KTC KATALOG - AKCIJA -50% - Akcija sniženja do 23.09.2020.

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

KTC KATALOG

17.9.-23.9.2020. SVE U POLA CIJENE 169,99 84,99 kn/kom **** 259,99 129,99 kn/kom **** 99,99 49,99 kn/kom **** 99,99 49,99 kn/kom *** • 220×240cm 79,99 39,99 kn/kom *** • 150×240cm 79,99 39,99 kn/kom *** • 90×200cm 9 99 • 0,96" TFT, 80×160Px • IPX7 zaštita • 90mAh, Autonomija: 5-7dana • Android: 4.4 verzija ili više • IOS: iznad 8.5, iPhone 5s ili viši • Mjerenje: potrošenih kalorija, otkucaja srca, 􀀃􀀃􀁎􀁕􀁙􀁑􀁒􀁊􀀃􀁗􀁏􀁄􀁎􀁄􀀃􀁌􀀃􀁝􀁄􀁖􀁌􀃊􀁈􀁑􀁒􀁖􀁗􀁌􀀃􀁎􀁌􀁖􀁌􀁎􀁒􀁐􀀏􀀃􀁘􀁇􀁄􀁏􀁍􀁈􀁑􀁒􀁖􀁗􀁌􀀏􀀃􀁅􀁕􀁒􀁍􀁄􀀃􀁎􀁒􀁕􀁄􀁎􀁄 • Crna, plava ili roza Pametna narukvica Neon M4 • Visokokvalitetna, izrazito oštra rezna glava od 􀁑􀁈􀁋􀁕􀃔􀁄􀁍􀁘􀃊􀁈􀁊􀀃􀃐􀁈􀁏􀁌􀁎􀁄􀀃􀁎􀁒􀁍􀁄􀀃􀁑􀁈􀀃􀁝􀁄􀁋􀁗􀁌􀁍􀁈􀁙􀁄􀀃􀁒􀁇􀁕􀅁􀁄􀁙􀁄􀁑􀁍􀁈􀀑 • 􀀧􀁘􀁏􀁍􀁌􀁑􀁄􀀃􀁓􀁒􀁇􀁕􀁈􀁝􀁌􀁙􀁑􀁍􀁄􀀝􀀃􀀔􀀏􀀘􀀃􀁐􀁐􀀃􀀋􀁅􀁈􀁝􀀃􀃐􀁈􀄤􀁏􀁍􀁄􀀌􀀃􀁇􀁒􀀃􀀗􀀔􀀃􀁐􀁐􀀑 • 􀀳􀁕􀁄􀁎􀁗􀁌􀃐􀁑􀁌􀀃􀁖􀁘􀁖􀁗􀁄􀁙􀀃􀁗􀁈􀁏􀁈􀁖􀁎􀁒􀁓􀁖􀁎􀁌􀁋􀀃􀃐􀁈􀄤􀁏􀁍􀁈􀁙􀁄􀀃􀁖􀀃􀁐􀁄􀁏􀁌􀁐􀀃􀁌􀀃 􀁙􀁈􀁏􀁌􀁎􀁌􀁐􀀃􀁓􀁕􀁒􀁇􀁘􀁏􀁍􀁌􀁙􀁌􀁐􀀃􀁑􀁄􀁖􀁗􀁄􀁙􀁆􀁌􀁐􀁄􀀑 • 􀄣􀁌􀁕􀁌􀁑􀁄􀀃􀁓􀁒􀁇􀁕􀁈􀁝􀁌􀁙􀁄􀁑􀁍􀁄􀀝􀀃􀀗􀀓􀀃􀁐􀁐􀀑 • 􀀤􀁘􀁗􀁒􀁐􀁄􀁗􀁖􀁎􀁄􀀃􀁓􀁕􀁌􀁏􀁄􀁊􀁒􀁇􀁅􀁄􀀃􀁑􀁄􀁓􀁒􀁑􀁄􀀃􀀔􀀓􀀓􀀃􀆩􀀃􀀕􀀗􀀓􀀃􀀹􀁡􀀏􀀃 􀀘􀀓􀀒􀀙􀀓􀀃􀀫􀁝􀀃􀁝􀁄􀀃􀁆􀁌􀁍􀁈􀁏􀁌􀀃􀁖􀁙􀁌􀁍􀁈􀁗􀀑 􀄣􀁌􀄤􀁄􀃐􀀃􀀪􀁕􀁘􀁑􀁇􀁌􀁊􀀃􀀰􀀦􀀖􀀖􀀗􀀓 􀀕􀀪􀁒􀁇􀀑 JAMSTVA • 􀁖􀀃􀁓􀁒􀁖􀁘􀁇􀁒􀁐 • 􀁖􀀃􀁙􀁌􀁖􀁒􀁎􀁒􀁐􀀃􀁓􀁕􀁈􀁆􀁌􀁝􀁑􀁒􀄤􀃊􀁘􀀃􀁐􀁍􀁈􀁕􀁈􀁑􀁍􀁄 • 􀁓􀁕􀁈􀁗􀁙􀁄􀁕􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁘􀀃􀁙􀁌􀄤􀁈􀀃 􀀃􀀃􀁍􀁈􀁇􀁌􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀁐􀁍􀁈􀁕􀁈􀁑􀁍􀁄􀀏 􀀃􀀃􀁅􀁕􀁝􀀃􀁒􀁇􀁊􀁒􀁙􀁒􀁕􀀏􀁖􀁗􀁄􀁅􀁌􀁏􀁑􀁒􀀃􀁙􀁄􀁊􀁄􀁑􀁍􀁈 􀀹􀁄􀁊􀁄􀀃􀁎􀁘􀁋􀁌􀁑􀁍􀁖􀁎􀁄􀀃􀁇􀁌􀁊􀁌􀁗􀁄􀁏􀁑􀁄􀀃 Divico 9 0 99 0cm • 􀁅􀁒􀁍􀁄􀁑􀁄􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁅􀁌􀁍􀁈􀁏􀁄 • 􀀔􀀓􀀓􀀈􀀃􀁓􀁄􀁐􀁘􀁎 Plahta 22,99 11,49 kn/kom 32,99 16,49 kn/kom 29,99 14,99 kn/kom 39,99 19,99 kn/kom 29,99 14,99 kn/kom 6,29 3,14 kn/kom 84,99 42,49 kn/kom 5,99 2,99 kn/kom 39,99 19,99 kn/kom -50 2 Birajte mudro! • 1kg=26,65kn 􀀍􀀷􀁌􀁗􀁄􀁑􀁌􀁄􀀃􀁓􀁕􀁒􀁌􀁝􀁙􀁒􀁇􀁌􀀃􀁑􀁌􀁖􀁘􀀃􀁇􀁒􀁖􀁗􀁘􀁓􀁑􀁌􀀃􀁘􀀃􀀶􀁌􀁖􀁎􀁘􀀏􀀃􀃓􀁘􀁕􀃔􀁈􀁙􀁆􀁘􀀏􀀃 􀀳􀁈􀁗􀁕􀁌􀁑􀁍􀁌􀀏􀀃􀀧􀁄􀁕􀁘􀁙􀁄􀁕􀁘􀀏􀀃􀀹􀁈􀁏􀁌􀁎􀁒􀁍􀀃􀀪􀁒􀁕􀁌􀁆􀁌􀀃􀁌􀀃􀀮􀁕􀁌􀅁􀁈􀁙􀁆􀁌􀁐􀁄􀀃 (Trg Sv.Florijana) 􀀷􀁌􀁕􀁒􀁏􀁖􀁎􀁄􀀃􀁎􀁒􀁅􀁄􀁖􀁌􀁆􀁄􀀃􀀚􀀘􀀓􀁊 Titania grickalica Titania škarice za nokte Titania grickalica velika SOFT • razne vrste • 1l=7,40kn 􀀲􀁐􀁈􀁎􀄤􀁌􀁙􀁄􀃐􀀃􀁕􀁘􀁅􀁏􀁍􀁄􀀃􀀲􀁕􀁑􀁈􀁏􀀃􀀃􀀕􀀏􀀚􀁏 • discs (1 kom=1,93kn) ili duokapsule 28 pranja (1 kom=1,52kn) 􀀧􀁈􀁗􀁈􀁕􀁇􀅁􀁈􀁑􀁗􀀃􀁝􀁄􀀃􀁕􀁘􀁅􀁏􀁍􀁈􀀃􀁘􀀃􀁎􀁄􀁓􀁖􀁘􀁏􀁄􀁐􀁄􀀃 􀀳􀁈􀁕􀁖􀁌􀁏􀀃􀀃􀀕􀀕􀀃􀁓􀁕􀁄􀁑􀁍􀁄 • 1kg=149,90kn 􀀺􀁆􀀃􀁒􀁖􀁙􀁍􀁈􀅁􀁌􀁙􀁄􀃐􀀃􀀥􀁕􀁈􀁉􀀃 􀁓􀁒􀁚􀁈􀁕􀀃􀁄􀁎􀁗􀁌􀁙􀀃􀀃􀀕􀁛􀀘􀀓􀁊 􀀳􀄤􀁈􀁑􀁌􀃐􀁑􀁄􀀃􀁎􀁕􀁘􀁓􀁌􀁆􀁄􀀃􀀔􀁎􀁊 • 􀁖􀀃􀁓􀁘􀁑􀁍􀁈􀁑􀁍􀁈􀁐􀀃􀃐􀁒􀁎􀁒􀁏􀁄􀁇􀁑􀁒􀁊􀀃􀁒􀁎􀁘􀁖􀁄 • 1kg=29,90kn 􀀥􀁒􀁐􀁅􀁒􀁑􀁌􀀃􀁗􀁙􀁕􀁇􀁌􀀃 􀀩􀁕􀁈􀁖􀁋􀀃􀁐􀁌􀁑􀁗􀀃􀀔􀀓􀀓􀁊 13,99 6,99 kn/kom 59,99 29,99 kn/kom 21,99 10,99 kn/kom 11,99 5,99 kn/kom 39,99 19,99 kn/kom 39,99 19,99 kn/kom 29,99 14,99 kn/kom 23,99 11,99 kn/kom 999 9 -50 3 AKCIJE 17.9.