L, LS pristenšifra: šifra: 101813 149017 329.:: Letva jela/smreka Štafla jela/smreka 5x3, 4m, šifra: 8090 8x5, 4m, šifra 8092 1. I' 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. I A 1. 1. 1. /, 1. 1. 1. ~ '1 MOGUĆNOST PLAĆANJA DO 36 RATA BEZ KAMATA I NAKNADA Diners Club ERSTE banka ~ 3 ~ ' ,, , „, '' '' "'' , „, „, „,'''' ' ·''''" I :,7' l ; • 1't1Ji l:I!,,,,!l3:,,,;1J : ~ it • 1'/pl ; ·Ii i I • Crijep Mediteran M-977 Crijep Premium 1/1 l/l l3,9kom/m2 12,5komfm2 šifra: 103847 šifra: 145378 -i-rn -i-rn Većod: PC CIJENA PC CIJENA Zagreb 3,97 kn/komRijeka 3,59 lm/kom Slavonija 3,59 kn/kom Crijep Glinex a1nexe Crije.e :1nexe CrijeP. EIRB!,! : Crijet.Cez~r :1nexe 11111• h'h* 3&"3* KontinentaI Med1teran Med1teran : engo irani l/l ririrodni Antik : natur 13kom/m2 /l 2 1/1 : l/l šifra: 13 kom~m 13kom/m2 : l0kom/m2 46966 šifra: 9 313 šifra: 114843 : šifra: 91226 PC CIJENA PC CIJENA PC CIJENA PC CIJENA PC CIJENA Zagreb 4J O kn/kom Slavonija 5[22 lm/kom Zagreb 5,771m/kom Zagreb 8[22 lm/kom Zagreb 3[971m/kom Slavonija 4,04 kn/kom Zagreb 5,72 lm/kom Slavonija 5,48 lm/kom Slavonija 7,48 lm/kom Ri/Pu 3,79 lm/kom Rijeka 4,73 kn/kom Rijeka 6,12 lm/kom Rijeka 6,06 lm/kom Rijeka 8,78 lm/kom Crijep Renova plus crvenaksmeđa, crna betons i l0-11 komfm2 šifra: 138962, 138963, 138939 PC CIJENA Zagreb 4,30 lm/kom Slavonija 4,30 lm/kom Rijeka 4,73 lm/kom Pula 4,95 lm/kom 1IQ;lft1li1 4311 ::° 56!2 Opis Šifro PC Cijena Plašt betonski Zg/Ri 34,90 kn/kom 9072 fi 16, 33x3lx31 cm Slo 36,32 kn/kom Sla 41,00 kn/kom Cijev šamotna Zg 39,19 kn/kom 9076 fi 16, l6/33cm Ri 33,65 kn/kom Pu 34,67 kn/kom Sla 29,59 kn/!ig Kit vezivi za dimnjak Zg 28,43 kn/kg 9103 7kg/kanta Ri 35,34 kn/kg Pu 36,39 kn/kli Ploča Gliss Dual 6x2,10 m 62,99 kn/kom Rozeta dilataciona f~ 70,16 kn/kom ~rozirna 9099 za dimnjak li 16 Ri 139,99 kn/kom ~ebljina 10 mm DIMNJAK šifra: 7707 Pu 144,20 kn/kom 144,62 kn/kom SETPGM1DM Priključak za vrata f~ 151,00 kn/kom 9084 116 fi 16/66 Ri 152,15 kn/kom Pu 156,70 kn/kom od7MRARA 144,62 kn/kom IZNOSI: Prikliulak za pef f~ 151,00 kn/kom 9080 fi 16/66 Ri 152,15 kn/kom Pu 156,70 kn/kom 195,50 kn/kom Već od: Vrata limena f~ 203,86 kn/kom za dimnjak Ri 322,28 kn/komPu 332,79 kn/kom PC CIJENA Zg 184,34 kn/rola Tervol trako Slo/Ri/Pu 11U6 lm/m2 30m/rolo 64202 Sla 191,85 kn/rola 2466!5 9095 Ri/Pu 184,24 kn/rola Zagreb 112,95 lm/m2 1. /, I, 1. I: 1. 1. /, 1. 1. 1. 1. /, 1. /, 1, 7· 1. 1. /, ' ( 4 < f ~ ( ~· :fz HRVATSKI GRAĐEVINSKI LANAC P~'.: J ; ~ :\ ~ ' ' ' ' ·' ~ ' .„ ' ' """ ' ' ' ' ' „ ' ~ ' ~ ' ·~ ' ' ' „ ' ~ ' „ ' ' ' ' ' \ . ·' ' ' ' /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, 'i. /I / WWW.PROFIBAUCENTAR.HR ~ s ~ ' ' ' ' „ ' .