LIDL KATALOG - OSTAJEMO POVOLJNI! - Sniženje do 02.06.2024. godine

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

LIDL SNIZENJE SNIZENJA KATALOG AKCIJA

SUPER Izdanje 40/2023 􀃀􀃏􀃿 􀃳􀁖􀀖􀁴􀆖􀃠􀄱􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀃺􀂨􀂠􀃏􀃠 􀄊􀂨􀃯􀄗􀃀􀂨􀄳􀆜􀅝􀅽􀆢􀄱􀆞􀆟􀃏 􀄱􀀻􀃿􀃬 􀂨􀃠􀂸􀃿􀂟􀃳􀃠 􀃏􀃠􀃀􀂠􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 4,59€ cca 500 g 􀄮􀃏􀂸 SUPER 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃬􀃀􀂨􀂟 􀃬􀃯􀃳􀂝􀂨􀄗􀃏􀃠􀄙􀂨 􀅊 􀁝 􀃏􀃠􀃳􀃺 4,98€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗 􀆜􀂸􀅽􀆝􀄰􀆟􀆤􀅝 GRATIS! 3 x 150 g AKTIVIRAJ KUPON 􀀖􀃿 􀃠 􀀖􀃀􀂨 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 Narezak 􀁝􀄊 􀃬􀃯 5,29€ 750 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆢􀄰􀅝 SUPER CIJENA! 􀀥􀂨􀃯􀈝􀂨􀃯􀃠 􀁄􀃿􀃺􀂨 􀁖􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀂨􀂤􀂨 􀃿􀁄􀂨􀂠􀃏􀃠 3,19€ 16 x 60 ml 􀆜􀀽􀅽􀆞􀄰􀆞􀆝􀅝 SUPER CIJENA! 􀀏􀃀 􀃠 􀁝􀂤􀃠􀂨􀂤 􀃵􀃺􀃬􀃀􀂟􀃿 􀅊 􀀒􀃠􀃏􀃠􀂤 􀃀 􀄊 􀃀􀃀 􀆜􀃏􀃠 = 0,20 € Uživaj u okusima Alpa po Lidl cijeni! EKSKLUZIVNO U LIDLU! #onyourteam 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 0,79€ 0,5 L 􀆜􀀽􀅽􀆜􀄰􀆣􀅝 SUPER CIJENA! 􀁖􀂨􀃯􀂨 􀂝􀂞􀂽􀂨􀃯 􀀥􀂨􀃳􀃺􀂝􀃀􀂨􀃯 􀅊 􀃏􀄱 􀄰􀅘 􀄊􀃠􀄱 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀁴􀃀􀃵􀂨􀃠􀂤􀃳􀃺􀈝 􀃀􀂞􀂨􀆜􀆡 € CIJENA! UGRABI PRILIKU! 1,99€ 1 kg 􀀏􀃯􀂨􀃳􀃏􀄊 􀅊 􀁴􀃯􀂨􀂤􀃀 􀂤􀃠 􀃿􀃺􀃠􀃯􀃏􀄰 􀆝􀆣􀄱􀄱 OD PONEDJELJKA 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 SUPER PONUDA U TVOM TIMU 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀁖􀃯􀃺􀈕􀂨􀃯 􀁖􀃯􀄊􀃀􀃺􀂨􀃳􀂨 􀃬􀃿􀃺􀂨 􀁊􀃳􀄊􀃠􀃀􀃺􀂨􀃿􀄗 􀃀􀂞􀂨􀄗 UEFA EURO 2024™ 􀃿􀄗􀀽􀃀􀂤􀁖􀃿􀃳 􀂁􀃳􀄊􀃏􀃀􀂽􀃬􀃠􀃺􀈝􀃠􀃵􀂨 􀃀􀂽􀆜􀅝 􀃠􀃳􀃺􀄊􀃯􀃿􀂨􀃺􀂨􀂨􀂤 􀃿􀃬􀃯􀄊􀃿􀄸 Preuzmite Lidl Plus aplikaciju još danas 􀁊􀄊􀃺􀈋􀂨􀂤 􀄳 􀆝􀃬􀃏􀂨􀃺􀃯 􀄙 􀄗􀃿􀃺􀃏􀃀􀂞􀃿􀁖􀁊􀀽􀁩􀀥􀀮􀁄􀀃􀀽􀀃􀆌􀆜􀄱􀆢􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱􀃿􀀖􀃠􀃯􀃺􀈔􀃿 􀂤􀃿􀆍 􀆌􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨􀃿􀄗 􀃀􀂞􀂨􀄰􀃬􀃯􀂨􀄊􀃠􀄗􀃀􀃳􀂨􀃵􀃺􀄗􀂤􀄊􀃀􀂨􀃠􀃳􀃠􀂝􀂨􀆍 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 2 NAC 22/2024 Od ponedjeljka 27.05. do 28.05. 140 proizvoda Brend br. 1 u Hrvatskoj 􀄗􀄊􀃠􀂟􀂨􀃀 􀃬􀃠􀄊􀃯􀂟􀂨􀄸􀄾 􀀖􀃠􀂟􀃺􀃏􀄊􀃀􀂞 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 0,79􀅝 / kg 0,39􀅝 􀄰􀆤􀅝 -33% 􀀖􀃠􀂟􀃳􀃺􀃏􀃯􀃳􀃺 􀀃􀃏􀃺􀄊􀃀􀃯 kom kupon 􀁪 􀂞􀃅 􀇚􀃗􀃅􀃔 􀄾 􀀖􀃀 􀃳􀃺􀃏 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,29􀅝 / kg 􀄾􀁖􀃯􀂨􀃀􀃳􀃺􀈝􀄙􀃀􀄊 􀃿􀀦􀀥􀀻􀃬􀃯􀃠􀄊􀂨􀂤􀂨 􀃠􀆝􀆝􀆟􀄱 􀀖􀃠􀂟􀃯􀂠􀃀􀂞 􀃀 􀃀􀂸􀃯􀃬􀃬􀃠􀃠 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,69􀅝 500 g 1 kg = 3,38 € 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀁄􀀃􀀐􀆝􀆝􀄮􀆝􀆝􀆟 3 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 4 NAC 22/2024 UZMI 4 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆢􀂸􀅽􀄰􀆝􀆜􀅝 0,􀆡€ 􀁩􀄗􀃀􀆟􀄗 -28% 4 x 75 g Aktiviraj kupon 􀁖􀃠 􀃿􀂤􀄊􀃯􀂨􀂤􀃀􀄗􀃏􀃿􀃬 􀃿􀆟􀃏􀃠􀂤 􀀖􀃠􀂟􀄙􀂨 􀀖􀃠􀂟􀃀 􀃬􀃠􀃿􀂝􀃀􀂨􀃀 􀃏􀃯􀃿􀂽 400 g -28% 0,49€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆝􀆞􀅝 􀄰􀆡􀆤􀅝 􀁖􀃠 􀃿􀂤􀄊􀃯􀂨􀂤􀃀􀄗􀃏􀃿􀃬 􀃿􀆞􀃏􀃠􀂤 􀀖􀃠􀂟􀃀􀃳􀃠􀃿 3 x 200 g 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 1,􀆜􀆡€ 1,74 € 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀂸􀅽􀄰􀆣􀅝 2+1 GR AT I S 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀀚􀃏􀃳􀃏􀃿􀄗􀃀􀄊 􀃠 LIDLU! 􀀚􀃏􀃳􀃏􀃿􀄗􀃀􀄊 􀃠 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 u LIDLU! 􀁖􀃀􀄊􀃳􀃏􀃀􀃬􀂨􀃯􀂨􀂞 􀃳􀃳􀃀􀃯􀃠 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 5 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 0,59€ 100 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀄰􀆤􀅝 􀁖􀃀􀃯􀃠􀄊􀃠􀃬􀂨􀂞􀃀􀄊􀃠􀃳 􀃳􀂨􀂨 􀃏 􀅊 􀁝 􀃳􀂨􀂨 􀃏 􀂝􀃿 􀂤􀂨􀄊􀂨􀄰 􀃳􀃿 􀂞􀃠􀃏􀃯􀂨􀃺 􀃀 􀁊 􀁖􀃀􀃯􀃠􀄊􀃠 􀃳􀃳􀂨􀂨 􀃳􀂨􀂨 􀃳􀃿 􀂞􀃠􀃏􀃯􀂨 2+1 GRATIS 3 x 85 g 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 0,78€ 1,17 € 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆣􀂸􀅽􀄰􀆞􀆤􀅝 􀁖􀁖􀃠􀃠 􀃿􀃿􀂤􀂤􀄊􀄊􀃯􀃯􀂨􀂨􀂨􀂤􀂤􀃀􀃀􀄗􀄗􀃏􀃏􀃿􀃬 􀃿􀆞􀃏􀃠􀂤 􀄊 􀃠 U! 􀀚􀀚􀀚􀃏􀃏􀃏􀃳􀃳􀃳􀃏􀃿􀄗􀃀􀄊 u LIDLU 􀀚􀀚􀀚􀃏􀃏􀃏 􀃏 􀀐􀂽􀃠􀂞􀃠 􀃏􀃠􀃏􀃠􀃳􀃏􀂨􀃏􀃳􀃀 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆢􀄰􀆢􀅝 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 􀄰􀆡€ 92 g #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀆡 NAC 22/2024 􀀚􀃏􀃳􀃏􀃿􀄗􀃀􀄊 􀃠 u LIDLU! 􀀖􀃠 􀆞􀅘􀂤􀃿􀃀 􀃿􀄗􀂸􀃠 􀀻􀃠􀃏􀃠 􀁝􀄊􀂨􀄙􀂨 􀃺􀈝􀂤􀃀􀂞􀃀􀃠 􀃠􀃬􀃀􀂨 􀅊 􀀮􀃳􀂽􀃯 􀂝􀄗􀃀 􀃏􀃿􀃏􀃿􀃯􀃿􀄗 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 3,19€ cca 2 kg 􀄮􀃏􀂸 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀂟􀂨􀄊􀃬􀂠􀃀􀂟􀃀 􀅊 􀁊􀂤 􀃿 􀂨􀃺 􀂨 􀃀 􀃳􀄊􀃀 􀂨􀃺 􀂨 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀 􀃳􀄊􀃀 􀃳􀃏􀃀􀃏􀃯􀂨 􀅊 􀁝 􀃏􀃠􀃳􀃺 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀂸􀃠􀄊􀂨􀂦􀃀 􀂝􀃀􀂳􀃺􀂨􀃏 cca 2 kg 􀄮􀃏􀂸 19,99€ 24,99€ -20% Aktiviraj kupon 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀 􀃠􀂠􀃀􀃵􀂟􀂨 􀃀 􀂤􀃯 􀃳􀃏􀃀 􀂝􀃯 􀂞􀃀 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 􀆡􀄰􀆤􀆤€ 700 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆤􀄰􀆤􀆤􀅝 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 4,79€ cca 600 g 􀄮􀃏􀂸 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 􀆝􀄰􀆡􀆤€ 500 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀄰􀆞􀆣􀅝 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 􀆢 􀀽􀀮􀀖􀀽􀁊􀁴􀀚 􀁴􀁊􀀽􀀮􀁃 􀀏􀁙􀀚􀁄􀀖􀁊􀁴􀀚 􀃺􀃿􀃀􀂨􀃏􀄊􀃀􀃺􀂨􀃺 􀃬􀃠􀄊􀃠 􀃀􀄸 􀄽􀃯􀃠􀄱􀄊􀂨 􀃺􀂞 􀀃􀂨􀃳􀃺􀃠 􀀻􀃀􀃏􀃀􀃯􀃏􀃀 􀅊 􀂸 􀅊 􀁖􀃯􀄙􀂨 􀃀 􀃀 􀃳 􀃀 􀀚􀃏􀃳􀃏􀃿􀄗􀃀􀄊 􀃠􀃿􀀽􀃀􀂤􀃿􀄸 500 g -28% 1,99€ 2,79 € 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆞􀄰􀆤􀆣􀅝 PONUDA UZ 􀆖􀆞􀆞􀅘 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀆣 NAC 22/2024 GRATIS 􀀥􀃯􀂨􀃳􀂽􀃠 􀀻􀃿􀃏􀃿􀃯􀃿􀄗􀃿􀄗􀃯􀈕􀃿 􀀻 􀃀 􀀥􀃀􀄐 􀅊 􀂁 􀂸􀃿􀃵􀄰 􀂝􀃠􀃠􀂸 􀂨􀃳􀂨 􀃀􀃀 􀂞􀃯􀂝􀃠 􀃯􀃿 􀁃􀃀􀄐􀁃􀃀􀄐&􀃺􀂞􀂽 􀁃􀃠􀂸􀃿􀂟􀂨􀂨􀃏􀃠􀂝􀃀 􀃀􀃯􀃺 􀃯􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨􀃠􀄊􀃠􀂸􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱 3 x (29 g, 40 g ili 50 g) 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 1,38€ 2,07 € 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀆤􀂸􀄰􀆟􀂸􀃀􀃀􀂸􀅽􀄰􀆡􀆤􀅝 3 x 95 g 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 2,58€ 3,87 € 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆤􀂸􀅽􀆜􀄰􀆝􀆤􀅝 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀆣􀂸􀆌􀃠􀂞􀃀􀂨􀂦􀂨 􀂨􀃳􀂨􀆍􀅽􀆜􀄰􀆞􀆤􀅝 2,78€ 4,17€ 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 􀆞􀄐􀆝􀆣􀂸􀆌􀃠􀂞􀃀􀂨􀂦􀂨 􀂨􀃳􀂨􀆍 Ponuda uz 􀁄􀃀􀄐􀂨 􀁖􀃵􀃺􀂨􀃺􀃠􀂤􀃺􀃿 􀂨 􀃀􀄐􀂨 􀁖 􀃵􀃺 􀃺 􀂤 􀃺 􀂨 􀁄􀃀􀄐􀂨 􀁖􀃬􀃀 􀂨 􀅊 􀁩 􀃿􀃏􀃿 􀃠􀂤 􀃯􀂠􀃀􀂞􀂨 􀅊 􀀏􀂨􀄗 􀂸􀄊􀂨 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆣􀂸􀆌􀃠􀂞􀃀􀂨􀂦􀂨 􀂨􀃳􀂨􀆍􀅽􀆜􀄰􀆝􀆤􀅝 2,58€ 3,87€ 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 􀆞􀄐􀆣􀂸􀆌􀃠􀂞􀃀􀂨􀂦􀂨 􀂨􀃳􀂨􀆍 Ponuda uz 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 􀆤 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀁖􀃀􀃠􀃳 􀁤􀃠􀃬􀂨 􀃀􀃳􀃀􀃯􀃯􀃠􀃀􀂞􀂨 􀅊 􀁝 􀂸􀃠􀃿􀂤􀃠􀄰 􀃵􀃿 􀃏􀃠 􀃀􀃀 􀂨􀂨 􀃺􀂨􀃯􀃠 􀅊 􀀏􀂨􀄗 􀂝􀃀 􀃀􀂽 􀃳􀃺 􀁃􀃀􀄐􀁃􀃀􀄐&􀃺􀂞􀂽 􀁃􀃠􀂸􀃿􀂟􀂨􀂨􀃏􀃠􀂝􀃀 􀃀􀃯􀃺 􀃯􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨􀃠􀄊􀃠􀂸􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱 􀁃􀃀􀄐&􀃺􀂞􀂽 􀁃􀃠􀂸􀃿􀂟􀂨􀂨􀃏􀃠􀂝􀃀 􀃀􀃯􀃺 􀁃􀃀􀂝􀃠 􀁖􀃯􀂨􀃀􀃿 􀃠􀂸􀃿􀃯􀃺 􀅊 􀀻􀃯􀂨􀄰 􀂤􀃯 􀃀 􀃀􀂨􀃺􀄰 􀂝􀃠􀃯􀃠􀄊 􀃀􀂞 􀃀 􀂞􀃯􀈕􀃀 􀃯􀂝􀃀􀄗 􀃀􀃀 􀃀 􀃀 􀃯􀃏􀃿 3 x 100 g 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 1,58€ 2,37 € 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆜􀂸􀅽􀄰􀆢􀆤􀅝 3 x 150 g 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 1,98€ 2,97 € 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆜􀂸􀅽􀄰􀆤􀆤􀅝 􀁃􀃀􀄐􀁃􀃀􀄐 􀃺􀂞􀂽􀃺􀂞􀂽 􀃯􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨􀃠􀄊􀃠􀂸􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱 􀄰􀆢􀆤􀅝 􀁃􀃀􀂝􀃠 􀀏􀃀􀃳􀃏􀄊􀃀􀃺􀃳􀃀􀂨􀂠 􀃀 􀃬􀃿 􀂨 􀂨 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆟􀄐􀆝􀆣􀂸􀅽􀆜􀄰􀆞􀅝 2,70€ 4,05€ 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 3 x (4 x 28 g) Ponuda uz 􀀖􀃿 􀃠 􀀖􀃀􀂨 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 Narezak 􀁖􀃠 􀃿􀂤􀄊􀃯􀂨􀂤􀃀􀄗􀃏􀃿􀃬 􀃿􀆞􀃏􀃠􀂤 􀁴􀃀􀃺􀃳􀃀􀄮􀀐􀃠􀂝􀃀 􀃠 􀀐􀂽􀃠􀄋 􀁃􀂨􀃀 􀃺􀈋􀂨􀃳􀃺􀂨 􀃀 􀃺􀃳􀃀􀄮􀀐􀃠􀂝􀃀 􀃠 3 x 250 g 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 2,70€ 4,05 € 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀂸􀅽􀆜􀄰􀆞􀅝 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆜􀂸􀅽􀆝􀄰􀆟􀆤􀅝 4,98€ 7,47€ 􀆓􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 3 x 150 g Aktiviraj kupon #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 10 NAC 22/2024 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 2,99€ 750 ml + 650 ml 􀆜􀀽􀅽􀆝􀄰􀆜􀆟􀅝 􀁝 􀃀􀃺􀃯 􀁝􀃯􀂨􀂤􀃳􀃺􀄊􀃠􀄗 􀂠􀃀􀃵􀂟􀂨 􀂨 􀃏􀃿􀃬􀃠 􀃀􀂞􀂨􀃀􀁵􀀐􀆖 􀀽􀃀􀃏􀄊􀃀 􀁝􀃯􀂨􀂤􀃳􀃺􀄊􀃠 􀄗􀃬􀃯 􀂨 􀃬􀃠􀃳􀃿􀂦 􀅊 􀀥􀃯􀂨􀃳􀂽 􀀽􀂨􀃠 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 5,99€ 4 L 􀆜􀀽􀅽􀆜􀄰􀅝 􀆜􀃏􀃠 􀅽􀆜􀄰􀆖􀅝 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,99€ 2 x 55 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆣􀄰􀆤􀅝 􀀃􀃯􀂳 􀁊􀃳􀄊􀂨􀄙􀃀􀄊􀂠 􀁵􀀐􀃵􀃏􀃠􀃏􀂨 􀅊 􀀽􀃀􀃿 􀁖􀃿􀃯􀃠 􀁴􀃯􀂨􀂟􀂨􀄗􀃳􀂨􀂟􀂨 􀅊 􀆝 􀀽 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 0,59€ 30 kom 􀆜􀃏􀃠􀅽􀄰􀆝􀅝 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 W5 􀁝􀃯􀂨􀂤􀃳􀃺􀄊􀃠􀄗 􀂠􀃀􀃵􀂟􀂨 􀂨􀃏􀃿􀃬􀃠 􀃀􀂞􀂨 􀆜􀀽􀅽􀆜􀄰􀆟􀆢􀅝 1,10€ 1,85€ -40% 750 ml Ponuda uz 􀁴􀃯 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 24,99€ 105 kom ili 125 kom 􀆜􀃏􀃠􀅽􀄰􀆝􀆟􀅝􀃀􀃀􀄰􀆝􀅝 Jar 􀁤􀂝􀂨􀃺􀂨􀄗 􀃬􀂨􀃯􀃀􀂞􀃿􀃬􀃠􀃳􀃿􀂦 􀅊 􀁖􀃺 􀃿 􀀽􀂨􀃠 􀃀􀃀 􀁖􀃺 􀃿 􀁖􀃿􀃳 􀀽􀂨􀃠 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 11 􀀥􀃠􀃯􀄒􀃳 􀁤􀃠􀂨􀃺􀈕􀃀 􀃬􀃬􀃀􀃯􀁺􀁺􀀽 􀅊 􀆞􀆖􀃳􀃠 􀃀 􀆓􀆑􀄖􀆓􀆓􀆑􀃗􀃅􀃸􀃿􀇚􀂠􀂒 7,79€ 􀆜􀃯􀃠􀅽􀄰􀆞􀆤􀅝 􀆓􀄖􀆔􀆑􀆑􀃗􀃅􀃸􀃿􀇚􀂠􀂒 3,59€ 􀆜􀃯􀃠􀅽􀆜􀄰􀆣􀅝 􀀥􀃠􀃯􀄒􀃳 􀀻􀃿􀂽􀃀 􀃳􀃏􀃀 􀃿􀂝􀃯􀃿􀃳􀃀􀁺􀁺􀀽 􀅊 􀆝􀆖􀃳􀃠 􀃀 􀁊􀃬􀃺􀃳 􀀦􀃿􀂨 􀃀􀂝􀃠􀂝􀃠 􀃀 􀄗􀃬􀃠􀂝􀃠􀃵 􀂨 􀃀􀃿 􀃀􀃺􀂨􀃺 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 2,79€ 120 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆝􀆞􀄰􀆝􀅝􀅝􀅝 􀁟􀃬􀃠 􀃠􀂤􀃏􀃠􀃬􀃯􀄊􀂨 1 L -33% 0,79€ 1,19 € 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀆜􀀽􀅽􀆝􀄰􀆣􀅝 0,84€ 􀆜􀄰􀆡􀆤€ -50% 300 ml Ponuda uz 􀀐􀃀􀂨 􀀻􀃯􀂨􀃳􀃺􀂸􀂨􀄗􀃺􀃿􀃵􀃀􀃯 􀂨 􀅊 􀀏􀂤􀂨􀄰 􀃏􀃏􀃠 􀃀􀃀 􀃠􀃺􀃿􀃳 􀆜􀃬􀃏 􀅽􀄰􀆣􀆡􀅝 􀁴􀃀􀃠􀂨􀃺 􀀏􀂝􀄒􀄊􀄙 􀂨 􀃯􀃀􀂞􀂨 􀅊 􀁃􀂨􀂤 􀃀 􀃏􀃀􀃀􀂞 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 4,29€ 5 x 51 kom 􀆜􀃬􀃏􀅽􀄰􀆣􀆡􀅝 􀆜􀆜􀄰􀆣􀆣􀅝􀅝 􀆜􀃬􀃯 􀂨 = 0,15 € 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 11,99€ 4 L 􀆜􀀽􀅽􀆞􀄰􀆖􀅝 􀁖􀂨􀃯􀄋􀃠 􀁤􀂨􀃏􀃿􀂟􀃀􀂤􀂨􀃺􀂨􀃯􀂤􀄙􀂨 􀃺 􀅊 􀀐􀃠􀃠􀃯 􀃀􀃀 􀀏􀂞􀃏 􀅊 􀆣 􀃬􀃯 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 12 NAC 22/2024 U TVOM TIMU 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀃬􀃯􀃺􀈕􀂨􀃯 􀃺􀄊􀃠􀂨􀃯􀃠􀃵􀃺􀃳􀂨􀄗􀃠 􀂨 3,19€ 6 x 80 ml 􀆜􀀽􀅽􀆡􀄰􀆡􀅝 􀀦􀂨􀃺􀂨􀃀 􀁝􀂤􀃠􀂨􀂤􀂨􀃵 􀃏􀆖 􀃠􀃿􀂸􀃺 􀃀􀃀􀃬􀃯􀃀 􀂨􀆖􀄊􀃀􀃵 􀅊 􀁖􀃯􀂨􀃏􀃯􀄊􀂨 􀃏􀃠􀂤􀃀􀂟􀃀 􀃏􀂨􀃏􀃳 􀃀􀃀 􀃠􀃯􀃵􀃳􀃺 􀃬􀃠􀂤􀃠􀄊􀃀 􀆜􀃏􀃠 =0,53 € 4,49€ 8 x 120 ml 􀆜􀀽􀅽􀆟􀄰􀆡􀆣􀅝 􀀏􀃠 􀀦􀂨􀃺 􀁝􀂤􀃠􀂨􀂤 􀃵􀃺􀃬􀃀􀂟􀃿􀁺􀁺􀀽 􀅊 􀀏􀃀􀂨 􀂠􀃠􀃏􀃠􀂤 􀃳 􀂝􀂤􀂨􀃠 􀃀􀃀 􀂠􀃠􀃏􀃠􀂤 􀃳 􀂞􀃯􀃳􀃬􀃠 􀀦􀂨􀃺􀂨􀃀 􀁝􀃿􀃬􀂨􀃯􀃀􀄐 􀃀 􀃀􀃳􀂤􀃠􀂨􀂤 􀅊 􀀐􀃠􀄰 􀂸􀃠􀂤􀄰 􀃯 􀂠 􀃀 􀃀􀃿 􀅊 􀆡 􀄐 􀆣 2,09€ 􀆜􀀽􀅽􀆟􀄰􀆞􀅝 􀆜􀄰􀆡􀆢€ 􀆜􀀽􀅽􀆞􀄰􀆟􀆣􀅝 􀆖􀆝􀅘 􀁴􀃯􀂨􀂤􀃀 􀂤􀃠 􀂨􀂤􀂨􀂨􀄰 􀆝􀄱􀆡􀄱 Ponuda uz 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 13 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 3,49€ 12 x 50 ml 􀆜􀀽􀅽􀄰􀆣􀆝􀅝 􀀏􀃠 􀀦􀂨􀃺 􀁃􀃀 􀃀􀃀􀄐􀄊􀃠􀂟 􀃀 􀃏􀃯􀂨􀃳􀂤􀃠􀂨􀂤 􀆜􀃏􀃠 =0,29 € 􀆜􀃏􀃠 􀅽􀄰􀆡􀅝 4,49€ 8 x 120 ml 􀆜􀀽􀅽􀆟􀄰􀆡􀆣􀅝 􀀦􀂨􀃺􀂨􀃀 􀁝􀂤􀃠􀂨􀂤 􀃵􀃺􀃬􀃀􀂟􀃿􀁺􀁺􀀽 􀅊 􀀏􀃀􀂨 􀂠􀃠􀃏􀃠􀂤 􀀦􀂨􀃺􀂨􀃀 􀁝􀂤􀃠􀂨􀂤 􀀐􀃯􀃳􀃬􀅍 􀅏􀀐􀃏􀂨 􀅊 􀀫􀃯􀃳􀃏􀄊􀃀 􀃳􀂤􀃠􀂨􀂤 􀃠􀂤 􀃳􀃺􀈝􀂞􀂞􀃀􀃺􀂨􀂨 2,39€ 6 x 100 ml 􀆜􀀽􀅽􀆞􀄰􀆤􀆣􀅝 􀆜􀃏􀃠 =0,40 € 􀀏􀃠 􀀦􀂨􀃺 􀁃􀃀 􀃀􀃀􀄐 􀃳􀂤􀃠􀂨􀂤􀁺􀁺􀀽 2,49€ 4 x 70 ml 􀆜􀀽􀅽􀆣􀄰􀆣􀆤􀅝 􀀦􀂨􀃺􀂨􀃀 􀁝􀂤􀃠􀂨􀂤 􀃬􀃯􀃀 􀂨􀀃􀃀􀂤 􀆕􀃔􀃥􀃝􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 4,35€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆜􀆝􀄐􀅽􀆟􀄰􀆞􀅝 16 x 50 ml 􀆜􀃏􀃠 􀅽􀄰􀆡􀆝􀅝 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀁖􀃠 􀃿􀂤􀄊􀃯􀂨􀂤􀃀􀃳􀃠􀄗􀃏􀃿􀃬 􀃿􀃬􀃯􀈕􀃠􀂸􀂝􀃯􀃠􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤 􀀚􀃞􀂩􀃴􀂽􀃅􀃑􀂒􀃸􀄅􀃞􀂟􀂒 􀁃􀃀􀃯􀃳 􀃀 􀃀 􀂨􀂸􀃿􀃿􀂟􀃀 􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀃀 􀄗 􀂨􀂸􀃿􀃀􀂤􀃿􀂝􀃀 􀃳􀃏􀃿􀂽􀃀􀂤􀃯􀃺􀂞􀃀􀃿􀃏􀃠􀃳􀂨 􀃀􀃺􀂨􀄰 􀃀 􀃳􀃬􀃀􀃯􀃯 􀃀 􀄊􀃠􀂟 􀃀 􀃏􀃠􀃏􀃺􀂨􀃠 􀃀 􀃀 􀂞􀃀􀃺􀈝􀃿􀃳 􀂤􀃠􀄗􀃯􀂨􀃠 􀃺􀃠􀃬􀃠 􀃳􀃿 􀂞􀃿 􀁃􀂨􀂤􀃀􀃺􀂨􀃯 􀃺􀂨 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀃀 􀄊􀃀􀃺􀃀 􀃀 􀃀 􀂽􀃯 􀃀􀄊􀃀 􀃿􀃀 􀂝􀂤􀂨 􀃀 􀃳􀂽􀂨 􀃳􀂞􀄱 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 14 NAC 22/2024 􀁙􀂨􀂸􀂨 􀂨􀃯􀃺􀃠􀃯􀄗􀃏􀃠􀃳􀃿 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀂸􀃀􀂞􀂨􀃯 􀃠 􀃀 􀄊􀃀􀃺􀃀 􀃀􀄱 􀁩 􀃀􀂸􀂨􀄗 􀃺􀃿􀃵􀃀􀃯 􀂨 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀃬􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃀 􀃿􀃀 􀃀􀃿 􀃀 􀂝􀂤􀂨􀄱 􀁩 􀃀􀂸􀂨􀄗􀃺􀃿􀃵􀃀􀃯 􀂨 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀃬􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃀 􀃿􀃀 􀃯 􀂠􀂨 􀃀 􀂝􀂤􀂨􀄱 􀁟􀃬􀃠 􀄗 􀃏􀃠􀃳􀃿 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀃬􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃀 􀂨􀃏􀃳􀃺􀈝􀃏􀃺􀃠 􀃯 􀂠􀂨 􀃀 􀄊􀃀􀃺􀃀 􀃀􀄱 􀁴􀃠􀃳􀃏􀄗􀃏􀃠􀃳􀃿 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀄊􀃀􀃺􀃀 􀃠 􀀚􀄱 􀁩 􀃀􀂸􀂨􀄗􀃺􀃿􀃵􀃀􀃯 􀂨 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀃬􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃀 􀃿􀃀 􀄊 􀂤􀂨 􀃀 􀂝􀂤􀂨􀄱 2 x 250 ml -30% 3,58€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀅽􀆝􀄰􀆤􀅝 􀁩􀄗􀃀􀆝 2 x 250 ml -30% 3,58€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀅽􀆝􀄰􀆤􀅝 􀁩􀄗􀃀􀆝 2 x 100 ml -30% 4,18€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆜􀅽􀆝􀄰􀆤􀆤􀅝 􀁩􀄗􀃀􀆝 2 x 250 ml -30% 3,58€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀅽􀆝􀄰􀆤􀅝 􀁩􀄗􀃀􀆝 􀁃􀃀􀄐􀁃􀃀􀄐&􀃺􀂞􀂽 􀁃􀃠􀂸􀃿􀂟􀂨􀂨􀃏􀃠􀂝􀃀 􀃀􀃯􀃺 􀃯􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨􀃠􀄊􀃠􀂸􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱 􀁃􀃀􀄐􀁃􀃀􀄐&􀃺􀂞􀂽 􀁃􀃠􀂸􀃿􀂟􀂨􀂨􀃏􀃠􀂝􀃀 􀃀􀃯􀃺 􀃯􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨􀃠􀄊􀃠􀂸􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱 􀁃􀃀􀄐􀁃􀃀􀄐&􀃺􀂞􀂽 􀁃􀃠􀂸􀃿􀂟􀂨􀂨􀃏􀃠􀂝􀃀 􀃀􀃯􀃺 􀃯􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨􀃠􀄊􀃠􀂸􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱 􀁩 􀁄􀀃􀁟􀀚􀁃 NOVO ASORTIMANU 􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀂨􀄱 􀃠􀂤􀂝􀃯 􀂨 􀁩􀄗􀃀􀆝 􀆖􀆞􀅘􀃀􀃠􀃳􀃺􀄊􀃯 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 15 􀁃􀃀􀂨􀃏􀃠􀄗􀃺􀂨􀃠 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀃠 􀃬􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃀 􀃿􀂨 􀂝􀂤􀂨 􀃀 􀃳􀂽􀂨 􀃳􀂞􀂨􀄱 􀁃􀃳􀃏􀄗􀃏􀃠􀃳􀃿 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀃬􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃀 􀂨􀃏􀃳􀃺􀈝􀃏􀃺􀃠 􀃯 􀂠􀂨 􀃀 􀃬􀃵􀂨 􀃀􀂠 􀃀 􀃬􀃯􀃠􀃺􀂨􀃀 􀃀􀄱 2 x 250 ml -30% 4,18€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀅽􀆝􀄰􀆤􀆤􀅝 􀁩􀄗􀃀􀆝 2 x 250 ml -30% 5,58€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀅽􀆞􀄰􀆤􀆤􀅝 􀁩􀄗􀃀􀆝 2 x 250 ml -30% 5,58€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆝􀅽􀆞􀄰􀆤􀆤􀅝 􀁩􀄗􀃀􀆝 􀁟􀂨􀂟􀂨􀃯􀈕􀃀􀃬􀃀􀃀 􀂸􀄗􀃺􀂨􀃠 􀃠􀂝􀃠􀂸􀂟􀂨 􀃬􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃀 􀃿􀃀 􀂝􀂤􀂨 􀃀 􀃯􀂨􀃀􀂞􀂨􀄱 􀁃􀃀􀄐􀁃􀃀􀄐&􀃺􀂞􀂽 􀁃􀃠􀂸􀃿􀂟􀂨􀂨􀃏􀃠􀂝􀃀 􀃀􀃯􀃺 􀃯􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨􀃠􀄊􀃠􀂸􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱 SVIJETA OKUSI 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 Uživaj u okusima Alpa po Lidl cijeni! EKSKLUZIVNO U LIDLU! ni! 