-23.9.2020. • 1l=43,96kn • neven, 60 kom • 1kom=0,12kn 􀀹􀁏􀁄􀅁􀁑􀁌􀀃􀁗􀁒􀁄􀁏􀁈􀁗􀁑􀁌􀀃􀁓􀁄􀁓􀁌􀁕􀀃􀀹􀁌􀁒􀁏􀁈􀁗􀁄 • 1l=333,22kn 􀀳􀁄􀁕􀁉􀁈􀁐􀁖􀁎􀁄􀀃􀁙􀁒􀁇􀁄􀀃􀀯􀁄􀀃􀀵􀁌􀁙􀁈􀀃􀀩􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃􀀧􀁈􀀃 􀀩􀁈􀁐􀁐􀁈􀀃􀁈􀁇􀁓􀀃􀀜􀀓􀁐􀁏 􀀮􀁒􀁑􀁍􀁖􀁎􀁌􀀃􀁅􀁄􀁏􀁝􀁄􀁐􀀃􀀲􀁏􀁌􀁙􀁄􀁏􀀃􀀕􀀘􀀓􀁐􀁏 􀀷􀁌􀁗􀁄􀁑􀁌􀁄􀀃􀃐􀁈􀁗􀁎􀁄􀀃 􀀷􀁌􀁗􀁄􀁑􀁌􀁄􀀃􀃐􀁈􀄤􀁄􀁏􀁍􀀃􀁙􀁈􀁏􀁌􀁎􀁌􀀃􀁖􀁒􀁕􀁗􀀃􀁅􀁒􀁍􀁄 velika crvena ovalna • 1l=79,96kn 􀀲􀁖􀁙􀁍􀁈􀅁􀁌􀁙􀁄􀃐􀀃􀁓􀁕􀁒􀁖􀁗􀁒􀁕􀁄􀀃􀀤􀁌􀁕􀁚􀁌􀁆􀁎􀀃􀁉􀁕􀁈􀁖􀁋􀀃 􀁐􀁄􀁗􀁌􀁆􀀃􀁓􀁘􀁑􀁍􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃􀁏􀁌􀁑􀁈􀁑􀀃􀁌􀁑􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀁄􀁌􀁕􀀃􀀃 􀀕􀀘􀀓􀁐􀁏 • 1l=23,06kn 􀀲􀁇􀁐􀁄􀄤􀃊􀁌􀁙􀁄􀃐􀀃􀀳􀁈􀁕􀁐􀁈􀁗􀁄􀁏􀀃􀁊􀁒􀁏􀁇􀀃􀀙􀀘􀀓􀁐􀁏 • 􀁘􀁑􀁌􀄤􀁗􀁄􀁙􀁄􀀃􀁅􀁄􀁎􀁗􀁈􀁕􀁌􀁍􀁈􀀏􀀃􀁓􀁕􀁒􀁇􀁌􀁕􀁈􀀃􀁇􀁘􀁅􀁒􀁎􀁒􀀃􀁘􀀃􀁆􀁌􀁍􀁈􀁙􀁌 􀀲􀁇􀃐􀁈􀁓􀁏􀁍􀁌􀁙􀁄􀃐􀀃􀁒􀁇􀁙􀁒􀁇􀁄􀀃􀀩􀁏􀁘􀁛􀀃􀀔􀁏 11,99 5,99 kn/kom **** 49,99 24,99 kn/pak **** 45,99 22,99 kn/kom **** 199,99 99,99 kn/kom ** 7,99 3,99 kn/kom *** -50 4 Birajte mudro! 􀀯􀁈􀁇􀀃􀅁􀁄􀁕􀁘􀁏􀁍􀁄􀀃􀀪􀀸􀀔􀀓􀀃􀀖􀀺 • 3 kom/pak, 1kom=8,33kn • 5,5W E14 4000K 􀀯􀁈􀁇􀀃􀅁􀁄􀁕􀁘􀁏􀁍􀁄􀀃 • 1kom=11,50kn 􀀯􀁈􀁇􀀃􀅁􀁄􀁕􀁘􀁏􀁍􀁄􀀃􀀔􀀔􀀺􀀃􀀨􀀕􀀚􀀃􀀤􀀙􀀓􀀃 􀀗􀀓􀀓􀀓􀀮􀀃􀀕􀁎􀁒􀁐􀀒􀁓􀁄􀁎 • 􀄤􀁌􀁅􀁄􀀎􀁗􀁈􀁎􀁖􀁗􀁌􀁏 • drvena, 40x27,5x16,5cm 􀀮􀁘􀁗􀁌􀁍􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁕􀁘􀁋􀀃 􀀮􀁒􀄤􀁄􀁕􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁕􀁘􀁅􀁏􀁍􀁈 􀀤􀀮􀀦􀀬􀀭􀀤 􀀔􀀚􀀑􀀜􀀑􀀃􀀐􀀃􀀔􀀜􀀑􀀜􀀑 119,99 59,99 kn/kom **** • 􀁉􀁌􀀖􀀓􀁛􀀗􀀖􀁆􀁐 139,99 69,99 kn/kom **** • 􀀖􀀜􀁛􀀕􀀛􀁛􀀘􀀔􀁆􀁐􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀀗􀀓􀁛􀀖􀀓􀁛􀀗􀀗􀁆􀁐 199,99 99,99 kn/kom **** • 􀀗􀀜􀁛􀀖􀀙􀁛􀀘􀀗􀁆􀁐 • Vel: 50 x 70 cm • 100% pamuk 􀀮􀁕􀁓􀁄􀀃􀁎􀁘􀁋􀁌􀁑􀁍􀁖􀁎􀁄 21,99 10,99 kn/pak **** 22,99 11,49 kn/kom ** 59,99 29,99 kn/kom *** • promjer 25,4 cm ili 30,48 cm 79,99 39,99 kn/kom *** • promjer 30,48 cm ili 33 cm 24,99 12,49 kn/kom **** 2,99 1,49 kn/kom **** 129,99 64,99 kn/kom **** -50 5 AKCIJE 17.9.-23.9.2020. • 1,5V • AA R6 ili AAA R03 • 12kom/pak, 1kom=0,92kn 􀀥􀁄􀁗􀁈􀁕􀁌􀁍􀁈􀀃􀁝􀁌􀁑􀁎􀀃􀀪􀁕􀁘􀁑􀁇􀁌􀁊 􀀶􀁓􀁘􀅁􀁙􀁄􀀃􀁖􀁄􀀃 􀁄􀁅􀁕􀁄􀁝􀁌􀁙􀁒􀁐􀀃􀀳􀁈􀁕􀁈􀁛 • 􀁎􀁘􀁋􀁌􀁑􀁍􀁖􀁎􀁌􀀃􀁑􀁒􀅁􀀏􀀃􀁙􀁌􀄤􀁈􀁑􀁄􀁐􀁍􀁈􀁑􀁖􀁎􀁌􀀃􀁑􀁒􀅁􀀏􀀃􀁑􀁒􀅁􀀃􀁝􀁄􀀃􀁊􀁘􀁏􀁍􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃􀁌􀀃 􀀃􀀃􀀃􀁒􀄤􀁗􀁕􀁄􀃐􀀃􀁝􀁄􀀃􀁑􀁒􀅁􀁈􀁙􀁈 􀀶􀁈􀁗􀀃􀁑􀁒􀅁􀁈􀁙􀁄􀀃􀀎􀀃􀁒􀄤􀁗􀁕􀁄􀃐􀀃􀀧􀁒􀁐􀁜 • 33x23cm Tacna • drvo Okvir • 13x18cm Okvir 15,99 7,99 kn/kom ** • 10x15cm 22,99 11,49 kn/kom ** • 18x24cm 39,99 19,99 kn/kom ** • 30x40cm Sat zidni Mikser štapni Iskra SW-218-WH, GR snaga: 200-250W (max) napon: 220-240V~50Hz oštrice iz nehrđajućeg čelika ergonomski dizajn 199,99 99,99 kn/kom **** 99,99 49,99 kn/kom **** 139,99 69,99 kn/kom **** 79,99 39,99 kn/kom **** 119,99 59,99 kn/kom **** 699,99 349,99 kn/kom **** 159,99 79,99 kn/kom **** 259,99 129,99 kn/kom **** 499,99 249,99 kn/kom **** -50 6 Birajte mudro! • Snaga: 1200W • Zaštita od pregrijavanja • 􀀕􀀃􀁅􀁕􀁝􀁌􀁑􀁈 • 2 temperature • Preklopni • 􀀰􀁏􀁄􀁝􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁒􀁅􀁏􀁌􀁎􀁒􀁙􀁄􀁑􀁍􀁈􀀏􀀃􀁘􀁎􀁏􀁒􀁑􀁍􀁌􀁙􀁄􀀃􀁕􀁈􀄤􀁈􀁗􀁎􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁇􀁒􀁙􀁒􀁇􀀃 