Bosanska inovacija koja će osvojiti svijet

Prirodno dezinfekcijsko sredstvo - Prirodno sredstvo za dezinfekciju prostorija gdje se uzgajaju pilići kojom se uništavaju patogene bakterije kao što su salmonela i E.Coli (Escherichia coli) mogla bi uskoro postati bosanska inovacija koja će osvojiti domaće i svjetsko tržište.

Naime, do sada se u EU koristilo sredstvo u kojemu je ustanovljeno da je jedan od sastojaka - formaldehid- kancerogen.

"Europska komisija je svojim regultivama zabranila njegovo korištenje tako da ova inovacija ima potencijal da bude plasirana na svjetskom tržištu", kaže nam Alma Hasanović, iz Ministarstva civilnih poslova BiH koje provodi projekt Triple Helix u sklopu kojeg se razvijaju inovativne ideje.

Krsto Stojanović, tvorac ove ideje i vlasnik firme "Kiko" iz Bijeljine koja se bavi uzgojem pilića za eKapiju kaže da sredstvo za dezinfekciju koje se trenutno koristi u BiH sadrži taj formaldehid koji u kombinaciji sa kalijem permanganom daje jedno plinovito stanje koje ubija bakterije, ali je i vrlo štetno za ljude i okoliš.

Kako bi potvrdio neškodljivost svoga proizvoda, kaže, rađena su istraživanja na Veterinarskom fakukultetu u Sarajevu kod prof. Abdulaha Gagića i ona su pokazala veoma dobre rezultate.

Stojanović navodi da sredstvo koristi u sopstvenoj inkubatorskoj stanici gdje radi dezinfekciju priplodnih jaja.

Sa ovim sredstvom se, osim dezinfekcije priplodnih jaja, može vršiti i dezinfekcija posuđa u restoranima i vrtićima kako bi se uništile navedene bakterije. Također se može vršiti dezinfekcija konzumnih jaja koja trenutno idu na tržište bez prethodnog tretmana. "Dezinfekcija konzumnih jaja nije predviđena zakonom, dok je to za inkubatorske stanice predviđeno", kaže nam Stojanović.

Što se tiče ispitivanja vezanih za navedeni proizvod ona su vršena u laboratorijskim uvjetima, na jednoj svinjogojskoj farmi i na farmi pilića u Visokom i sva su pokazala veoma dobre rezultate vezano za određen broj patogenih bakterija, navodi Hasanović. Kaže da je i projektu i profesorima jasno da nema nikakve štetnosti ovog sredstva, ali su potrebna dodatna istraživanja o utjecaju na životnu sredinu. "Iako su svi profesori sigurni da je proizvod neškodljiv, da bi se plasirao na europsko tržište mora imati sve regularne papire. Mislim da imaju odličnu inovaciju", navodi Hasanović.

O tome što je sljedeći korak kako bi se mogao probiti na bh. tržište Stojanović navodi da je sada na državi da izmijeni zakonsku regulativu i uskladi je sa onom u EU koja zabranjuje upotrebu štetnog sastojka formaldehida.

face