􀆣􀃏􀃠 􀁝 􀂞􀃏􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀅊 􀁝􀃿􀃵􀂨 􀄗􀃯􀃏􀃿􀄰 􀃿􀃺 􀃀􀃀 􀂸 􀃠 􀂤􀃀􀂨 􀁝􀃀􀃯􀈕􀃀 􀄗 􀅊 􀁝 􀃬􀃬􀃯􀃏􀃠􀄰 􀄊􀃳􀂞􀂨􀄰 􀃬􀃬􀃯􀃠 􀃀􀃀 􀃳􀃠 1,89€ 100 ili 125 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆣􀄰􀆤􀅝􀃀􀃀􀆜􀄰􀆜􀆝􀅝 􀁤􀃀􀃯􀃠􀃳􀃏􀃵􀃿 􀃏 Narezak 2,49€ 100 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆝􀆟􀄰􀆤􀅝 􀁤􀃀 􀃏 􀃵 􀃏 􀁵􀃀􀂨􀃳􀂨 􀂕 􀂤􀂨􀃯􀃳􀃀􀃯 􀅊 􀀏􀂸􀃀 􀃀􀃀 􀃳 􀂞􀂽􀃀􀃀 􀃬􀃬􀃯􀃏􀃠 Narezak 􀁝􀂨􀂠􀃏􀃀􀃀 􀃬 􀃀 􀃳􀃏 􀃳 Narezak 􀁤􀃀􀃯 N 2,49€ 250 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆤􀄰􀆤􀆡􀅝 􀁤􀃠􀃬􀂨 􀃀􀃳􀃀􀃯 􀅊 􀀐􀃳􀃳􀃀􀂞􀄰 􀃳 􀃵􀃿 􀃏􀃠􀄰 􀃳 􀀚􀂨 􀃺􀃠 􀃀􀃀 􀃳 􀀐􀂨􀂝􀂨􀃯􀃺􀃠 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀆜􀆡 NAC 22/2024 1,99€ 100 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆤􀄰􀆤􀅝 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 2,79€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆣􀄰􀆡􀅝 150 g 2,79€ 175 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆤􀆟􀅝 € 􀁃􀂨􀃳 􀃀􀃳􀃀􀃯 􀂝􀄊􀃯􀃳􀃏􀃀 􀂠􀃀 􀅊 􀁩 􀃏􀃠􀂤􀃿 􀅊 􀂁 􀃬􀃯􀃬􀃯􀂨􀃿 􀃿 􀃬􀂨􀂟 􀃀􀂞􀃀 􀅊 􀁤􀃯􀂤􀃀􀂞􀃀􀃠 􀃀 􀂝􀂸􀃀 􀃠􀃏􀃿􀃳 􀃀􀃀 􀃠􀃏􀃿􀃳 􀃬􀃀􀄗􀄗􀂨 􀃳 􀂨􀂤􀃀􀃺􀂨􀃯 􀃳􀃏􀃀 􀄗􀂠􀃀 􀃀􀄰 􀃵􀃿 􀃏􀃠􀄰 􀃳􀃀􀃯􀃠 􀃀 􀃏􀃠􀂤􀃀􀂟􀃀 􀃬􀃬􀃯􀃏􀂨 3,49€ 400 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆣􀄰􀆢􀆞􀅝 􀂸􀅽 􀆜􀆜􀆜􀄰􀄰􀆤􀆤􀆤􀆟􀆟􀆟 􀅝􀅝􀅝 􀀫􀃯􀂨 􀃠􀄊􀃏􀂨 􀅊 􀆣 􀃏􀃠􀂤 􀅊 􀁩 􀃬􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃠 􀃠􀄊􀃀􀃺􀃏􀃿 3,89€ 8 x 45 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆣􀆜􀅝 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 􀀐􀃿􀃯􀈝􀄒􀄋􀃿􀃯􀃳􀃺 􀅊 􀀦􀃠􀃺􀃠􀄊􀃠 􀂨􀃠 􀅊 􀁝 􀂤􀃯􀄊􀂨 􀃠 􀄊􀃀􀃀􀂞􀃠 1,99€ 220 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆤􀄰􀅝 􀀃􀃬􀃳􀃏􀃵􀃿 􀃏 􀅊 􀁩 􀃏􀃠􀂤􀃿 􀅊 􀀖􀃀􀂨 􀃀 􀃳􀃿􀃵􀂨 15,99€ cca 600 g 􀄮􀃏􀂸 􀁤􀃯􀂤􀃀􀂞􀃀􀃠 􀃀 􀃯􀂨􀃳􀂞􀃀 􀅊 􀁖 􀃀 􀃳􀃏 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞􀄰 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀃏􀃯􀃏􀃠􀄋􀃳􀃏􀃀 􀃀 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀃳 􀃳􀃀􀃯􀃠 2,39€ 150 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆤􀆞􀅝 􀀖􀃀􀂨 􀃵􀃿 􀃏 Narezak 􀅊 􀁝 􀄊􀃀 􀃠 􀁩􀂽􀃿􀂤􀂨􀃯 􀃀 􀂝􀃠􀂝􀃀􀂞 􀂸􀃯􀃠􀄙􀂦 􀃀􀃀 􀃳 􀂨􀂤􀃠 􀃀 􀃯􀃏􀃀􀃠 􀃠􀂤 􀂝􀃠􀃯􀃠􀄊􀃀􀂽 􀂠􀂨􀃵􀂨􀃯 􀁤􀄊􀃯􀂤􀃀 􀃬 􀃀 􀃳􀃏􀃀 􀃳􀃀􀃯 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 􀆜􀆢 􀀻􀃿􀂽 􀃵􀃿 􀃏 􀅊 􀀐􀃳􀃳􀃀􀂞􀄰 􀂤􀃀􀂨 􀃀 􀂤􀃀􀂨 􀃳 􀃬􀃬􀃯􀃠 2,49€ 180 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆞􀄰􀆣􀆞􀅝 􀂨􀂨 􀃵􀃵􀃿􀃿􀃿 􀃏􀃏􀃏􀃏􀃏􀃏􀃏􀃏􀃏􀃏􀃏 􀀫 2,39€ 150 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆤􀆞􀅝 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 2,99€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆟􀄰􀆤􀅝 200 g SVIJETA OKUSI 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 Uživaj u okusima Alpa po Lidl cijeni! EKSKLUZIVNO U LIDLU! 􀁖􀃀􀄊􀃳􀃏􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀅊 􀁊􀂤 􀃳􀄊􀃀 􀂨􀃺 􀂨 􀆞􀄰􀆡􀆤€ 340 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆣􀅝 3,59€ 400 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆣􀄰􀆤􀆣􀅝 􀀻􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀃺􀈝􀂤􀃀􀂞􀃀􀃠 􀃀 􀂠􀃀 􀅊 􀁊􀂝􀃯􀂨 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀄗 􀃬􀂨􀂠􀂨 􀂨􀄰 􀄗􀂠􀃀 􀂨 􀄗 􀃯􀃠􀃵􀃺 􀃀􀃀 􀃺􀄊􀃿 􀁙􀃤􀃳􀃺 􀅊 􀁄􀃯􀂝 􀃀 􀃏􀃯􀃿􀃬􀃀􀃯 2,39€ 500 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆢􀆣􀅝 􀁊􀂤􀃯􀂨􀄗􀃏 􀂝􀂨􀂠􀃏􀃀 􀂠􀃀 􀆡􀄰􀆜􀆤€ 750 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆣􀄰􀆝􀅝 􀁃􀃀 􀃀􀃬􀃵􀃺􀂨􀃺 􀅊 􀃏􀃠􀂤 􀅊 􀀦􀃯􀃿􀂝􀃠􀄰 􀂳 􀃠 􀃿􀃳􀃀􀃺􀈕􀂨 􀃀􀃀 􀃳 􀃬􀃯􀄙􀂨 􀃀 􀃿􀃏􀃠 1,49€ 130 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆜􀄰􀆟􀆡􀅝 􀀻􀃯􀃿􀃬􀃀􀃯 􀃳􀃺 􀅊 􀁝 􀂤􀃯􀂨􀃳􀃀 􀂸􀃠 􀃠􀂤 􀃏􀃀􀃳􀂨􀃠􀂸 􀄊􀃯􀂽 􀃀􀃀 􀃠􀂸􀃿􀃯􀃺 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 2,89€ 1 kg 􀀖􀂨􀂝􀃯􀂨􀂞􀃀 􀂨􀃯 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞􀂨 􀅊 􀀖􀃀􀂨 􀂨 􀅊 􀀐􀃳􀃳􀃀􀂞 􀃀􀃀 􀃳 􀃿􀃺􀃠 􀃬􀃬􀃯􀃏􀃠 3,39€ 280 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆝􀄰􀆜􀆜􀅝 􀆜􀃏􀂸 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀆜􀆣 NAC 22/2024 􀁃􀃀 􀃀􀃏􀃠􀂨 􀃀􀂞􀂨 􀅊 􀁝􀃬􀃠􀃯􀃠 􀃏􀃿􀂽 􀂨 5,49€ 500 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆤􀆣􀅝 􀁝􀄊􀃀 􀃳􀃏 􀃏􀃠􀂨 􀃀􀂞 􀅊 􀁝􀃬􀃠􀃯􀃠 􀃏􀃿􀂽 4,99€ 600 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆣􀄰􀆞􀆝􀅝 􀁝􀃥􀄅􀃸􀄐􀃅􀂥􀂩 ∙ znatno sočnije meso ∙ očuvanje izvorne arome, okusa i teksture 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 􀁃􀃀 􀃀􀂽􀃯􀂨 􀃠􀄊􀃏􀂨 􀅊 􀁊􀂤 􀃳􀄊􀃀 􀃳􀃏􀃠􀂸 􀂨􀃳 2,99€ 350 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆣􀄰􀆟􀅝 􀀻􀃯 􀃳􀃏 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞􀃳􀃳􀃀􀃯􀃠 3,59€ 340 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆡􀅝 􀀫􀃯􀂨 􀃠􀄊􀃏􀂨􀃳 􀃺􀃠􀃬􀂨 􀃀􀃳􀃀􀃯􀃠 3,99€ 400 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆤􀄰􀆤􀆣􀅝 􀀏􀃀􀂨 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀂝􀄊􀃯􀃳􀃏􀃀 􀂠􀃀 􀅊 􀁝 􀃳􀂨 􀂳􀃠 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 3,49€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆤􀄰􀆤􀆟􀅝 351 g 􀀫􀂕 􀂤􀃀􀂨􀃯 􀁝􀃺􀃏􀃀􀃳􀂨 􀂳 2,49€ 335 ml 􀆜􀀽􀅽􀆢􀄰􀆟􀆞􀅝 􀀫􀀫􀀫􀀫􀀫􀀫􀀫􀀫􀀫􀀫􀀫􀀫􀂕􀂕􀂕􀂕􀂕􀂕􀂕􀂕􀂕􀂕􀂕􀂕 􀂤􀂤􀂤􀂤􀂤􀂤􀂤􀂤􀂤􀂤 􀃀􀃀􀃀􀃀􀃀􀃀􀃀 􀁖􀂨􀃯􀂨􀂞􀃀 􀅊 􀆜 􀃏􀃠􀂤 2,99€ 870 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆞􀄰􀆟􀆟􀅝 􀁤􀃴􀂒􀂥􀃅􀂟􀃅􀃥􀃞􀂒􀃗􀃞􀃅􀃝􀃅􀃞􀃂􀂩􀃞􀃸􀃔􀃅􀂥􀃥􀃴􀄅􀂡􀂒􀃔 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 􀆜􀆤 SVIJETA OKUSI Uživaj u okusima Alpa po Lidl cijeni! EKSKLUZIVNO U LIDLU! 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 􀀦􀂨􀃯􀈔􀃏 􀂨􀂤􀂨 􀅊 􀁝 􀃬􀃿 􀂨 􀂨 􀃠􀂤 􀃵􀃀􀄊􀂨 􀃀􀃀 􀄊􀃀􀃵 􀂨 3,49€ 560 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆝􀆞􀅝 􀀻 􀂨􀂤􀂨 􀅊 􀁖􀃿 􀂨 􀂨 􀃠􀂤 􀂝􀃠􀃯􀃠􀄊 􀃀􀂞􀄰 􀃠􀃿􀂸􀃺 􀃀􀃀 􀂸􀃠􀂤 3,59€ 410 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆣􀄰􀆢􀆡􀅝 􀀏􀃀􀃯􀂞􀂽􀂨􀃯􀁃􀃿􀂨􀃳􀃀 􀅊 􀀹􀃠􀂸􀃿􀃯􀃺 􀃳 􀄊􀃠􀂟􀂨 􀃀 􀄙􀃀􀃺􀃯􀂞 2,89€ 1 kg 􀀻􀃠􀂠􀃠􀂤 􀂤􀃀􀄗 􀃠􀂸 􀃺􀂨􀃳􀃺 􀅊 􀁝 􀃬􀃿 􀂨 􀂨 􀃠􀂤 􀂨􀃵 􀃏 􀃀􀃀 􀃏 2,99€ 450 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆡􀆟􀅝 􀁊􀃏􀃺􀃠􀂝􀂨􀃯􀂳􀂨􀃳􀃺􀃏 􀂨􀂤􀂨 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 2,29€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆣􀅝 500 g #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 20 NAC 22/2024 􀀖􀂨􀃳􀂨􀃯􀃺􀃠􀂤 􀂞􀃯􀄊􀂨 􀃠􀂸􀄊􀃠􀂟 2,29€ 500 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆣􀅝 􀁝􀂞􀂽􀂨􀃯􀃺􀃠􀃯􀃺 􀆡􀄰􀆣􀆤€ 500 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆞􀄰􀆢􀆣􀅝 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 􀆡􀄰􀆡􀆤€ 1250 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀄰􀆞􀅝 􀀻􀃠􀂠 􀃠􀂤􀃳􀃀􀃯 􀀚􀃏􀃳􀃺􀈝􀂤􀄙􀂨 􀅊 􀁃􀃀 􀃀 􀃯􀂝􀃯􀂝􀃯􀄰 􀃺􀈝􀂨􀃵 􀃀 􀂞􀃯􀄊􀂨 􀃀 􀃯􀂝􀃀􀄗 􀃀􀃀 􀃠􀂸􀃯􀃠􀄗􀂤 2,59€ 450 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀄰􀆢􀆡􀅝 􀀻 􀂨􀂤􀂨 􀂝􀄊􀃯􀃳􀃏􀃀 􀂠􀃀 􀅊 􀁝 􀃳􀄊􀃀 􀃳􀃏􀃠 􀂨􀃺􀈝􀃠 􀃀􀃀 􀃳 􀃀 􀃠 2,99€ 400 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆢􀄰􀆟􀆣􀅝 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 2,99€ 􀆜􀀽􀅽􀆞􀄰􀆞􀆝􀅝 900 ml 􀁝􀂤􀃠􀂨􀂤 􀅊 􀁝 􀃏􀃠􀂤􀃀􀂟􀃀 􀃬􀃠􀃀􀃺 􀃏􀂨 􀃀􀃀 􀃳 􀃠􀃏􀃿􀃳􀃠 􀃵􀃺􀈝􀃿􀂤􀂨 􀃠􀂤 􀂝􀃿􀃏􀂨 􀁤􀃯􀃺􀃳􀃯􀂝 􀃀􀃺􀂨􀃳􀃺􀃠 􀅊 􀁝 􀂝􀃿􀃏􀃠􀄰 􀃵􀃀􀄊􀃠􀄰 􀄊􀃀􀃵 􀃠 􀃀􀃀 􀃏􀃯􀂨􀃠 5,39€ 1250 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆞􀆜􀅝 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 21 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 22 NAC 22/2024 SVIJETA OKUSI Uživaj u okusima Alpa po Lidl cijeni! EKSKLUZIVNO U LIDLU! 􀁝 􀃀􀃬􀂨􀃯􀂨􀂞􀃀 􀅊 􀁩 􀃠􀂝􀃀􀃏􀃿 􀃳􀃯􀂞 1,29€ 200 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆟􀅝 􀀦􀃿􀂨 􀃀 􀂝􀃠􀂝􀃠 􀃀􀃀􀄐 5,99€ 1,2 kg 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆤􀆤􀅝 􀁃􀃀 􀃀 􀂠􀃠􀃏􀃠􀂤 􀃀 􀃬􀂨􀃯􀂨􀂞􀃀 􀅊 􀁩 􀃺 􀃠 􀃀􀃀 􀃀􀂨􀂠 􀃠 􀂠􀃠􀃏􀃠􀂤􀃀 􀅊 􀁝 􀃀 1,79€ 140 g 􀀒􀃠􀃏􀃠􀂤 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆝􀄰􀆢􀆤􀅝 􀅊 􀀻􀃏􀃠 􀃏􀃯􀂨􀄰 􀃳 􀂨􀃵 􀂞􀃀 􀃀 􀃠􀃿􀂸􀃺􀃠􀄰 􀂝􀃀􀂨 􀂠􀃠􀃏􀃠􀂤 􀃳 􀃏􀃯􀂨􀃠 􀃠􀂤 􀂝􀂤􀂨 􀃀􀃀 􀃺 􀂠􀃠􀃏􀃠􀂤 􀃳 􀂝􀂤􀂨􀃀 􀀦􀃯􀃳􀃳􀃀 􀃀􀃬􀂨􀃯􀂨􀂞 2,49€ 150 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆡􀄰􀆡􀅝 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 1,49€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆟􀄰􀆤􀅝 100 g 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 23 􀁖􀂨􀃯􀂨 􀂝􀂞􀂽􀂨􀃯 􀀥􀂨􀃳􀃺􀂝􀃀􀂨􀃯 􀅊 􀃏􀄱 􀄰􀅘 􀄊􀃠􀄱 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀁖􀂨􀃯􀂨 􀂝􀂞􀂽􀂨􀃯 􀁙􀂤􀂨􀃯 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀁖􀂨􀃯􀂨􀂨 􀂝􀂝􀂞􀂞􀂽􀂽􀂨􀂨􀃯􀃯 􀄰􀆡􀆤€ 0,5 L 􀆜􀀽􀅽􀆜􀄰􀆞􀆣􀅝 􀂁􀄃 􀂳􀃺􀂨􀃯 􀁟􀃀􀄊􀃠􀄊􀃀􀂞 􀅊 􀃏􀄱 􀆟􀅘 􀄊􀃠􀄱 􀅊 􀀖􀃠􀄗􀃯􀂨􀄊 􀆟 􀂸􀃠􀂤􀃀 􀂨 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 8,99€ 0,7 L 􀆜􀀽􀅽􀆜􀆝􀄰􀆣􀆟􀅝 Manner 􀁄􀃬􀃠􀃀􀃺 􀃏􀂨 2,59€ 400 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆟􀆣􀅝 4,49€ 0,5 L 􀆜􀀽􀅽􀆣􀄰􀆤􀆣􀅝 􀁖􀂨􀃯􀂨 􀂝􀂞􀂽􀂨􀃯 􀁝􀄊􀃀􀂨􀃺􀃠􀃬􀃀􀄊􀃠 􀃳􀃏􀃯􀂸􀃠 􀅊 􀃏􀄱 􀆟􀄰􀆤􀅘 􀄊􀃠􀄱 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀀻 􀂤􀃀􀃯 􀃀 􀃠􀃯􀃵􀃳􀃺 􀃬􀃠􀂤􀃠􀄊􀃀 􀅊 􀀏􀂤􀂨􀃀􀄰 􀂨􀃵 􀂞􀃀 􀃀􀃀 􀃏􀃀􀃏􀃀􀃯􀃏􀃀 2,29€ 200 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆜􀄰􀆟􀅝 2,99€ 266 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆜􀄰􀆝􀆟􀅝 􀁃􀃀 􀃀 􀃬􀂨 􀃳􀃺 􀃬􀃠􀃿􀃬􀂞􀃀 € 􀆣􀆣􀆟􀆟􀅝􀅝 􀁖􀃠 􀃿􀃏 􀀃􀃬􀃀􀀦􀃀 􀅊 􀃏􀄱 􀆟􀆞􀄰􀆞􀅘 􀄊􀃠􀄱 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 7,99€ 0,7 L 􀆜􀀽􀅽􀆜􀆜􀄰􀆟􀆜􀅝 􀆡􀄰􀆞􀆤€ 0,5 L 􀆜􀀽􀅽􀆜􀆝􀄰􀆢􀆣􀅝 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 􀆝􀆢􀄱􀄱􀆝􀆝􀆟􀄱 􀀏􀃠􀂝􀃯􀂤􀃀 􀃠 􀅊 􀃏􀄱 􀆜􀅘 􀄊􀃠􀄱 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 0,79€ 􀆜􀀽􀅽􀆜􀄰􀆣􀅝 0,5 L 􀁖􀃯􀃬􀃯􀂨􀂨􀄗 􀃠􀂸􀃠􀂨􀃺􀈕􀃠 􀃿􀂤􀃀􀃠 u punom su jeku! #onyourteam 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀁖􀃯􀃺􀈕􀂨􀃯 U TVOM TIMU 􀁊􀂤􀃬􀃠 􀂨􀂤􀂨􀃏 27.05.2024. 24 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀁊􀂤 􀁄􀃠􀂸􀃠􀂨􀃺􀈕􀃠􀃬􀃺 Promjer: cca 22 cm 􀀫􀃅􀃿􀃿􀇦􀂩􀂥􀃞􀂒􀄾 14,99€ kom 9,99€ set 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀 􀀽􀃀􀂤􀀻􀃀􀂤􀃳 􀁤􀂨􀂤􀃯􀂨􀃳 Brzo se suši i odvodi vlagu 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀄳98-152 􀆞􀂤􀃀􀂨 Od ponedjeljka 27.05.2024. 1 par = 1,25 € 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 25 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀀫􀃅􀃿􀃿􀇦􀂩􀂥􀃞􀂒􀄾 6,99€ kom Muški dres 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳48-58 (M-XL) 􀀫􀃅􀃿􀃿􀇦􀂩􀂥􀃞􀂒􀄾 6,99€ set 􀀖􀂨􀂠􀃀􀂤􀃯􀂨􀃳􀃳􀂨􀃺 Brzo se suši i odvodi vlagu 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳 98-152* 2 dijela 5,99€ kom 􀂃􀂨 􀃳􀃏􀃀􀂤􀃯􀂨􀃳 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀄳 36-46 (S-L) 􀂃􀂨 􀁴 2,49€ set 􀀖􀂨􀂠􀂨􀂠􀃯􀃬􀂨 Visoki udio pamuka 􀃀􀂨􀃳􀃺 􀃳􀃏􀃠􀄊􀃏 􀃠􀆌􀀽􀁼􀀐􀁙􀀃􀅅􀆍 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀄳23-38 p 1, 􀆝􀃬􀃯􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 25 2 􀄾􀃠􀂤􀂨􀃀 􀃀􀃳􀃿􀂤􀃠􀃳􀃺􀃿􀃬 􀃀􀃿􀃳􀄊􀃀􀄊􀂨􀃀􀂠􀃀 #onyourteam 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀁖􀃯􀃺􀈕􀂨􀃯 U TVOM TIMU Od ponedjeljka 27.05.2024. 26 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 44,-€ kom 􀁄􀃠􀂸􀃠􀂨􀃺􀈕􀃀􀂸􀃠 Jednostavno postavljanje putem 􀃬􀃯􀃏􀃺􀂠 􀃠􀂸􀃳􀃿􀃳􀃺􀄊 􀃬􀃀 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃵􀃀 􀂸􀃠􀃀􀄗􀃯􀂦􀂨 􀃠􀂤􀃯􀃠􀂝􀃿􀃳 􀂨 􀃬􀃠􀃀􀂨􀃳􀃺􀂨􀃯􀃳􀃏􀂨􀃺􀃏 􀃀 􀂨􀃳2 􀃯􀃿􀃬􀂨􀄗 pucanje promjera cca 40 cm 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞240x170x85 cm postavl 􀃬􀃯􀃏 􀁄􀃠􀂸􀃠􀂨􀃺􀈕􀃀􀂸􀃠 5,99€ 􀁄􀄊􀃀􀂠􀃏􀃀 kom 􀃵 􀀖􀃿􀄙􀃀 􀃿􀃏􀃿􀂠􀃿􀃿􀂟􀃀􀃯􀂨􀃳􀂨􀄳 cca 150 cm 􀄊􀃀􀂠􀃏􀃏􀃏􀃀􀃀 3,49€ kom MONDO Lopta 􀁖􀃯􀃠􀂨􀃯􀄳 cca 23 cm Od ponedjeljka 27.05.2024. 2,99€ set 􀀒􀃯􀃬􀂨 Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀄳 35-46 5,99€ kom 􀁃􀃀􀂞 Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳 􀄗 􀃿􀄳 36-46 (S-L); 􀄗 􀂨􀂸􀄳 48-58 (M-XL) 1 kom = 3,50 € 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 27 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 6,99€ kom 􀂃􀂨 􀃳􀃏􀂨􀃳􀃬􀃠􀃯􀃺􀃳􀃏􀂨 􀃏􀃯􀃺􀃏􀂨􀂽􀂠􀂨 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳 32-46 (XS-L) 􀂃􀃏 4,99€ kom 􀁃􀃿􀃵􀃏􀃀􀂞 Visoki udio pamuka 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳 48-58 (M-XL) 8,99€ 􀁃􀃿􀃵􀃏􀂨􀃳􀃬􀃠􀃯􀃺􀃳􀃏􀂨 kom 􀃏􀃯􀃺􀃏􀂨􀂽􀂠􀂨 Visoki udio pamuka 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳 48-58 (M-XL) 􀁃􀁃􀃿􀃿􀃵􀃵􀃏􀃏 􀃀􀃀􀂞􀂞 􀃿􀃵􀃏􀂨 􀃳􀃬 􀃺 􀃏 6,99€ set 􀂃􀂨 􀃳􀃏􀃀􀃺􀃠􀃬 Visoki udio pamuka 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀄳36-46 (S-L) p 27 􀆒􀆑􀆑􀅞􀂩􀃔􀃥􀃗􀃥􀃺􀃔􀃅􀃿􀇚􀃸􀂒􀃔 􀁃􀃀􀂞􀂞 􀆝􀃬􀃯􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 􀀒 􀂃􀂨 V 􀁴 􀆝􀃏􀃠􀂤􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 6,99€ kom 􀀻􀃬 􀁊􀂤􀂠􀃀􀃳􀃺􀃠􀂸􀃬􀃿􀃏 􀁩 􀃀􀄊􀂨􀃯􀄗 􀄊􀂨􀃀􀂠􀃀 􀆒􀃱􀂒􀃴􀅳 1,50 € 9,99€ kom SILVERCREST® 􀂁􀃀􀂤 􀃀􀁤􀁴 􀃠􀃳􀂠 􀁖􀃯􀃏􀂤 􀃠􀄗􀄗􀃳􀃠 􀂨 82-165 cm (32-65") 􀁃􀃠􀂸􀃿􀂟 􀃠􀃳􀃺 􀂸􀃀 􀆌􀃠􀃏􀃠􀃀􀃺􀃠􀆍􀄳􀃠􀂤 0° 􀂤􀃠 -11° 􀁄􀃠􀃳􀃀􀄊􀃠􀃳􀃺􀃏􀃳􀄱􀆞􀃏􀂸 􀀏􀃀􀄙􀃀􀃳􀂨 􀃠􀂸􀃠􀂨􀃺􀈕􀃠􀃿􀂤􀃀􀃠􀄰 􀃬􀃯􀃬􀃯􀂨􀃀􀃺􀂨􀃳􀂨 􀄊􀃯􀂨􀂨􀄸 􀁩 􀃵􀃀􀃬􀃠􀃳􀃠􀄊 􀃀􀂞 􀃬􀃠􀃺􀈝􀄙􀃀􀂨􀂤􀃀 􀃳􀃺􀄊􀂨 􀄰 􀃀 􀃺􀂨􀃯􀃏􀃺􀄊 􀂝􀃿􀃀􀃳􀃀􀂠􀃀􀂞􀂨 􀃠􀂽􀃯􀄊􀃺􀃳􀃏􀃠 􀃠􀂸􀃠􀂨􀃺􀈕􀃠 􀃯􀂨􀃬􀃯􀂨􀄗􀂨 􀃺􀂞􀃀􀃀 #onyourteam 12,99€ kom 􀀫􀃯􀄊􀃺􀃳􀃏􀂨 􀃠􀂸􀃠􀂨􀃺􀈕􀂨􀃬􀃯􀂠􀂨 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺 􀃳􀃠􀄊􀃀 􀁪􀃔􀃗􀃑􀄅􀂡􀄅􀃑􀄅􀂠􀃅 􀂥􀂒􀃗􀃑􀃅􀃞􀃸􀃔􀃅 􀄅􀃱􀃴􀂒􀄐􀃗􀃑􀂒􀂡 6,99€ kom LIVARNO home 􀁖􀃠􀄗􀂤􀃀 􀃳􀃏􀃠􀃠􀃳􀄊􀂨􀃺􀂨 􀂨􀄗􀁤􀁴 S 4􀃬􀃯􀃠􀂸􀃯􀃀􀄗􀂨 􀂨􀂝􀃠􀃀16􀃬􀃠􀂨􀂤􀃀 􀂠 􀃀􀂽 􀂝􀃠 4􀃳􀃠􀂨􀃬􀃀􀄊􀂨􀀽􀀚􀀖􀃺􀈝􀃏􀂨􀃿􀃏􀃿􀃬 􀂨􀂤􀃿􀄙􀃀 􀂨2 m 􀀖􀃿􀄙􀃀 􀄳􀃳􀄊􀂨􀃺􀂨􀂟􀃺􀈝􀃏􀂞􀂞4x50 cm, 􀂤􀃠􀄊􀃠􀂤 􀃀􀃏􀂝􀂨􀂞􀂞100 cm 􀃳􀁩􀁝􀀏􀃬􀃯􀃏􀃿􀂠􀃏􀃠 􀁩 􀃵􀃀􀃬􀃠􀃳􀃠􀄊 􀃀􀂞 28 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NOVO U PONUDI Od ponedjeljka 27.05.2024. Samsung QLED 4K TV Smart TV Quantum HDR tehnologija Quantum DOT tehnologija Air Slim dizajn Smart Hub Rezolucija: 4K (3840x2160) Quantum Lite 4K procesor Od ponedjeljka 27.05.2024. 499,-€ kom 50" QLED 4K TV 449,-€ kom 43" QLED 4K TV i QLED􀂨􀃏􀃯􀃺􀂞􀄗Quantum dot 􀀽􀃀􀂸􀂽􀃺􀀚􀃀􀃺􀃺 􀂸􀀖􀃀􀃠􀂤􀂨􀃀􀃠􀄗 􀂠􀄊 􀃺􀂨􀂽 􀃠􀃠􀂸􀃀􀃿􀃀􀄗􀃯􀂤􀂨􀄗􀃳􀃠 􀃏􀃠􀂤 􀃏􀃠􀂨􀃳􀂨􀃏􀃠􀃯􀃳􀃺􀃬􀃠􀃳􀂨􀂝 􀃀􀂳􀆌􀂳􀃠􀃀􀆍 􀃳􀃏􀄊 􀃺􀈕􀃀􀃺􀃠􀂠􀃏􀄱􀀻􀄊 􀃺􀈕􀂨􀃺􀃠􀂠􀃏􀂨 􀃬􀃠􀃿􀄊􀃠􀂤􀃀􀂠􀃏􀂨􀃳􀃿􀂠􀂨􀃳􀃺􀂞􀂨􀄊􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨 􀃳􀃠 􀂨􀃏􀃠􀃀􀃏􀃠 􀃠􀂨􀃺􀃯􀄱 􀀻􀂤􀃀􀂽􀃳􀂨􀃬􀃠􀂝􀃿􀂤􀃀􀂨􀂨􀃏􀃺􀈝􀂞􀃀􀃺􀂨􀃺􀃠􀃀􀃀 􀃳􀄊􀂨􀃺􀃠􀃵􀂟􀃿􀄰􀂨􀃀􀃺􀃯􀃿􀃳􀄊􀂨􀃺􀃠􀃳􀃺 􀃿􀃳􀃏􀃠􀂸􀃳􀃬􀂨􀃏􀃺􀈝􀂳􀈝􀂨􀃏􀄊􀂨 􀂞􀃀􀄱 􀀖􀂒􀃗􀃑􀃅􀃞􀃸􀃔􀃅􀄅􀃱􀃴􀂒􀄐􀃗􀃑􀂒􀂡 􀃸􀄅􀂽􀃴􀂒􀂧􀂩􀃞􀃅􀃝 􀃸􀃥􀃗􀂒􀃴􀇪􀃅􀃝􀃱􀂒􀃞􀂩􀃗􀃥􀃝 􀄝􀂒􀃱􀄅􀃞􀃑􀂩􀃞􀃑􀂩 􀃅􀃞􀃿􀂩􀂽􀃴􀇚􀃴􀂒􀃞􀂩􀂞􀂒􀃿􀂩􀃴􀇚􀃑􀂩 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 29 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 A G F A G E Zabavno je IZGLEDATI SJAJNO! #onyourteam 30 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 3 para u setu 2 komada u setu 1,79€ set pepperts!® Stopalice Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳31-42 4,99€ set pepperts!® 􀁤􀃠􀃬􀄗􀂤􀂨􀄊􀃠􀂠􀃀􀂞􀂨 􀀏􀂨􀄗􀃠􀂨􀃺􀃿􀂟􀃀􀂽􀃵􀄊􀃠􀄊 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳134-164 5,99€ set pepperts!® 􀀦􀂟􀃀􀂞􀂨 􀀏􀂨􀄗􀃠􀂨􀃺􀃿􀂟􀃀􀂽􀃵􀄊􀃠􀄊 1 par = 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳134-164 0,60 € 1 kom = 2,50 € 1 kom = 1,50 € 5,99€ kom pepperts!® 􀀻􀃯􀃺􀃏􀂨􀃺􀈝􀃬􀂨􀃯􀂽􀂠􀂨 Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳134-164 􀁴􀁴􀂨􀂨􀃀􀃀􀂠􀂠􀃀􀃀 􀂨􀂨􀄳􀄳4 komada u setu claimstandard k 2, Od ponedjeljka 27.05.2024. pepperts!® 􀀻􀃯􀃺􀃏􀂨􀂽􀂠􀂨 Visoki udio pamuka 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳134-164 pepperts!® Majice Visoki udio pamuka 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳134-164 Od ponedjeljka 27.05.2024. SUPER CIJENA! 5,99€ set 3,99€ set 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 31 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 2 majice u setu 􀁴􀁴􀁴􀂨􀂨􀂨􀃀􀃀􀃀􀂠􀂠􀂠􀃀􀃀􀃀 􀂨􀂨􀂨􀄳􀄳􀄳􀆝􀂽􀂠􀂨􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳1 majic pepper Maj Viso 􀁴􀂨 27 1 kom = 2,- € 12,99€ kom Puls 􀀖􀂨􀂠􀃬􀃳􀃀􀂽􀃠􀃠􀂸􀃀 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺 􀃳􀃠􀄊􀃀 􀆒􀆑􀆑􀅞􀂩􀃔􀃥􀃗􀃥􀃺􀃔􀃅􀃿􀇚􀃸􀂒􀃔 SUPER CIJENA! 