„ ' ' ' -' • ' „ ' ' ' ' ' ' . ' ' " ' " ' ' OPE«Al917 EUROterm je nova, suvremena generacija termo blokova velikih dimenzija. Europski standardi veličine, što podrazumijeva visinu od 23,8 cm, uvjetuje brži proces izgradnje, a u konačnici rezultat je ušteda vremena. Za lm visine zida, umjesto S redova E4JA • term 11111 potrebna su 4 reda. CE: 111•1 EUROterm 10 UT 111•1 EUROterm 12 UT 111•1 EUROterm 25 UT/M NAJBOLJE OD SINTETIČKIH I AKRILNIH BOJA U JEDNOM PRVA ECO SANDWICH KUĆA -Koprivnica TEHNIČKAPRIPREMA I KONSTRUKCIJSKI BIRO, LUČKO 00385/116599-7 42, 00385/116599-750, info@betonlucko.hr PODRŠKA I PRIPREMA PROJEKATA BETONSKE GALANTERIJE, LUČKO: 00385/1/6599-714, 00385/1/6599-700, info@betonlucko.hr PROIZVODNI PROGRAM: -betonski opločnici -obloge stuba -fa~adne obloge -HZ program -specijalni betonski elementi -predgotovljeni AB zidovi -montažni stubišni krakovi -AB stropne ploče -AB montažne hale -dodatni betonski elementi NOVITETI: -ECO-SANDWICH paneli -RUCONBAR -zidovi za zaštitu od buke -UHPC betoni BETON LUĆKO d.o.o. Puškarićeva 1b, 10250 LUĆKO www.betonlucko.hr ~s1rnat ~ Shaping the way people build GIPS KARTONSKE PLOČE ZA SVE NAMJENE Siniat gips-kartonske ploče izrađene su u skladu i prema najvišim standardima koje nameću sustavi konstrukcija suhe gradnje. Čak i više, Siniat nudi posebne vrste gipsanih ploča koje su dizajnirane za uporabu u posebno teškim uvjetima. Naš asortiman gips-kartonskih ploča uključuje, ali nije ograničen samo na one prikazane u nastavku: Vlagootporna gipsna ploča Za unutarnju upotrebu , prostori sa povećanomvlagom Smanjene težine Lagana za rukovanje Zaštita od udara Vrhunskaakustičnasvojstva Otpornost na vlagu (Hl) Vrhunska nosivost Nida Boardfix ~Š~~o za GK ploče šifra: 121471 Nida Boardfix lijepilo za gipskartonske ploče na bazi gipsa. Lijepljenje na podloge od opeke i betona uz predhodnu primjenu primera Adera UNIVERSAL. CONNECT -Ultra moderna traka za spojeve gipskartonskih ploča. Connect trake prikladne su za spajanja Odrezati odgovarajuću gipskrtonskih ploča na ravnim površinama dužinu trake (kao što su stropovi ili zid). Mogu se upotrijebiti umjesto mrežice, trake od staklenih vlakana ili Saviti traku duž papirne bandaž trake. Inovativna formula perforacije pod kutem 90° ili ovisno o potrebi jezgre trake osigurava visoku trajnost spoja i jamči da se duže vremena neće pojavljivati pukotine. Vodootporna gipskartonska ploča Upijanjevodemanjeod3% Dodatak protiv gljivica i pljesni Primjena u interijeru i exterijeru. READYMIX PREGY WAB -Hidrofobna masa za ispunu spojeva. Pregywab je hidrofobna masa, tvornički pripremljena za upotrebu, s boljim prianjanjem i obradivosti, namijenjena za uporabu u prostorijama izloženim ekstremno visokoj "­ vlažnosti. COMFORT -Ultra moderna traka za završnu obradu i ojačanje unutarnjih i vanjskih kuteva u sustavima gipskartonskih ploča. Comfort trake prikladne su za izvođenje