zraka 􀀶􀁘􀄤􀁌􀁏􀁒􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁒􀁖􀁘􀀃􀀪􀁕􀁘􀁑􀁇􀁌􀁊􀀃􀀫􀀧􀀔􀀛􀀓􀀓 • crveni ili crni • 􀀧􀁘􀁄􀁏􀀃􀀶􀀬􀀰􀀏􀀃􀁈􀁎􀁕􀁄􀁑􀀃􀁘􀀃􀁅􀁒􀁍􀁌􀀃􀀙􀀑􀀔􀀃􀁆􀁐 • 􀀥􀁏􀁘􀁈􀁗􀁒􀁒􀁗􀁋􀀏􀀃􀀩􀀰􀀃􀁕􀁄􀁇􀁌􀁒􀀏􀀃􀁎􀁄􀁐􀁈􀁕􀁄􀀃􀁖􀀃􀁅􀁏􀁍􀁈􀁖􀁎􀁄􀁏􀁌􀁆􀁒􀁐 • LED svjetiljka • 􀀬􀁝􀁘􀁝􀁈􀁗􀁑􀁒􀀃􀁍􀁄􀁎􀁄􀀃􀁅􀁄􀁗􀁈􀁕􀁌􀁍􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃 dugotrajan rad: 1800 mAh 􀀰􀁒􀁅􀁌􀁏􀁑􀁌􀀃􀁗􀁈􀁏􀁈􀁉􀁒􀁑􀀃 􀀰􀁈􀁄􀁑􀁌􀁗􀀃􀀩􀀕􀀙 • 􀀮􀁘􀃊􀁑􀁌􀀃􀁓􀁘􀁑􀁍􀁄􀃐􀀃􀁌􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀀃􀁓􀁘􀁑􀁍􀁄􀃐􀀃􀁘􀀃 􀀃􀀃􀁍􀁈􀁇􀁑􀁒􀁐􀀃􀁎􀁘􀃐􀁌􀄤􀁗􀁘 • Pogodno za putovanja 􀀳􀁘􀁑􀁍􀁄􀃐􀀃􀁎􀁘􀃊􀁑􀁌􀀃􀁌􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀀃 • 􀀃􀀮􀁒􀁐􀁓􀁄􀁗􀁌􀁅􀁌􀁏􀁑􀁒􀁖􀁗􀀝􀀃􀀶􀁐􀁄􀁕􀁗􀁓􀁋􀁒􀁑􀁈 􀀕􀁘􀀔􀀃􀀰􀁈􀁄􀁑􀁌􀁗 • Metoda kontrole: Tipka za kontrolu • 􀀃􀀶􀁘􀃐􀁈􀁏􀁍􀁈􀀝􀀃􀀥􀁏􀁘􀁈􀁗􀁒􀁒􀁗􀁋 • Bluetooth profil: A2DP, HFP, HSP • Domet: 10m • Vrijeme rada: 3.5-4 sata • Struktura kanala: Mono • Napon punjenja: DC 4.75V-5.25V • Tip: za uho, kontrola zvuka: DA • 􀀧􀁘􀁏􀁍􀁌􀁑􀁄􀀃􀁎􀁄􀁅􀁈􀁏􀁄􀀝􀀃􀀕􀀚􀁆􀁐 􀀶􀁏􀁘􀄤􀁄􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀀶􀁑􀁒􀁓􀁜􀀃􀁅􀁏􀁘􀁈􀁗􀁋􀁒􀁒􀁗􀀃􀁅􀁌􀁍􀁈􀁏􀁄􀀃 • Snaga: 1200W • 􀀧􀁙􀁌􀁍􀁈􀀃􀁅􀁕􀁝􀁌􀁑􀁈 Sušilo za kosu 􀁖􀁎􀁏􀁒􀁓􀁌􀁙􀁒􀀃􀁓􀁘􀁗􀁑􀁒􀀃􀀷􀁈􀁏􀁈􀁉􀁘􀁑􀁎􀁈􀁑􀀃 • Snaga: 1800W, kapacitet: 1,8l • 􀀵􀁒􀁗􀁌􀁕􀁄􀁍􀁘􀃊􀁌􀀃􀁓􀁕􀁌􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁄􀁎􀀏􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁐􀁄􀁗􀁖􀁎􀁒􀀃􀁊􀁄􀄤􀁈􀁑􀁍􀁈 • 􀀮􀁒􀁑􀁗􀁕􀁒􀁏􀁑􀁒􀀃􀁖􀁙􀁌􀁍􀁈􀁗􀁏􀁒􀀏􀀃􀁑􀁈􀁋􀁕􀃔􀁄􀁍􀁘􀃊􀁌􀀃􀃐􀁈􀁏􀁌􀁎 􀀮􀁘􀁋􀁄􀁏􀁒􀀃􀁝􀁄􀀃􀁙􀁒􀁇􀁘􀀃􀁌􀁑􀁒􀁛􀀃􀀔􀀏􀀛􀁏 􀀕􀀪􀁒􀁇􀀑 JAMSTVA 􀀕􀀪􀁒􀁇􀀑 JAMSTVA • Snaga: 2300W • 􀀹􀁈􀁏􀁌􀁎􀁄􀀃􀁓􀁒􀁙􀁕􀄤􀁌􀁑􀁄􀀃􀁖􀀃􀁎􀁈􀁕􀁄􀁐􀁌􀃐􀁎􀁌􀁐􀀃􀁓􀁕􀁈􀁐􀁄􀁝􀁒􀁐 • 􀀳􀁒􀁙􀁕􀄤􀁌􀁑􀁄􀀃􀁙􀁈􀁏􀁌􀃐􀁌􀁑􀁈􀀃􀀗􀀔􀂚􀀖􀀓􀁆􀁐 • 􀀪􀁏􀁄􀁗􀁎􀁄􀀃􀁓􀁒􀁏􀁒􀁙􀁌􀁆􀁄􀀃􀁍􀁈􀀃􀁌􀁇􀁈􀁄􀁏􀁑􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁓􀁈􀃐􀁈􀁑􀁍􀁈 • Polovica s rešetkom je idealna za sve pripreme hrane kao i na pravom roštilju • regulator temperature • 􀀶􀁄􀁇􀁕􀅁􀁌􀀃􀁓􀁒􀁖􀁘􀁇􀁌􀁆􀁘􀀃􀁝􀁄􀀃􀁖􀁄􀁎􀁘􀁓􀁏􀁍􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁐􀁄􀁖􀁑􀁒􀃊􀁈 􀀵􀁒􀄤􀁗􀁌􀁏􀁍􀀃􀁈􀁏􀁈􀁎􀁗􀁕􀁌􀃐􀁑􀁌􀀃􀀧􀁈􀁏􀁌􀁐􀁄􀁑􀁒􀀃􀀳􀁈􀁕􀁏􀁄 • Snaga: 300W • 􀀘􀀃􀁅􀁕􀁝􀁌􀁑􀁄􀀃􀁕􀁄􀁇􀁄 • 􀀷􀁘􀁕􀁅􀁒􀀃􀁉􀁘􀁑􀁎􀁆􀁌􀁍􀁄 • 􀀨􀁕􀁊􀁒􀁑􀁒􀁐􀁖􀁎􀁒􀀃􀁒􀁅􀁏􀁌􀁎􀁒􀁙􀁄􀁑􀁒􀀃􀁎􀁘􀃊􀁌􀄤􀁗􀁈􀀃􀁒􀁇􀀃􀁒􀁗􀁓􀁒􀁕􀁑􀁈􀀃􀁓􀁏􀁄􀁖􀁗􀁌􀁎􀁈 • 􀀪􀁘􀁐􀁅􀀃􀁝􀁄􀀃􀁌􀁝􀁅􀁄􀁆􀁌􀁙􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁐􀁈􀁗􀁏􀁌􀁆􀁄 • 􀀧􀁒􀁇􀁄􀁗􀁆􀁌􀀝􀀃􀀕􀀃􀁐􀁈􀁗􀁏􀁌􀁆􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀁊􀁑􀁍􀁈􀃐􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃􀁌􀀃􀀕􀀃􀁐􀁈􀁗􀁏􀁌􀁆􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀁐􀁌􀁍􀁈􀄤􀁄􀁑􀁍􀁈 􀀰􀁌􀁎􀁖􀁈􀁕􀀃􀁕􀁘􀃐􀁑􀁌􀀃􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀶􀀺􀀐􀀚􀀓􀀜􀀐􀀺􀀫 319,99 159,99 kn/kom **** 399,99 199,99 kn/kom **** 119,99 59,99 kn/kom **** 199,99 99,99 kn/kom **** 159,99 79,99 kn/kom **** 599,99 299,99 kn/kom **** -50 7 AKCIJE 17.9.