U BiH se povećao uvoz alkohola i duhana u 2011

MOSTAR – Bosna i Hercegovina je u prošloj godini uvezla nešto više od 154 tisuće tona alkohola, čija je vrijednost veća od 190 milijuna maraka, što je za oko 55 tisuća tona više nego u 2010., kada je uvezeno oko 98 tisuća tona raznih alkoholnih pića ukupne vrijednosti 116,7 milijuna maraka.
Prema podacima koje smo dobili iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO), povećan je i uvoz prerađenog duhana i zamjene prerađenog duhana. U 2010. ovih proizvoda uvezeno je 382 tone ukupne vrijednosti 2,2 milijuna maraka, dok je u prošloj godini uvezeno u količini od 428 tona, čija je ukupna vrijednost 2,5 milijuna maraka.Što se tiče uvoza neprerađenog duhana i duhanskih otpadaka, i tu je zabilježeno povećanje. U 2010. u BiH je uvezeno tih proizvoda Carinske tarife BiH u količini od 3283 tone, ukupne vrijednosti 22,5 milijuna maraka. Prošle godine je uvezeno u količini od 3383 tone, ali je ukupna vrijednost bila manja, odnosno 17,3 milijuna maraka.
Uvoz piva, vina...
Tijekom prošle godine u našu zemlju su uvezene 137.944 tone piva, ukupne vrijednosti 136,2 milijuna maraka, koje se najviše uvozilo iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Slovenije, a među pivom koje se uvezlo iz spomenutih zemalja ima piva koje vuče podrijetlo iz Nizozemske, Mađarske, Danske i drugih zemalja. Što se tiče ostalih fermentiranih pića, poput piva s raznim okusima (limuna i jabuke), u 2011. godini u našu zemlju uvezene su 4852 tone spomenutih pića, a čija je ukupna vrijednost sedam milijuna maraka. Ova pića su se najviše uvozila iz Hrvatske i Srbije.
Uvezeno je i raznih vina u količini od 7496 tona ukupne vrijednosti 27 milijuna maraka. Vino se najviše uvozilo iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Italije, Slovenije, ali i Španjolske. Žestoka alkoholna pića dolazila su nam iz susjednih zemalja Hrvatske i Srbije, ali i Slovenije, Grčke, Velike Britanije, Austrije i Njemačke. Ovih pića je u prošloj godini uvezeno 3978 tona, a vrijednost im je iznosila 20 milijuna maraka.
- U skladu sa Zakonom o trošarinama u BiH, na alkohol i alkoholna pića plaća se trošarina ili poseban porez. Trošarina se plaća po litri, i to za pivo 0,20 maraka i vino 0,25 maraka. Za alkohol, alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju trošarina se plaća po litri apsolutnog alkohola, i to za alkohol i alkoholna pića 15 maraka, alkoholna pića te voćnu prirodnu rakiju osam maraka, objasnio nam je Ratko Kovačević, načelnik Odjela za komunikacije u UNO-u, koji dodaje kako je u 2010. godini na alkohol, alkoholna pića, vino i pivo naplaćeno ukupno 66 milijuna maraka posebnog poreza ili trošarina.

Trošarine na cigarete

- Na godišnjoj razini UNO izda oko 500 milijuna trošarinskih markica kojima se mora obilježiti svaka kutija cigareta. Ako se to pomnoži s cijenom prosječne kutije cigareta u BiH u tijeku 2011., koja je iznosila 2,50 maraka po kutiji, dođe se do podatka da je ukupna godišnja vrijednost tržišta cigareta u BiH oko milijardu i 250 milijuna maraka. Od ukupno 500 milijuna kutija cigareta koje se godišnje prodaju na tržištu BiH, dvije trećine se odnose na uvozne cigarete (oko 330 milijuna kutija), a jedna trećina se odnosi na cigarete proizvedene u BiH (oko 170 milijuna kutija), kazao je Kovačević. On naglašava da se, u skladu s odlukom o posebnoj ili minimalnoj trošarini na cigarete za 2012., koju je usvojio Upravni odbor UNO-a, trošarina na kutiju cigareta obračunava na način da je proporcionalna u visini 42 posto maloprodajne cijene i da je fiksna u iznosu od 0,60 maraka po kutiji cigareta. Minimalna trošarina po kutiji cigareta u 2012. iznosi 1,65 maraka. Prihodi od trošarina na cigaretama u 2010. su iznosili 556 milijuna, dok su u 2011. 716,3 milijuna maraka. Kovačević kaže da se, po osnovi prihoda od trošarina na cigarete, tijekom 2012. očekuje oko 850 milijuna maraka.
- U BiH bi se sljedećih godina trebala postupno povećavati visina trošarine na duhanske prerađevine kako bi dostigla razinu od 64 eura za tisuću komada cigareta (odnosno 2,60 maraka po kutiji cigareta), do 2014. godine, kako je doskora bilo i utvrđeno trošarinskom politikom EU-a u trenutku usvajanja Zakona o trošarinama BiH u tijeku 2009., podvukao je Kovačević.

face