1 kom = 3,- € #onyourteam Dodaci za ugodan rad 29,99€ kom SILVERCREST® 􀁃􀃀 􀃀􀂤􀄙􀂨􀃬 􀃀􀃬􀃀􀃳􀂠 􀂁􀃬􀃯 􀃺 􀂨􀂳􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀄰􀂨􀃺􀃏􀂨􀃺􀄰 􀃬􀃯􀂨􀂤􀃠􀄙􀃏􀃀􀂤􀃯􀄱 􀀐􀃯􀈕􀃠􀆖􀂝􀃀􀂨􀃀􀃀􀃳􀃬􀃀􀃳􀃀􀄗􀃯􀄊 􀃠􀃳􀃠􀂝􀃀􀃺􀂨 􀃬􀃿􀃺􀂨􀂝􀂨􀃳􀃬􀃺􀈕􀂨􀃬􀃀􀃏􀂞􀃀􀂨 􀁩􀃏􀃿􀂠􀃿􀃿􀂟􀃀􀃯􀃠􀃿􀃬􀃬􀃀􀃯􀃠􀂤􀂞􀂞􀆣 NOVO U PONUDI 1,99€ set Crelando® 􀀥􀃠􀃳􀃺􀂨􀃯 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀃳􀂨􀃺􀃠􀄊􀃀 1,49€ set 􀁩 􀃀􀃺􀂨􀂤􀁊􀂳􀂳􀂞􀂨􀅅 􀁖􀃯􀂝􀃠􀃯􀄗􀃬􀃀􀃳 􀂨 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀃳􀂨􀃺􀃠􀄊􀃀 Od ponedjeljka 27.05.2024. 32 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 3,99€ set SILVERCREST® 􀀥􀃠􀃺􀃠􀃬􀃬􀃀􀃯 􀂁􀃀 􀃀􀂤􀄙􀂨􀃬 􀃀􀃬􀃀􀃳􀂠 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨 􀆞􀃯􀃠􀂨􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 1 kom = 1,33 € 􀆡􀂷􀃠􀃳􀃺􀂨􀃯􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 1 kom = 0,34 € Od ponedjeljka 13.05.2024. 1,99€ set Tronic 􀀏􀃺􀂨􀃯􀂨 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨 1,49€ set 􀁩 􀃀􀃺􀂨􀂤􀁊􀂳􀂳􀂞􀂨􀅅 􀀏􀃀􀂨􀄙 􀃀􀂞􀂨 40 􀃀􀃳􀃺􀃠􀄊􀄐 80 g/m² 20.05.2024. 9,99€ kom 􀀃􀃿􀃯􀃠􀅅 􀁴􀃯􀂨􀂨 􀃳􀃏􀃳􀃺 􀃀􀂞 􀁖􀃯􀃏􀄗􀃺􀂨􀃬􀂨􀃯􀃺􀃿􀃯􀂨􀃀􀄊􀄙 􀃠􀃳􀃺􀄗􀃯􀃏􀄗 􀃿 􀃿􀃺􀃯􀈕􀃀􀃀􀄊 􀃳􀃏􀃀􀃬􀃯􀃠􀃳􀃺􀃠􀃯 􀁖􀃯􀃠􀂞􀂨 􀃏􀃀􀂨􀃬􀃯􀃠􀃳􀃺􀃠􀃯􀂨􀃿5􀃳􀃺􀃿􀃬 􀂨􀄊 􀁝􀃯􀈔􀃠􀄗􀃬􀃀􀂨􀃳 􀁴 􀃳􀃏􀃀􀃯􀂤􀃀􀃠􀆖􀃳􀂨 􀄗􀃠􀃯􀄗􀃬􀃠􀃳􀃺􀄊 􀂨􀃀􀃀 􀄗􀃠 􀃺􀄙􀃿 􀄗􀃀􀂤􀂤􀃠􀂨􀃺100 m 27.05.2024. SUPER CIJENA! 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 33 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 1 kom = 0,33 € 􀆡􀂝􀃺􀂨􀃯􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 􀆞􀂝􀃀􀂨􀄙 􀃀􀂞􀂨􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 1 kom = 0,50 € LIVARNO home 􀀽􀀚􀀖􀃳􀄊􀂨􀃺􀂨􀂟􀃺􀈝􀃏 30􀀽􀀚􀀖􀄙􀃯􀃿􀃀􀂞 􀁝􀃠􀂨􀃬􀃀􀄊 􀀖􀃿􀄙􀃀 􀃺􀈝􀃏􀂨􀄳􀂞􀂞 1 m 1,99€ kom 􀀏􀂒􀃿􀂩􀃴􀇚􀃑􀂩 􀄅􀃔􀃗􀃑􀄅􀂡􀂩􀃞􀂩 􀀏􀂒􀃿􀂩􀃴􀇚􀃑􀂩 􀄅􀃔􀃗􀃑􀄅􀂡􀂩􀃞􀂩 #onyourteam 24,99€ kom SILVERCREST® 􀁴􀂨 􀃺􀃺􀃠􀃯 3 stupnja puhanja i funkcija osciliranja 120􀆖􀃀 􀃿􀃺􀈕􀃀􀃺􀂨􀃯􀃳 􀃿􀃺􀃠􀃺􀃳􀃏􀃀􀃀􀃳􀃏􀃿􀂠􀃀􀄊 􀂨 Visina: cca 76 cm 9,99€ € kom SILVERCREST® 􀁃􀃀 􀃀􀄊􀂨 􀃺􀃺􀃠􀃯 3 stupnja rada 􀀽􀀚􀀖􀃬􀃯􀃏􀄗􀃯􀂤 􀃠􀂸􀃳􀃺 􀁩􀃏􀃿􀂠􀃿􀃿􀂟􀃀􀃏􀂝􀂨􀄗􀃬􀃿 􀂨 􀂨 USB-A na USB-C 􀁙􀃳􀂽􀂤􀃀􀃺􀂨 􀃳􀂨􀃿􀄗 50 W NOVO U PONUDI Analogno upravljanje Od ponedjeljka 27.05.2024. 34 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 60 W 33,-€ kom SILVERCREST® 􀁴􀂨 􀃺􀃺􀃠􀃯 3 stupnja puhanja i funkcija osciliranja 10􀆖􀃳􀃺􀈕􀃀􀃺􀂨􀃯􀃳􀃿􀃺􀃠􀃺􀃳􀃏􀃀 􀃀􀃳􀃏􀃿􀂠􀃀􀄊 􀂨 􀁩􀃏􀃿􀂠􀃿􀃿􀂟􀃀􀂤􀃀 􀃳􀃏􀃀􀃿􀃬􀃯􀄊􀂠 Visina: cca 􀆜􀆞􀆘􀆜􀆝􀂞 14,99€ kom SILVERCREST® 􀁃􀃀 􀃀􀃯􀃳􀂽􀂦􀃀􀄊􀂠􀄗􀃯􀃏 􀀫􀂤􀃀􀃀􀄊􀄙􀃀􀄗􀃯􀃏 􀀫􀂦􀂨 􀂨􀃿􀃬􀃠􀃺􀈝􀂨􀂝􀃠􀂠􀃀􀃳􀃺􀂨􀄊􀃠􀂤􀂨 􀆌􀂝􀂨􀄗􀃏􀂨􀃀􀃳􀃏􀃀􀂽􀂤􀃠􀂤􀃺􀃏􀆍 3􀃳􀃺􀃿􀃬 􀂝􀃯􀄗􀃀 􀂨 34,99€ kom SILVERCREST® 􀁴􀂨 􀃺􀃺􀃠􀃯 3 stupnja puhanja i funkcija osciliranja 12􀆖􀃳􀃺􀈕􀃀􀃺􀂨􀃯􀃳􀃿􀃺􀃠􀃺􀃳􀃏􀃀 􀃀􀃳􀃏􀃿􀂠􀃀􀄊 􀂨 Visina: cca 􀆢􀆡􀂞 10 W 700 cca 􀀽􀀚􀀖􀄅􀂽􀃥􀂧􀂩􀃞􀃥 􀃸􀄐􀃑􀂩􀃿􀃗􀃥􀄅7 􀃴􀂒􀄝􀃗􀃅􀂡􀃅􀃿􀇚􀃂􀂞􀃥􀃑􀂒 NOVO U PONUDI 44,-€ kom SILVERCREST® 􀁝􀃺􀃠 􀃀􀄊􀂨 􀃺􀃺􀃠􀃯 􀁄􀃠􀄊􀂸􀂨 􀂨􀃯􀂞􀃀􀄊􀂨 􀃺􀃺􀃠􀃯 􀂝􀂨􀄗􀃯􀃠􀃺􀃠􀃯 S 10􀃳􀃺􀃿􀃬 􀂨􀄊􀃬􀃿􀂽 􀁩􀂸􀃠􀂤 􀃠􀂽􀂦􀂨 􀂨􀄗􀂽􀄊􀃿􀃿􀂟􀃀 􀃯􀄊 􀃠􀂨􀃯􀈕􀃠􀃯􀃳􀃬􀃠􀂤􀂨􀃀􀄗􀃯􀃏 􀁄􀃥􀄐􀂒􀂽􀂩􀃞􀂩􀃴􀂒􀂟􀃅􀃑􀂒 􀄐􀂩􀃞􀃿􀇚􀃗􀂒􀃿􀃥􀃴􀂒 􀂞􀂩􀄝􀃴􀃥􀃿􀃥􀃴􀂒 Od ponedjeljka 27.05.2024. 􀀖􀃅􀂽􀃅􀃿􀂒􀃗􀃞􀃥􀄅􀃱􀃴􀂒􀄐􀃗􀃑􀂒􀃞􀃑􀂩 50 W 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 35 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 #onyourteam 9,99€ par esmara® Sandale 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳37-40* 36 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 arand l 8,99€ kom esmara® Haljina 􀁊􀃬􀃺 􀃠􀃬􀃯􀃳􀃺􀂨 􀄗􀂽􀄊􀃿􀃿􀂟􀃀􀂨􀃳􀃺 􀃳􀃏􀃠 􀄊􀃏 􀃿􀆌􀀽􀁼􀀐􀁙􀀃􀅅􀆍 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳􀆞􀆡􀆖􀆟􀆡􀆌􀁝􀆖􀀽􀆍 1910L328127 􀀫􀃅􀃿􀃿􀇦􀂩􀂥􀃞􀂒􀄾 13,99€ kom esmara® 􀂃􀂨 􀃳􀃏􀂨􀃺􀈝􀃬􀂨􀃯􀂞􀂨 􀅓􀁝􀃿􀃬􀂨􀃯􀁝􀃏􀃀 􀄒􀀥􀃀􀃺􀅓􀃏􀃯􀃠 􀁴􀃀􀃳􀃠􀃏􀃀􀃿􀂤􀃀􀃠􀃬􀃿􀃏􀃀 􀂨􀃳􀃺 􀃳􀃏􀃠􀄊􀃏 􀃠􀆌􀀽􀁼􀀐􀁙􀀃􀅅􀆍 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳36-44* 􀃿 􀃵􀃿 􀃠􀄊􀃿􀃬􀃠 􀃿􀂤􀃿 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀂁􀃿􀂝􀃀􀃳􀂨 29.05.2024. 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. 9,99€ kom esmara® 􀀫􀂠􀂨 Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳34-46* 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 37 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀀫􀃅􀃿􀃿􀇦􀂩􀂥􀃞􀂒􀄾 5,49€ kom esmara® Majica Visoki udio viskoznog vlakna (LENZING ECOVERO) i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳32-46 (XS-L) 􀀫􀃅􀃿􀃿􀇦􀂩􀂥􀃞􀂒􀄾 9,99€ kom esmara® 􀀻􀃠􀂝􀃀 􀂨􀄗􀃠 Visoki udio viskoznog vlakna (LENZING™ ECOVERO™) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳32-46 (XS-L)* 􀄗􀃠 7,99€ kom esmara® 􀀻􀃯􀃺􀃏􀂨􀃺􀈝􀃬􀂨􀃯􀂽􀂠􀂨 􀁊􀂤􀂠􀃀􀃳􀃺􀃠􀂸􀃬􀃿􀃏 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳34-44* 􀂠􀂨 􀄾􀃠􀂤􀂨􀃀 􀃀􀃳􀃿􀂤􀃠􀃳􀃺􀃿􀃬 􀃀􀃿􀃳􀄊􀃀􀄊􀂨􀃀􀂠􀃀 3,99€ kom esmara® 􀀐􀃬􀃯􀃺􀃀􀂞􀂨 Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳32-46 (XS-L)* 1,29€ kom Cien Beauty 􀀦􀂨􀃏􀃀􀃀 􀂤􀃏􀄗 􀃠􀃏􀃺􀂨 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀂝􀃠􀂨 #onyourteam 8,99€ kom esmara® 􀂃􀂨 􀃳􀃏􀂨 􀂝􀂨􀃯􀈔􀃿􀂤􀂨 Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳36-44* PRAVA 􀀻􀁊􀂃􀀃 38 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 17,99€ par esmara® 􀂃􀂨 􀃳􀃏􀂨 􀃏􀃠􀄙 􀂨 􀃠􀃏􀃳􀃀 􀃏􀂨 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳 37-41* 6,99€ kom LIVERGY® 􀁃􀃿􀃵􀃏􀃬􀃠􀃠􀃀􀂞 􀁊􀂤􀂠􀃀􀃳􀃺􀃠􀂸􀃬􀃿􀃏 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳48-62 (M-XXL)* 5,99€ kom esmara® 􀁖􀃠􀃠􀃀􀂞 􀁴􀃀􀃳􀃠􀃏􀃀􀃿􀂤􀃀􀃠􀂝􀃀􀃠􀃬􀃿􀃏􀃀 elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳32-50 (XS-XL)* 􀂁􀃿􀂝􀃀􀃳􀂨 u našu novu ponudu 1910L328127 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. ERGY􀃿􀃵􀃏 􀄾􀃠􀂤􀂨􀃀 􀃀􀃳􀃿􀂤􀃠􀃳􀃺􀃿􀃬 􀃀􀃿􀃳􀄊􀃀􀄊􀂨􀃀􀂠􀃀 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 39 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 2,99€ set esmara®/ LIVERGY® Stopalice Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳􀄗 􀃿􀄳35-42; 􀄗 􀂨􀂸􀄳39-46 􀃬􀃯􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 5,99€ set esmara® 􀂃􀂨 􀃳􀃏􀃀􀃺􀃠􀃬 Visoki udio bio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳32-46 (XS-L)* 5,99€ kom esmara® 􀀦􀃯􀃿􀂤 􀃏 􀁴􀃀􀃳􀃠􀃏􀃀􀃿􀂤􀃀􀃠􀄊􀃀􀃳􀃏􀃠􀄗 􀃠􀂸􀄊􀃏 (LENZING™ ECOVERO™) i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀀏􀂨􀄗􀄙􀃀􀂞􀂨 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀃏􀃠􀃵􀃯􀂞􀄳 B: 75,80,85; C: 85 􀂃 􀃠􀃬 bi 6,99€ set esmara® 􀀦􀂟􀃀􀂞􀂨 􀁴􀃀􀃳􀃠􀃏􀃀􀃿􀂤􀃀􀃠􀄊􀃀􀃳􀃏􀃠􀄗 􀃠􀂸􀄊􀃏 (LENZING™ ECOVERO™) i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀁴􀁴􀂨􀂨􀂨􀃀􀃀􀃀􀂠􀂠􀂠􀃀􀃀􀃀 􀂨􀂨􀂨􀄳􀄳􀄳36-50 (S-XL)* 􀆞􀂸􀂟􀃀􀂞􀂨􀃀􀃳􀃺􀂨􀂝􀃠􀂨􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 1 par = 0,60 € 1 kom = 3,- € 32 XS L) 􀆝􀃏􀃠􀂤􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 1 kom = 2,33 € 6,49€ kom esmara® 􀁝􀃬􀄊􀂟􀃀􀂞 􀁴􀃀􀃳􀃠􀃏􀃀􀃿􀂤􀃀􀃠􀃠􀂤 􀃠􀂸 vlakna (TENCEL) i elastansko vlakno (LYCRA®) 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳32-50 (XS-XL)* istaboja 5x #onyourteam 40 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀁖􀃥􀃑􀂒􀂡􀂒􀃞􀃅􀃝􀂒􀃿􀂩􀃴􀇚􀃑􀂒􀃗 􀃸􀃑􀂩􀄝􀂽􀃴􀃥􀃝􀃥􀂥 􀅓􀀖􀃴􀃥􀃱 􀁝􀃿􀇚􀃿􀂟􀃂􀂒’ 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀃬􀃯􀃺􀈕􀂨􀃯 􀃺􀄊􀃠􀂸􀂨􀃺 􀁖􀃥 249,-€ kom SUP daska 􀁝􀂤􀃿􀃬􀃀􀃏􀃠􀃠􀃯􀄗􀃬􀃠􀄊􀂨􀂟 􀃿􀃳􀃺􀂝􀃀 􀃠􀃳􀃺 􀄊􀃠􀂤􀃀 􀁖􀃯􀃠􀃺􀃿􀃏􀃀􀄗 􀃀􀂸􀃠􀃯􀈕􀃀􀃳􀃠􀄗􀃳􀃀􀂸􀃿􀃯􀈕􀃠􀃳􀃺 􀂨 􀁃􀃠􀄙􀂨􀃳􀂨􀃏􀃠􀃯􀃳􀃺􀃺􀃀􀃿􀃳􀂨􀂤􀂨􀂟􀂨􀃬􀃠􀃠􀄙􀃿􀃿􀄗􀃬􀃠􀃠􀂟􀃳􀂨􀂤􀃏􀃠􀂨􀃳􀂨 􀂨􀂤 􀃠􀃳􀃺􀄊 􀃠􀃬􀃯􀂠􀄊􀃯􀃵􀂟􀃿􀂨 􀁴􀃀􀃳􀃠􀃏􀃠􀃺􀂠 􀃀􀄊􀂨 􀃺􀄗􀂨􀂤 􀃠􀃳􀃺􀄊 􀃠 􀃬􀃿􀂽􀄊 􀂨􀃀􀃀􀃳􀃬􀃿􀃵􀃺 􀂨􀄗􀃯􀃏 􀁝􀄊􀂨􀃳􀃠􀃬􀃠􀂤􀂨􀃳􀃀􀄊􀃀􀃬􀃠􀂤􀃿􀄙􀃀 􀃀􀆌􀂞􀂞􀆜􀆡􀆢􀆖􀆝􀆢􀂞) 􀆖􀃠􀄙􀂨􀃳􀂨􀃏􀃠􀃯􀃳􀃺􀃺􀃀􀃏􀃠􀂤􀄊􀃠􀃳􀃺􀈝􀃿􀃏􀃠􀄊􀂨􀃳􀃠􀆌􀂤􀃿􀄙􀃀 􀂨􀂞􀂞􀆝􀆝􀆤􀂞) 􀁤􀂨􀄙􀃀 􀂤􀃳􀃏􀂨􀄳􀂞􀂞􀆜􀃏􀂸 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞􀆞􀆝􀄐􀆣􀆟􀄐􀆜􀂞􀃀􀃀􀂞􀂞􀆞􀄐􀆣􀆜􀄐􀆜􀂞 120 maks. KG 150 maks. KG 􀁪􀃔􀃗􀃑􀄅􀂡􀄅􀃑􀄅􀂠􀃅􀂥􀄅􀃱􀃗􀂒􀄐􀂩􀃸􀃗􀂒􀄶􀃱􀄅􀃝􀃱􀄅􀄶􀃴􀄅􀃔􀃸􀂒􀃔􀄶􀀖􀃴􀄘􀂞􀂒􀂽􀄶 􀄐􀂩􀄝􀃅􀂟􀂩􀄶􀃱􀂩􀃴􀂒􀃑􀂒􀄶􀃸􀃑􀂩􀂥􀂒􀃗􀃥􀃅􀃸􀂩􀃿􀄝􀂒􀃱􀃥􀃱􀃴􀂒􀄐􀂒􀃔 􀀻􀃅􀂟􀃔􀃱􀂒􀂥􀃞􀂒􀃸􀃿􀇱􀂒􀄟􀃞􀃑􀂩􀃝 􀂥􀃅􀃑􀂩􀃗􀄅􀂥􀂒􀃸􀃔􀂩􀃥􀃝􀃥􀂽􀄅􀂠􀄅􀃑􀂩 􀃗􀂒􀃔􀃺􀂩􀃥􀃔􀃴􀂩􀃿􀂒􀃞􀃑􀂩 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. S 3 peraje za bolju stabilnost i jednostavnije upravljanje 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 41 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 34,99€ kom CRIVIT Pumpa za SUP dasku 􀀽􀀐􀄗􀃳􀃠 􀃳􀃬􀃯􀃏􀄗􀃠􀃺􀃏􀆌􀃿􀂝􀃯􀃀􀁖􀁝􀀮􀆍 􀀹􀂨􀂤 􀃠􀃳􀃺􀄊 􀃠􀃏􀃠􀃯􀃵􀃺􀂨 􀂨􀃬􀃿􀃺􀂨􀂤􀃬􀃺􀂨􀃯􀄗 􀃿􀃬􀂠􀃿􀃿􀃺􀃠􀃠􀂝􀃀􀃿􀆌􀆜􀆝􀁴􀄰􀂞􀂞􀆞􀆍 􀁃􀃏􀃳􀃀 􀃀􀃯􀂤 􀃀􀃺􀃏􀄳􀆝􀁖􀁝􀀮 􀁖􀃯􀃠􀃺􀃠􀃏􀄗􀃯􀃏􀆌􀄗􀃯􀂠 􀃬􀃿􀃬􀆍􀄳􀂞􀂞􀆞􀄮􀃀 120 maks. KG 219,-€ kom SUP daska 􀁝􀂤􀃿􀃬􀃀􀃏􀃠􀃠􀃯􀄗􀃬􀃠􀄊􀂨􀂟 􀃿􀃳􀃺􀂝􀃀 􀃠􀃳􀃺 􀄊􀃠􀂤􀃀 􀁖􀃯􀃠􀃺􀃿􀃏􀃀􀄗 􀃀􀂸􀃠􀃯􀈕􀃀􀃳􀃠􀄗􀃳􀃀􀂸􀃿􀃯􀈕􀃠􀃳􀃺 􀂨 􀁴􀃀􀃳􀃠􀃏􀃠􀃺􀂠 􀃀􀄊􀂨 􀃺􀄗􀂨􀂤 􀃠􀃳􀃺􀄊 􀃠 􀃬􀃿􀂽􀄊 􀂨􀃀􀃀􀃳􀃬􀃿􀃵􀃺 􀂨􀄗􀃯􀃏 􀁝􀄊􀂨􀃳􀃠􀃬􀃠􀂤􀂨􀃳􀃀􀄊􀃀􀃬􀃠􀂤􀃿􀄙􀃀 􀃀􀆌􀂞􀂞􀆜􀆡􀆢􀆖􀆝􀆢􀂞􀆍 􀁤􀂨􀄙􀃀 􀂤􀃳􀃏􀂨􀄳􀂞􀂞􀆣􀃏􀂸 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞􀆝􀆤􀄐􀆢􀆡􀄐􀆜􀆝􀄰􀂞 􀁖􀃥􀃑􀂒􀂡􀂒􀃞􀃅􀃝􀂒􀃿􀂩􀃴􀇚􀃑􀂒􀃗 􀃸􀃑􀂩􀄝􀂽􀃴􀃥􀃝􀃥􀂥 ‘Drop 􀁝􀃿􀇚􀃿􀂟􀃂􀂒’ 􀁖 􀃑 􀂡 􀃅 􀇚􀃑 􀃗 􀁪􀃔􀃗􀃑􀄅􀂡􀄅􀃑􀄅􀂠􀃅􀄐􀂩􀃸􀃗􀃥􀄶􀃱􀄅􀃝􀃱􀄅􀄶􀃴􀄅􀃔􀃸􀂒􀃔􀄶􀀖􀃴􀄘􀂞􀂒􀂽􀄶 􀄐􀂩􀄝􀃅􀂟􀂩􀄶􀆔􀃱􀂩􀃴􀂒􀃑􀂩􀃅􀃸􀂩􀃿􀄝􀂒􀃱􀃥􀃱􀃴􀂒􀄐􀂒􀃔 5,99€ kom 􀁃􀃀􀃳􀃺􀈝􀅅 􀁃􀃿􀃵􀃏􀂨􀃏􀃿􀃬􀂟􀂨􀂽􀂠􀂨 􀁝􀃿 􀃿􀃺􀃯􀈕􀃀􀂸􀂟􀃀􀂞 􀃠􀂤􀃯􀂨􀄙􀃳􀃺􀃠􀂸􀃺􀂨􀃯 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳􀆟􀆖􀆢􀆌􀁝􀆖􀁺􀀽􀆍 􀅅 􀃵􀃏 #onyourteam 42 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 3,99€ esmara® kom 􀀦􀃠􀃯􀈕􀃀􀃀􀃀􀂤􀃠 􀃀 􀂤􀃀􀃠􀂝􀃀􀃏􀃀 􀃀 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳36-42 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀃬􀃯􀃺􀈕􀂨􀃯 􀃺􀄊􀃠􀂸􀂸􀂨􀃺 NOVO U PONUDI 6,99€ esmara® kom 􀁟􀂨􀃵􀃀􀃯 􀀽􀂸 􀃀􀃬􀃯􀃠􀄗􀃯􀂠 16,99€ kom LIVARNO home 􀁖􀃠􀃬􀆖􀃿􀃬􀃵􀃺􀃠􀃯􀄗􀃬􀄙􀃿 􀀮􀂤􀂨 􀃏􀃠􀄗􀃵􀃺􀃺􀃠􀂤􀄊􀂨􀃺􀈝􀃀􀃳􀃿 􀂞 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞􀆜􀆡􀄐􀆝􀄐􀆜􀂞ili 􀂞􀂞􀆝􀆝􀄐􀆜􀆝􀄐􀆜􀂞 LIV 􀃵􀃺􀃠􀃯 􀄗 􀃬􀄙􀃿 VARNO 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. 4,99€ par esmara® / CRIVIT 􀁄􀃺􀃏􀂠􀂨 􀀽􀂸 􀃀􀂷􀂨􀃏􀃳􀃀􀂝􀃀 􀃬􀃠􀃺􀈜􀃺 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳􀄗 􀃿37-41*, 􀄗 􀂨􀂸41-46* SUPER CIJENA! 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 43 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 9,99€ kom esmara® 􀁤􀃠􀃯􀂝􀄗􀃬􀄙􀃿 8,99€ kom esmara® 􀀻􀃿􀃬􀂟􀃀􀃏􀃠􀃳􀃺 􀁝􀃳􀃺􀃿􀂠􀃀􀂟􀃀􀃏􀃠􀃀􀃳􀂨 􀃠􀂸􀃿􀃀􀄗􀄊􀂤􀃀􀃺 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳36-42 􀄾􀃠􀂤􀂨􀃀 􀃀􀃳􀃿􀂤􀃠􀃳􀃺􀃿􀃬 􀃀􀃿􀃳􀄊􀃀􀄊􀂨􀃀􀂠􀃀 NOVO U PONUDI lupilu® 􀀻􀃿􀃬􀂟􀂨􀂝􀃠􀃏􀃳􀂨􀃯􀂞􀂨 􀃀􀃀􀂽􀂠􀂨􀄗􀂤􀂨􀂠􀃏􀂨 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳98-128 3,49€ kom 􀃯􀂞􀂨 #onyourteam 12,99€ kom 􀂁􀃠􀃠􀂳􀃯® 􀁩􀃯􀂨􀂦􀄗􀃵􀃀􀃵 􀂨􀄙􀃀􀄊􀃠􀃺 􀁊􀃵􀃺􀈝􀂞􀂨􀃠􀂤􀃏􀃯􀂝􀃠 􀃳􀃏􀃠􀂸􀂠􀂨􀃀􀃏 2 􀂠􀂨􀃵􀆖 􀃳􀃺􀄊􀃏􀃳􀂤􀃿􀃀 􀃵􀃀􀃵 􀃠􀂤􀆞􀃀􀆜􀆝 36 V S odvojivim krovom 1 2,99€ kom 􀂁􀃠􀃠􀂳􀃯® 􀀫􀄗􀃬􀃳􀂨 􀁝􀃯􀃿􀂝􀃠􀄊􀃀􀃠􀂤􀂷􀃀􀃳 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳􀁺􀁝􀆖􀁺􀀽􀄾 M cca 36 cm cca 36-54,4 cm L cca 41,3 cm cca 54,6-85,2 cm XL cca 47,5 cm cca 70-106,5 cm 19,99€ kom 􀂁􀃠􀃠􀂳􀃯® 􀀽􀂨􀄙􀄗􀃬􀃳􀂨 􀁖􀃠􀄊􀃀􀃵􀂨 􀃬􀃠􀄗􀃀􀂞􀃀􀃠􀃠􀂸􀃿􀂟􀄊 􀃠􀃬􀃺 􀃿􀂞􀃀􀃯􀃏􀃿􀂞􀃀􀃿􀄗􀃯􀃏􀃀 􀂽􀂦􀂨 􀂨 1. 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞􀆜􀆡􀄐􀆝􀄐􀆢􀂞 2. 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞􀆤􀆤􀄐􀆡􀄐􀆜􀆤􀂞 Razveselite svoje 􀃏􀃿􀂟 􀂨􀃿􀂝􀃀􀂞􀂨 2 Sklopiv za jednostavan 􀃿􀇱􀂒􀃞􀃸􀃱􀃥􀃴􀇵 S cca 31-32,5 cm cca 40-42 cm XS cca 27-28 cm cca 34-36 cm 44 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. Orlando 􀁟􀃺􀃬􀃀􀂟􀃀􀄗􀃬􀃳􀂨􀁺􀁺􀀽 Govedina ili perad 0,99􀅝 240 g 1 kg = 4,13 € 34,99􀅝 kom 􀂁􀃠􀃠􀂳􀃯® 􀀦􀃯􀂨􀂝􀃀􀂞􀄗􀂠􀃏􀂨 􀂁􀃀􀂸􀃯􀃿􀄰􀃬􀂨 􀂨􀃀􀃠􀃵􀃺􀈝􀂨 􀂨􀃏 􀂤􀄙􀃀 􀁊􀂤􀃀􀄗􀂤􀃯􀄙􀃀􀄊􀃠􀂸􀃳􀃀􀃳􀃺􀂨􀃯􀃀􀂨􀃏 􀃠􀂸􀃬􀃀􀃵 Dimenzije: cca 84x139x42 cm 3,99􀅝 kom 􀂁􀃠􀃠􀂳􀃯® 􀀮􀂸􀃯􀂠􀃏􀄗􀃬􀃳􀂨 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨 2x 1x 2x 􀆜􀃀􀃀􀆝􀃏􀃠􀂤 􀁃􀃥􀄟􀂩􀃸􀂩 􀃞􀂒􀃱􀄅􀃞􀃅􀃿􀇚􀄐􀃥􀂥􀃥􀃝 􀃅􀄝􀂒􀃝􀃴􀄝􀃞􀄅􀃿􀇚 Felix 􀁖􀃠􀃳􀃳􀃺􀂞 􀄗􀂠􀃏􀂨 􀁃􀃀􀄐􀄰􀂸􀃯􀃀􀃀􀃠􀃯􀂸􀃀 􀁴􀃯􀂨􀂤􀃀􀂤􀃠 􀂨􀂤􀂨􀂨􀄰 02.06. 60 g -21% 1,25􀅝 1 kg = 20,83 € 􀆜􀄰􀆤􀅝 􀁖􀁊􀁄􀁩􀀖􀀃􀁩􀂁 -25% 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 45 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 #onyourteam 2 dijela 􀆒􀆑􀆑􀅞􀂩􀃔􀃥􀃗􀃥􀃺􀃔􀃅􀃿􀇚􀃸􀂒􀃔 9,99€ set 􀁃􀃿􀃵􀃏􀃬􀃀􀂤􀄙 Visoki udio pamuka 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳48-58 (M-XL) Slatki snovi za 􀂨􀃀 velike! 8,99€ set 􀁖􀃀􀂤􀄙 􀁊􀂤􀂠􀃀􀃳􀃺􀃠􀂸􀃬􀃿􀃏 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳32-42 (XS-M) 2 dijela 5,99€ kom Majica 􀁊􀂤􀂠􀃀􀃳􀃺􀃠􀂸􀃬􀃿􀃏 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳32-42 (XS-M) 46 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. € - 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. 6,99€ kom od LIVARNO home Satenska plahta 􀁊􀂤􀂠􀃀􀃳􀃺􀃠􀂸􀃬􀃿􀃏 􀁖􀃯􀃏􀂤 􀄗􀂤􀃯􀂞􀂨􀄊􀃀􀃳􀃀 􀂨 􀂤􀃠􀆝􀂞 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳 􀂞􀂞􀆤􀆖􀆜􀄐􀆝􀂞􀄰6,99 € 􀂞􀂞􀆜􀆟􀆖􀆜􀆡􀄐􀆝􀂞􀄰7,99 € 􀂞􀂞􀆜􀆣􀆖􀆝􀄐􀆝􀂞􀄰9,99 € 2 dijela 3,49€ kom 􀀖􀂨􀂠􀃏 􀃀􀂸 􀄗􀂸􀃠 􀂨􀃺􀃏􀃀􀃀􀃀􀂝􀃠 􀃏 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺 􀃳􀃠􀄊􀃀 2 dijela SUPER CIJENA! SUPER CIJENA! 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 47 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀀖􀂨􀂠􀃬􀃀􀂤􀄙 􀁴􀃀􀃳􀃠􀃏􀃀􀃿􀂤􀃀􀃠􀃬􀃿􀃏 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳98-128 4,99€ set 􀀖􀂨􀂠􀃬􀃀􀂤􀄙 􀁴􀃀􀃳􀃠􀃏􀃀􀃿􀂤􀃀􀃠􀃬􀃿􀃏 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳134-164 5,99€ set 3,99€ kom ERNESTO® 􀀻􀃠􀃵􀃯􀂞􀄗􀃏􀃯􀃿􀂽 􀁊􀂤􀂠􀃀􀃳􀃺􀃠􀂸􀃬􀃿􀃏 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞􀆝􀄐􀆜􀆞􀂞 0,5 􀆢􀃏􀃠􀂤 2x cca 0,7 2x cca 1,2 2x cca 2,4 1x cca 700 cca 19,99€ set SILVERCREST® KITCHEN TOOLS 􀆞􀃿􀆜􀃵􀃺􀃬 􀃀􀃀􀃏􀃳􀂨􀃯 􀂁􀃀􀃏􀃳 􀂨􀄰􀃬􀃀􀃯􀃯 􀂨􀃀􀃿􀃳􀃀􀃺􀈕􀄊 􀂨 􀁤􀃿􀃯􀂝􀃠􀃺􀃬􀃏􀄗􀃳 􀄙 􀃠􀃀􀃬􀃿􀃳 􀃠 􀃀􀂨􀃵 􀂨 􀁩􀃏􀃿􀂠􀃿􀃿􀂟􀃀 􀃳􀃺􀄊􀃏􀃳􀃬􀂨 􀂠􀃠􀄰 􀂨􀃯􀈕􀃿􀃬􀃠􀃳􀃿􀂤􀃿􀃀􀃳􀂨􀂞􀃏􀃀􀂞􀃿 600 W 2,99€ kom ERNESTO® 􀁖􀂨􀃺􀂨 􀃏􀃠􀃵􀃯􀂞 􀁊􀂤􀃬􀃳􀃺􀃏􀂨􀃏􀃠􀃳􀂨􀃏􀃠􀃠􀂤􀃯􀄙􀄊 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞􀆝􀄐􀆡􀂞 􀃀􀃀􀂞􀂞􀆝􀆤􀄐􀆝􀆜􀄰􀄐􀆢􀂞 #onyourteam 3,99€ LIVARNO home set 􀀻􀃿􀂽􀃀 􀃳􀃏􀂨􀃏􀃯􀈜􀂨 􀁊􀂤􀂠􀃀􀃳􀃺􀃠􀂸􀃬􀃿􀃏 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳3x􀂞􀂞􀄐􀆢􀂞 􀆞􀃏􀃠􀂤􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 5,99€ kom ERNESTO® 􀁤􀂨􀃯􀈔􀃠 􀂝􀃠􀂞􀄮􀃵􀃀􀂞 􀀮􀄗􀃠􀂞􀃀􀃳􀂤􀄊􀃠􀃳􀃺􀈝􀃿􀃏􀃀 􀃳􀃺􀂨 􀃏􀆖􀃠􀂤􀃯􀄙􀄊 􀃬􀃀􀂟􀂨􀂽􀂤 􀃀􀄮􀄊􀃯􀃿􀂟􀃀 􀂤􀃠6􀃳􀃺 320 cca 1 kom = 1,33 € 6,99€ set ERNESTO® 􀁖􀃠􀃳􀃿􀂤􀂨􀄗 􀃬􀃠􀂽􀃯 􀃀􀄊 􀂨 􀃀􀃯􀈕􀃀􀂞 􀁖􀃠􀃳􀃺􀃠 􀂨 􀃺􀂨􀃬􀂨􀃯􀃺􀃿􀃯 􀃠􀂤􀆖􀆝􀂤􀃠100°C 􀃠􀃵􀃯􀂞􀂞 􀁊􀃬􀃯􀂨􀃀􀃺􀂨􀃳􀄊􀃠􀃿􀃏􀃿􀂽􀃀 􀃿 700 cca 600 cca 􀆢􀃏􀃠􀂤􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 1 kom = 1,- € € 48 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. ERNESTO® 􀁖􀃯􀂝􀃠􀃯 􀄗􀂨􀃠 6 vilica, 6 􀃠􀄙􀂨􀄊􀄰6􀄙􀃀􀂞􀃀 6􀂠 􀃀􀂽􀄙􀃀􀂠􀃀􀂞 􀆝􀆟􀃏􀃠􀂤􀃿􀃳􀂨􀃺􀃿 􀆜􀃀􀃀􀆝􀃏􀃠􀂤 5,99􀅝 kom LIVARNO home 􀁝􀃺􀃠 􀃏􀃀􀃀 􀂤􀃳􀃺􀃠 􀂞􀃀 􀀦􀃠􀃯􀈕􀃀􀃺􀂨􀃯􀃠􀂤􀂝􀃀􀄊􀃠􀂤􀃿 􀄗􀂽􀄊􀃿􀃿􀂟􀃀 BIONIC-FINISH® ECO 􀃺􀈝􀂨􀃺􀈔 􀃿 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳 􀃳􀃺􀃠 􀃏􀄳􀂞􀂞􀆜􀆞􀄐􀆜􀆢􀂞􀄲 􀂤􀃳􀃺􀃠 􀂞􀃀􀄳 2x cca 􀄐􀆜􀂞 14,99􀅝 kom LIVARNO home 􀀻􀃿􀂽􀃀 􀃳􀃏􀃳􀃺􀄗 􀁊􀂤􀄊􀃀 􀃀􀆖􀂨􀂤 􀃠􀃳􀃺􀄊 􀄗 􀃠􀂤􀃯􀄙􀄊 􀂨􀄰􀃠􀄙􀂨􀃳􀂨􀂝􀃯􀃳􀃺 􀄊􀄙 􀃠􀃏􀃯􀈜􀃠 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞􀆡􀄐􀆜􀆣􀂞 SUPER CIJENA! 16,99􀅝 kom ERNESTO® 􀁩􀃯􀂨􀂦􀄗􀃀􀄗􀃯􀂤􀃿 􀃺􀈋􀂨􀃳􀃺􀂨 􀃀 􀂨 S 3􀃯􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀄊􀃏􀄗􀃵􀃬􀂸􀂨􀃺􀂨􀄰 􀂳􀂨􀃺􀃺􀃿􀂞􀃀 􀂨􀃀􀄗 􀂨 􀁃􀃠􀂸􀃿􀂟 􀃠􀃳􀃺􀃯􀂨􀂸􀃿􀃀􀃯 􀂤􀂨􀂝􀃀 􀂨 􀃺􀂨􀃳􀃺􀃿7􀃳􀃺􀃿􀃬 􀂨􀄊 􀄗 NOVO 􀁩􀁖􀁊􀁄􀁩􀀖􀀮 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 49 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 9,99􀅝 set 􀁵􀂩􀃗􀃅􀃔􀃅􀃅􀄝􀂞􀃥􀃴􀃸􀄐􀃑􀂩􀄟􀂩􀂽 􀂟􀄐􀃅􀃑􀂩􀂠􀂒􀃅􀂞􀃅􀃗􀃑􀂒 􀁊􀂥􀂒􀂞􀂩􀃴􀇚􀃅􀄝􀃞􀂒􀃺􀂩􀂞􀃥􀂽􀂒􀃿􀂩 􀃱􀃥􀃞􀄅􀂥􀂩􀂞􀃅􀃗􀃑􀃔􀄅􀃔􀃥􀃑􀂒􀃞􀂒􀃑􀄐􀃅􀃺􀂩 􀃥􀂥􀂽􀃥􀄐􀂒􀃴􀂒􀃿􀄐􀃥􀃑􀂩􀃝􀃔􀂒􀃴􀂒􀃔􀃿􀂩􀃴􀄅 􀃅􀄟􀃅􀄐􀃥􀃿􀇪􀃥􀃝􀃱􀃴􀃥􀃸􀃿􀃥􀃴􀄅􀄷 Od ponedjeljka 27.05.2024. 