-23.9.2020. • 􀁕􀁄􀁝􀁏􀁘􀃐􀁌􀁙􀁒􀁖􀁗􀀃􀁙􀁌􀁇􀁈􀁒􀁝􀁄􀁓􀁌􀁖􀁄􀀃􀀩􀀸􀀯􀀯􀀃􀀫􀀧􀀃􀀔􀀓􀀛􀀓􀀳􀀃􀀏􀀃􀀚􀀕􀀓􀀳􀀃􀁇􀁒􀀃 30fps • rezolucija fotografije 5MP • 􀁉􀁘􀁑􀁎􀁆􀁌􀁍􀁄􀀃􀀒􀀃􀁐􀁒􀁊􀁘􀃊􀁑􀁒􀁖􀁗􀀃􀁎􀁒􀁕􀁌􀄤􀁗􀁈􀁑􀁍􀁄􀀃 􀀃􀀃􀁎􀁄􀁒􀀃􀁚􀁈􀁅􀀃􀁎􀁄􀁐􀁈􀁕􀁄 • 􀁋􀁕􀁙􀁄􀁗􀁖􀁎􀁌􀀃􀁌􀁝􀁅􀁒􀁕􀁑􀁌􀁎 􀀶􀁓􀁒􀁕􀁗􀁖􀁎􀁄􀀃􀁄􀁎􀁆􀁌􀁍􀁖􀁎􀁄􀀃􀁎􀁄􀁐􀁈􀁕􀁄􀀃 • 􀀕􀁛􀀘􀀺􀀃􀁄􀁎􀁗􀁌􀁙􀁑􀁌􀀃􀁝􀁙􀁘􀃐􀁑􀁌􀁎 􀀰􀁈􀁄􀁑􀁌􀁗􀀃􀀮􀀔 • 􀀳􀁄􀁖􀁌􀁙􀁑􀁌􀀃􀁖􀁘􀁅􀁚􀁒􀁒􀁉􀁈􀁕 • FM radio, Bluetooth, SD kartica • 􀀩􀁘􀁑􀁎􀁆􀁌􀁍􀁄􀀃􀁋􀁄􀁑􀁇􀁖􀁉􀁕􀁈􀁈􀀃􀁕􀁄􀁝􀁊􀁒􀁙􀁒􀁕􀁄􀀃􀁐􀁒􀁅􀁌􀁗􀁈􀁏􀁒􀁐 􀀽􀁙􀁘􀃐􀁑􀁌􀁎􀀃􀁅􀁏􀁘􀁈􀁗􀁋􀁒􀁒􀁗􀀃􀀰􀁈􀁄􀁑􀁌􀁗􀀃 􀁗􀁗􀁈􀁑􀁍􀁄􀀃􀀃 • 􀀸􀀶􀀥􀀃􀁊􀁄􀁐􀁌􀁑􀁊􀀃􀁗􀁌􀁓􀁎􀁒􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄 • Jednostavna instalacija • Pouzdana tehnologija • 􀀔􀀓􀀃􀁇􀁒􀁇􀁄􀁗􀁑􀁌􀁋􀀃􀁓􀁕􀁈􀃐􀁄􀁆􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁌􀁝􀁕􀁄􀁙􀁄􀁑􀀃􀁓􀁕􀁌􀁖􀁗􀁘􀁓􀀃􀁐􀁘􀁏􀁗􀁌􀁐􀁈􀁇􀁌􀁍􀁖􀁎􀁌􀁐􀀃 funkcijama • 􀀷􀁌􀁓􀁎􀁒􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀁓􀁘􀁑􀁈􀀃􀁙􀁈􀁏􀁌􀃐􀁌􀁑􀁈􀀏􀀃􀁘􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁘􀁍􀁘􀃊􀁌􀀃􀁗􀁌􀁓􀁎􀁈􀀃􀁖􀁄􀀃􀁖􀁗􀁕􀁈􀁏􀁌􀁆􀁄􀁐􀁄􀀃􀁌􀀃 􀁑􀁘􀁐􀁈􀁕􀁌􀃐􀁎􀁌􀀃􀁇􀁌􀁒 • Podesiva visina za maksimalnu ergonomiju • 􀀶􀁓􀁕􀁈􀁐􀁄􀁑􀀃􀁝􀁄􀀃􀁘􀁓􀁒􀁕􀁄􀁅􀁘􀀃􀁕􀁄􀁙􀁑􀁒􀀃􀁌􀁝􀀃􀁎􀁘􀁗􀁌􀁍􀁈􀀃􀁝􀁄􀁋􀁙􀁄􀁏􀁍􀁘􀁍􀁘􀃊􀁌􀀃􀁌􀁑􀁖􀁗􀁄􀁏􀁄􀁆􀁌􀁍􀁌􀀃􀁓􀁏􀁘􀁊􀀃 􀀉􀀃􀁓􀁏􀁄􀁜􀀃􀁅􀁈􀁝􀀃􀁇􀁕􀁌􀁙􀁈􀁕􀁄 • 􀀃􀀔􀀑􀀕􀁐􀀃􀁎􀁄􀁅􀁈􀁏 􀀷􀁌􀁓􀁎􀁒􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀀶􀁓􀁈􀁈􀁇􀁏􀁌􀁑􀁎􀀃 • 2200 w 􀀪􀁏􀁄􀃐􀁄􀁏􀁒􀀃􀁑􀁄􀀃􀁓􀁄􀁕􀁘􀀃􀀷􀁈􀁏􀁈􀁉􀁘􀁑􀁎􀁈􀁑 • Snaga: 100W - 220V • Indikacijsko svjetlo • 􀀤􀁏􀁘􀁐􀁌􀁑􀁌􀁍􀁖􀁎􀁒􀀃􀁎􀁘􀃊􀁌􀄤􀁗􀁈􀀃􀀃 • 􀀶􀁄􀁐􀁒􀁖􀁗􀁒􀁍􀁈􀃊􀁌􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁐􀁒􀁑􀁗􀁄􀅁􀁄􀀃􀁑􀁄􀀃􀁝􀁌􀁇 􀀪􀁕􀁌􀁍􀁄􀃐􀀃􀁝􀁄􀀃􀁕􀁘􀃐􀁑􀁌􀁎􀁈􀀃􀀥􀀮􀀐􀀔􀀓􀀕􀀃 􀀒􀀃􀀷􀀫􀀓􀀔􀀃􀀔􀀓􀀓􀀺 • Snaga: 800W • HEPA perivi filter • Kapacitet: 2l • Kabel 4m • Dodatno: široka podna četka, kratka četka, mlaznica za kuteve Usisavač Telefunken 2l 799,99 399,99 kn/kom **** 319,99 159,99 kn/kom **** 519,99 259,99 kn/kom **** 379,99 189,99 kn/kom **** 559,99 279,99 kn/kom **** 519 99 9 25,99 12,99 kn/kom **** -50 8 Birajte mudro! • Napon: 230 V ~ 50 Hz • Snaga: 1500 W • Broj okretaja no: 770 min-1 • Broj udaraca: 3600 min-1 • Snaga udaraca: 3,8 J • 􀀮􀁄􀁓􀁄􀁆􀁌􀁗􀁈􀁗􀀃􀁅􀁘􀄤􀁈􀁑􀁍􀁄􀀃􀀋􀁅􀁈􀁗􀁒􀁑􀀌􀀝􀀃􀀖􀀕􀀃􀁐􀁐 • 􀀷􀁈􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀁓􀁕􀁒􀁌􀁝􀁙􀁒􀁇􀁄􀀝􀀃􀀘􀀏􀀛􀀃􀁎􀁊 􀀥􀁘􀄤􀁌􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀃐􀁈􀁎􀁌􀃊􀀃􀀥􀁄􀁙􀁄􀁕􀁌􀁄 • Napon: 230-240 V ~ 50 Hz • Snaga: 600 W • Broj okretaja: 0-2900 min-1 • 􀀮􀁄􀁓􀁄􀁆􀁌􀁗􀁈􀁗􀀃􀁅􀁘􀄤􀁈􀁑􀁍􀁄􀀃􀀋􀁇􀁕􀁙􀁒􀁟􀁅􀁈􀁗􀁒􀁑􀁟􀁐􀁈􀁗􀁄􀁏􀀌􀀝􀀃􀀕􀀘􀁟􀀔􀀖􀁟􀀔􀀓􀀃􀁐􀁐 • Prihvat glave: 0-13 mm • 􀀷􀁈􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀁓􀁕􀁒􀁌􀁝􀁙􀁒􀁇􀁄􀀝􀀃􀀔􀀏􀀛􀀃􀁎􀁊 􀀥􀁘􀄤􀁌􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁘􀁇􀁄􀁕􀁑􀁄􀀃􀀥􀁄􀁙􀁄􀁕􀁌􀁄􀀃􀀙􀀘􀀓􀀒􀀔 • .Napon: 220-240 V ~ 50 Hz • Snaga: 710 W • 􀀸􀁅􀁒􀁇􀁌􀀝􀀃􀀓􀀐􀀕􀀛􀀓􀀓􀀃􀁐􀁌􀁑􀀐􀀔 • 􀀰􀁄􀁎􀁖􀀑􀀃􀁇􀁘􀁅􀁌􀁑􀁄􀀃􀁕􀁈􀁝􀁄􀀃􀀋􀁇􀁕􀁙􀁒􀁟􀁐􀁈􀁗􀁄􀁏􀀌􀀝􀀃􀀔􀀔􀀘􀁟􀀔􀀓􀀃􀁐􀁐 • 􀀹􀁌􀁖􀁌􀁑􀁄􀀃􀁘􀁅􀁒􀁇􀁄􀀝􀀃􀀕􀀓􀀃􀁐􀁐 • 􀀷􀁈􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀁓􀁕􀁒􀁌􀁝􀁙􀁒􀁇􀁄􀀝􀀃􀀕􀀏􀀕􀀃􀁎􀁊 • 1x list pile za drvo 􀀳􀁌􀁏􀁄􀀃􀁙􀁌􀄤􀁈􀁑􀁄􀁐􀁍􀁈􀁑􀁖􀁎􀁄􀀃􀀥􀁄􀁙􀁄􀁕􀁌􀁄􀀃􀀚􀀔􀀓 • Napon: 230 V ~ 50 Hz • Snaga: 860 W • Broj okretaja: 12000 