i jačanje unutarnjih i vanjskih kuteva, umjesto raznovrsnih kutnih profila, npr. aluminijskih. Traka izravnava, ispravlja i ukrućuje složene spojeve između gipskartonskih ploča i značajno olakšava radove na izvođenju unutarnjih i vanjskih kuteva zidova i stropova, neovisno o vrsti kuta između njih. Cementu je ravna cementna ploča ojačana vlaknima pogodna za vanjsku i unutarnju primjenu. Ploče su proizvedene Hatscheck tehnologijom, le su autoklavirane, što osigurava optimalnu dimenzionalnu stabilnost i mehanilku otpornost. Ploče su izrađene od cementa, organskih vlakana, silikata, aditiva ivode. Primjena: Unutrašnja primjena: ~stropni idrugi sustavi uuvjetima srednje vlažnosti (kuhinja, kupaonica, negrijani podrum, parking, proizvodna postrojenja, skladište, sportska hala, javne praonice...). Vanjska primjena: ~ podloga za nanošenje dekorativnih slojeva uvišeslojnim fasadnim sustavima, ventilirane fasade, podloga za termoizolaciju, obloge konstruktivnih elemenata, balkonske pregrade, dekorativni elementi... I­ ISUHA GRADNJA I Ploča gips-kartonska GKB Ploča cementna Cementex 12,Sx120llx2000mm 12xl200x2400mm šifra 120526 vlaknacementna ploča šifra 147507 n1da Već od: PC CIJENA Ri/Pu 118J 3 kn/m2 Ri 15,52 kn/m2 Zg/Sla 125,00 kn/m2 1185~ Ploča gips-kartonska RBI Vijak TN 2Smm Vijak s tiplom \đ Rigips lmpre~nirana d lOOOkamTiak 6/40 SUIT-GOllAIN 12,5xl2 x2000mm šifra: 127 12 l 100kom/pakšifra 147357 šifra: 127297 već od ~ CIJENA već od Zagreb 21,90 kn/m2 PC CIJENA Slavonija 19,88 kn/m2 Zagreb 41,86 kn/pak Rijeka 22,20 kn/m2 Sla/Ri/Pu 43,98 kn/pak 198! 41!~ 23!~ Nida Fresh PRO Nida Pro ls_punjivač za GK ploče gotova masa za gletanje5kg, šifra: 121470 GK ploča, 20 kg šifra: 125767 Ostali PROFILI I PRIBOR Opis PC Šifra cijena Profil UD 28x27/3000 5102 Zagreb Slavonija Ri/Pu 4,17 kn/m' 4,70 kn/m'4,75 kn/m' Profil CD 60x27/3000 5100 Zagreb Slavonija Ri/Pu 6,11 kn/m' 6,70 kn/m'6,59 kn/m' Križna spojnica za CD profil 60/27 127285 Zagreb Sla/Ri/Pu 1,39 kn/kom 1A9kn/kom Ravna spojnica 127286 Zagreb Sla/Ri/Pu 1,53 kn/kom 1,74 kn/kom Nosačdirektni 12,5 za CD profil 60/27 127284 Zagreb Sla/Ri/Pu 1,35 kn/kom 1,36 kn/kom /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, / ' '„, '·' ~' ' '·' '„, ' ' ' ' '·' ' ' ' ~ Hidroi:wlacija URSa KUmĐL ~I IIZOLACIJE I '"I kat1·an IZOIACUA PREGRADNIH ZIDOVA Lagane ploče od kamene vune. Proizvod je negoriv, otporan no visoke temperature, vodoodbojon, otporan no starenje te kemijski neutralan. Moguće go je koširoti staklenim voolimo, svilom, ol. folijom inotron papirom. _Op~is~~~~~~~~~Ši_fro~~~-'ijena ~__ Vuno kameno TW 50mm 7009 19A9 kn/m' Vuno kameno TW 75mm 7010 29,21 kn/m2 Vuno kameno TW lOOmm 7011 38,95 kn/m' ~~~~~~~~~~~~~~~­ IZOIACIJA KOSIH KROVOVA Izolacijske ploče namijenjene zo toplinsku, zvučnu