􀀽􀃅􀂥􀃗􀃥􀄐􀂒 􀂞􀄊􀂨􀂟􀃯􀈕􀃀􀂞 10 komada 􀁙􀃿􀄙􀂨􀃀􀃀 􀃏􀃯 􀂳􀃀􀃯􀂨􀄗 􀃀 Visina: cca 50 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀂝􀃠􀂨 2,79€ kom 􀀫􀃀􀃬􀃠􀂨􀃺􀂨􀃳􀃀􀃀􀁴􀃀 􀂞 Visina: cca 18-20 cm 􀁖􀃯􀃠􀂨􀃯􀄳􀂞􀂞9 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀂝􀃠􀂨 0,99€ kom 􀁃􀃀􀃯􀃳 􀃬􀂨􀃯􀂸􀃠 􀃀 Visina: cca 25 cm 􀁖􀃯􀃠􀂨􀃯􀄳􀂞􀂞10 cm 1,99€ kom 􀀮􀄊 􀂠􀃀􀂞􀃀􀄐 Visina: cca 30 cm 􀁖􀃯􀃠􀂨􀃯􀄳􀂞􀂞14 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀂝􀃠􀂨 3,99€ kom 􀀻 Visina: cca 45 cm 􀁖􀃯􀃠􀂨􀃯􀄳􀂞􀂞12 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀂝􀃠􀂨 6,99€ kom 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊􀃀􀃺􀃠􀄗􀃀􀂨􀄊􀃺 Polusjena/svijetlo mjesto 􀀖􀃯􀄙􀃺􀄊 􀃀 􀀻 􀁃􀃀 􀃀 􀃀 􀃀􀃀 􀁴􀃀 􀁝􀃺􀈝􀂨􀃀􀂞􀃀􀄮􀂝 􀃀􀄐 Visina: cca 75-80 cm 􀁖􀃯􀃠􀂨􀃯􀄳􀂞􀂞19 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨 14,99€ kom 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊􀃀􀃺􀃠􀄗􀃀􀂨􀄊􀃺 Polusjena/svijetlo mjesto 􀀖􀃯􀄙􀃺􀃿􀃏􀃿􀂟􀃀 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊􀃀􀃺􀃠􀄗􀃀􀂨􀄊􀃺 Polusjena/svijetlo mjesto 􀀖􀃯􀄙􀃺􀄊 􀃀 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊􀃀􀃺􀃠􀄗􀃀􀂨􀄊􀃺 Polusjena 􀀖􀃯􀄙􀃺􀃿􀃏􀃿􀂟􀃀 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊􀃀􀃺􀃠􀄗􀃀􀂨􀄊􀃺 Polusjena/svijetlo mjesto 􀀖􀃯􀄙􀃺􀄊 􀃀 􀁩􀃏􀂨􀃯􀃀􀂠􀃏􀃠􀃺􀂨􀂸􀃀 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 50 NAC 22/2024 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 29.05.2024. Mini kalanhoa Visina: cca 12 cm Promjer: cca 6 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀂝􀃠􀂨 0,99€ kom Dipladenija Visina: cca 40-45 cm Promjer: cca 14 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀂝􀃠􀂨 6,99€ kom 􀁃􀃠􀄗􀃀􀂨􀄊􀃺 Polusjena/svijetlo mjesto 􀀖􀃯􀄙􀃺􀃿􀃏􀃿􀂟􀃀 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊􀃀􀃺􀃠􀄗􀃀􀂨􀄊􀃺 Polusjena/svijetlo mjesto 􀀖􀃯􀄙􀃺􀄊 􀃀 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊􀃀􀃺􀃠􀄗􀃀􀂨􀄊􀃺 Polusjena/svijetlo mjesto 􀀖􀃯􀄙􀃺􀄊 􀃀 􀁊􀂤􀃬􀂨􀃺􀃏 31.05.2024. 9 komada 􀁙􀃿􀄙􀂨􀃬􀃯􀂨􀃀􀃿 Visina: cca 40 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀂝􀃠􀂨 5,99€ kom Super cijena! 12,99€ kom 􀀖􀃯􀄊􀃠􀃳􀃀 􀂨 Visina: cca 45 cm Promjer: cca 20 cm nhoa 􀀻􀃯 􀂳 􀂤􀃀 􀃺􀂽􀃿􀃳􀃀􀄐 Visina: cca 25 cm Promjer: cca 12 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨 2,79€ kom 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊􀃀􀃺􀃠􀄗􀃀􀂨􀄊􀃺 Polusjena/svijetlo mjesto 􀀖􀃯􀄙􀃺􀄊 􀃀 􀁖􀃯􀃠􀂨􀃺􀈕􀃀􀂝􀃿􀃏􀂨􀃺 􀂞􀄊􀃀􀂨􀂟 Visina: cca 40 cm 􀁙􀄗􀃀􀂠􀃀􀃺􀂨􀄊􀃯􀃳􀃺􀂨 7,99€ kom 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 51 ! NISKENISKE CIJENE ZA KRAJ MJESECA 1 L -22% 0,85€ 1,09 € 􀁝􀃠􀂨􀄊􀃀􀃺 􀁝􀃠􀃏􀃠􀂤􀂝􀃿􀃏􀂨 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀂁􀄃 􀂳􀃺􀂨􀃯 􀁴􀃀􀃠􀄊􀃏 􀅊 􀃏􀄱 􀆟􀅘 􀄊􀃠􀄱 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 0,7 L -35% 􀆢􀄰􀆡􀆤€ 􀆜􀀽􀅽􀆜􀄰􀆤􀆤􀅝 11,99 € 􀆜􀂸􀆌􀃠􀂞􀃀􀂨􀂦􀂨 􀂨􀃳􀂨􀆍 -30% 1,25€ 􀆜􀃏􀂸􀆌􀃠􀂞􀃀􀂨􀂦􀂨 􀂨􀃳􀂨􀆍􀅽􀆣􀄰􀆞􀆞􀅝 1,79 € 􀀏􀂨􀃯􀃠 􀀐􀂳􀂳􀂩 􀁙􀃠􀃳􀃳􀃠 􀅊 􀀻􀄊 􀃿 􀄗􀃯􀈕􀃿 􀆖􀆞􀅘 􀃠􀂤􀂝􀃯 􀄊􀃀 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 1 kg -30% 􀆡,99€ 9,99 € 􀁄􀃀􀄐􀂨 􀁤􀃿 􀅊 􀁩 􀃳􀃿􀃯 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 52 NAC 22/2024 􀆜􀅘 􀂝􀃿􀃏 1 kg -30% 􀄰􀆡􀆤€ 0,99 € 􀀏􀂨􀂝􀃏􀂨 􀀮 􀃺􀂨􀂸􀃯 􀃠 􀂝􀃯􀃵 􀃠 􀁖􀃀􀃠􀃳 􀁃􀃀􀂨􀂠 􀃀 􀄗􀂞􀃳􀃳􀃀􀂞 􀅊 􀆝􀆣􀅘 􀄱􀄱 􀁖􀃀􀃠􀃳 􀀚􀂤􀂨􀃯􀃳􀃀􀃯 250 g Ponuda uz 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆡􀅝 1,􀆡€ 2,29€ -27% 70 g Ponuda uz 􀆜􀃏􀂸􀅽􀄰􀆜􀆟􀅝 0,􀆞􀆡€ 0,52€ -30% 􀁤􀃳􀃺 􀃠 􀀮 􀃺􀂨􀂸􀃯 􀃀 􀃯􀄙􀂨 􀃀􀃏􀃯􀃿􀂽 500 g -36% 0,75€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀅝 1,19 € 􀁤􀃀􀃯􀂤􀂨􀄮􀀐􀃠􀂝􀃀 􀃠 􀁤􀂨􀃳􀃺􀂨 􀃀 􀅊 􀀥􀃿􀃳􀃀􀃀 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 500 g -45% 1,35€ 2,49 € 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆝􀄰􀆢􀅝 􀀏􀃯􀃠 􀃀 􀁖􀃠􀃳􀂨􀂝 􀃳 􀃠􀂤􀃳􀄊􀃀 􀃳􀃏􀃠􀂸􀂨􀃳 􀀖􀃿 􀃠􀁝􀂨􀂨􀂞􀃺􀃠 􀀻􀃿􀂽 􀃵􀃿 􀃏 Narezak 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 53 125 g -30% 1,59€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆝􀄰􀆢􀆝􀅝 2,29 € 􀀐􀂽􀂨􀂳􀁝􀂨􀂨􀂞􀃺 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃬􀃀􀄗􀄗 􀅊 􀁟􀃿 􀃏 􀃀􀃀 􀃯􀂠􀃀􀂞 􀃀 􀃠􀄗􀃯􀂨 1 kg -29% 1,19€ 􀆜􀄰􀆡􀆤􀅝 430 g Ponuda uz 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆢􀆢􀅝 2,05€ 2,99€ -31% #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 54 NAC 22/2024 140 􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 onyourtea#􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏 􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀀖􀃠􀂟 􀃯􀂠􀃀􀂞 􀂸􀃯􀃬􀃬􀃠􀃠 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,49􀅝 / kg B􀃯􀂨 􀂤􀂝􀃯􀄱 1 􀃿􀀫􀃯􀄊􀃺􀃳􀃏􀃠 􀄗􀄊􀃠􀂟􀂨􀃀 􀃬􀃠􀄊􀃯􀂟􀂨􀄸􀄾 􀄾􀁖􀃯􀂨􀃀􀃳􀃺􀈝􀄙􀃀􀄊 􀃿􀀦􀀥􀀻􀃬􀃯􀃠􀄊􀂨􀂤􀂨 􀃠􀆝􀆝􀆟􀄱 􀀖􀃠􀂟 􀃯􀂠􀃀􀂞􀂞􀂽􀂨􀃯􀈝􀄒 Sorta: Genery 250 g 1,49􀅝 1,99􀅝 -25% 􀀃􀃏􀃺􀄊􀃀􀃯 􀃏􀃿􀃬􀃠 􀆜􀃏􀂸􀅽􀄰􀆤􀆡􀅝 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 55 􀁖 􀃀􀃯 􀃀􀃬􀃀􀂨􀂟􀃀 􀃵􀃺􀃬􀃀􀂟􀃀􀃀􀄗􀂳􀂨 􀀐􀂽􀂨􀂳􀁝􀂨􀂨􀂞􀃺􀁤􀃠􀀦􀃠 􀀥􀃀􀄒 􀁝􀃿􀃳􀂽􀃀􀀏􀃠􀄐 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀂳􀂨􀃺 􀂤􀃯 􀃳􀃏􀂨􀃠􀃯􀂤􀂨 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 5,79€ 462,5 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆝􀄰􀆝􀅝 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 5,99€ 300 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆤􀄰􀆤􀆢􀅝 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 3,􀆡􀆤€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆤􀄰􀆝􀆞􀅝 400 g 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀂳􀂨􀃺􀃠􀃳􀃠􀃳 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 15,79€ cca 300 g 􀄮􀃏􀂸 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀃬􀃯􀃺􀈕􀂨􀃯 TVOJE ROŠTILJ SEZONE! 􀁝􀄊􀂨􀄙􀂤􀃠􀂟􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀅊 􀁩 􀃬􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃠 􀃠􀄊􀃀􀃺􀃏􀃿 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 􀄰􀆡􀆤€ cca 400 g 􀄮􀃏􀂸 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀆡 NAC 22/2024 􀀦􀃯􀄼􀀥􀃿 􀁙􀃠􀃵􀃺􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞􀂨 􀅊 􀀖􀂨􀂝􀃯􀂨􀂞􀃀 􀃏 􀃀􀃀 􀃬􀃀􀄊􀃳􀃏 440 g Ponuda uz 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆡􀆟􀅝 2,92€ 3,99€ -26% 􀀦􀃯􀄼􀀥􀃿 􀁙􀃠􀃵􀃺􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞􀂨 􀅊 􀁙􀃠􀃵􀃺􀃏 􀃀􀃀 􀃿􀃺 440 g Ponuda uz 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆤􀆣􀅝 2,19€ 2,99€ -26% 􀀦􀃯􀄼􀀥􀃿 􀁃􀃀􀄐􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀄗􀃬􀂨􀂠􀂨 􀂨 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 3,99€ 380 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀅝 􀀦􀃯􀂨􀃀􀃳􀃺􀂨􀃯 􀀻􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀄗􀃬􀂨􀂠􀂨 􀂨 􀅊 􀀐􀃳􀃳􀃀􀂞 􀃀􀃀 􀀫􀃠􀃺 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 􀆢 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 3,29€ 500 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆣􀅝 􀁤􀃺􀁃􀃺 􀁖􀃀􀂨􀂟􀂨􀂸􀃯 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞􀂨 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 3,35€ 440 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆢􀄰􀆡􀆜􀅝 􀁖􀀮􀀻􀁴􀃯􀂝􀃠􀄊􀂨􀂞 􀀖􀂨􀂝􀃯􀂨􀂞􀃀 􀃏 100 ml -30% 0,45€ 􀆜􀀽􀅽􀆟􀄰􀅝 􀄰􀆡􀅝 􀀻 􀃀 􀁃􀃠 􀂨􀄗 􀀻􀀻 􀃀􀃀 PONUDA UZ 􀆖􀆟􀅘 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 2,49€ 360 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆤􀆝􀅝 􀀖􀃿 􀃠 􀀻􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞􀄗 􀃬􀂨􀂠􀂨 􀂨􀁺􀁺􀀽 12 x 90 g 8,79€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆣􀄰􀆜􀆟􀅝 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀆣 NAC 22/2024 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀂨􀃳 􀃀 􀃿􀃵􀃺􀃬􀂞􀃀􀃳􀃳􀃀􀃯􀃠 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆟􀆣􀅝 2,59€ 3,45€ -24% 400 g Aktiviraj kupon 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃬􀂨􀃳􀃏􀄊􀃀􀂞􀃬􀃿 􀂨 􀃳 􀃀 􀃠􀃀􀃳􀃀􀃯􀃠 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 3,29€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆢􀄰􀆣􀅝 465 g 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀃯􀄙 􀃀􀂟􀃀􀃠􀂤 􀂞􀃯􀃳􀃏􀃠􀂸􀂨􀃳 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 3,59€ 530 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆢􀆢􀅝 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 􀆝􀄰􀆡€ 400 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆡􀆞􀅝 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀃿 􀂨􀂟􀃀􀂝􀃿􀃯􀂸􀂨􀃯 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀃬􀃯􀃺􀈕􀂨􀃯 TVOJE ROŠTILJ SEZONE! 􀁄􀃵􀂨􀃳 􀃀􀂞􀁝􀂨􀂨􀂞􀃺􀃠 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀀐􀂽􀃿􀂞􀃏􀂨􀄒􀂨􀃳􀃺􀂨􀃏 􀅊 􀀹􀃿 􀂨􀂟􀃀 􀄊􀃯􀃺 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 3,49€ 235 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆟􀄰􀆣􀅝 􀀚􀃏􀃳􀃏􀃿􀄗􀃀􀄊 􀃠 u LIDLU! 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 􀆤 􀀏􀃏􀃀 􀃺 􀀃􀄊􀃯 􀅊 􀀏􀂸􀃀 􀃀􀃀 􀃿􀃺 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 3,99€ 300 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆞􀄰􀆞􀅝 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 2,79€ 280 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆤􀄰􀆤􀆡􀅝 􀀦􀃯􀂨􀃀􀃳􀃺􀂨􀃯 􀁝􀃀􀃯􀄗􀃯􀃠􀃵􀃺 􀅊 􀀐􀃳􀃳􀃀􀂞􀄰 􀀫􀃠􀃺 􀀐􀂽􀃀􀃀 􀃀􀃀 􀃳 􀄗􀂠􀃀 􀃀 􀆡􀅝 1 kg Ponuda uz 1,99€ 2,89€ 􀀫􀃯􀄊􀂨􀃳􀃺􀀏􀃳􀃏􀂨􀃺 -31% 􀁖􀃠􀂨􀃳 􀀥􀃯􀃺􀂨􀃳 􀅊 􀁴􀃠􀄊􀃀􀃺 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀂁􀄊􀃀􀂨􀄗􀂤 􀀚􀃏􀃳􀃺􀈝􀂤􀂨􀄊􀃀􀂠 􀃳􀃏􀃠 􀃳􀃀 􀃠􀄊􀃠􀃿􀂨 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 14,99€ 1 L 􀁊􀃯 􀂸􀃀 􀂁􀂨􀃯􀃠 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,59€ 1,25 L 􀆜􀀽􀅽􀆜􀄰􀆝􀆢􀅝 􀀐􀂽􀂨􀂳􀁝􀂨􀂨􀂞􀃺 􀀏􀃿􀃯􀂸􀂨􀃯 􀅊 􀁙􀃀􀂝 􀃀􀃀 􀃬􀃀􀂨􀂟􀃀 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 2,49€ 200 g ili 210 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆜􀄰􀆣􀆡􀅝􀃀􀃀􀆜􀆝􀄰􀆟􀅝 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀆡 NAC 22/2024 U TVOM TIMU 􀁝􀃿􀄙􀂝􀂨 􀃀􀃬􀃯􀃺􀈕􀂨􀃯 􀃺􀄊􀃠􀂨􀃯􀃠􀃵􀃺􀃳􀂨􀄗􀃠 􀂨 􀆜􀃏􀃠 = 0,78 € 5 L 􀀹 􀃀􀂞 􀁖􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃀 􀂨􀃯 􀄊􀃠􀂤 􀅊 􀀦􀄗􀃀􀃯 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 􀆟􀄰􀆡€ 6 x 1,5 L 􀆜􀀽􀅽􀄰􀆝􀅝 􀁵􀃀 􀂨􀃏􀂨􀃯􀃳􀃠􀂳􀀐􀃯􀃠􀃺 􀀦􀃯􀃵􀂨􀄊􀃀 􀃏􀄊􀃀􀃺􀂨􀃺􀈕􀃠􀄊􀃀 􀃠􀁺􀁺􀀽 􀅊 􀀏􀂨􀃯􀂝 􀆝􀆝􀆞􀄱 􀅊 􀃏􀄱 􀆜􀆝􀅘 􀄊􀃠􀄱 􀅊 􀀻􀃠 􀃺􀈝􀃠􀃀􀃯 􀃠 􀄗􀂨􀃠􀃬􀃀􀃳 􀃠 􀃬􀃠􀂤􀃯􀂨􀃺􀃠 􀁝􀄅􀃱􀂩􀃴􀂟􀃅􀃑􀂩􀃞􀂒􀄾 12,99€ 􀆜􀀽􀅽􀆝􀄰􀆡􀅝 5 L 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀁝􀃀􀃯􀃿􀃬􀃠􀂤 􀃯 􀂠􀂨 􀅊 􀀽􀃀􀂸􀂽􀃺 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 2,99€ 3 L 􀆜􀀽􀅽􀆜􀄰􀆖􀅝 􀀚􀄊􀂨􀃯􀃺􀃠 􀀮 􀃳􀃺 􀃺 􀂨􀂤􀂨 􀃀􀂠 􀅊 􀀽􀃀􀃿 􀃀􀃀 􀂝􀃯􀂨􀃳􀃏􀄊 􀁝􀃠􀂨􀃯􀃳􀂝􀄒 􀀐􀃀􀂤􀂨􀃯 􀅊 􀀏􀃠􀃯􀃠􀄊 􀃀􀂞 􀃀􀃀 􀂸􀃠 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,39€ 0,5 L 􀆜􀀽􀅽􀆝􀄰􀆢􀆣􀅝 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆜􀃏􀂸􀅽􀆞􀄰􀆝􀆤􀅝 3,29€ 􀆡􀄰􀆣€ 􀆒􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 2 x 1 kg Ponuda uz 􀂁 24 L 􀃳􀃠􀃏 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 􀆡􀆜 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,49€ 225 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆡􀆝􀅝 􀁟􀃺􀃯􀃏 􀁝􀃠􀃏􀃀 􀅊 􀁝 􀃏􀃀􀃏􀃀􀃯􀃏􀃀􀂨 􀀚􀃏􀃠􀃳 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀄊􀃠􀂟 􀃀􀃏􀃠􀂠 􀃳􀃯􀃏􀃿􀃠 􀅊 􀁙􀃿􀂠 􀃠 􀃀􀄗􀃯􀂦􀂨 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 4,99€ 280 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆢􀄰􀆣􀆝􀅝 􀁴􀂨􀃠 􀂤􀃠 􀁴􀂨􀂸 􀃳􀃏􀃏􀄊 􀅊 􀀏􀂤􀂨 􀃀􀃀 􀄗􀃠􀂝 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 0,79€ 235 ml 􀆜􀀽􀅽􀆞􀄰􀆞􀆡􀅝 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 2,29€ 400 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀄰􀆢􀆞􀅝 􀀐􀂽􀂨􀂳􀁝􀂨􀂨􀂞􀃺 􀁖􀂠􀃀 􀃏􀂨􀃳 􀃬􀃿 􀂨 􀂨 􀅊 􀁝 􀂝􀃿􀃏􀃠 􀃀 􀂞􀃀􀂨􀃺􀃠 􀃀􀃀 􀃳 􀃳􀄊􀂨􀄙􀃀 􀃳􀃀􀃯􀃠 􀃀 􀂸􀃯􀃠􀄙􀂦􀃀􀂞 􀁊􀂤􀃳􀃯􀂨􀂤􀂨 􀆝􀆤􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀁝􀃺􀃯􀂝􀃿􀂞􀃏􀃳􀃏􀄊 􀅊 􀀐􀂳􀂳􀂨 􀀽􀃺􀃺􀂨􀄰 􀀐􀃬􀃬􀃿􀂞􀃀 􀃠􀄰 􀀐􀃯􀂨 􀁃􀂞􀂞􀂽􀃀􀃺􀃠 􀃀􀃀 􀀐􀂳􀂳􀂨 􀀽􀃺􀃺􀂨 􀂝􀂨􀄗 􀃵􀂨􀂟􀂨􀃯 􀆜􀃏􀃠 = 0,15 € 1,29€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆞􀄰􀆞􀅝􀃀􀃀􀆜􀆞􀄰􀆞􀅝 1,09€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆜􀄰􀆝􀆟􀅝􀃀􀃀􀆜􀆜􀄰􀆜􀅝 􀆖􀆜􀅘 Ponuda uz 􀀏􀃿􀃳􀃳􀄒􀁃􀃀􀄐􀀮􀂞􀂨􀁖􀃠􀃬􀃳 􀅊 􀆜 􀄐 􀆟 1,49€ 􀆜􀀽􀅽􀆞􀄰􀆢􀆞􀅝 1,19€ 􀆜􀀽􀅽􀆝􀄰􀆤􀆣􀅝 􀆖􀆝􀅘 Ponuda uz 􀀹􀄱􀀖􀄱􀀦􀃯􀃠􀃳􀃳 􀁖􀃿 􀂨 􀂠􀃠􀃏􀃠􀂤 􀅊 􀆤􀆢 􀂸 􀃀􀃀 􀆤􀆤 􀂸 􀅊 􀁝􀃺􀈝􀄋􀂝􀂨􀃯􀈝􀄒 􀀐􀂽􀂨􀂨􀃳􀂨􀂞􀃏􀂨 􀃀􀃀 􀀐􀃯􀃿 􀂞􀂽􀄒 􀁄􀃠􀃿􀂸􀃺 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀅽􀆝􀄰􀆤􀅝 2,59€ 5,18€ 􀆒􀅯􀆒􀀦􀃴􀂒􀃿􀇚􀃸􀄾 2 x 500 ml Ponuda uz 􀀏􀃀 􀃠 􀁝􀃠􀃯􀂝􀂨􀃺􀃏􀃠􀃏􀃠􀃳 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,99€ 220 ml 􀆜􀀽􀅽􀆤􀄰􀅝 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀆡􀆝 NAC 22/2024 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 􀆞􀄰􀆡􀆤€ 500 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆢􀄰􀆞􀆣􀅝 􀁤􀃺􀁃􀃺 􀁖􀃀􀂨􀂟 􀃏􀃯 􀃳􀃏 􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,99€ 80 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆝􀆟􀄰􀆣􀆣􀅝 􀁝􀃠􀃯􀂸􀂨􀃯 􀁃􀃀 􀃀􀃏􀃠􀂝􀃳􀃀􀂞􀂨 􀅊 􀀐􀃳􀃳􀃀􀂞􀄰 􀃬􀃀􀃏 􀃺 􀃀􀃀 􀃳 􀃬􀃯􀈔􀂨􀄗 􀃠 1 L = 0,87 € 􀁖􀃀􀃠􀃳 􀁴􀃯􀂽 􀂨􀄗 􀃏􀃿􀂽 􀂨􀁺􀁺􀀽 􀅊 􀆝􀅘 􀄱􀄱 1 L 2,75€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀅽􀆝􀄰􀆞􀆤􀅝 􀀖􀃿􀃏􀃺 􀁤􀃯 􀃠 􀃀􀂨􀃏􀃠 􀅊 􀆝􀄰􀆣􀅘 􀄱􀄱 € 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 3,79€ 125 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆞􀄰􀆞􀆝􀅝 􀁊􀂤􀃬􀂨􀃺􀃏 􀆞􀆜􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀁄􀃿􀃺􀂞 􀀥􀃀􀂨􀃺 􀃬􀃳􀃺􀈝􀄊􀂨 􀅊 􀀖􀃀􀂨 􀃀 8 x 1 L 􀆡􀄰􀆤􀆤€ 􀆜􀀽􀅽􀄰􀆣􀆢􀅝 􀀫􀃅􀃿􀄐􀃅􀃔􀂩􀃞􀂥􀂒􀄾 1,49€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀄰􀆤􀆡􀅝 250 g 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 1,29€ 10 kom 􀆜􀃏􀃠􀅽􀄰􀆜􀆞􀅝 􀀻􀃠 􀂨􀃳􀀏􀃀 􀀹 􀅊 􀁙􀄗􀃯􀂨􀂤 􀁃 􀀃􀃬􀃀 􀂨􀃺􀃺 􀁃􀃳􀂞 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 􀆡􀆞 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 9,99€ cca 1,2 kg 􀄮􀃏􀂸 100 g Ponuda uz 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀆞􀄰􀆞􀅝 1,33€ 1,99€ -33% 􀁖􀃀􀃏􀃠􀃏 􀂁􀃀􀃳􀃏 􀃳 Narezak 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 4,09€ 500 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆣􀄰􀆜􀆣􀅝 􀁤􀃀􀄗􀃀􀃺 􀅊 􀁩 􀃏􀃠􀂤􀃿 􀁖􀃀􀄊􀂞 􀀖􀃠􀂟 􀂤􀃀􀂨 􀃳 􀃀 􀁝􀄊􀂨􀄙􀂤 􀃺􀂨􀂨􀃺 􀄗 􀃬􀂨􀂠􀂨 􀂨 􀅊 􀁙􀂨􀂝􀃯􀄰 􀃬􀃯􀃳 􀃀 􀂷 470 g -31% 1,09€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆝􀄰􀆞􀆝􀅝 􀀖􀃠􀂟􀃀 1,59 € 􀂝􀃏􀃀 􀃏􀃯􀃿􀂽 􀅊 􀁖􀃯􀃯􀃠􀂤 􀃠 􀂝􀃠􀂸􀃺􀃀 􀃠􀃏􀃿􀃳 􀃀 􀂽􀃯􀃳􀃏􀄊 􀃏􀃠􀃯􀂞 􀀚􀃏􀃳􀃏􀃿􀄗􀃀􀄊 􀃠􀃿 LIDLU! 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃠􀂠􀃀􀃵􀂟􀂨 􀂤􀃯 􀃳􀃏􀃳􀃯􀂤􀂨 􀅊 􀀏􀂨􀄗 􀂸􀄊􀂨 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆤􀆣􀅝 1,99€ 2,99€ -33% 400 g Aktiviraj kupon z 􀁝􀄊􀂨􀄙􀃀􀃠􀂤􀃠􀃏 􀅊 􀁝 􀂸􀄊􀃠 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 5,45€ cca 2,3 kg 􀄮􀃏􀂸 􀁊􀂤􀃬􀂨􀃺􀃏 􀆞􀆜􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀀫􀃅􀃿􀄐􀃅􀃔􀂩􀃞􀂥􀂒􀄾 􀆡,79€ 􀄮􀃏􀂸 cca 2 kg 􀆜􀃏􀂸􀅽􀄰􀆤􀆞􀅝 3,75 kg -50% 3,49€ 􀆡􀄰􀆤􀆤􀅝 􀁃􀄐􀃀􀃺􀈝􀃺 􀀖􀂨􀃺􀂨􀃯􀂤􀄙􀂨 􀃺􀄗􀃬􀃯 􀂨􀃯􀃿􀂝 50 􀃬􀃯 􀆜􀃬􀃯 􀂨 = 0,07 € 􀀐􀃿􀃀 􀂨 􀁖 􀃀􀃯 􀃀 􀃳􀃀􀃯􀃺􀈝􀃬􀃀􀃳􀃺 􀀐􀃿 􀁖􀃳 500 g -40% 2,39€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆢􀆣􀅝 3,99 € 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 5,99€ 1000 g 􀀽􀃀 􀃠􀀽􀂤 􀁄􀄗􀀖􀃿􀃠 #onyourteam 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 􀆡􀆟 NAC 22/2024 􀁝 􀂞􀃏􀀖􀄒 􀁙􀂨􀂝􀃯􀃳􀃺􀂠􀃀􀃬􀃳 􀅊􀁝 􀃀 􀃀􀃀 􀃬􀃬􀃯􀃏 250 g -25% 1,19€ 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆟􀄰􀆢􀆡􀅝 1,59 € PONUDA UZ 􀆖􀆞􀆞􀅘 􀀐􀂽􀂨􀂳􀁝􀂨􀂨􀂞􀃺 􀀽􀃀􀃳 􀃺􀂨 􀃬􀃀􀄗􀄗􀃯􀃠􀃀􀂞􀂨 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 2,59€ 1 kg 􀀥􀃯􀂨􀃳􀂽􀃠 􀂁􀂨􀂨 􀂨 􀂽􀃿 􀂨 1 kg Ponuda uz 1,􀆡􀆤€ 2,35€ -28% 􀁊􀂤􀃬􀂨􀃺􀃏 􀆞􀆜􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀀚􀃏􀃳􀃏􀃿􀄗􀃀􀄊 􀃠 u LIDLU! 