min-1 • 􀀳􀁕􀁒􀁐􀁍􀁈􀁕􀀃􀁓􀁏􀁒􀃐􀁈􀀝􀀃􀀔􀀕􀀘􀀃􀁐􀁐 • Osovina: M 14 􀀥􀁕􀁘􀁖􀁌􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁎􀁘􀁗􀁑􀁄􀀃􀀥􀁄􀁙􀁄􀁕􀁌􀁄􀀃􀀔􀀕􀀘􀀒􀀔 • 􀀥􀁄􀁗􀁈􀁕􀁌􀁍􀁄􀀝􀀃􀀔􀀛􀀃􀀹􀁟􀀔􀀘􀀓􀀓􀀃􀁐􀀤􀁋􀁟􀀯􀁌􀀐􀀬􀁒􀁑 • Vrijeme punjenja: 3-5h • 􀀥􀁕􀁒􀁍􀀃􀁒􀁎􀁕􀁈􀁗􀁄􀁍􀁄􀀃􀀋􀁅􀁕􀁝􀁌􀁑􀁄􀀃􀀔􀁟􀀕􀀌􀀝􀀃􀀓􀀐􀀖􀀘􀀓􀁟􀀓􀀐􀀔􀀔􀀘􀀓􀀃􀁐􀁌􀁑􀀐􀀔 • Maks. zakretni moment: 22 Nm • Broj zakretnih momenata: 20 postavki • 􀀶􀁗􀁈􀁝􀁑􀁄􀀃􀁊􀁏􀁄􀁙􀁄􀀝􀀃􀀔􀀓􀀃􀁐􀁐􀁟􀁇􀁘􀁓􀁏􀁄􀀃􀃐􀁄􀁋􀁘􀁕􀁄 • 􀀥􀁕􀁒􀁍􀀃􀁅􀁄􀁗􀁈􀁕􀁌􀁍􀁄􀀝􀀃􀀔􀀃􀁎􀁒􀁐 • 􀀷􀁈􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀁓􀁕􀁒􀁌􀁝􀁙􀁒􀁇􀁄􀀝􀀃􀀔􀀏􀀕􀀗􀀖􀀃􀁎􀁊 􀀥􀁘􀄤􀁌􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁄􀁎􀁘􀁐􀁘􀁏􀁄􀁗􀁒􀁕􀁖􀁎􀁄􀀃􀀥􀁄􀁙􀁄􀁕􀁌􀁄􀀃 • Z40, Z60, Z80, Z100 ili Z120 􀀧􀁌􀁖􀁎􀀃􀁅􀁕􀁘􀁖􀁑􀁌􀀃􀁏􀁄􀁐􀁈􀁏􀁄􀁕􀁑􀁌􀀃􀁆􀁌􀁕􀁎􀁒􀁑􀁌􀁍 39,99 19,99 kn/set **** 21,99 10,99 kn/set **** 39,99 19,99 kn/kom **** 43,99 21,99 kn/kom **** 19,99 9,99 kn/set **** 19,99 9,99 kn/set **** 21,99 10,99 kn/set **** 23,99 11,99 kn/set **** 15,99 7,99 kn/pak **** -50 9 AKCIJE 17.9.-23.9.2020. • 􀀲􀁙􀁄􀁍􀀃􀀚􀀐􀁇􀁌􀁍􀁈􀁏􀁑􀁌􀀃􀁖􀁈􀁗􀀃􀁒􀁇􀁙􀁌􀁍􀁄􀃐􀁄􀀃􀁖􀁄􀁇􀁕􀅁􀁌􀀃 􀁒􀁇􀁙􀁌􀁍􀁄􀃐􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀁙􀁌􀁍􀁎􀁈􀀃􀁖􀀃􀁓􀁏􀁒􀁖􀁑􀁄􀁗􀁌􀁐􀀃􀁌􀀃 􀁎􀁕􀁌􀅁􀁑􀁌􀁐􀀃􀀳􀀫􀀃􀁘􀁗􀁒􀁕􀁌􀁐􀁄 • 􀀨􀁕􀁊􀁒􀁑􀁒􀁐􀁖􀁎􀁌􀀃􀁒􀁅􀁏􀁌􀁎􀁒􀁙􀁄􀁑􀁈􀀃􀁇􀁕􀄤􀁎􀁈􀀃 s tvrdim i mekanim zonama sa zaštitom od klizanja • 􀀵􀁒􀁗􀁌􀁕􀁄􀁍􀁘􀃊􀁌􀀃􀃐􀁈􀁓 􀀶􀁈􀁗􀀃􀁓􀁕􀁈􀁆􀁌􀁝􀁑􀁌􀁋􀀃􀁒􀁇􀁙􀁌􀁍􀁄􀃐􀁄􀀃􀀚􀀃􀁇􀁌􀁍􀁈􀁏􀁑􀁌 • 􀀮􀁙􀁄􀁏􀁌􀁗􀁈􀁗􀁑􀁄􀀃􀁌􀁝􀁕􀁄􀁇􀁄􀀃􀁍􀁄􀁐􀃐􀁌􀀃􀁇􀁘􀁊􀀃􀁕􀁄􀁇􀁑􀁌􀀃􀁙􀁌􀁍􀁈􀁎 􀀬􀁐􀁅􀁘􀁖􀀃􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁈􀁙􀁌􀀃􀀔􀀓􀀃􀁇􀁌􀁍􀁈􀁏􀁑􀁌 • 160mm 􀀮􀁏􀁌􀁍􀁈􀄤􀁗􀁄􀀃􀁎􀁒􀁐􀁅􀁌􀁑􀁌􀁕􀁄􀁑􀁄􀀃 • 225mm 􀀮􀁏􀁌􀁍􀁈􀄤􀁗􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀅁􀁌􀁆􀁘􀀃 • 3 dj Kinzo Četke za brušenje • 38mm • Nehrđajući čelik Špahtla žlica 38mm • 75mm • Nehrđajući čelik Špahtla žlica 75mm • 100mm • Nehrđajući čelik Špahtla žlica 100mm 􀀳􀁄􀁘􀁎􀀃􀀕􀂚􀀛􀀓􀁆􀁐 • 12 kom • 􀁅􀁌􀁍􀁈􀁏􀁈􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁘􀀃􀁅􀁒􀁍􀁌 􀀳􀁄􀁗􀁕􀁒􀁑􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀁏􀁌􀁍􀁈􀁓􀁏􀁍􀁈􀁑􀁍􀁈 􀀔􀀓􀀓􀁛􀀚􀁐􀁐 • 12 kom 􀀳􀁄􀁗􀁕􀁒􀁑􀁈􀀃􀄤􀁏􀁍􀁒􀁎􀁌􀁆􀁈􀀃 􀀔􀀓􀀓􀁛􀀚􀁐􀁐 29,99 14,99 kn/kom **** 99,99 49,99 kn/kom **** 49,99 24,99 kn/kom **** Pištolj za vruće ljepljenje 40w • 2x patrone 11x100m u paketu 9,99 4,99 kn/kom **** 9,99 4,99 kn/kom **** 11,99 5,99 kn/kom **** 15,99 7,99 kn/kom **** Patrone 200mm x 11mm • 6kom/pak 49,99 24,99 kn/kom **** -50 10 Birajte mudro! • 5m • 124kg Traka za teret s 􀁎􀁘􀁎􀁒􀁐􀀃􀁌􀀃􀁝􀁄􀁗􀁈􀁝􀁄􀃐􀁈􀁐 • 􀀥􀁄􀁗􀁈􀁕􀁌􀁍􀁖􀁎􀁄􀀃􀁖􀁙􀁍􀁈􀁗􀁌􀁏􀁍􀁎􀁄􀀃􀁖􀀃􀁆􀁕􀁙􀁈􀁑􀁒􀁐􀀃􀁅􀁏􀁍􀁈􀁖􀁎􀁄􀁏􀁌􀁆􀁒􀁐􀀏 magnetom i kukom • 􀀶􀁄􀁇􀁕􀅁􀁌􀀃􀁖􀁌􀁊􀁘􀁕􀁑􀁒􀁖􀁑􀁌􀀃􀃐􀁈􀁎􀁌􀃊􀀃􀁝􀁄􀀃􀁕􀁄􀁝􀁅􀁌􀁍􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁖􀁗􀁄􀁎􀁏􀁄 􀁑􀁄􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁐􀁒􀁅􀁌􀁏􀁘 • Integrirana oštrica 􀀶􀁙􀁍􀁈􀁗􀁌􀁏􀁍􀁎􀁄􀀃􀁖􀁌􀁊􀁘􀁕􀁑􀁒􀁖􀁑􀁄􀀃􀀶􀀑􀀲􀀑􀀶􀀑 • s magnetom i kukom Baterijska lampa 3W 􀀯􀁍􀁈􀁓􀁌􀁏􀁒􀀃􀁗􀁕􀁈􀁑􀁘􀁗􀁑􀁒􀀃􀀶􀁘􀁓􀁈􀁕􀀃􀀪􀁏􀁘􀁈􀀃􀀖􀁊 119,99 59,99 kn/kom *** 19,99 9,99 kn/kom *** 59,99 29,99 kn/kom *** 11,99 5,99 kn/kom *** 119,99 59,99 kn/kom *** 13,99 6,99 kn/kom *** 119,99 59,99 kn/kom *** 119,99 59,99 kn/kom *** 49,99 24,99 kn/kom *** 23,99 11,99 kn/kom *** -50 11 AKCIJE 17.9.