iprotupožarnu izolaciju potkrovlja ikrovne kosine. Ugrađuju se između rogova gdje izolacijo nije izložena tlačnom opterećenju. Opis Šifro cijena Vuno kameno KP lOOmm l000x800 99108 43,39 kn/m2 Vuno kameno KP 120mm l000x800 92604 52,06 kn/m2 Vuno kameno KP 140mm l000x800 99107 60,71 kn/m2 IZOIACIJA KOSIH KROVOVA Toplotna izvučno izolacijo zo kose krovove -između rogova, zo polaganje no podlogu, dodatno izolacijo ukosim krovovima (ispod rogova), kao iispuna uspuštenim plafonima. Opis Sifro cijena Vuno mineralno DF 39, 50mm 121937 8,33 kn/m2 Vuno mineralno DF 39, lOOmm 121940 16,60 kn/m2 Vuno mineralno DF 39, 120mm 121941 19,94 kn/m2 Vuno mineralno DF 39, 140mm 121942 23,25 kn/m2 IZOIACIJA KOSIH KROVOVA Toplinsko izvučno izolacijo kosih krovova ukojima se postavlja između rogova sdonje strane, dodatni izolacijski sloj ispod rogova te izolacijo montažnih drvenih zidova idrugih konstrukcijo svećim zahtjevima zo zvučnu itoplinsku izolaciju. Opis Šifro cijena Vuno mineralno SF 34, 50mm 121931 13,90 kn/m2 Vuno mineralno SF 34, lOOmm 121932 30A9 kn/m2 Vuno mineralno SF 34, 120mm 121933 35,38 kn/m' Vuno mineralno SF 34, 160mm 121935 47A3 kn/m2 IZOIACIJA MOKRIH ESIRIHA HIDROIZOIACUSKE TUKE Podne izolacijske ploče namijenjene zo toplinsku, Opis Šifra cijena zvučnu i protupožarnu zaštitu plivajućih podova stambenih i poslovnih prostora. Ugrađuju se ispod mokrih Trako Bituvol V-3 N10m2/omot 7585 155,99 kn/kom estriho i pogodne suzo opterećenje do 2kPo. Traka Bituvol V-4 NlOm'/omot 7586 207,98 kn/kom _Op_is~~~~~~~~~Ši_fro~~~-je~ ci_na Resitol 9kg/kanto 24509 132,98 kn/komVuno kameno TP l000x600 20mm 24675 25,77 kn/m2 Vuno kameno TP 1000x600 30mm 22070 36,79 kn/m2 Rubitrox 150/100 sposipom, lOm'/omot 7583 96,98 kn/kom Vuno kameno TP l000x600 50mm 22683 61,32 kn/m2 Voalplost V3 l0m'/omot 45966 137,99 kn/kom Voalplost V4 lOm'/omot 45968 186,99 kn/komLAGANI SAMONOSIVI IZOLACIJSKI FILC Toplinsko i zvučno izolacijo montažnih pregradnih zidova ikao izolacijsko punilo pod gips-kartonskim zidnim oblogama. Opis Šifro cijena Vuno stakleno TWF FONO 125533 8,33 kn/m'50mm 7500x625x4 WMl.1BMl9 TVRDI STIROPOR ZA PODOVE EPS 100 ~ Opis Šifro PC cijena Zagreb 4,99 kn/m2 lOmm l000x500URSa Slavonija 4,64 kn/m2 120389 30 m'/pok Rijeko 5,08 kn/m2 Pulo 5tl6 kn/m2 Zagreb 9,97kn/m2 20mm l000x500 Slavonija 9,08 kn/m' 120390 15 m'/pok Rijeko 10,17 kn/m2 Pulo 10,31 kn/m2 Zagreb 14,97 kn/m2 30mm l000x500 Slavonija 13,73 kn/m2 120391 10 m'/pok Rijeko 15,25 kn/m2 Pulo 15A6 kn/m2 XPS R300 REBRASTI RAVNI ILI PREKLOP cijena Opis Šifra XPS R300 20mm, l250x600 mm 149560 19,07kn/m2 XPS R300 30mm, l250x600 mm 149561 28,61 kn/m2 XPS R300 50mm, l250x600 mm 149569 47,68 kn/m2 XPS R300 80mm, l250x600 mm 149575 76,28 kn/m2 XPS R300 lOOmm, 1250x600 mm 149579 95,35 kn/m2 SJIROPOR SIMAPOR