􀁖􀃯􀂨􀃬􀃠􀃯􀃿􀂠􀃿􀂨􀃠􀃿􀄗􀄳 􀁝􀄊􀃀 􀂨􀃺 􀃿􀄰 􀂨􀃺 􀃿 􀃀􀃀 􀂸􀃠􀄊􀂨􀂤􀃀 􀃿 􀀐􀃀􀃯􀃠􀃳 􀀒􀃀􀂨 􀃳􀃏􀃀􀁃􀂨􀃯􀃠􀃺 􀅊 􀃏􀄱 􀆜􀆝􀄰􀅘 􀄊􀃠􀄱 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 0,75 L -29% 2,45€ 􀆜􀀽􀅽􀆞􀄰􀆝􀆢􀅝 3,49 € AKTIVIRAJ KUPON 􀆖􀆞􀅘 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 NAC 22/2024 􀆡 PONUDA UZ 􀆜􀅹􀆜 􀀦􀃯􀃺􀃳􀄸 􀁊􀂤􀃬􀂨􀃺􀃏 􀆞􀆜􀄱􀄱􀂤􀃠􀆝􀄱􀆡􀄱 􀀃􀃯􀂝􀂨􀃳􀂞 􀁃􀂨􀄊􀂨 􀃏􀄊 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 3,99€ 500 g 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆢􀄰􀆤􀆣􀅝 􀁝􀄊􀃀 􀁖 􀁖􀃀􀃠􀃳 􀀻􀂨􀂳􀃯􀁺􀁺􀀽 􀅊 􀆞􀄰􀅘 􀄱􀄱 􀅊 􀁖􀃠􀄊􀃯􀃺􀈕 􀃏 􀂤 􀃿􀃏􀃿􀂠􀂨 􀂨 􀃿 􀂞􀃀􀂨 􀃿 􀆒􀄶􀆖􀃔􀂽􀂽 1,99€ 􀁙􀂨􀂤􀃠􀄊 􀂞􀃀􀂨 􀄗􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆤􀅝 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆜􀄰􀆞􀆞􀅝 320 g Ponuda uz 􀆜􀃏􀂸􀅽􀆡􀄰􀆝􀆝􀅝 1,99€ 2,89€ -31% 􀀐􀂽􀂨􀂳􀁝􀂨􀂨􀂞􀃺 􀀐􀂽􀂨􀂨􀃳􀂨􀂝􀃿􀃯􀂸􀂨􀃯 􀅊 􀁊􀂤 􀃬􀃀􀂨􀃺 􀂨 􀃀􀃀 􀃳􀄊􀃀 􀂨􀃺 􀂨 􀅊 􀁝 􀃏􀂨􀃺􀂞􀂽􀃿􀃬􀃠 Od petka 31.05.2024. Hit vikenda! 9,99€ kom PARKSIDE® 􀁃􀃿􀃵􀃏􀂨􀂽􀂠􀂨 􀁩􀂤􀃠􀂝 􀂨􀃳􀃺􀂠 􀃬􀃳􀃀􀂞􀃿􀃳􀃺􀈝􀃿􀃏􀃿 􀁝􀃬􀃯􀃏􀃺􀂠 􀃀􀂤􀄙􀂨􀃬􀃠􀄊􀃀 􀁴􀂨􀃀􀂠􀃀 􀂨􀄳48-58* 􀂽􀂽􀂠􀂠􀂨 􀁪􀂽􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 27,99€ kom PARKSIDE® 􀁃􀃳􀃏􀄗􀄗􀄊􀃯􀄊 􀂨 􀁊􀃬􀃺 􀄗􀃵􀃺􀃺􀄗􀂽􀄊􀃿􀃿􀂟􀃀 􀃿􀃺􀃠􀃺􀃳􀃏􀃠􀄗􀃺 􀃀􀄊 􀃿 􀁝􀂨 􀄗􀃠􀃯􀃳􀃏􀃀􀃿􀃬􀃯􀄊 􀃳􀃿􀃳􀃺􀄊􀃳􀄊􀃯􀃠 􀃏􀃯􀃺􀃏􀃀􀄊􀃯􀂨􀂨 􀃠􀃯􀂨􀂸􀃀􀃯 􀁝􀃠􀃳􀃺 􀃠􀃠􀃳􀄊􀂨􀃺􀄊 􀂨􀃬􀃯􀄗􀄊􀃯􀃵􀂨􀃺􀃏􀃿 􀃬􀃠􀃳􀃺􀃿􀃬􀃏􀄗􀄊􀃯􀄊 􀀏􀂩􀄝􀃸􀃿􀄅􀃱􀂒􀃞􀃑􀃸􀃔􀃅 podesiv DIN 􀃸􀃿􀄅􀃱􀂒􀃞􀃑􀄝􀂒􀃺􀃿􀇚􀃿􀂩 􀀮􀃞􀃿􀂩􀂽􀃴􀇚􀃴􀂒􀃞􀂒􀀽􀀚􀀖􀄟􀂒􀃴􀄅􀃗􀃑􀃅􀂟􀂒 􀄝􀂒􀃥􀃸􀄐􀃑􀂩􀃿􀃗􀃑􀂒􀄐􀂒􀃞􀃑􀂩 radnog prostora 􀀮􀃞􀃿􀂩􀂽􀃴􀇚􀃴􀂒􀃞􀂒 􀃸􀃥􀃗􀂒􀃴􀇪􀂒 􀂠􀂩􀃗􀃅􀃑􀂒 􀄾􀃠􀂤􀂨􀃀 􀃀􀃳􀃿􀂤􀃠􀃳􀃺􀃿􀃬 􀃀􀃿􀃳􀄊􀃀􀄊􀂨􀃀􀂠􀃀 􀁤􀀚􀀫􀁄􀀮􀀒􀀻􀀮􀁖􀁊􀀖􀀃􀀐􀀮 Vidno polje: 9.2x4.2 cm Brzina zatamnjivanja: 0.0004 s #onyourteam 66 NAC 22/2024 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 LIDL PLUS APLIKACIJA Dostupna je na App Store i Google Play LIDL.HR facebook.com/lidlhrvatska instagram.com/lidl_hrvatska youtube.com/user/Lidlhrvatska BESKONTAKTNO 􀁖􀀽􀀃􀀑􀀃􀁄􀀹􀀚 􀁃􀃳􀃺􀂨􀃯􀀐􀃯􀂤􀄰􀁃􀂨􀃳􀃺􀈝􀃠􀄰 􀁴􀃀􀃳􀄰􀁴􀃀􀃳􀀚􀂨􀂞􀃺􀈝􀃠 􀄰􀀖􀃀 􀂨􀃯􀃳 􀁝􀀽􀁩􀂃􀀏􀀃􀂁􀀃􀀻􀁩􀁖􀀐􀀚 Lidl.hr/kontakt Besplatan broj 0800 200 220 pon. do pet. 8-18 h, sub. 8-14 h Dragi kupci, 􀃠􀂝􀄊􀃀􀃺􀂨􀃏􀃿􀃬 􀃿 􀄊􀃯􀂨􀂨􀂨􀃯􀂟􀂨􀃿 nedjelju, 02.06.􀃳􀃠 􀂨􀃏􀂨 􀃵􀂨􀃺􀈝􀂸􀃠􀄊􀃀 􀂨􀃯􀂤􀃀􀃺􀄱 􀁝􀃏􀂨 􀃀􀃯􀃺􀂨􀁘􀁙􀃏􀃠􀂤􀄗􀄊􀃀􀃵􀂨􀃀 􀂳􀃠􀃯􀈔􀂞􀃀􀃠􀃯􀂤 􀃠 􀄊􀃯􀂨􀂨 􀃿􀄊􀃵􀂨􀃺􀈝􀂸􀃠􀄊􀃀 􀂨􀄱 􀀂􀀃􀀄􀀅􀀆􀀇􀀈􀀉􀀊􀀈􀀋􀀇 PEFC Certificirano 􀀌􀀍􀀎􀀏 􀀏􀀐􀀑􀀒􀀓 􀀍􀀔 􀀕􀀖􀀗􀀒 􀀓􀀘􀀙􀀍􀀗􀀒 􀀚􀀐 􀀘􀀎􀀛􀀜􀀍􀀝􀀘 􀀞􀀘􀀚􀀟􀀘􀀎􀀒􀀛􀀍􀀠 􀀛􀀐􀀡􀀍􀀓􀀏􀀍􀀛􀀒􀀢􀀍􀀣 􀀍 􀀓􀀘􀀢􀀑􀀛􀀘􀀏􀀍􀀛􀀒􀀢􀀍􀀣 􀀍􀀔􀀝􀀘􀀛􀀒 PEFC® je 􀃬􀃠􀃳􀄊􀂨􀂟􀂨 􀃬􀃯􀃠􀃀􀂞 􀃿 􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃠􀃯􀈕􀃠􀂸 􀂸􀃠􀃳􀃬􀃠􀂤􀃯􀂨 􀃵􀃿 širom svijeta. 550 W NOVO U PONUDI Od petka 31.05.2024. 120 cca 􀃀 􀃬􀃯􀂨􀃯􀂨 􀃀􀄗􀃏􀃿􀂟 􀃳􀃺􀄊􀃠􀄱 NAC 22/2024 67 􀀥􀃠􀃺􀃠􀂸􀃯􀂳􀂨 􀂨􀃠􀃯􀃿􀃿􀃬􀃠􀃺􀈜􀃿 􀃠􀃳􀃺􀃠􀂤􀂸􀃠􀄊􀃯􀃺􀃳􀃺􀄊􀃯􀈕􀃠􀃀􀄗􀂸􀂨􀂤􀃿􀃬􀃯􀃠􀃀􀄗􀄊􀃠􀂤􀄱􀀮􀃳􀃬􀃯􀂠􀄊􀃠􀃳􀂨􀄗􀂝􀃠􀂸􀃠􀂸􀃿􀂟􀃀􀂽􀃺􀃳􀃏􀃬􀃠􀂸􀃯􀂨􀃵􀃏􀄱 PARKSIDE® Miješalica za beton Otvor bubnja: cca 38,5 cm 􀁙􀃠􀂝􀃿􀃳 􀃏􀃠 􀃳􀃺􀈝􀃿􀃏􀂞􀃀􀃠􀂤􀂠􀂨􀃀􀃏 􀀖􀃀􀂨 􀄗􀃀􀂨􀄳􀂞􀂞 120x69x124 cm 􀁪􀂽􀃴􀂒􀂞􀃅􀃱􀃴􀇚􀃗􀃅􀃔􀄅􀄾 199,-€ komPONUDA ODPONEDJELJKA 2005do2605 TM UTVOM TIMU OSVOJITEULAZNICETM 5,79 1kg Redovnacijenaza900g=6,39€ SUPER #onyourteam Redovnacijenaza400g=4,19€ 33%GRATIS! 533g Milbona 2,79 cca1,5kg /kg SUPER 2,35 1kg UGRABI 3,98 Redovnacijenaza100g=1,99€ AKTIVIRAJKUPON GRATIS! 21/2024 UTVOM TIMU UEFAEURO2024™ PreuzmiteLidlPlusaplikaciju jošdanas #onyourteam 2NAC21/2024 Odponedjeljka 2005do2205140proizvoda POTVRDILI KUPCI GFKprovedenom 2024 Brendbr1 Mladikupus 0,44€ /kg /kg 2,39€ 3,99€ -40% grappolo 1,19€ 500g 1kg=2,38€ 0,79€ /kg NAC21/20243 Odponedjeljka 2005do2205140proizvoda POTVRDILI KUPCI GFKprovedenom 2024 Brendbr1 Mladikupus 0,44€ /kg /kg 2,39€ 3,99€ -40% grappolo 1,19€ 500g 1kg=2,38€ 0,79€ /kg NAC21/20243 2,39€ 295g 1kg=8,10€ Kruhbijeli grahampecivo Redovnacijenaza55g=0,17€ 4x55g 0,51€ 0,68€ cijenazag0, 3+1GRATIS 1kg=1,18€ 500g -30% 0,59€ 0,85€ 2,89€ 295g 1kg=9,80€ LIDLU! LIDLU! ourteamm#onnyouonn Odponedjeljka 2005do2605 4NAC21/2024 2,39€ 295g 1kg=8,10€ Kruhbijeli grahampecivo Redovnacijenaza55g=0,17€ 4x55g 0,51€ 0,68€ cijenazag0, 3+1GRATIS 1kg=1,18€ 500g -30% 0,59€ 0,85€ 2,89€ 295g 1kg=9,80€ LIDLU! LIDLU! ourteamm#onnyouonn Odponedjeljka 2005do2605 4NAC21/2024 UZMI2 Pecivosasirom Redovnacijenaza80g=0,69€0,88€ -36% ro 2x80gAktiviraj kupon 1kg=5,93€ 0,89€ 150g NNNOVOOO UNAŠEM ASORTIMANU! 1kg=1,98€ 400g -31% 0,79€ 1,15€ Odponedjeljka 2005do2605 NAC21/20245 UZMI2 Pecivosasirom Redovnacijenaza80g=0,69€0,88€ -36% ro 2x80gAktiviraj kupon 1kg=5,93€ 0,89€ 150g NNNOVOOO UNAŠEM ASORTIMANU! 1kg=1,98€ 400g -31% 0,79€ 1,15€ Odponedjeljka 2005do2605 NAC21/20245 Nedodirljivakvalitetaposupercijeni! MesoiribaizLidlaunovompakiranju SVJEŽINA redovite Pogledajvideo! dostave Ï ¨ à ZAŠTICENA PAKIRANJEM #oonnourteammnnyou NAC21/2024] ú à ú 1 2,85 1kg=7,13€ 400g 5,59 cca800g 7,19 8,89 -19% cca400g Aktiviraj kupon ] ÿ ] Ø ó /kg/kg 6,49 700g 1kg=9,27€ 2,69 450g 1kg=5,98€ NAC21/20247 Belbake Šlag Uprahu MisterChoc & Mogucejekombinirati razlicitevrsteovogproizvoda Nixe 3x200g 5,98€ Redovnacijenaza200g=2,99€ 3x60g 1,18€ Redovnacijenaza60g=0,59€ 3x170g ,18€ Redovnacijenaza170g=1,59€ Redovnacijenaza250g=0,99€1,98 2,97€ 3x250gAktiviraj kupon ourteamm#onnyouonn Belbake Šlag Uprahu MisterChoc & Mogucejekombinirati razlicitevrsteovogproizvoda Nixe 3x200g 5,98€ Redovnacijenaza200g=2,99€ 3x60g 1,18€ Redovnacijenaza60g=0,59€ 3x170g ,18€ Redovnacijenaza170g=1,59€ Redovnacijenaza250g=0,99€1,98 2,97€ 3x250gAktiviraj kupon ourteamm#onnyouonn NAC21/2024] ú à ú 1 & Mogucejekombinirati razlicitevrsteovogproizvoda & Mogucejekombinirati razlicitevrsteovogproizvoda 3x200g 1,38€ 3x250ml 2,78€ & Mogucejekombinirati razlicitevrsteovogproizvoda & Mogucejekombinirati razlicitevrsteovogproizvoda 3x200g 1,38€ 3x250ml 2,78€ Tilsiter Milbona ú Mango,jagoda, marelica,miješano Redovnacijenaza150g=1,69€ Milbona Narezak & razlicitevrsteovogproizvoda 3x250g 1,58€ Redovnacijenaza250g=0,79€ 3,38 5,07€ 3x150g Ponudauz Solevita ¨ Jagoda/banana, brusnica/jabuka, jabuka/banana/ mangoiliananas/ banana/kokos Pilos desert ¨ Jagoda-vanilija, višnja-vanilija, limun-limetaili kruškavanilija Redovnacijenaza200g=0,69€ Redovnacijenaza250ml=1,39€ ] ú NAC21/2024 9 à ú 1 POLIDLCIJENI 1,2kg,g 3,89Redovnacijenaza Combino Oddurum pšenice McEnnedy 650gg 3,99 3,49 2,79 -20%Ponudauz 1kgili750g Jagode,malineilimiješano 2,69 420g Combino Oddurum pšenice 600gg 0,85 Redovnacijenaza Redovnacijenaza 600gg 0,99 Redovnacijenaza ourteamm#onnyouonn POLIDLCIJENI 1,2kg,g 3,89Redovnacijenaza Combino Oddurum pšenice McEnnedy 650gg 3,99 3,49 2,79 -20%Ponudauz 1kgili750g Jagode,malineilimiješano 2,69 420g Combino Oddurum pšenice 600gg 0,85 Redovnacijenaza Redovnacijenaza 600gg 0,99 Redovnacijenaza ourteamm#onnyouonn ] ú à ú 1 GoldenSun 4,5kg,g 13,99 1kg=3,11€Redovnacijenaza500g=1,89€ Culinea 1,5kg 4,99 Redovnacijenaza1kg=3,99€ 4,22 1kg=2,81€ -15%Ponudauz Vemondo 475gg 3,99 Redovnacijena za300g=3,49€ 1kg=8,40€ 8,34 Redovnacijenaza1L=1,39€ 8x1L 220gg 5,29 Redovnacijena za100g=4,39€ 1kg=24,05€ NAC21/202411 GoldenSun 4,5kg,g 13,99 1kg=3,11€Redovnacijenaza500g=1,89€ Culinea 1,5kg 4,99 Redovnacijenaza1kg=3,99€ 4,22 1kg=2,81€ -15%Ponudauz Vemondo 475gg 3,99 Redovnacijena za300g=3,49€ 1kg=8,40€ 8,34 Redovnacijenaza1L=1,39€ 8x1L 220gg 5,29 Redovnacijena za100g=4,39€ 1kg=24,05€ NAC21/202411 POLIDLCIJENI JDGross Pralineu oblikumorskih plodovaXXL 500gg 5,99€ 1kg=11,98€Redovnacijenaza 250g=3,69€ 900gg 3, Nougatili Milk-choco XXL €€ kg=4,4,21211€€€€€1k421€€1 500gg 5,39€ 1kg=10,78€Redovnacijenaza 200g=2,25€ plodovaXXL 4,99€ Redovnacijenaza600g=3,49€ 3,99€ -20%Ponudauz Hrskavi muesliXXL 1000g Choco&Nuts 1,2kg,g 13,49€ 1kg=11,24€Redovnacijenaza1kg=12,99€ karameleXXL 1,2kg,g 5,99€ 1kg=4,99€Redovnacijenaza 400g=2,65€ ourteamm#onnyouonn 2005do2605 POLIDLCIJENI JDGross Pralineu oblikumorskih plodovaXXL 500gg 5,99€ 1kg=11,98€Redovnacijenaza 250g=3,69€ 900gg 3, Nougatili Milk-choco XXL €€ kg=4,4,21211€€€€€1k421€€1 500gg 5,39€ 1kg=10,78€Redovnacijenaza 200g=2,25€ plodovaXXL 4,99€ Redovnacijenaza600g=3,49€ 3,99€ -20%Ponudauz Hrskavi muesliXXL 1000g Choco&Nuts 1,2kg,g 13,49€ 1kg=11,24€Redovnacijenaza1kg=12,99€ karameleXXL 1,2kg,g 5,99€ 1kg=4,99€Redovnacijenaza 400g=2,65€ ourteamm#onnyouonn 2005do2605 NAC21/2024] ú à ú 1 UVIJEKPRIRUCI Kuhinjski ubrusi 3sloja PONUDAUZ -30% 3komada -20% 2,39€ 2,99€ 1kom=0,80€ ] ú NAC21/2024 13 à ú 1 3L 2,99€ 1L=1-€ W5 Limunililimeta 1kom =0,06€ 100x10gg 5,99€ 1kom=0,06€ W5 100x10g Allin-1 POLIDLCIJENI 9,99€ 1kom=0,21€ 7,99€ 1kom=0,17€ -20%Ponudauz 3u1 kapsule 48komada 1,25L, 1,69€ 1L=1,35€ ourteamm#onnyouonn 3L 2,99€ 1L=1-€ W5 Limunililimeta 1kom =0,06€ 100x10gg 5,99€ 1kom=0,06€ W5 100x10g Allin-1 POLIDLCIJENI 9,99€ 1kom=0,21€ 7,99€ 1kom=0,17€ -20%Ponudauz 3u1 kapsule 48komada 1,25L, 1,69€ 1L=1,35€ ourteamm#onnyouonn NAC21/2024] ú à ú 1 4,5L, 5,69€ 1L=1,26€ XXL ColorProtector 75 =0,08€ 100 =0,03€ 2,2L, 2,89€ 1L=1,31€ XXL 100pranja Gelza 1150ml CocoiliOat 2,99€ 1L=2,60€ 2,37€ 1L=2,06€ -20%Ponudauz 5,89€ 11,78€ NAC21/2024 SPF50+ 2x150ml 4,5L, 5,69€ 1L=1,26€ XXL ColorProtector 75 =0,08€ 100 =0,03€ 2,2L, 2,89€ 1L=1,31€ XXL 100pranja Gelza 1150ml CocoiliOat 2,99€ 1L=2,60€ 2,37€ 1L=2,06€ -20%Ponudauz 5,89€ 11,78€ NAC21/2024 SPF50+ 2x150ml POLIDLCIJENI 3,09 4x180g Coshida XXL Bijeli 8L 5,75 1L=0,72€ Orlando 1kg=4,29€g=4,29€ Coshida XXL 24x100gg 6,99 1kg=2,91€Redovnacijenaza 12x100g=4,19€ ENI 25L -50% 0,49 1kom=0,01€ ourteamm#onnyouonn POLIDLCIJENI 3,09 4x180g Coshida XXL Bijeli 8L 5,75 1L=0,72€ Orlando 1kg=4,29€g=4,29€ Coshida XXL 24x100gg 6,99 1kg=2,91€Redovnacijenaza 12x100g=4,19€ ENI 25L -50% 0,49 1kom=0,01€ ourteamm#onnyouonn NAC21/2024] ú à ú 1 W5 eksa 200komada MiliL 2x12kom 2,49 1kom=0,10€Redovnacijenaza 12kom=1,89€ Mondos XXL Fruity,Classic, Ribbedili Aromata XXL 1L 1,85 Redovnacijenaza20kom=1,85€ 40komada MonMon Sensodyne 2x75ml 5,55 1L=37,€ latte 2200 SS,M Lupilu 100kom 1,39 1kom=0,01€ 8,99 1kom=0,04€ 7,19 1kom=0,04€ -20%Ponudauz NAC21/202417 W5 eksa 200komada MiliL 2x12kom 2,49 1kom=0,10€Redovnacijenaza 12kom=1,89€ Mondos XXL Fruity,Classic, Ribbedili Aromata XXL 1L 1,85 Redovnacijenaza20kom=1,85€ 40komada MonMon Sensodyne 2x75ml 5,55 1L=37,€ latte 2200 SS,M Lupilu 100kom 1,39 1kom=0,01€ 8,99 1kom=0,04€ 7,19 1kom=0,04€ -20%Ponudauz NAC21/202417 2,99€ 250g 1kg 25025g Svinjska kobasica g=111,969€11969€ 9,99€ cca400g /kg Svinjska 1,49€ 100g 1kg=14,90€ Trajna kobasicana EKSKLUZIVNOULIDLU! XXL 1kg 6,59€ ourteamm#onnyouonn 2,99€ 250g 1kg 25025g Svinjska kobasica g=111,969€11969€ 9,99€ cca400g /kg Svinjska 1,49€ 100g 1kg=14,90€ Trajna kobasicana EKSKLUZIVNOULIDLU! XXL 1kg 6,59€ ourteamm#onnyouonn NAC21/2024] ú à ú 1 2,19€ 400g 1kg=5,48€ Skrumpirom islaninom 1,79€ 400g 1kg=4,48€ Skrumpirom iquarksirom Blagaililjuta 2,99€ 180g 1kg=16,61€ SkarbySerowara Bursztyn Ukomadu 3,29€ 1kg 1,79€ 400g 1kg=4,48€ Skiselimkupusom igljivama 1,49€ 100g 1kg=14,90€ Naturilidimljeni Supercijena! 0,99€ 1kg=6,19€ 160g 2,19€ 400g 1kg=5,48€ Skrumpirom islaninom 1,79€ 400g 1kg=4,48€ Skrumpirom iquarksirom Blagaililjuta 2,99€ 180g 1kg=16,61€ SkarbySerowara Bursztyn Ukomadu 3,29€ 1kg 1,79€ 400g 1kg=4,48€ Skiselimkupusom igljivama 1,49€ 100g 1kg=14,90€ Naturilidimljeni Supercijena! 0,99€ 1kg=6,19€ 160g NAC21/202419 1,99€ 182g 1kg=10,93€ Luppo EKSKLUZIVNOULIDLU! 2,79€ 380g 1kg=7,34€ Supercijena! 2,99€ 1kg=5,98€ 500g 6,99€ 0,5 1L=13,98€ 0505LLL 1,99€ 182g 1kg=10,93€ Luppo EKSKLUZIVNOULIDLU! 2,79€ 380g 1kg=7,34€ Supercijena! 2,99€ 1kg=5,98€ 500g 6,99€ 0,5 1L=13,98€ 0505LLL 3,99€ 1kgOkruglice makom6,59€ 1250g 1kg=5,27€ Okl2,99€ 400g 1kg=7,48€ ourteamm#onnyouonn NAC21/2024] ú à ú 1 Dobrozatebe,dobrozasve: Višeorganskihproizvoda, Milbona jogurt 150g -20% 0,39€ 1kg=2,60€ 0,49€ Solevita Vemondo Biot 250g 1kg=9,96€2,49€ 3,49€ -28% Ponudauz GoldenSun 300g 1kg=6,30€1,89€ 2,99€ -36% Ponudauz 22svibnja danbiološke 150ml -34% 0,85€ 1,29€ 1L=5,67€ do tofufu 180g -27% 0,79€ 1kg=4,39€ 1,09€ NAC21/202421 Dobrozatebe,dobrozasve: Višeorganskihproizvoda, Milbona jogurt 150g -20% 0,39€ 1kg=2,60€ 0,49€ Solevita Vemondo Biot 250g 1kg=9,96€2,49€ 3,49€ -28% Ponudauz GoldenSun 300g 1kg=6,30€1,89€ 2,99€ -36% Ponudauz 22svibnja danbiološke 150ml -34% 0,85€ 1,29€ 1L=5,67€ do tofufu 180g -27% 0,79€ 1kg=4,39€ 1,09€ NAC21/202421 SATENSKOMIKROVLAKNO Elegancija Sjajnapovršina Snivajteslatkesnove ourteamm#onnyouonn Odponedjeljka 20052024 2ili3dijela2 6,99€ set LIVARNOhome Satenskaposteljina 1i 16,99€ ili2i 19,99€ od SATENSKOMIKROVLAKNO Elegancija Sjajnapovršina Snivajteslatkesnove ourteamm#onnyouonn Odponedjeljka 20052024 2ili3dijela2 6,99€ set LIVARNOhome Satenskaposteljina 1i 16,99€ ili2i 19,99€ od NAC21/2024] ú à ú 1 6,99€ set LIVERGY® 48-62(M-XXL)* 2dijela 2dijela 32-50(XS-XL)* 5,99€ set ® jela Odponedjeljka 20052024 4,99€ kom LIVARNOhome Plahta 4,99€ ilicca5,99€ od NAC21/202423 6,99€ set LIVERGY® 48-62(M-XXL)* 2dijela 2dijela 32-50(XS-XL)* 5,99€ set ® jela Odponedjeljka 20052024 4,99€ kom LIVARNOhome Plahta 4,99€ ilicca5,99€ od NAC21/202423 Odponedjeljka 20052024 Odponedjeljka 20052024 850W 06cca SILVERCREST® ¨ à ÿ ¤ Ø 59,99€ kom ourteamm#onnyouonn NAC21/2024] ú à ú 1 29,99€ kom SILVERCREST® 3 s3 19,99€ kom LIVARNOhome S12 cipelei4police Odponedjeljka 20052024 600W 600cca SILVERCREST® 2u1 HEPA (cca) 39,99€ kom NOVO UPONUDI NAC21/202425 29,99€ kom SILVERCREST® 3 s3 19,99€ kom LIVARNOhome S12 cipelei4police Odponedjeljka 20052024 600W 600cca SILVERCREST® 2u1 HEPA (cca) 39,99€ kom NOVO UPONUDI NAC21/202425 350cca 44,-€ kom LIVARNOhome ratana isporuke) S2 USVOJVRT 22,99€ kom 1L ourteamm#onnyouonn 0a LIVARNOhome 1cca 2cca16,99€ kom 1 2 Odponedjeljka 20052024 SIILVERRCRECSTT®®KIKITCHTCHENENTOTOOLS 165cca 26NAC21/2024 350cca 44,-€ kom LIVARNOhome ratana isporuke) S2 USVOJVRT 22,99€ kom 1L ourteamm#onnyouonn 0a LIVARNOhome 1cca 2cca16,99€ kom 1 2 Odponedjeljka 20052024 