APEL - Za Bjelašnicu i Igman

SKOLA

Rijeka Bosna izvire na istom mjestu milione godina i uvijek se mogla piti na samom izvorištu!!! U zadnjih 20 godina, kako je  krenula izgradnja na Bjelašnici i neopravdana izgradnja u vodozaštitnoj zoni /općina Ilidža/ ne preporučuje se kupanje na Vrelu Bosne jer se može dobiti gljivično oboljenje, a pogotovo za piće!

Grad Sarajevo je dobio Božiji dar, prekrasnu ukusnu vodu koju stanovnik grada plaća 1,22 KM po m3 / Jedan kubik 1.000 litara/ što znači da svaki stanovnik plaća manje od jednog pfeninga litru vode!

Posljednja otkrića govore da kanalizacioni sistem na Bjelašnici ne može odgovoriti potrebama sadašnjeg naselja, a pogotovo novom naselju /veličine Dobrinje/ koje se planira graditi na Olimpijskoj ljepotici Bjelašnici!!

Ukoliko se dodatno voda zagadi, ukoliko ne reagiramo na vrijeme, bojimo se da ćemo morati uvoziti vodu i plaćati 1KM po litri za Janu ili Knjaz Miloš! Sa sadašnjih 500.000 stanovnika, ako računamo da svako pije i troši za kuhanje u prosjeku 2,5 litara vode dnevno, računica kaže da će Kanton Sarajevo trošiti na uvoz vode 1.250.000,00 KM dnevno ili 456 miliona KM godišnje!!

Za 25 godina se planira naseliti 1,5 miliona ljudi u Kanton Sarajevo što bi značilo da bi stanovnici Kantona Sarajevo plaćali dvije milijarde KM godišnje za uvoz vode!

Pitamo se, jesu li te dozvole validne i ko ih je pravio?! Da li su stručne osobe bile primorane da svoju stručnost „popljuju“ da bi pod pritiskom izdali navedene dozvole!?

Pozivamo sve građane Kantona Sarajevo, bez obzira na naciju, vjeru i stranačku pripadnost, da dignu glas u cilju zaštite naše vode! U svijetu se već vode ratovi za vodu, a mi svoju uništavamo!!!

U cilju zaštite planina Bjelašnice i Igman,  odnosno našeg najvećeg blaga VODE, BeEco je poslao slijedeći apel na 9 adresa navedenih institucija kako slijedi:

*    KABINET PREMIJERA VLADE KANTONA SARAJEVO

*    MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

*    MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE

*    KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

*    KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZAŠTIČENA PODRUČJA

*    FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

*    FEDERALNO MINISTARSTVOPOLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

*    AGENCIJA VODNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE

*    FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Dragi građani Kantona Sarajevo, alarm se davno upalio! Ovo je naš trenutno najveći problem! Veći od kosog lifta na Ciglanama, pasa lutalica po gradu, Trebevičke žičare, problema sa Grasom,...

SKOLA

SKOLA

SKOLA

face