EPS F Termo-izolacijske ploče izrođene od blokova EPS-o bez regeneroto, sdugim periodom dimenzijske stabilizacije (odležovonjo). Ploče se izrađuju so ibez preklopa. Ove ploče se primjenjuju upovezanim sustavimo zo vanjsku izolaciju (ETICS) no bozi ekspondironog polistireno (EPS) isukladne su HRN EN 13499:2004 te HRN EN 13163:2002. KumaL Opis Šifro PC cijena 50mm 1000x500 120400 ZagrebSlavonijaRijekoPulo 17,30 kn/m2 17,00 kn/m2 18A5 kn/m2 l8~0kn/m2 80mm 1000x500 120403 ZagrebSlavonijaRijekoPulo 27,99 kn/m2 27,20 kn/m2 29,52 kn/m2 30,08 kn/m2 lOOmm 1000x500 120405 ZagrebSlavonijaRijekoPulo 35,00 kn/m2 34,00 kn/m2 36,90 kn/m2 37,60 kn/m2 / , 1 . 1. / , / , 1 . / , / , / , / , / , / , /, 1 . / , / , 1 . / , ~ '1 WWW.PROFIBAUCENTAR.HR ~ 11 ~ ' ,' ' · ' · ' .­ ' '' ' · ' ''''' ,, , ,,,., ,,„,„ ,,, Proizvodi za sve • nam1ene www.texo.hr I.I Texo Hrvatska ll@texohr SILICA 1111 1111 ACTIVE B·M·M PERFECT I Uvjerljiva kvaliteta u suhoj gradnji Vijci za gips­vlaknaste ploče 3,9x 19 mm 3,9x20 mm 3,9x30 mm 1 000 kom/pak Vijci za pričvršćivanje ploča od gipsanih vlakana Fermacell na drvene i metalne konstrukcije u području zida i stropa i za pričvršćivanje podnih elemenata Fermacell estriha. e;...~' ~~ ~"5.e"Q ~..._..._ ~c; Ploča Firepanel A 1 12,Smm 2000x1250x12,5 mm šifra: 128057 Gipsom vezana protupožarna ploča odgovara klasi građevnog materijala A 1 (negorivo) i u građevnom elementu je još učinkovitija od standardne Fermacell gipsvlaknaste ploče. *dostupno u debljini: 10, 12,5 i 15 mm Suhi nasip 50 L šifra: 54453 Masa za izravnavanje neravnih površina suhog estriha u starim i novim zgradama. Na ekonomičan način mogu se stvoriti učinkovite barijere za zaštitu od požara i topline. Masa idealna je za upotrebu u elementima estriha Fermacell®. Ljepilo za estrihe 1 kg Fermacell ljepilo za estrihe je jednokomponentno ljepilo na bazi poliuretana za profesionalne korisnike. Pogodan je za lijepljenje Fermacell gipsanih vlakana ili Estrih element 20mm ili 25 mm 1500x500x20 mm 1500x500x25 mm elemenata estriha Od gipsvlaknastih ploča bez izolacijskog Powerpanel TE. materijala, za primjenu kao suhi estrih. -­ Fasadr,i toplinski Sustavi 10 GODINA GARANCIJE .li\. STOGODIŠNJE ISKUSTVO GARANCUA UNITERM -· -------------·@ TEMELJNI PREMAZ: PROVJERENA ELEMENTI SUSTAVA UČNKOVITOST ~J~~ --------------0 LIJEPLJENJE: UNITERM/LJEPILO ZA EPS VRHUNSKA ----------------· MORT ZA ARMATURNI SLOJ: KVALITETA MINERALKVARC GRUND SIGURNA t-------------• ZAVRŠNA OBRADA: UŠTEDA TERAKRIL Z; R; Š;VA; UNI SILIKATNAŽBUKAZ; R; Š;VA @Samoborka· www.samoborka.hr Chromos-Svjetlost d.o.o., M. Stojanoviča 13, HR-35 257 Lužani, REPUBLIKA HRVATSKA, T: +385 35 213 800, www.chromos-svjetlost.hr FASADNI SUSTAV SA STIROPOROM Naziv Šifra Cijena Stirofix & Glet Profilabel Zg/Sla 1,50 kn/kg 