SIILVERRCRECSTT®®KIKITCHTCHENENTOTOOLS 165cca 26NAC21/2024 Odponedjeljka 20052024 NAC21/202427 Odponedjeljka 20052024 NAC21/202427 ourteamm#onnyouonn 5,99€ kom LIVARNOhome 1S24 2S440 17,99€ kom LIVARNOhome 1 2 1 12 2 9,99€ kom LIVARNOhome 2xcca ili1xcca Odponedjeljka 20052024 LIVARNOhome 12,99€ kom 28NAC21/2024 ourteamm#onnyouonn 5,99€ kom LIVARNOhome 1S24 2S440 17,99€ kom LIVARNOhome 1 2 1 12 2 9,99€ kom LIVARNOhome 2xcca ili1xcca Odponedjeljka 20052024 LIVARNOhome 12,99€ kom 28NAC21/2024 Odponedjeljka 20052024 NOVO UPONUDI PARKSIDE® visinacca 4,99€ kom home 2 12,99€ set LIVARNOhome 53 Trajanjesvjetlado 6 ili ili NAC21/202429 Odponedjeljka 20052024 NOVO UPONUDI PARKSIDE® visinacca 4,99€ kom home 2 12,99€ set LIVARNOhome 53 Trajanjesvjetlado 6 ili ili NAC21/202429 Odponedjeljka 20052024 Visina:cca34cm Promjer:cca9x9cm 1,99€ kom Visina:cca25-35cm Promjer:cca12cm 1,79€ kom Visina:cca23cm Promjer:cca10cm 1,29€ kom Visina:cca30cm Promjer:cca12cm 2,99€ kom Visina:cca90cm Promjer:cca19cm 14,99€ kom Visina:cca40-50cm 2,79€ kom 10 Visina:cca60cm Promjer:cca12cm 11,99€ kom ourteamm#onnyouonn Odponedjeljka 20052024 Visina:cca34cm Promjer:cca9x9cm 1,99€ kom Visina:cca25-35cm Promjer:cca12cm 1,79€ kom Visina:cca23cm Promjer:cca10cm 1,29€ kom Visina:cca30cm Promjer:cca12cm 2,99€ kom Visina:cca90cm Promjer:cca19cm 14,99€ kom Visina:cca40-50cm 2,79€ kom 10 Visina:cca60cm Promjer:cca12cm 11,99€ kom ourteamm#onnyouonn NAC21/2024] ú à ú 1 23052024 jiljan Visina:cca19cm omjer:cca12cm 2,99€ kom Mediteranskimix Visina:cca22cm Promjer:cca9x9cm 3,33€ kom Kaktusiili Visina:cca20cm Promjer:cca12cm 3,99€ kom Visina:cca40cm 4,99€ kom Bugenvilija stablašica Visina:cca45cm Promjer:cca14cm 6,99€ kom Kaktusii € Polusjena/svijetlomjesto Polusjena/svijetlomjesto Polusjena/svijetlomjesto Polusjena/svijetlomjesto NAC21/202431 23052024 jiljan Visina:cca19cm omjer:cca12cm 2,99€ kom Mediteranskimix Visina:cca22cm Promjer:cca9x9cm 3,33€ kom Kaktusiili Visina:cca20cm Promjer:cca12cm 3,99€ kom Visina:cca40cm 4,99€ kom Bugenvilija stablašica Visina:cca45cm Promjer:cca14cm 6,99€ kom Kaktusii € Polusjena/svijetlomjesto Polusjena/svijetlomjesto Polusjena/svijetlomjesto Polusjena/svijetlomjesto NAC21/202431 7,99€ kom PARKSIDEPERFORMANCE® 48-62(M- 23052024 € ANCE® (M-XXL)* SNAGAKOJUIMAŠ USVOJIMRUKAMA! ourteamm#onnyouonn 12,99€ kom PARKSIDE® 48-58* 34,99€ kom PARKSIDE® 3 2SwissMade) 800W 32NAC21/2024 7,99€ kom PARKSIDEPERFORMANCE® 48-62(M- 23052024 € ANCE® (M-XXL)* SNAGAKOJUIMAŠ USVOJIMRUKAMA! ourteamm#onnyouonn 12,99€ kom PARKSIDE® 48-58* 34,99€ kom PARKSIDE® 3 2SwissMade) 800W 32NAC21/2024 23052024 17,99€ kom PARKSIDE® 1050W 55,-€ kom PARKSIDE® 321 5x3x 12,99€ set PARKSIDE® SDS-plus NAC21/202433 23052024 17,99€ kom PARKSIDE® 1050W 55,-€ kom PARKSIDE® 321 5x3x 12,99€ set PARKSIDE® SDS-plus NAC21/202433 ourteamm#onnyouonn 1200W 39,99€ kom PARKSIDE® Brojoscilacijapodesivu6stupnjeva 3 480W 27,99€ kom PARKSIDE® u3 (SPINDLELOCK) 1 12 PARKSIDE® 27,99€ kom 23052024 ourteamm#onnyouonn 1200W 39,99€ kom PARKSIDE® Brojoscilacijapodesivu6stupnjeva 3 480W 27,99€ kom PARKSIDE® u3 (SPINDLELOCK) 1 12 PARKSIDE® 27,99€ kom 23052024 NAC21/2024] ú à ú 1 900W 20V 23052024 39,99€ kom PARKSIDE® 280) 1 PARKSIDE® 6 1x1x 34,99€ kom 20V NAPOMENA PARKSIDE® 6 kom -27% 39,99€ 55,-€ NOVO UPONUDI NAC21/202435 900W 20V 23052024 39,99€ kom PARKSIDE® 280) 1 PARKSIDE® 6 1x1x 34,99€ kom 20V NAPOMENA PARKSIDE® 6 kom -27% 39,99€ 55,-€ NOVO UPONUDI NAC21/202435 ourteamm#onnyouonn 20V PARKSIDE® ) )s NAPOMENA PARKSIDE® 2-u-1 SAWLOCK 22 kom -20% 31,99€ 39,99€ kom 69,99€ 99,99€ PARKSIDE® S3 34,99€ kom 20V 23052024 ourteamm#onnyouonn 20V PARKSIDE® ) )s NAPOMENA PARKSIDE® 2-u-1 SAWLOCK 22 kom -20% 31,99€ 39,99€ kom 69,99€ 99,99€ PARKSIDE® S3 34,99€ kom 20V 23052024 NAC21/2024] ú à ú 1 23052024 PARKSIDE® 1x2x 49,99€ kom1600W 29,99€ kom PARKSIDE® Quickstop SPINDLELOCK) 211 5,99€ kom PARKSIDE® cca65L 216dijelova 79,99€ set PARKSIDE® NAC21/202437 23052024 PARKSIDE® 1x2x 49,99€ kom1600W 29,99€ kom PARKSIDE® Quickstop SPINDLELOCK) 211 5,99€ kom PARKSIDE® cca65L 216dijelova 79,99€ set PARKSIDE® NAC21/202437 4dijela2dijela 1x 5,99€ kom PARKSIDE® 9,99€ kom PARKSIDE® 34590180 74,99€ kom PARKSIDE® Ljestve maks KG ourteamm#onnyouonn 1 2 NOVO UPONUDI 23052024 38NAC21/2024 4dijela2dijela 1x 5,99€ kom PARKSIDE® 9,99€ kom PARKSIDE® 34590180 74,99€ kom PARKSIDE® Ljestve maks KG ourteamm#onnyouonn 1 2 NOVO UPONUDI 23052024 38NAC21/2024 33dijela 3,49€ setPARKSIDE® Setskalpela 23052024 150,250, 400ili600 4,49€ set PARKSIDE® 1,99€ kom PARKSIDE® 50 4,99€ kom PARKSIDE® 23dijela 24,99€ set PARKSIDE® Alat 1 2 3 4 NAC21/202439 33dijela 3,49€ setPARKSIDE® Setskalpela 23052024 150,250, 400ili600 4,49€ set PARKSIDE® 1,99€ kom PARKSIDE® 50 4,99€ kom PARKSIDE® 23dijela 24,99€ set PARKSIDE® Alat 1 2 3 4 NAC21/202439 ourteamm#onnyouonn 24dijela PARKSIDE® Setnasadnih 22,99€ set 6,99€ set PARKSIDE® 11dijelova 5dijelova 6dijelova PARKSIDE® SetSDS 12,99€ set 41dio 5,99€ set PARKSIDE® 26dijelova 23052024 31dio ourteamm#onnyouonn 24dijela PARKSIDE® Setnasadnih 22,99€ set 6,99€ set PARKSIDE® 11dijelova 5dijelova 6dijelova PARKSIDE® SetSDS 12,99€ set 41dio 5,99€ set PARKSIDE® 26dijelova 23052024 31dio NAC21/2024] ú à ú 1 23052024 39,99€ kom PARKSIDE® sustavuRIVET 5 podesivevisinespo160kg LIVARNOhome Rukohvat cca 24,99€ kom 55,-€ kom PARKSIDE® od 4 spo175kg cca 23052024 39,99€ kom PARKSIDE® sustavuRIVET 5 podesivevisinespo160kg LIVARNOhome Rukohvat cca 24,99€ kom 55,-€ kom PARKSIDE® od 4 spo175kg cca ] ú NAC21/2024 à ú 1 41 4,4kW/6Ks 47%48%19%13% 65cca Obujammotora:3 Zapremninarezervoara: Snagamotora: 4,4kW/6Ks 47%48%19%13% 65cca Obujammotora:3 Zapremninarezervoara: Snagamotora: 20V 7) 20V/2Ah24A) 419,-€ 469,-€ -50€ kom PARKSIDEPERFORMANCE® Benzinskasamohodnakosilica 4ï 1 ourteamm#onnyouonn  ] ú à ú 1 PARKSIDEPERFORMANCE® 2 21 SPINDLELOCK 55,-€ kom 1250W 47%27% 69,99€ kom PARKSIDEPERFORMANCE® 6 23052024 20V PARKSIDEPERFORMANCE® 2 21 SPINDLELOCK 55,-€ kom 1250W 47%27% 69,99€ kom PARKSIDEPERFORMANCE® 6 23052024 20V 9,99€ kom PARKSIDEPERFORMANCE® ] ú NAC21/2024 à ú 1 43 23052024 23052024 5,99€ set ® elastanskovlakno(LYCRA®) 32-46(XS-L)* t 3,99€ kom Majica 32-46(XS-L) Moda 9,99€ kom ® Jakna (LENZING™ECOVERO™) 34-46* MaMaMaajijijijiccc ®®®®® ourteamm#onnyouonn 44NAC21/2024 10,99€ kom LIVERGY elastanskovlakno(LYCRA®) 48-56 6,99€ kom LIVERGY® 48-62(M-XXL) 23052024 LRGYG®®IVER LIIIVVERRRRGYRGYR®®® 1,59€ 200ml 1,69€ 11ml 10,99€ kom LIVERGY elastanskovlakno(LYCRA®) 48-56 6,99€ kom LIVERGY® 48-62(M-XXL) 23052024 LRGYG®®IVER LIIIVVERRRRGYRGYR®®® 1,59€ 200ml 1,69€ 11ml 1910L328127 Muškesandale ½ ¤ ¨ ¨ 41-46* 6,99€ kom LIVERGY® ¨ 48-58(M-XL) 14,99€ par ] ú NAC21/2024 à ú 1 45 140 0,79€ 1,29€ -38% Krastavac /kg B1 POTVRDILI KUPCI grappolo 1,59€ /kg ourteamm#onnyouonn 46NAC21/2024 140 0,79€ 1,29€ -38% Krastavac /kg B1 POTVRDILI KUPCI grappolo 1,59€ /kg ourteamm#onnyouonn 46NAC21/2024 6,79 /kg cca2kg 8,99 cca1kg 9,59 cca1,4kg /kg /kg Odbuta 5,69 450g 1kg=12,64€ cca800g -20% 8,79 /kg ] ÿ ] ú NAC21/2024 47 à ú 1 TVOJEROŠTILJ SEZONE! Supercijena! 2,49€ 1kg 500g g=4,98€ TVOJEROŠTILJ SEZONE! Supercijena! 2,49€ 1kg 500g g=4,98€ #oonnourteammnnyou NAC21/2024] ú à ú 1 -36%-36% 3,19 3,59 530g ] 460g 1kg=6,77€ 4,99 960g ] 1kg=6,93€ Ramsteak 4,49 5,49 -18%% 275g Aktiviraj kupon R ] ¨ 1kg=5,20€ /kg À ToshiiliAki 1kg=16,33€Ï 1kg=13,45€ili14,16€ 15,89 cca300g 190gili200g -29% 2,69 ] ú NAC21/2024 49 à ú 1 UTVOMTIMU 5,89€ 550g 1kg=10,71€ 2,89€ 225g 1kg=12,84€ 4,89€ 250g 1kg=19,56€ 2,15€ 160g 1kg=13,44€ Kukuruzili CousCous 1,89€ 33g-92g 1kg=20,54€-57,27€ 1kg=13,44€2,15€ 4,65€ -53% 160gAktiviraj kupon ourteamm#onnyouonn UTVOMTIMU 5,89€ 550g 1kg=10,71€ 2,89€ 225g 1kg=12,84€ 4,89€ 250g 1kg=19,56€ 2,15€ 160g 1kg=13,44€ Kukuruzili CousCous 1,89€ 33g-92g 1kg=20,54€-57,27€ 1kg=13,44€2,15€ 4,65€ -53% 160gAktiviraj kupon ourteamm#onnyouonn NAC21/2024] ú à ú 1 1kg Bijele 10kom 6,19€ 1kg minirostbrat 4,99€ 400g 1kg=12,48 € 2,49€ 1kg=6,23€ 400g 150g 1,83€ 2,39€ -23% Ponudauz 1kg Bijele 10kom 6,19€ 1kg minirostbrat 4,99€ 400g 1kg=12,48 € 2,49€ 1kg=6,23€ 400g 150g 1,83€ 2,39€ -23% Ponudauz 1kg=12,20€ ] ú NAC21/2024 51 à ú 1 Gazirana mineralna voda Classic 2,75€ 4x1,5L RaddRadRadensensenskkakkakakka Gi 1kom =0,69€ 0,75L -42% 2,85€ 4,99€ 1L=3,80€ Teran RadlerXXL 4x0,5L 2,29€ 1kom =0,57€ Brend zaradlere* br1 Gazirana mineralna voda Classic 2,75€ 4x1,5L RaddRadRadensensenskkakkakakka Gi 1kom =0,69€ 0,75L -42% 2,85€ 4,99€ 1L=3,80€ Teran RadlerXXL 4x0,5L 2,29€ 1kom =0,57€ Brend zaradlere* br1  1L=0,46€ ourteamm#onnyouonn Zvijezda Majoneza 2,39€ 270g 1kg=8,85€ 1,89€ 270g 1kg=7,-€ Zvijezda Zvijezda Majoneza 2,39€ 270g 1kg=8,85€ 1,89€ 270g 1kg=7,-€ Zvijezda 1,39€ 0,5L 1L=2,78€ Monster Energetski napitak 1,99€ 1L=1,33€ 1,59€ 1L=1,06€ -20%Ponudauz Solevita sokXXL Baresa 1kg=6,63€ili6,24€1,06€ 1,13€ 160gili170g Ponudauz B 400g 1kg=4,98€1,99€ 2,79€ -28% Ponudauz Freshona NAC21/202453 2,49€ 550g 1kg=4,53€ Freeway Ledeni Mango ilijagoda 1,49€ 1,5L 1L=0,99€ Vanilija,karamela 2,19€ 225ml 1L=9,73€ eni 2,79€ 15x4g 1kg=46,50€ LordNelson Sexonthe Beach,Mojito 3,69€ 270g 1kg=13,67€ =0, 0,19€ =0,31€ vanilija,vanilija 2,49€ ourteamm#onnyouonn Freeway Ledeni Mango ilijagoda 1,49€ 1,5L 1L=0,99€ Vanilija,karamela 2,19€ 225ml 1L=9,73€ eni 2,79€ 15x4g 1kg=46,50€ LordNelson Sexonthe Beach,Mojito 3,69€ 270g 1kg=13,67€ =0, 0,19€ =0,31€ vanilija,vanilija 2,49€ ourteamm#onnyouonn ] ú à ú 1 SnackDay NachoCheese Redovnacijenaza 150g=0,89€ 375gg 1,69 1kg=4,51€ SnackDay Medium,HotiliConQueso 300gili315g -25% 1,19 1kg=3,78€ili3,97€ 300gg 1,39 1kg=4,63€ SnackDay Redovnacijenaza 250g=1,59€ Gelatelli 8x110ml 2,99 1L=3,40€ 2,37 1L=2,69€ -20%Ponudauz NAC21/202455 SnackDay NachoCheese Redovnacijenaza 150g=0,89€ 375gg 1,69 1kg=4,51€ SnackDay Medium,HotiliConQueso 300gili315g -25% 1,19 1kg=3,78€ili3,97€ 300gg 1,39 1kg=4,63€ SnackDay Redovnacijenaza 250g=1,59€ Gelatelli 8x110ml 2,99 1L=3,40€ 2,37 1L=2,69€ -20%Ponudauz NAC21/202455 POLIDLCIJENI SnackDay Twist XXL Slaniilisa sirom Amanie 360gg 1,39€ 1kg=3,86€Redovnacijenaza 300g=1,25€ JDGross 300gg 2,69€ 1kg=8,97€Redovnacijenaza 200g=1,99€ =0,33€ Party 36x12gg 11,99€ 1kg=27,75€ 1,59€ Redovnacijenaza150g=1,59€ 200g Sondey XXL 2,25€ Redovnacijenaza250g=2,25€ 300g ourteamm#onnyouonn 2305do2605 POLIDLCIJENI SnackDay Twist XXL Slaniilisa sirom Amanie 360gg 1,39€ 1kg=3,86€Redovnacijenaza 300g=1,25€ JDGross 300gg 2,69€ 1kg=8,97€Redovnacijenaza 200g=1,99€ =0,33€ Party 36x12gg 11,99€ 1kg=27,75€ 1,59€ Redovnacijenaza150g=1,59€ 200g Sondey XXL 2,25€ Redovnacijenaza250g=2,25€ 300g ourteamm#onnyouonn 2305do2605 NAC21/2024] ú à ú 1 12kom 740gg 1,99€ 1kg=2,69€ SnackDay 1250gg 2,59€ 1kg=2,07€ Pikok Bezovitka 500g 6,59€ 1kg=13,18€ 5,231kg=10,46€ -20% Redovnacijenaza 200g=2,89€ Culinea 1250gg 2,49€ 1kg=1,99€Redovnacijenaza 1kg=2,39€ €€€€€ =1046€ Ponudauz 750gg 6,69€ 1kg=8,92€ Nixe NAC21/202457 12kom 740gg 1,99€ 1kg=2,69€ SnackDay 1250gg 2,59€ 1kg=2,07€ Pikok Bezovitka 500g 6,59€ 1kg=13,18€ 5,231kg=10,46€ -20% Redovnacijenaza 200g=2,89€ Culinea 1250gg 2,49€ 1kg=1,99€Redovnacijenaza 1kg=2,39€ €€€€€ =1046€ Ponudauz 750gg 6,69€ 1kg=8,92€ Nixe NAC21/202457 2,19€ 850g 1kg=2,58€ LanaMilk Kiselo vrhnje 20%mm 5,49€ 800g 1kg=6,86€ Pivac Šunkau ovitku LLHarvestBasket Pekarski krumpirXXL 1,69€ 3,2%mm 1L -25% 0,89€ 1,19€ Dulano Kuhana šunka 150g 1kg=11,27€1,69€ 2,39€ -29% Ponudauz 1,99€ 75g 1kg=26,53€ Sorger salama ourteamm#onnyouonn Odpetka 2,19€ 850g 1kg=2,58€ LanaMilk Kiselo vrhnje 20%mm 5,49€ 800g 1kg=6,86€ Pivac Šunkau ovitku LLHarvestBasket Pekarski krumpirXXL 1,69€ 3,2%mm 1L -25% 0,89€ 1,19€ Dulano Kuhana šunka 150g 1kg=11,27€1,69€ 2,39€ -29% Ponudauz 1,99€ 75g 1kg=26,53€ Sorger salama ourteamm#onnyouonn Odpetka NAC21/2024] ú à ú 1 21,99 cca900g /kg 300g -30% 0,69 1kg=2,30€ 2,29 cca1kg /kg Sušenana Sušenna 35,99 cca150g /kg Sušenana 20,99 cca400g /kg 18,59 cca400g /kg 4,99 200g 1kg=24,95€ Dobro 1kg=4,87€2,19 3,39 -35% 450gAktiviraj kupon NAC21/202459 Odpetka 21,99 cca900g /kg 300g -30% 0,69 1kg=2,30€ 2,29 cca1kg /kg Sušenana Sušenna 35,99 cca150g /kg Sušenana 20,99 cca400g /kg 18,59 cca400g /kg 4,99 200g 1kg=24,95€ Dobro 1kg=4,87€2,19 3,39 -35% 450gAktiviraj kupon NAC21/202459 Odpetka 1,29€ 1,5L 1L=0,86€ Jamnica Limeta-Kiwano,lubenica- limetailibazga-limun 2,69€ Redovnacijenaza800g=2,49€ XXL QueenMargot ChefSelect 1kg -23% 2,05€ 2,69€ 14,99€ 1,5L 1L=9,99€Redovnacijenaza0,7L=8,49€ 600gg 4,99€ 1kg=8,32€Redovnacijenaza 450g=5,49€ ourteamm#onnyouonn Odpetka 1,29€ 1,5L 1L=0,86€ Jamnica Limeta-Kiwano,lubenica- limetailibazga-limun 2,69€ Redovnacijenaza800g=2,49€ XXL QueenMargot ChefSelect 1kg -23% 2,05€ 2,69€ 14,99€ 1,5L 1L=9,99€Redovnacijenaza0,7L=8,49€ 600gg 4,99€ 1kg=8,32€Redovnacijenaza 450g=5,49€ ourteamm#onnyouonn Odpetka NAC21/2024] ú à ú 1 1kom =0,30€ 1kg=2,58€1,29€ 1,79€ -27% 500g Aktiviraj kupon Pudings vrhnjem 1kg 1,39€ 1,99€ -30% Ponudauz Pilos jagoda-vanilija 3,29€ 4x30g 1kg=27,42€ Nestle 1kom =0,82€ 5,39€ 400g 1kg=13,48€ Sødergarden bademima Gelatelli Mix sladoleda XXL 4,49€ 1L=4,68€ 1kom =0,56€ Vemondo 2,99€ 250g 1kg=11,96€ Kinder XXL 10x28gg 2,99€ 1kg=10,68€Redovnacijenaza 5x28g=2,59€ NAC21/202461 Odpetka 1kom =0,30€ 1kg=2,58€1,29€ 1,79€ -27% 500g Aktiviraj kupon Pudings vrhnjem 1kg 1,39€ 1,99€ -30% Ponudauz Pilos jagoda-vanilija 3,29€ 4x30g 1kg=27,42€ Nestle 1kom =0,82€ 5,39€ 400g 1kg=13,48€ Sødergarden bademima Gelatelli Mix sladoleda XXL 4,49€ 1L=4,68€ 1kom =0,56€ Vemondo 2,99€ 250g 1kg=11,96€ Kinder XXL 10x28gg 2,99€ 1kg=10,68€Redovnacijenaza 5x28g=2,59€ NAC21/202461 Odpetka 29cca 59,99€ kom Hladido20°C cca65°C 230V cigarete12V 310W PARKSIDE® površineikutove ; 19,99€ kom PARKSIDE® 29,99€ kom 24052024TARGAGmbHRocktrailREK29D1 2019/2016 29L ABCD 34dB 72kWh/annum E® ourteamm#onnyouonn 29cca 59,99€ kom Hladido20°C cca65°C 230V cigarete12V 310W PARKSIDE® površineikutove ; 19,99€ kom PARKSIDE® 29,99€ kom 24052024TARGAGmbHRocktrailREK29D1 2019/2016 29L ABCD 34dB 72kWh/annum E® ourteamm#onnyouonn NAC21/2024] ú à ú 1 24052024 PEFCCertificirano TRAJANJENAGRADNEIGRE: 01032024-31052024 Vaše Lidl 20V PARKSIDE® 7,99€ set LIVARNOhome 2xccaili1xcca 2,49€ kom PARKSIDEPERFORMANCE® 3-stupanjski 311 1 59,99€ kom 20% NAC21/202463 TM Izdanje 40/2023 U TVOM TIMU #onyourteam 19/2024 UGRABI PRILIKU! 