-23.9.2020. • Vel: S-XL • 100% pamuk • više motiva 􀀷􀁘􀁑􀁌􀁎􀁄􀀃􀁖􀁄􀀃􀁎􀁄􀁓􀁘􀁏􀁍􀁄􀃐􀁒􀁐􀀃􀅁􀁈􀁑􀁖􀁎􀁄 • Vel:L-3XL • 100% pamuk 􀀥􀁒􀁎􀁖􀁈􀁕􀁌􀁆􀁈 • Vel:M-3XL 􀀶􀁓􀁄􀁙􀁄􀃊􀁌􀁆􀁄􀀃􀅁􀁈􀁑􀁖􀁎􀁄 • Vel: L • 95% pamuk i 5% elastan 􀀪􀁄􀃊􀁌􀁆􀁈􀀃􀅁􀁈􀁑􀁖􀁎􀁈􀀃􀄤􀁄􀁕􀁈􀁑􀁈 • 100% pamuk 􀀳􀁌􀁇􀅁􀁄􀁐􀁄􀀃􀅁􀁈􀁑􀁖􀁎􀁄 • 15 den • 􀁅􀁒􀁍􀁄􀀃􀁎􀁒􀅁􀁈􀀏􀁖􀁐􀁈􀃔􀁄􀀏􀁖􀁌􀁙􀁄􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁆􀁕􀁑􀁄 􀀫􀁘􀁏􀁄􀁋􀁒􀁓􀁎􀁈􀀃 • 􀀃􀅁􀁈􀁑􀁖􀁎􀁄􀀃􀁓􀁌􀁇􀅁􀁄􀁐􀁄􀀃􀁇􀁒􀁏􀁄􀁝􀁌􀀃􀁖􀀃 maskom za spavanje • 100% pamuk • Vel: M-2XL • više motiva 􀀳􀁌􀁇􀅁􀁄􀁐􀁄􀀃􀅁􀁈􀁑􀁖􀁎􀁄􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁐􀁘􀄤􀁎􀁄 • Vel: M-XL • 95% pamuk i 5% elastan 􀀶􀁓􀁄􀁙􀁄􀃊􀁌􀁆􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁇􀁒􀁍􀁌􀁏􀁍􀁈 • 20 den • 􀁅􀁒􀁍􀁄􀀃􀁎􀁒􀅁􀁈􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁆􀁕􀁑􀁈 • Vel 3 ili 4 􀀳􀁒􀁐􀁓􀁈􀁄􀀃􀁋􀁘􀁏􀁄􀁋􀁒􀁓􀁎􀁈 • 20 den • 􀁅􀁒􀁍􀁄􀀃􀁎􀁒􀅁􀁈􀀏􀁖􀁐􀁈􀃔􀁄􀀏􀁖􀁌􀁙􀁄􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁆􀁕􀁑􀁄 • 2 para 􀀫􀁘􀁏􀁄􀁋􀁒􀁓􀁎􀁈􀀃 119,99 59,99 kn/set *** • Vel: 140×200cm 􀀎􀀃􀁍􀁄􀁖􀁗􀁘􀃐􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀀙􀀓􀂚􀀛􀀓􀁆􀁐 179,99 89,99 kn/set *** • Vel: 200×200cm 􀀎􀀃􀀕􀁎􀁒􀁐􀀑􀀃􀁍􀁄􀁖􀁗􀁘􀃐􀁑􀁌􀁆􀁄 60×80cm 109,99 54,99 kn/kom *** • 180×200cm 119,99 59,99 kn/kom *** • 140×200cm 159,99 79,99 kn/kom *** • 200×200cm 29,99 14,99 kn/kom *** 119,99 59,99 kn/kom *** 27,99 13,99 kn/kom *** 99,99 49,99 kn/kom *** • 160×200cm -50 12 Birajte mudro! • 100% pamuk 􀀳􀁒􀁖􀁗􀁈􀁏􀁍􀁌􀁑􀁄􀀃􀁎􀁒􀁐􀁓􀁏􀁈􀁗 • 􀁅􀁌􀁍􀁈􀁏􀁄􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁅􀁒􀁍􀁄􀁑􀁄 • 100% pamuk 􀀳􀁏􀁄􀁋􀁗􀁄􀀃􀁍􀁒􀁊􀁌 • Vel: 50 x 70 cm • 􀁙􀁄􀁑􀁍􀁖􀁎􀁌􀀃􀁒􀁐􀁒􀁗􀁄􀃐􀀃􀁍􀁈􀀃􀁎􀁒􀁐􀁅􀁌􀁑􀁄􀁆􀁌􀁍􀁄􀀃􀁐􀁌􀁎􀁕􀁒􀁉􀁌􀁅􀁕􀁈􀀃􀁌􀀃􀁓􀁏􀁈􀁗􀁈􀁑􀁌􀁑􀁈 • punjen memory pjenom • 60×80cm ili 50×70cm • 􀁅􀁒􀁍􀁄􀁑􀁄􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁅􀁌􀁍􀁈􀁏􀁄 • 100% pamuk 􀀭􀁄􀁖􀁗􀁘􀃐􀁑􀁌􀁆􀁄 􀀭􀁄􀁖􀁗􀁘􀁎􀀃􀁄􀁏􀁒􀁈􀀃􀁙􀁈􀁕􀁄 • Vel: 60 x 80 cm • 100% pamuk 􀀭􀁄􀁖􀁗􀁘􀃐􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃 • 100% pamuk 􀀳􀁒􀁖􀁗􀁈􀁏􀁍􀁌􀁑􀁄 -50 51,99 25,99 kn/kom *** 39,99 19,99 kn/kom *** 599,00 299,00 kn/kom *** 799,00 399,00 kn/kom *** 59,99 29,99 kn/kom *** 79,99 39,99 kn/kom *** 13 AKCIJE 17.9.