121181 ljepilo za gletanje stiropora 25kg Ri/Pu 1,66 kn/kg Žbuka silikonska 1,5mm Profilabel 123757 179,91 kn/kom zaglađena, bijela 25kg Extra Grund Profilabel 20kg 124166 167,80 kn/kom Zagreb 17,30 kn/m2 Slavonija 17,00 kn/m2 Stiropor Simapor EPS-F 50/1000/500 120400 Rijeka 18,45 kn/m2 Pula 18,80 kn/m2 Mrežica fasadna Vertex 160 g, 4x4mm, 55m2/rola 147848 4,99 kn/m2 Pričvrsnica plastična Profilabel lOOmm lOOkom/pak 128959 0,53 kn/kom Profil PVC balkonski okapni s mrežicom lOxlO 2,5m 88300 9,51 kn/m' Kutnik PVC s mrežicom 8x12 cm / 2,5 m 6948 3,32 kn/m' *ovisno odebljini stiropora Profil fn„fJ 11111 Već od po 1 m2: FASADNI SUSTAVI Žbuka Akrilna zaglađena 25~g/vre Akrilna žbuka l,5mm šifra 84475 ~ENAžBUiU' Ljepilo i masa za gletanjestiroporaStirofix & Glet 25kgšifra 121181 PC Zg/Sla PC Ri/Pu 150 ,, kg kg Pjena PU Easy Fix 825 mi za !iepljenjeEPS-a 12kom/pak pef šifra 140942 kom 42!? /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, / '' ,.,, ' ·' "' '' ~>' ·' .., , ' ·''' ' ·'''' MINERALKVARC CiRUND OBOJENI TERAKRIL UNI Z 1,5 mm Pakiranje: 15 l Pakiranje: 25 kg univerzalni obojeni temeljni premaz akrilatna završno dekorativna Sifra: 6639 ~buka zaribane teksture Sifra: 150344 252,90 kom 209,50 kom --~ \ '--i ) \ TERAKRILUNI 2 o e Akrii.tna~-­ """"dt. ' ' ' ' '"' ' Betonudajemooblik od1901.godine BETONSKI PROIZVODI 117-godišnja tradicija. Garancija kvalitete www.oblak.si kg • Unlvenalnl predpremu • PrUe PllaaanJa lleramlClllh PIOCICI na alatlle povrllne • SISlem „PIOClca na ploClcu" • sdodatllOm llvarcnoa PUesb • PrllnJenJlvD za podna arUanJa, kupaonice, terase, balkone • Palliranie 11la, Jlla i 251111 8!9M • ••••Ullna n1lllbll111msaza1111r1nJa lnova ra1:11P111nl • PllmJenJIVI liPlllna 111J1nJ1. UPIDnlce. lllllllna 111rase •••most11 razvol blllllllla I1UMca • za llrlna 11112-1omm • llDlll CGMI pram El 13181 • lom••• • 20 nlJlnsl PaldnnJa 21115 q • Premlum nellllbllna masa za hlalranJe • PrllnJenJlva za p1dna arUanJa. terase, balllOne te oblaaanJe fasada Ibazena • Otpornost na nzvol ballterUa IaUMca ldodatall snbnJ, na mehanlCllO habanJe, liSlabllna • za lirine hlaa 2-15mm • Razred CG2WI prema EN 13888 • lostuDna u10 nijansi • Pakirani• 51111 • Relslbllna PDlllllllH8•ntna •111ro1n1acusa masa • za •nrllns11111m11i:uu unUllrnJlh Inilskih Plllldl11 • PrlmJ•nJIVI za 111111111ru1n1a.11111111111:11, 11rase. 1111001 • P11adna lihldrolZtllacU1 IOdanlh SPramnlkl I •Ullll • PaklranJe CI 20Q -~~.