1,59 250 g Borovnica OD PONEDJELJKA 06.05. do 12.05. SUPER PONUDA 4,79 cca 1 - 1.5 kg SUPER CIJENA! 1,69 GRATIS! 1,5 kg jogurt XXL 1 kom = 1,90 3,58 GRATIS! 3 x 150 g Carski sir AKTIVIRAJ KUPON SUPER CIJENA! 2 x 2 L 3,79 putem OSVOJITE ULAZNICE za UEFA EURO 2024TM U TVOM TIMU UEFA EURO 2024 Preuzmite Lidl Plus aplikaciju jo danas HRVATSKA-ALBANIJA #onyourteam 2 NAC 19/2024 POTVRDILI KUPCI BROJ 1 140 400 g / kg -35% 500 g urteamonyou #o NAC 19/2024 3 500 g POTVRDILI KUPCI BROJ 1 140 400 g / kg -35% 500 g urteamonyou #o NAC 19/2024 3 500 g u LIDLU! 0,69 120 g 0,79 150 g 1,19 1,59 -25% 410 g Aktiviraj kupon u LIDLU! u LIDLU! 0,69 120 g 0,79 150 g 1,19 1,59 -25% 410 g Aktiviraj kupon u LIDLU! ourteamm#o nnyouonn NAC 19/2024 ] . 1 3 x 25 g 0,78 1,17 2+1 NAC 19/2024 5 4 x 80 g -31% 0,80 Uzmi 4 UZMI 4 0,19 100 g 3 x 25 g 0,78 1,17 2+1 NAC 19/2024 5 4 x 80 g -31% 0,80 Uzmi 4 UZMI 4 0,19 100 g 7,99 720 g Bio orada 3,69 400 g 4,15 850 g 2,85 400 g 2,79 3,99 -30% 500 g Aktiviraj kupon 7,99 720 g Bio orada 3,69 400 g 4,15 850 g 2,85 400 g 2,79 3,99 -30% 500 g Aktiviraj kupon #oonn ourteammnnyou NAC 19/2024 ] . 1 -39% 2,29 3,79 NAC 19/2024 8 x 120 ml 1 kom = 0,29 -39% 2,29 3,79 NAC 19/2024 8 x 120 ml 1 kom = 0,29 ourteamm#o nnyouonn NAC 19/2024 MixMix & matchmatch 3 x 2 L 2,98 4,47 3 x 130 g 1,06 1,59 3 x 62 g ili 3 x 70 g 1,18 1,77 3 x 0,2 L 1,18 1,77 3 x (2 x 25 g) 2,78 4,17 Fix umaci Tonik GRATIS MixMix & matchmatch 3 x 100 g 1,98 2,97 ourteamm#o nnyouonn NAC 19/2024 MixMix & matchmatch 3 x 2 L 2,98 4,47 3 x 130 g 1,06 1,59 3 x 62 g ili 3 x 70 g 1,18 1,77 3 x 0,2 L 1,18 1,77 3 x (2 x 25 g) 2,78 4,17 Fix umaci Tonik GRATIS MixMix & matchmatch 3 x 100 g 1,98 2,97 Kuhana 3 x 100 g 2,78 4,17 Ponuda uz Kuhana 3 x 100 g 2,78 4,17 Ponuda uz MixMix & matchmatch 3 x 100 g 2,78 4,17 jogurt Premium hrenovke od mesa svinjskog 5,78 8,67 3 x 220 g Aktiviraj kupon 3 x 125 g 1,98 2,97 Proteinski Snack 3 x 250 g 3,98 5,97 94% mesa svinjskog MixMix & matchmatch Visokiudio proteina Visokiudio proteina 10 g proteina 0,74 1,11 3 x 180 g Ponuda uz ] NAC 19/2024 9 . 1 ourteamm#o nnyouonn 1 kom = 0,14 16,99 120 kom Sredstvo za 2,89 800 ml 3,29 4 kg 114 pranja 1 pranje = 0,04 4,49 4 L ampon za kosu 200 ml -50% 1,14 2,29 PONUDA UZ ourteamm#o nnyouonn 1 kom = 0,14 16,99 120 kom Sredstvo za 2,89 800 ml 3,29 4 kg 114 pranja 1 pranje = 0,04 4,49 4 L ampon za kosu 200 ml -50% 1,14 2,29 PONUDA UZ NAC 19/2024 ] . 1 NAC 19/2024 11 115 pranja 1 pranje 0,22 24,99 5,50 kg ili 6,325 kg Sredstvo podova 1,69 1 L 2,99 5,99 -50% 3 x 50 g Ponuda uz Hrana za pse 0,80 1,15 -30% 400 g Ponuda uz NAC 19/2024 11 115 pranja 1 pranje 0,22 24,99 5,50 kg ili 6,325 kg Sredstvo podova 1,69 1 L 2,99 5,99 -50% 3 x 50 g Ponuda uz Hrana za pse 0,80 1,15 -30% 400 g Ponuda uz ourteamm#o nnyouonn = 0,66 = 0,31 4,99 1 pak = 1,16 1,99 900 ml 1,99 220 g 0,89 1,09 Mediteran maramice XXL 3,49 3 x 100 kom 1 kom = 1,75 3,49 2 x 250 ml ourteamm#o nnyouonn = 0,66 = 0,31 4,99 1 pak = 1,16 1,99 900 ml 1,99 220 g 0,89 1,09 Mediteran maramice XXL 3,49 3 x 100 kom 1 kom = 1,75 3,49 2 x 250 ml NAC 19/2024 ] . 1 1+1 GRATIS! * GRATIS* MixMix & matchmatchMoguce je kombinirati razlicite vrste ovog proizvoda. NAC 19/2024 13 1+1 GRATIS! * GRATIS* MixMix & matchmatchMoguce je kombinirati razlicite vrste ovog proizvoda. NAC 19/2024 13 #onyourteam 14 NAC 19/2024 EKSKLUZIVNO U LIDLU! SVIJETA OKUSI Mediteranska 5,29 390 g ili 410 g 4,99 200 g Romano 3,19 200 g 1,79 250 g 1,99 125 g 5,29 300 g Grana Padano u kockicama NAC 19/2024 15 5,29 700 g Prosciutto Crudo 13,49 cca 1,2 kg 3,59 100 g narezak 2,09 100 g 2,49 100 g Prosciutto Crudo 6,99 kom Drvena daska za rezanje 2x EKSKLUZIVNO U LIDLU! SVIJETA OKUSI gnocchi 1,39 500 g 3,29 400 g gnocchi 12,99 set #onyourteam pizzu s umakom 2,59 600 g NAC 19/2024 2,49 500 g Maccaroni sa 6,19 1 kg Risotto 2,99 350 g Pizza 2,79 360 g P Pizza 4 vrste sira 3,49 350 g 2,79 250 g 3,99 400 g 1,99 175 g NAC 19/2024 2,79 400 g Od ponedjeljka 06.05.2024. #onyourteam 18 NAC 19/2024 Punjeni bosiljkom i pinjolima 1,89 250 g 1,99 250 g 1,49 250 g Super cijena! 1,99 500 g NAC 19/2024 19 1 kg 1,69 500 g Umak od 1,19 330 g 1,99 350 g 1,79 1 kg Umaci na 3,49 kom Kuhinjsko 2,49 100 g 2,69 100 g #onyourteam 20 NAC 19/2024 EKSKLUZIVNO U LIDLU! SVIJETA OKUSI Piada 1,99 500 g 1,79 500 g 2,49 500 g Umak 1,39 500 ml 1,69 500 g Tjestenina 1,29 390 g NAC 19/2024 21 Condimento Bianco 1,99 250 ml 1,49 250 ml 1,29 500 g 1,59 360 g 2,19 340 g 2,59 190 g 425 ml 0,89 1,19 -25% Ponuda uz 4,99 set 1 2 3 90 2x 36 2x 160 1x 170 2x EKSKLUZIVNO U LIDLU! SVIJETA OKUSI #onyourteam 22 NAC 19/2024 10,99 1 kg 1,59 200 g 1,19 200 g 260 2x 460 2x 310 3x 70 4x 9,99 set Cantuccini 1,59 1,99 -20% 300 g Ponuda uz 1100 W 9,99 kom 180 W 79,99 kom Aparat za espresso 100 3x 4,99 set NAC 19/2024 23 330 800 9,99 kom 3,99 kom 7,99 kom #onyourteam 24 NAC 19/2024 EKSKLUZIVNO U LIDLU! SVIJETA OKUSI Keksi s punjenjem 1,49 140 g Torta 7,69 700 g ili 830 g jogurt 0,89 150 g 2,99 360 g rta 3,99 500 g NAC 19/2024 25 3,69 450 g ili 500 g 2,99 750 ml 1,49 350 ml 1,39 350 ml 1,59 2 x 100 g ili 2 x 80 g Panna Cotta Tiramisu 1 kom = 0,80 #onyourteam NAC 19/2024 EKSKLUZIVNO U LIDLU! SVIJETA OKUSI 1,69 180 g 1,69 150 g 1,59 222 g 2,79 160 g 2,49 150 g 3,19 500 g NAC 19/2024 8,49 0,7 L 2,99 500 g 1,79 190 g namaz od 3,19 4 x 200 ml Cedrata 24% Snack od krumpira 1,69 125 g 1,69 200 g 2,99 400 g 1 kom = 0,80 #ony ourteam 10 komada -36% 1,65 2,59 65 g -51% 0,24 0,49 500 g -47% 2,09 3,99 W5 15 kom -60% 0,63 1,59 POPUSTA ODDDDDDOOOOOOOOO-60% SAMOU SRIJEDUU SVIBANJ 08 2,5 kg -32% 3,69 5,49 1 kg -39% 3,19 5,29 Pita sa sirom ourteamm#o nnyouonn 10 komada -36% 1,65 2,59 65 g -51% 0,24 0,49 500 g -47% 2,09 3,99 W5 15 kom -60% 0,63 1,59 POPUSTA ODDDDDDOOOOOOOOO-60% SAMOU SRIJEDUU SVIBANJ 08 2,5 kg -32% 3,69 5,49 1 kg -39% 3,19 5,29 Pita sa sirom NAC 19/2024 ] . 1 NAC 19/2024 29 2 x 200 g -40% 4,19 6,99 200 g -32% 1,59 2,35 250 g -37% 1,99 3,19 2500 Mesnata unka vrhunske 100 g -38% 0,79 1,29 200 g -38% 0,79 1,29 Nizozemska 200 g -37% 0,49 0,79 450 g -39% 3,59 5,95 Jogurt 400 g -46% 0,79 1,49 NAC 19/2024 29 2 x 200 g -40% 4,19 6,99 200 g -32% 1,59 2,35 250 g -37% 1,99 3,19 2500 Mesnata unka vrhunske 100 g -38% 0,79 1,29 200 g -38% 0,79 1,29 Nizozemska 200 g -37% 0,49 0,79 450 g -39% 3,59 5,95 Jogurt 400 g -46% 0,79 1,49 ourteamm#o nnyouonn 30 kom -50% 1,99 3,98 napitak 10 x 0,2 L -34% 2,35 3,59 0,5 L -34% 0,75 1,15 Jako pivo 2 kom -41% 0,50 0,85 2 L -34% 2,35 3,59 KZP 2 kom ili 3 kom -50% 1,19 2,38 W5 750 ml -60% 0,79 1,99 W5 Sredstvo za kamenca = 0,24 1 kom POPUSTA ODDDDDDOOOOOOOOO-60% SAMOU SRIJEDUU SVIBANJ 08 ourteamm#o nnyouonn 30 kom -50% 1,99 3,98 napitak 10 x 0,2 L -34% 2,35 3,59 0,5 L -34% 0,75 1,15 Jako pivo 2 kom -41% 0,50 0,85 2 L -34% 2,35 3,59 KZP 2 kom ili 3 kom -50% 1,19 2,38 W5 750 ml -60% 0,79 1,99 W5 Sredstvo za kamenca = 0,24 1 kom POPUSTA ODDDDDDOOOOOOOOO-60% SAMOU SRIJEDUU SVIBANJ 08 NAC 19/2024 ] . 1 NAC 19/2024 31 170 g -27% 1,15 1,59 160 g -27% 3,35 4,59 Instant kava Crema Minas 200 g -30% 1,29 1,85 270 - 300 g -42% 2,35 4,09 2 L -38% 0,49 0,80 1 kg -33% 2,65 3,99 NAC 19/2024 31 170 g -27% 1,15 1,59 160 g -27% 3,35 4,59 Instant kava Crema Minas 200 g -30% 1,29 1,85 270 - 300 g -42% 2,35 4,09 2 L -38% 0,49 0,80 1 kg -33% 2,65 3,99 ourteamm#o nnyouonn 1 kg -30% 0,69 0,99 400 g -29% 1,75 2,49 -28% 1,25 1,75 Kukuruzno unka 135 g Ponuda uz 0,44 0,55 -20% W5 prostora 300 ml -60% 0,47 1,19 300 g -29% 1,89 2,69 1 kg -31% 1,09 1,59 Proviact POPUSTA ODDDDDDOOOOOOOOO-60% SAMOU SRIJEDUU SVIBANJ 08 ourteamm#o nnyouonn 1 kg -30% 0,69 0,99 400 g -29% 1,75 2,49 -28% 1,25 1,75 Kukuruzno unka 135 g Ponuda uz 0,44 0,55 -20% W5 prostora 300 ml -60% 0,47 1,19 300 g -29% 1,89 2,69 1 kg -31% 1,09 1,59 Proviact POPUSTA ODDDDDDOOOOOOOOO-60% SAMOU SRIJEDUU SVIBANJ 08 NAC 19/2024 ] . 1 NAC 19/2024 33 480 g -30% 1,59 2,29 Kakao namaz 400 g -30% 2,65 3,79 200 g -30% 1,59 2,29 Krem namaz 180 g -26% 1,69 2,29 Veganska 1 kg -30% 1,79 2,59 500 g Ponuda uz 1,29 1,89 -31% hrenovka 1 L -60% 0,55 1,39 750 g -30% 2,65 3,79 Sredstvo NAC 19/2024 33 480 g -30% 1,59 2,29 Kakao namaz 400 g -30% 2,65 3,79 200 g -30% 1,59 2,29 Krem namaz 180 g -26% 1,69 2,29 Veganska 1 kg -30% 1,79 2,59 500 g Ponuda uz 1,29 1,89 -31% hrenovka 1 L -60% 0,55 1,39 750 g -30% 2,65 3,79 Sredstvo ourteamm#o nnyouonn 30 kom -34% 0,49 0,75 1 kom -50% 2,64 5,29 Zamjenski 14 ili 20 kom -46% 0,69 1,29 Higijenski 4 kom -50% 2,32 4,65 500 ml -60% 0,55 1,39 za ruke POPUSTA ODDDDDDOOOOOOOOO-60% SAMOU SRIJEDUU SVIBANJ 08 ourteamm#o nnyouonn 30 kom -34% 0,49 0,75 1 kom -50% 2,64 5,29 Zamjenski 14 ili 20 kom -46% 0,69 1,29 Higijenski 4 kom -50% 2,32 4,65 500 ml -60% 0,55 1,39 za ruke POPUSTA ODDDDDDOOOOOOOOO-60% SAMOU SRIJEDUU SVIBANJ 08 NAC 19/2024 ] . 1 NAC 19/2024 35 750 ml -60% 0,75 1,89 0,7 L 14,99 15,99 1 L -31% 5,39 7,89 1 L -32% 8,49 12,49 450 g Ponuda uz 1,79 2,59 -30% 240 g -33% 1,49 2,25 od smokve punjenjem 600 g -28% 1,49 2,09 NAC 19/2024 35 750 ml -60% 0,75 1,89 0,7 L 14,99 15,99 1 L -31% 5,39 7,89 1 L -32% 8,49 12,49 450 g Ponuda uz 1,79 2,59 -30% 240 g -33% 1,49 2,25 od smokve punjenjem 600 g -28% 1,49 2,09 Idealne kombinacije za tople dane Od ponedjeljka 06.05.2024. ourteamm#o nnyouonn 4,99 kom esmara Visoki udio viskoznog vlakna (LENZING ECOVERO ) 34-46*6,99 kom esmara Haljina Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA ) 32-46 (XS-L)* 36 NAC 19/2024 Idealne kombinacije za tople dane Od ponedjeljka 06.05.2024. ourteamm#o nnyouonn 4,99 kom esmara Visoki udio viskoznog vlakna (LENZING ECOVERO ) 34-46*6,99 kom esmara Haljina Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA ) 32-46 (XS-L)* 36 NAC 19/2024 Od ponedjeljka 06.05.2024. esmara (LENZING ECOVERO ) 34-46* 5,99 komesmara Majica ) 32-46 (XS-L)* 4,99 kom PROCES BOJENJA Do 70% manje vode u proizvodnji Od ponedjeljka 06.05.2024. esmara (LENZING ECOVERO ) 34-46* 5,99 komesmara Majica ) 32-46 (XS-L)* 4,99 kom PROCES BOJENJA Do 70% manje vode u proizvodnji NAC 19/2024 37 . 1 Od po nedjeljka 06.05.2024. ourteamm#o nnyouonn 1,99 kom Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA ) 98-128 3,49 kom (LENZING ECOVERO ) 98-128 5,49 kom 98-128 Idealne kombinacije za tople dane CIJENA! CIJENA! 1,99 kom 98-128 Od po nedjeljka 06.05.2024. ourteamm#o nnyouonn 1,99 kom Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA ) 98-128 3,49 kom (LENZING ECOVERO ) 98-128 5,49 kom 98-128 Idealne kombinacije za tople dane CIJENA! CIJENA! 1,99 kom 98-128 NAC 19/2024 ] . 1 Haljina S torbicom u istom dezenu 98-128 4,99 set Od ponedjeljka 06.05.2024. 3,99 kom Haljina 134-164 2,49 kom Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (creora ) 134-164 6,99 kom za bebe 62-92 3,49 kom 134-164 2 dijela CIJENA! NAC 19/2024 39 Haljina S torbicom u istom dezenu 98-128 4,99 set Od ponedjeljka 06.05.2024. 3,99 kom Haljina 134-164 2,49 kom Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (creora ) 134-164 6,99 kom za bebe 62-92 3,49 kom 134-164 2 dijela CIJENA! NAC 19/2024 39 Idealne kombinacije za tople dane 2 dijela 3,99 kom esmara Tajice Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA ) 32-46 (XS-XL)* 4,99 set esmara elastanskom vlaknu LYCRA 36-46 (S-L) 6,99 kom esmara 36-46 (S-L) 5,99 kom esmara Visoki udio viskoznog vlakna (LENZING ECOVERO ) S podesivim naramenicama 32-46 (XS-L)* 6,99 set esmara 32-46 (XS-L)* 2.67 1.67 7,99 set esmara elastanskom vlaknu LYCRA S podesivim naramenicama 36-46 (S-L) ourteamm#o nnyouonn Od ponedjeljka 06.05.2024. Idealne kombinacije za tople dane 2 dijela 3,99 kom esmara Tajice Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA ) 32-46 (XS-XL)* 4,99 set esmara elastanskom vlaknu LYCRA 36-46 (S-L) 6,99 kom esmara 36-46 (S-L) 5,99 kom esmara Visoki udio viskoznog vlakna (LENZING ECOVERO ) S podesivim naramenicama 32-46 (XS-L)* 6,99 set esmara 32-46 (XS-L)* 2.67 1.67 7,99 set esmara elastanskom vlaknu LYCRA S podesivim naramenicama 36-46 (S-L) ourteamm#o nnyouonn Od ponedjeljka 06.05.2024. NAC 19/2024 ] . 