-23.9.2020. • Vel: 60 x 100 cm • 100% pamuk • 􀀹􀁈􀁏􀀝􀀃􀀔􀀗􀀓􀀃􀁛􀀃􀀕􀀓􀀓􀀃􀁆􀁐􀀃􀁓􀁒􀁎􀁕􀁌􀁙􀁄􀃐􀁄􀀃􀁌􀀃􀁍􀁄􀁖􀁗􀁘􀁎􀀃􀀘􀀓􀀃􀁛􀀃􀀚􀀓􀀃􀁆􀁐 • 􀁅􀁒􀁍􀁄􀀃􀁐􀁈􀁑􀁗􀁈􀀏􀀃􀁖􀁌􀁙􀁄􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁎􀁕􀁈􀁐 • 􀁝􀁄􀀃􀁖􀁙􀁄􀀃􀁊􀁒􀁇􀁌􀄤􀁑􀁍􀁄􀀃􀁇􀁒􀁅􀁄 • 􀀹􀁈􀁏􀀝􀀃􀀕􀀓􀀓􀀃􀁛􀀃􀀕􀀓􀀓􀀃􀁆􀁐􀀃􀁓􀁒􀁎􀁕􀁌􀁙􀁄􀃐􀁄􀀃􀁌􀀃􀀕􀀃􀀃􀁍􀁄􀁖􀁗􀁘􀁎􀁄􀀃􀀘􀀓􀀃􀁛􀀃􀀚􀀓􀀃􀁆􀁐 • 􀁅􀁒􀁍􀁄􀀃􀁐􀁈􀁑􀁗􀁈􀀏􀀃􀁖􀁌􀁙􀁄􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁎􀁕􀁈􀁐 • 􀁝􀁄􀀃􀁖􀁙􀁄􀀃􀁊􀁒􀁇􀁌􀄤􀁑􀁍􀁄􀀃􀁇􀁒􀁅􀁄 • Vel: 130 x 180 cm 􀀧􀁈􀁎􀁄􀀃􀁉􀁏􀁌􀁖 􀀳􀁕􀁒􀁖􀁗􀁌􀁕􀁎􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁓􀁒􀁇􀀃 􀀧􀁒􀁕􀁐􀁈􀁒􀀃􀁄􀁇􀁄􀁓􀁗􀁌􀁙􀁈􀁊􀁒􀀃􀁖􀁈􀁗􀀃 • 85% poliester i 15% spandeks • 􀁕􀁄􀁝􀁑􀁈􀀃􀁅􀁒􀁍􀁈 Navlaka za stolicu • 􀁅􀁒􀁕􀁇􀁒􀀏􀀃􀁓􀁏􀁄􀁙􀁄􀀏􀀃􀁖􀁌􀁙􀁄􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁅􀁈􀅁 Navlaka za stolicu velvet 199,99 99,99 kn/kom **** 49,99 24,99 kn/pak **** 31,99 15,99 kn/pak **** 59,99 29,99 kn/kom **** 11,99 5,99 kn/kom **** 13,99 6,99 kn/kom **** -50 14 Birajte mudro! • 8 djelne • 􀁆􀁕􀁑􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁒􀁐􀁅􀁌􀀃􀀗􀀓􀀐􀀗􀀕􀀃􀁆􀁐 Navlaka volana • H7 12V 2kom/pak ili H4 12V 2kom/pak • 1kom=12,50kn 􀅀􀁄􀁕􀁘􀁏􀁍􀁈􀀃􀀻􀁈􀁑􀁒􀁑􀀃􀀶􀁘􀁓􀁈􀁕􀀃􀀺􀁋􀁌􀁗􀁈 • H1 12V 2kom/pak • 1kom=8,00kn 􀅀􀁄􀁕􀁘􀁏􀁍􀁈􀀃􀀻􀁈􀁑􀁒􀁑􀀃􀀶􀁘􀁓􀁈􀁕􀀃􀀺􀁋􀁌􀁗􀁈 􀀶􀁓􀁘􀅁􀁙􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒 • 28x28 cm 􀀶􀁘􀁑􀃐􀁈􀁙􀀃􀀶􀁍􀁄􀁍 􀀰􀁄􀁊􀁌􀃐􀁑􀁄􀀃􀁎􀁕􀁓􀁄􀀃􀀫􀁒􀁐􀁈􀀃􀀶􀁓􀁒􀁗 􀀳􀁕􀁒􀁌􀁝􀁙􀁒􀁇􀁌􀀃􀁒􀁝􀁑􀁄􀃾􀁈􀁑􀁌􀀃􀁝􀁙􀁍􀁈􀁝􀁇􀁌􀁆􀁄􀁐􀁄􀀃􀁖􀁘􀀃􀁇􀁒􀁖􀁗􀁘􀁓􀁑􀁌􀀃􀁘􀀃􀁆􀁈􀁑􀁗􀁕􀁌􀁐􀁄􀀝 􀀍􀀃􀀧􀁍􀁈􀃾􀁍􀁌􀀃􀁆􀁈􀁑􀁗􀁕􀁌􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑􀁄􀀃􀁌􀀃􀀹􀁄􀁕􀁄􀃥􀁇􀁌􀁑􀀏􀀃􀀮􀁕􀁌􀃥􀁈􀁙􀁆􀁌􀀏􀀃􀀮􀁒􀁓􀁕􀁌􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀏􀀃􀀶􀁏􀁄􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀳􀁒􀃥􀁈􀁊􀁄􀀏􀀃􀀳􀁌􀁗􀁒􀁐􀁄􀃾􀁄􀀏􀀃􀀹􀁌􀁕􀁒􀁙􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀹􀁕􀁅􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀥􀁍􀁈􀁏􀁒􀁙􀁄􀁕􀀏􀀃􀀮􀁘􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑􀁈􀁆􀀏􀀃 􀀽􀁄􀁅􀁒􀁎􀀏􀀃􀀳􀁕􀁈􀁏􀁒􀁊􀀏􀀃􀃽􀁄􀁎􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀳􀁄􀁎􀁕􀁄􀁆􀀏􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀃􀀋􀀽􀁄􀁊􀁕􀁈􀁅􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆􀁄􀀌􀀏􀀃􀀮􀁕􀁄􀁓􀁌􀁑􀁄􀀃􀁌􀀃􀀮􀁄􀁕􀁏􀁒􀁙􀁄􀁆􀀑 􀀍􀀍􀀃􀀧􀁍􀁈􀃾􀁍􀁌􀀃􀁆􀁈􀁑􀁗􀁕􀁌􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑􀁄􀀃􀁌􀀃􀀹􀁄􀁕􀁄􀃥􀁇􀁌􀁑􀀏􀀃􀀮􀁕􀁌􀃥􀁈􀁙􀁆􀁌􀀃􀁎􀁘􀃼􀁑􀁈􀀏􀀃􀀮􀁒􀁓􀁕􀁌􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀏􀀃􀀶􀁏􀁄􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀳􀁒􀃥􀁈􀁊􀁄􀀏􀀃􀀳􀁌􀁗􀁒􀁐􀁄􀃾􀁄􀀏􀀃􀀹􀁌􀁕􀁒􀁙􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀹􀁕􀁅􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀥􀁍􀁈􀁏􀁒􀁙􀁄􀁕􀀏􀀃􀀮􀁘􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃 􀀬􀁙􀁄􀁑􀁈􀁆􀀏􀀃􀀽􀁄􀁅􀁒􀁎􀀏􀀃􀀳􀁕􀁈􀁏􀁒􀁊􀀏􀀃􀃽􀁄􀁎􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀳􀁄􀁎􀁕􀁄􀁆􀀏􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀃􀀋􀀽􀁄􀁊􀁕􀁈􀁅􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆􀁄􀀌􀀏􀀃􀀮􀁕􀁄􀁓􀁌􀁑􀁄􀀃􀁌􀀃􀀮􀁄􀁕􀁏􀁒􀁙􀁄􀁆 