~ 15203 kom l68!1 • Elastična bnvena tnlla • za kuleVe, delnacum hlae 1Sl. • za unulamie i Vln.iSlle radove • Prim.ieniiva za podna grijania. llupaonice, 11rase, balllOne • Palliranie 10 i 50m kg • ViSlllOllvalillblo nellSibillO bijelo UePilO za PIOCiCI • za unutamie i vanisllo polaaanie uramiCllih ploCica ncea llrmata • Prim.ieniivl za podna grijania, llupaonice, terase, balllOne i bazene • sdodalllOm mlllrlVlallana • Razred cm prema EN 12004 • PalllranJe 251la 46!!.J2!! • Tri.ino elastiCni silillonslli kit • za brtvlieni• spojeva i dil811cijsllih hlaa usanitamim prestorijama • Otporan na plQesnl IaUIVlce • IDSIUDBn u12 nHansl 131~146! • TelluCa hldrelzolacUsllB IDIU• • za lzollranJe unutarnJlh zldm od a11sanlh lbulla te unutamllh zldon I11dova od alpsllartonslllh pl1ča1rUe polaaanJa pločica • PalllranJe 51201111 Miješalica za sudoper EMDEWhite Shape mesing šifra: 143393 718~~ Miješalica za tuš EMDE White Square mesing šifra: 143394 573~~ Miješalica za kadu EMDE White mesing šifra: Square bijela 138113 Naša robna marka! CERATRIM ALUMINIJSKI PROFILI ZA PLOČICE /. /, /. /. /, /. /, /. /A /, /. /. /. /. /. /. /. /. /A /, ' ' ' ' ,,;. ' " ' „," ' ~~ ' ' ' ' .)~ ' " ~' ' µ "" ' ' ' r ' ' • ' ' ' ..-' ' ' ' VODOVODNI MATERIJAL Opis Šifra Cijena Opis Šifra Cijena PPR CIJEV PN20 020 130502 6,79 kn/m' HT PP CIJEV 032X250 130617 3,02 kn/kom PPR CIJEV PN20 025 130503 10,59 kn/m' HT PP CIJEV 032XIOOO 130618 7,93 kn/kom PPR CIJEV PN20 032 130504 17,80 kn/m' HT PP CIJEV 040X250 130619 3,45 kn/kom PPR CIJEV PN20 040 130505 27,39 kn/kom HT PP CIJEV 040X500 130620 5,36 kn/kom PPR KOLJENO 020/45° 130509 2,61 kn/kom HT PP CIJEV 050x250 130622 3,69 kn/kom PPR KOLJENO 020/90° 130508 1,28 kn/kom HT PP CIJEV 050x500 130623 5,69 kn/kom PPR KOLJENO 025/45° 130524 4,39 kn/kom HT PP CIJEV 050xl000 130624 9,79 kn/kom PPR KOLJENO 025/90° 130523 2,39 kn/kom HT PP CIJEV 011OXI000 130633 30,69 kn/kom PPR KOLJENO Ž/M 020/45° 130512 3,39 kn/kom HT PP CIJEV 011 Ox500 130632 17,59 kn/kom PPR KOLJENO Ž/M 020/90° 130511 2,69 kn/kom HT PP KOLJENO 0110/45° 130657 10,33 kn/kom PPR TKOMAD 020 130510 1,99 kn/kom HT PP KOLJENO 0110/87° 130658 10,33 kn/kom PPR TKOMAD 025 130526 3,69 kn/kom HT PP KOLJENO 050/45° 130651 2,73 kn/kom PPR REDUKCIJA 025/20 130513 1,85 kn/kom HT PP KOLJENO 050/87° 130652 2,73 kn/kom PPR REDUKCIJA 032/20 130574 2,29 kn/kom PPR REDUKCIJA FI 50/32 130601 7,50 kn/kom HT PP TKOMAD (RAČVA) 130675 19,20 kn/kom110/110/45° HT PP TKOMAD (RAČVA) 130673 13,00 kn/kom IZOLACIJA S-IZO 22x4mm 134565 2,85 kn/kom 110/50/45° IZOLACIJA S-IZO 28x4mm 134566 3,20 kn/kom HT PP TKOMAD (RAČVA) 130663 5,36 kn/kom50/50/45° / .\. , \. , \. , \. , \. , \. , \. , \. , \. . \. , \. , \. . \. . \. . \. , \. ' . \ ,· WWW.PROFIBAUCENTAR.HR ~ 47 ~ ' , , , . , , , , , , ,.. , , . , , , .... , . , , " , , JEDNOSTAVNO DO DODATNIH POGODNOSTI ! Pogodnosti koie ostvaruiete PllO CllRĐ karticom? ~ Dodatni popusti pri kupnji 501 IQoi POPUST ovisno o količini i asortimanu 10 • 10 -.,,/ Najniže cijene za maloprodajne i veleprodajne kupce -.,,/ Besplatno stručno savjetovanje, redovito primanje novosti putem E-maila ...J Pozivi na