1 9,99 kom Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA ) 48-58 41-46* 11,99 par 3,49 kom Majica 48-58 (M-XL) Od ponedjeljka 06.05.2024. NAC 19/2024 41 9,99 kom Visoki udio pamuka i elastansko vlakno (LYCRA ) 48-58 41-46* 11,99 par 3,49 kom Majica 48-58 (M-XL) Od ponedjeljka 06.05.2024. NAC 19/2024 41 ourteamm#o nnyouonn 32,99 kom ILAG 27x30 cm 1 m 29,99 kom ILAG Xeradur2 4,5 mm 39x22x16 cm 69,99 kom Sa 16 programa i 3 ILAG (1000/1250/1500 g) 60 minuta Ekspres program od 80 minuta1500 g 27x42x30 cm 5.7cca ProgramPecenjebezglutena Od ponedjeljka 06.05.2024. ourteamm#o nnyouonn 32,99 kom ILAG 27x30 cm 1 m 29,99 kom ILAG Xeradur2 4,5 mm 39x22x16 cm 69,99 kom Sa 16 programa i 3 ILAG (1000/1250/1500 g) 60 minuta Ekspres program od 80 minuta1500 g 27x42x30 cm 5.7cca ProgramPecenjebezglutena Od ponedjeljka 06.05.2024. NAC 19/2024 ] . 1 29,99 kom 17 mm 33x27x20 cm Od ponedjeljka 06.05.2024. 2.4cca 4,99 kom cca 160 cm ili 130x160 cm 3,99 kom 7,99 kom 2,99 set 2x cca 50x70 cm 29,99 kom 17 mm 33x27x20 cm Od ponedjeljka 06.05.2024. 2.4cca 4,99 kom cca 160 cm ili 130x160 cm 3,99 kom 7,99 kom 2,99 set 2x cca 50x70 cm E . 3-u-1 . 20-28 cm od -20 do 190 C 1.50 ] NAC 19/2024 . 1 43 ourteamm#o nnyouonn min. 64 do max. 116 cm min. 72 do maks. 134 cm Skenirajte QR kod i pogledajte upute za postavljanje. maks. 94 cm maks. 114 cm 17,99 komLIVARNO home Aluminijski prozorski okvir sa 12 mm 22,99 komLIVARNO home 12 mm 09.05.2024. UV UV ourteamm#o nnyouonn min. 64 do max. 116 cm min. 72 do maks. 134 cm Skenirajte QR kod i pogledajte upute za postavljanje. maks. 94 cm maks. 114 cm 17,99 komLIVARNO home Aluminijski prozorski okvir sa 12 mm 22,99 komLIVARNO home 12 mm 09.05.2024. UV UV NAC 19/2024 ] . 1 09.05.2024. 29,99 kom okvira vrata i rolete (od 14 mm magneta 100x210 cm (od 12 mm 130x150 cm 24,99 kom 09.05.2024. 29,99 kom okvira vrata i rolete (od 14 mm magneta 100x210 cm (od 12 mm 130x150 cm 24,99 kom ] NAC 19/2024 . 1 45 12,99 kom od insekata 09.05.2024. 12,99 kom od insekata 09.05.2024. 110x130 cm 10 mm . 1 . 130x150 cm 4,99 kom ourteamm#o nnyouonn 9,99 kom Idealna za prozore s roletama od 70 do 130 cm 50x70-130 cm 46 NAC 19/2024 09.05.2024. 29,99 kom 63 mm 130x160 cm . 120x240 cm 22 mm 3,99 kom 9,99 kom insekte u zamku 1,5 m 69,99 kom NAC 19/2024 47 U SVOJ VRT ourteamm#o nnyouonn - 399,- kom 1000 m 3 22 cm 25-60 mm 200 m NOVO U PONUDI 09.05.2024. U SVOJ VRT ourteamm#o nnyouonn - 399,- kom 1000 m 3 22 cm 25-60 mm 200 m NOVO U PONUDI 09.05.2024. NAC 19/2024 ] . 1 39,99 kom 69,5x68x40,5 cm 09.05.2024. cca 46 60cca 199,- kom 825 75 mm 46 cm NOVO U PONUDI NOVO U PONUDI 50%33% 28% NAC 19/2024 49 39,99 kom 69,5x68x40,5 cm 09.05.2024. cca 46 60cca 199,- kom 825 75 mm 46 cm NOVO U PONUDI NOVO U PONUDI 50%33% 28% NAC 19/2024 49 19,99 100/350/650 C ourteamm#o nnyouonn U SVOJ 9,99 kom 18 ili 16 1 2 4 3 5 cm x 10 m 13x320 cm 25x8 cm 4,99 kom NOVO U PONUDI 09.05.2024. 19,99 100/350/650 C ourteamm#o nnyouonn U SVOJ 9,99 kom 18 ili 16 1 2 4 3 5 cm x 10 m 13x320 cm 25x8 cm 4,99 kom NOVO U PONUDI 09.05.2024. NAC 19/2024 ] . 1 09.05.2024. 299,- set 2 80x50x38,5 cm 115x71x77 cm 58,5x71x77 cm 3,99 kom cca 160 cm, cca 130x190 cm, caa 110x140 cm NAC 19/2024 51 09.05.2024. 299,- set 2 80x50x38,5 cm 115x71x77 cm 58,5x71x77 cm 3,99 kom cca 160 cm, cca 130x190 cm, caa 110x140 cm NAC 19/2024 51 29,99 kom 1 120 mm i 1 180 mm 8 mm od -60 do 90 270 cm U SVOJ VRT 59,99 kom NAPOMENA 09.05.2024. 52 NAC 19/2024 29,99 kom 1 120 mm i 1 180 mm 8 mm od -60 do 90 270 cm U SVOJ VRT 59,99 kom NAPOMENA 09.05.2024. 52 NAC 19/2024 . 3 1 3 3 09.05.2024. 49,99 kom PARKSIDE 1100 W TRAJANJE NAGRADNE IGRE: 01.03.2024. - 31.05.2024. www.lidl.hr/ukljucise SUPER PARKSIDE 5 8 m 110 8,99 kom NAC 19/2024 53 120x206-300 cm 55,- kom 84,99 kom 220x310cm 3,5 m 350x200 cm 69,99 kom Tenda 300x150 cm ourteamm#o nnyouonn 59,99 kom 2,5 m 140x250 cm 09.05.2024. 120x206-300 cm 55,- kom 84,99 kom 220x310cm 3,5 m 350x200 cm 69,99 kom Tenda 300x150 cm ourteamm#o nnyouonn 59,99 kom 2,5 m 140x250 cm 09.05.2024. NAC 19/2024 ] . 1 39,99 kom 128 S 8 6 300x200 cm 09.05.2024. 12,99 kom 15 15 cm 17 m, od toga cca 10 m dovodnog kabela 6 39,99 kom 128 S 8 6 300x200 cm 09.05.2024. 12,99 kom 15 15 cm 17 m, od toga cca 10 m dovodnog kabela 6 ] NAC 19/2024 . 1 55 14,99 kom 8 24,99 kom 130 cm 16,99 kom 38 cm 4,99 kom ourteamm#o nnyouonn 09.05.2024. 14,99 kom 8 24,99 kom 130 cm 16,99 kom 38 cm 4,99 kom ourteamm#o nnyouonn 09.05.2024. . 7x7 cm NAC 19/2024 ] . 1 PO LIDL CIJENI! 8,99 kom S-XL 9,99 kom M-XXL 7,99 kom S-XL 7,99 kom Kapa 9,99 kom Majica S-XL M-XXL 09.05.2024. NAC 19/2024 57 PO LIDL CIJENI! 8,99 kom S-XL 9,99 kom M-XXL 7,99 kom S-XL 7,99 kom Kapa 9,99 kom Majica S-XL M-XXL 09.05.2024. NAC 19/2024 57 58 NAC 19/2024 58 NAC 19/2024 ourteamm#o nnyouonn 4,99 kom 24,99 kom 4 2 Podesivo po visini od cca 105-180 cm 113 cm 9,99 set 2,99 kom 23 cm 09.05.2024. . 1 Sa 60 ml sapunice za 7,99 set 8,99 m cca od 20 do 24 cm 5,99 set 2 dijela 6 dijelova 09.05.2024. kokom 7,99 set 4 62 MB NAC 19/2024 59 Sa 60 ml sapunice za 7,99 set 8,99 m cca od 20 do 24 cm 5,99 set 2 dijela 6 dijelova 09.05.2024. kokom 7,99 set 4 62 MB NAC 19/2024 59 ourteamm#o nnyouonn 2,99 kom 8 m visine 9 cm 49,99 kom 8 8 160x180x160 cm 50 KG 15,99 kom 280x80x100 cm 09.05.2024. 60 NAC 19/2024 ourteamm#o nnyouonn 2,99 kom 8 m visine 9 cm 49,99 kom 8 8 160x180x160 cm 50 KG 15,99 kom 280x80x100 cm 09.05.2024. 60 NAC 19/2024 . 1 4,99 set 09.05.2024. 4,99 kom Majica Visoki udio pamuka 122-164 8,99 set 122-164 5,99 kom 122-164 55,-kom Od masivnog drva 118x118x118 cm 55,- kom a visina od cca 170-210 cm 55x170-210x75 cm 0 Podesiva cca 55x17 aji Visok Ma Vi 2 dijela 5 dijelova NAC 19/2024 61 4,99 set 09.05.2024. 4,99 kom Majica Visoki udio pamuka 122-164 8,99 set 122-164 5,99 kom 122-164 55,-kom Od masivnog drva 118x118x118 cm 55,- kom a visina od cca 170-210 cm 55x170-210x75 cm 0 Podesiva cca 55x17 aji Visok Ma Vi 2 dijela 5 dijelova NAC 19/2024 61 1,5 L -31% 0,99 1,45 1 L = 0,66 250 g -28% 0,99 1,39 -41% 0,99 1,69 0,99 1,55 -36% 500 g Ponuda uz 6 1,5 L -31% 0,99 1,45 1 L = 0,66 250 g -28% 0,99 1,39 -41% 0,99 1,69 0,99 1,55 -36% 500 g Ponuda uz 6 #oonn ourteammnnyou NAC 19/2024 ] . 1 NAC 19/2024 Puding od Couscous 500 g -33% 0,99 1,49 Hand cooked chips 125 g -23% 0,99 1,29 4 x 125 g -33% 0,99 1,49 0,99 1,59 -37% 250 g Aktiviraj kupon 0,99 1,29 -23% 100 g Ponuda uz 1 kom = 0,25 NAC 19/2024 Puding od Couscous 500 g -33% 0,99 1,49 Hand cooked chips 125 g -23% 0,99 1,29 4 x 125 g -33% 0,99 1,49 0,99 1,59 -37% 250 g Aktiviraj kupon 0,99 1,29 -23% 100 g Ponuda uz 1 kom = 0,25 Nedodirljiva kvaliteta! Meso iz Lidla u novom pakiranju. SVJE INA ZA TICENA redovite dostave kvalitete PAKIRANJEM ourteamm#o nnyouonn NAC 19/2024 ] 1 3,15 cca 1,6 kg 7,19 8,89 -19% cca 400 g Aktiviraj kupon svinjski 3,15 cca 1,6 kg 7,19 8,89 -19% cca 400 g Aktiviraj kupon svinjski NAC 19/2024 Sushi mix 5,99 323,5 g 14,99 cca 1 kg 9,99 cca 900 g 12,99 cca 850 g 4,59 275 g TVOJE RO TILJ SEZONE! 235 g -12% 3,49 3,99 ramsteak 275 g -18% 4,49 5,49 12,99 cca 850 g 4,59 275 g TVOJE RO TILJ SEZONE! 235 g -12% 3,49 3,99 ramsteak 275 g -18% 4,49 5,49 ourteamm#o nnyouonn NAC 19/2024 ] . 1 ] ] -21% 2,99 3,79 od carskog mesa ] 220 g 5,49 750 g -28% 3,59 4,99 530 g 13,49 cca 300 g NAC 19/2024 2,65 225 g ] ourteamm#o nnyouonn Ajvar Squeeze 1,59 310 g Dip umak 2,29 350 ml NAC 19/2024 Ketchup 2,39 2,99 -20% 1 kg Ponuda uz 3,59 500 g 8,79 12 x 90 g 2,59 250 g U TVOMTIMU 12 kom ourteamm#o nnyouonn Ajvar Squeeze 1,59 310 g Dip umak 2,29 350 ml NAC 19/2024 Ketchup 2,39 2,99 -20% 1 kg Ponuda uz 3,59 500 g 8,79 12 x 90 g 2,59 250 g U TVOMTIMU 12 kom 0,99 320 g 4 kom 1 kom = 0,25 BBQ umak Kocke sira u 5,69 1 kg 1,99 350 g - 360 g 3,29 350 g . 1,59 1,2 L ] . 2,89 1 kg Vegeta ] NAC 19/2024 . 1 ourteamm#o nnyouonn PONUDA UZ U TVOMTIMU 3,69 360 g 2,19 300 g 0,5 L Ponuda uz 0,65 0,99 -34% Vitaminska voda 1,59 3 x 90 g 1,29 1,5 L ourteamm#o nnyouonn PONUDA UZ U TVOMTIMU 3,69 360 g 2,19 300 g 0,5 L Ponuda uz 0,65 0,99 -34% Vitaminska voda 1,59 3 x 90 g 1,29 1,5 L NAC 19/2024 ] 1 1 kom = 0,32 1 kom = 0,32 1,89 6 x 60 ml 1 kom = 0,60 Sarajevski 2,39 4 x 1,5 L 0,99 12 kom 8,79 5 L pivo 5 L 1 L = 1,76 1,59 10 kom 1 kom = 0,08 1 kom = 0,16 ] NAC 19/2024 . 1 5,99 200 ml Sprej za 5,79 200 ml 5,89 150 ml 6,99 250 ml ourteamm#o nnyouonn 3,49 100 ml NNNOVOOO U NA EM ASORTIMANU! 5,99 200 ml Sprej za 5,79 200 ml 5,89 150 ml 6,99 250 ml ourteamm#o nnyouonn 3,49 100 ml NNNOVOOO U NA EM ASORTIMANU! NAC 19/2024 ] . 1 5,99 250 ml 5,49 250 ml sprej za 5,99 250 ml 4,99 150 ml 5,99 250 ml 3,49 75 ml 6,99 250 ml 5,49 250 ml 2,99 500 ml 3,49 250 ml NAC 19/2024 5,99 250 ml 5,49 250 ml sprej za 5,99 250 ml 4,99 150 ml 5,99 250 ml 3,49 75 ml 6,99 250 ml 5,49 250 ml 2,99 500 ml 3,49 250 ml NAC 19/2024 ourteamm#o nnyouonn NAC 19/2024 Sretan 12.05. 400 g 2,49 2,89 4 komada 1 komad = 1,17 4,69 400 g 1,79 250 g 1,59 2,49 -36% 165 g Ponuda uz ourteamm#o nnyouonn NAC 19/2024 Sretan 12.05. 400 g 2,49 2,89 4 komada 1 komad = 1,17 4,69 400 g 1,79 250 g 1,59 2,49 -36% 165 g Ponuda uz NAC 19/2024 200 g -29% 2,69 3,79 4,49 6 x 35 g Mochis u 3,99 250 g 2,79 250 g punjene vinjakom 250 g -32% 1,99 2,95 Bajadera 7,49 300 g 3,15 4,59 -31% 360 g Ponuda uz 1 kom = 0,75 NAC 19/2024 200 g -29% 2,69 3,79 4,49 6 x 35 g Mochis u 3,99 250 g 2,79 250 g punjene vinjakom 250 g -32% 1,99 2,95 Bajadera 7,49 300 g 3,15 4,59 -31% 360 g Ponuda uz 1 kom = 0,75 5,69 90 ml 3,99 5,99 100 ml 0,99 8 ml Lak za nokte ourteamm#o nnyouonn Sretan 12.05. 5,69 90 ml 3,99 5,99 100 ml 0,99 8 ml Lak za nokte ourteamm#o nnyouonn Sretan 12.05. NAC 19/2024 ] . 1 6,49 0,75 L Prosecco Spumante DOC Br t 0,75 L -34% 2,29 3,49 NAC 19/2024 2,99 kom od4,99 0,5 L 6,49 0,75 L Prosecco Spumante DOC Br t 0,75 L -34% 2,29 3,49 NAC 19/2024 2,99 kom od4,99 0,5 L #onyouurteammm# kom Visina: cca Visina: cca Promjer: cca 6 cm kom Visina: cca Promjer: cca kom Polusjena/svijetlo mjesto o Visina: cca Promjer: cca 17 cm kom Polusjena/svijetlo mjesto Svijetlo mjesto/sunce Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena/svijetlo mjesto Visina: cca Promjer: cca kom #onyouurteammm# kom Visina: cca Visina: cca Promjer: cca 6 cm kom Visina: cca Promjer: cca kom Polusjena/svijetlo mjesto o Visina: cca Promjer: cca 17 cm kom Polusjena/svijetlo mjesto Svijetlo mjesto/sunce Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena/svijetlo mjesto Visina: cca Promjer: cca kom NAC 19/2024 ] . 1 urteamonyou #o Visina: cca Promjer: cca 9 cm kom Visina: cca Promjer: cca kom Visina: cca Promjer: cca kom Visina: cca Promjer: cca kom Visina: cca Promjer: cca kom Visina: cca Promjer: cca kom m Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena Polusjena/svijetlo mjesto Visina: cca Promjer: cca kom Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena/svijetlo mjesto NAC 19/2024 urteamonyou #o Visina: cca Promjer: cca 9 cm kom Visina: cca Promjer: cca kom Visina: cca Promjer: cca kom Visina: cca Promjer: cca kom Visina: cca Promjer: cca kom Visina: cca Promjer: cca kom m Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena Polusjena/svijetlo mjesto Visina: cca Promjer: cca kom Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena/svijetlo mjesto Polusjena/svijetlo mjesto NAC 19/2024 700 g 4,49 0,63 1 L AKTIVIRAJ KUPON I OSTVARI Samo uz MORSKE PLODOVE I SUSHI IZ REDOVNOG ASORTIMANA 700 g 4,49 0,63 1 L AKTIVIRAJ KUPON I OSTVARI Samo uz MORSKE PLODOVE I SUSHI IZ REDOVNOG ASORTIMANA #oonn ourteammnnyou . NAC 19/2024 ] . 1 NAC 19/2024 kruh 8,99 cca 1 kg 15,99 cca 1,3 kg 400 g -34% 0,69 1,05 4,19 800 g PPK 2,69 3,99 -32% 450 g Aktiviraj kupon 450 g -35% 2,19 3,39 NAC 19/2024 kruh 8,99 cca 1 kg 15,99 cca 1,3 kg 400 g -34% 0,69 1,05 4,19 800 g PPK 2,69 3,99 -32% 450 g Aktiviraj kupon 450 g -35% 2,19 3,39 -30% vina ourteamm#o nnyouonn 6 x 0,5 L 6,99 1 kom = 1,17 12,99 1 L 500 g Ponuda uz 3,69 4,69 -21% -30% vina ourteamm#o nnyouonn 6 x 0,5 L 6,99 1 kom = 1,17 12,99 1 L 500 g Ponuda uz 3,69 4,69 -21% NAC 19/2024 ] . 1 NAC 19/2024 1 kom = 0,58 1 kom = 0,30 Ledo 6 x 65 g Ponuda uz 3,49 4,99 -30% 600 gg 0,95 PONUDA UZ 2,99 280 g 5,59 600 g kava XXL 10x28 g 2,79 1 kg Vrhnje za kuhanje 1,69 200 g NAC 19/2024 1 kom = 0,58 1 kom = 0,30 Ledo 6 x 65 g Ponuda uz 3,49 4,99 -30% 600 gg 0,95 PONUDA UZ 2,99 280 g 5,59 600 g kava XXL 10x28 g 2,79 1 kg Vrhnje za kuhanje 1,69 200 g Od petka 10.05.2024. n ourteamm#o nnyouonn 34,99 kom Spremnik od 180 AW 4 m 2 20 L 6,99 set 12cca Od petka 10.05.2024. n ourteamm#o nnyouonn 34,99 kom Spremnik od 180 AW 4 m 2 20 L 6,99 set 12cca NAC 19/2024 ] . 1 Od petka 10.05.2024. PARKSIDE 15,99 kom2,99 kom PARKSIDE LIVARNO home . Visoki udio pamuka 0 ] Dragi kupci, nedjelju, 12.05 . 5,99 kom PEFC je irom svijeta. LIDL MOBILNA APLIKACIJA Dostupna je na App Store i Google Play LIDL.HR BESKONTAKTNO PEFCCertificirano

face