brojne radionice i prezentacije dobavljača -.,,/ Usluga izvođenja radova po sistemu ključ u ruke ...J Povoljnija cijena dostave za članove programa PRO CARD, mogućnost istovara krunskom dizalicom -.,,/ Odgoda plaćanja za obrtnike i tvrtke lnformiraite se o PRO CARĐ kartici i iskoristite pristupaniem broine pogodnosti Kao privatna osoba, tvrtka ili obrtnik, kod nas ćete naći široki asortiman vrhunske kvalitete, koji će savršeno zadovoljiti sve Vaše potrebe, a ako postanete korisnik PRO CAllD programa, očekuju Vas brojne pogodnosti i uštede. Srdačno Vas pozivamo! Kako najbrže do popusta? Ovjerenu ipotpisanu pristupnicu predajte ubilo kojoj od naših poslovnica, gdje ćete odmah nakon ispunjenih podataka moći podignuti karticu ipočeti koristiti pogodnosti programa popusta PRO CARD-a. Pristupnu izjava se može ispuniti ionline na www.profibaucentar.hr te uz predočenje osobne iskaznice podići u željenom prodajnom centru. Ukratko o PRO CAIĐ programu viernosti: POPUST kod svake kupnje minimalno So/o! PRO CAllD popuste možete koristiti usvim prodajnom centrima uRepublici Hrvatskoj -Zagreb, Rijeka, Đakovo, Osijek, SI.Brod, Vinkovci, Pula, Zadar i Dubrovnik. Osim redovnog popusta od 1 O o/o za gotovinsko plaćanje, kao član PRO CARD-a moguće je ostvariti i dodatni popust od S-10% za jednokratno plaćanje ovisno o količini i asortimanu kupljene robe. Popust vrijedi i kod obročne otplate na rate kreditnim karticama te iznosi minimalno So/o za redovne cijene. *NAPOMENA: popust ne vrijedi za artikle na akciji ili već dodatno snižene proizvode, minimalan popust za asortiman grube gradnje iznosi 2%. + Akcijske cijene iz kataloške ponude svaki mjesec Redovito obavještavanje oakcijama iposebnim pogodnostima putem E-maila. Pratite objave Profi baucentra, informirajte se unašim katalozima, na društvenim mrežama ili online www.profibaucentar.hr. + Dostava na lokaciju Kod većih kupovina nudimo Vam organiziranu dostavu (npr. do gradilišta) po sniženoj cijeni smogućnosti istovara kranskom dizalicom. + Odgoda plaćanja za obrtnike i tvrtke Obrtnik ste, tvrtka ili pravna osoba? Osigurajte praktičnu mogućnost kupovine u prodajnim centrima Profi baucentra uz predočenje PRO CAllD kartice. Obračunska razdoblje iznosi mjesec dana. Obračun spozivom na plaćanje dobivate početkom svakog mjeseca za kupnju učinjenu uprethodnom mjesecu. Ako želite ostvariti i pogodnost odgođenog plaćanja, odmah uz pristupnu izjavu ili kasnije kada budete željeli, potrebno je priložiti dokaze oposlovanju (izvadak iz registarskog suda i BON2). Uvremenskom razdoblju od dva tjedna kontaktirat ćemo Vas uvezi s odobrenjem limita isklapanjem ugovora. + Mogućnosti plaćanja: Gotovina, debitne kartice jednokratno. Obročna otplata na rate kreditnim karticama: Osigurava nas litriglav osiguranje

face