􀀍􀀍􀀍􀀃􀀮􀁕􀁌􀃥􀁈􀁙􀁆􀁌􀀏􀀃􀀮􀁒􀁓􀁕􀁌􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀶􀁏􀁄􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀳􀁒􀃥􀁈􀁊􀁄􀀏􀀃􀀳􀁌􀁗􀁒􀁐􀁄􀃾􀁄􀀏􀀃􀀹􀁌􀁕􀁒􀁙􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀹􀁕􀁅􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀥􀁍􀁈􀁏􀁒􀁙􀁄􀁕􀀏􀀃􀀮􀁘􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑􀁈􀁆􀀏􀀃􀀽􀁄􀁅􀁒􀁎􀀏􀀃􀀳􀁕􀁈􀁏􀁒􀁊􀀏􀀃􀃽􀁄􀁎􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀳􀁄􀁎􀁕􀁄􀁆􀀏􀀃 􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀃􀀋􀀽􀁄􀁊􀁕􀁈􀁅􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆􀁄􀀌􀀏􀀃􀀮􀁕􀁄􀁓􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀮􀁄􀁕􀁏􀁒􀁙􀁄􀁆􀀏􀀃􀁌􀀃􀀹􀁄􀁕􀁄􀃥􀁇􀁌􀁑 􀀍􀀍􀀍􀀍􀀃􀀮􀁒􀁓􀁕􀁌􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀶􀁏􀁄􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀳􀁌􀁗􀁒􀁐􀁄􀃾􀁄􀀏􀀃􀀹􀁌􀁕􀁒􀁙􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀹􀁕􀁅􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀥􀁍􀁈􀁏􀁒􀁙􀁄􀁕􀀏􀀃􀀮􀁘􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑􀁈􀁆􀀏􀀃􀀽􀁄􀁅􀁒􀁎􀀏􀀃􀃽􀁄􀁎􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀳􀁄􀁎􀁕􀁄􀁆􀀏􀀃􀀮􀁕􀁄􀁓􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀹􀁄􀁕􀁄􀃥􀁇􀁌􀁑􀀃􀁌􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀃 􀀋􀀽􀁄􀁊􀁕􀁈􀁅􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆􀁄􀀌􀀏􀀃􀀮􀁕􀁌􀃥􀁈􀁙􀁆􀁌􀀃􀁎􀁘􀃼􀁑􀁈 􀀍􀀍􀀍􀀍􀀍􀀃􀀧􀁍􀁈􀃾􀁍􀁌􀀃􀁆􀁈􀁑􀁗􀁕􀁌􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑􀁄􀀃􀁌􀀃􀀹􀁄􀁕􀁄􀃥􀁇􀁌􀁑􀀏􀀃􀀮􀁒􀁓􀁕􀁌􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀶􀁏􀁄􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀳􀁒􀃥􀁈􀁊􀁄􀀏􀀃􀀳􀁌􀁗􀁒􀁐􀁄􀃾􀁄􀀏􀀃􀀹􀁌􀁕􀁒􀁙􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀹􀁕􀁅􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀥􀁍􀁈􀁏􀁒􀁙􀁄􀁕􀀏􀀃􀀮􀁘􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑􀁈􀁆􀀏􀀃􀀽􀁄􀁅􀁒􀁎􀀏􀀃 􀀳􀁕􀁈􀁏􀁒􀁊􀀏􀀃􀃽􀁄􀁎􀁒􀁙􀁈􀁆􀀏􀀃􀀳􀁄􀁎􀁕􀁄􀁆􀀏􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀃􀀋􀀽􀁄􀁊􀁕􀁈􀁅􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆􀁄􀀌􀀏􀀃􀀮􀁕􀁄􀁓􀁌􀁑􀁄􀀃􀁌􀀃􀀮􀁄􀁕􀁏􀁒􀁙􀁄􀁆 􀀳􀁕􀁒􀁌􀁝􀁙􀁒􀁇􀁌􀀃􀁖􀀃􀁑􀁈􀁒􀁝􀁑􀁄􀃾􀁈􀁑􀁌􀁐􀀃􀁆􀁌􀁍􀁈􀁑􀁄􀁐􀁄􀀃􀁇􀁒􀁖􀁗􀁘􀁓􀁑􀁌􀀃􀁖􀁘􀀃􀁘􀀃􀁑􀁄􀁙􀁈􀁇􀁈􀁑􀁌􀁐􀀃􀁆􀁈􀁑􀁗􀁕􀁌􀁐􀁄􀀝􀀃􀀮􀀵􀀬􀃤􀀨􀀹􀀦􀀬􀀐􀀜􀀘􀀏􀀃􀀱􀀑􀀃􀀷􀁈􀁖􀁏􀁈􀀃􀀔􀀛􀀃􀀐􀀃􀀓􀀗􀀛􀀒􀀙􀀕􀀛􀀐􀀘􀀜􀀘􀀏􀀃􀀷􀀦􀀃 􀀮􀀵􀀬􀃤􀀨􀀹􀀦􀀬􀀐􀀓􀀚􀀏􀀃􀀶􀁄􀁐􀁒􀁓􀁒􀁖􀁏􀁘􀁊􀁄􀀃􀀐􀀃􀀷􀁕􀁊􀀃􀀶􀁙􀀑􀀃􀀩􀁏􀁒􀁕􀁌􀁍􀁄􀁑􀁄􀀃􀀔􀀏􀀃􀀓􀀗􀀛􀀒􀀙􀀕􀀛􀀐􀀔􀀗􀀘􀀏􀀃􀀹􀀬􀀵􀀲􀀹􀀬􀀷􀀬􀀦􀀤􀀐􀀗􀀙􀀏􀀃􀀹􀁘􀁎􀁒􀁙􀁄􀁕􀁖􀁎􀁄􀀃􀀖􀁄􀀏􀀃􀀓􀀖􀀖􀀒􀀙􀀖􀀛􀀐􀀜􀀚􀀓􀀏􀀃􀀥􀀭􀀨􀀯􀀲􀀹􀀤􀀵􀀐􀀘􀀓􀀏􀀃 􀀳􀁄􀁎􀁕􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀀔􀀏􀀃􀀓􀀗􀀖􀀒􀀙􀀖􀀛􀀐􀀛􀀚􀀔􀀏􀀃􀄈􀀸􀀵􀄈􀀨􀀹􀀤􀀦􀀐􀀘􀀜􀀏􀀃􀄈􀁘􀁕􀁈􀀃􀀥􀁄􀁖􀁄􀁕􀁌􀃾􀁈􀁎􀁄􀀃􀀔􀀓􀁄􀀏􀀃􀀓􀀗􀀛􀀒􀀙􀀕􀀛􀀐􀀓􀀛􀀓􀀏􀀃􀀮􀀲􀀳􀀵􀀬􀀹􀀱􀀬􀀦􀀤􀀐􀀗􀀓􀀏􀀃􀀬􀀑􀀃􀃽􀁈􀁖􀁐􀁌􀃾􀁎􀁒􀁊􀀃􀀔􀀘􀀏􀀃􀀓􀀗􀀛􀀒􀀙􀀕􀀛􀀐 􀀖􀀖􀀓􀀏􀀃􀀳􀀲􀃤􀀨􀀪􀀤􀀐􀀗􀀗􀀏􀀃􀀳􀀑􀀃􀀵􀁄􀁇􀁌􀃼􀁄􀀃􀀗􀀙􀀤􀀏􀀃􀀓􀀖􀀗􀀒􀀙􀀖􀀛􀀐􀀔􀀘􀀕􀀏􀀃􀀳􀀬􀀷􀀲􀀰􀀤􀃽􀀤􀀐􀀗􀀕􀀏􀀃􀀳􀀑􀀃􀀳􀁕􀁈􀁕􀁄􀁇􀁒􀁙􀁌􀃼􀁄􀀃􀀕􀀏􀀃􀀓􀀖􀀖􀀒􀀙􀀖􀀛􀀐􀀜􀀓􀀕􀀏􀀃􀀶􀀬􀀶􀀤􀀮􀀐􀀗􀀔􀀏􀀃􀀱􀀑􀀃􀀷􀁈􀁖􀁏􀁈􀀃􀀔􀀕􀀒􀁅􀀏􀀃 􀀓􀀗􀀗􀀒􀀙􀀙􀀓􀀐􀀜􀀕􀀙􀀏􀀃􀀮􀀸􀀷􀀬􀀱􀀤􀀐􀀘􀀗􀀏􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀀔􀀗􀀏􀀃􀀓􀀗􀀗􀀒􀀙􀀙􀀓􀀐􀀛􀀚􀀔􀀏􀀃􀀹􀀵􀀥􀀲􀀹􀀨􀀦􀀐􀀗􀀛􀀏􀀃􀀽􀁄􀁊􀁕􀁈􀁅􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀀗􀀛􀀏􀀃􀀓􀀔􀀒􀀕􀀚􀀜􀀖􀀐􀀕􀀗􀀕􀀏􀀃􀀽􀀤􀀥􀀲􀀮􀀐􀀙􀀓􀀏􀀃􀀳􀁕􀁌􀁏􀁄􀁝􀀃􀀭􀁄􀁑􀁎􀁄􀀃 􀀷􀁒􀁐􀁌􀃼􀁄􀀃􀀔􀀏􀀃􀀓􀀗􀀜􀀒􀀙􀀘􀀛􀀐􀀜􀀙􀀙􀀏􀀃􀀶􀀯􀀤􀀷􀀬􀀱􀀤􀀐􀀗􀀖􀀏􀀃􀀬􀁑􀁇􀁘􀁖􀁗􀁕􀁌􀁍􀁖􀁎􀁄􀀃􀁅􀁅􀀏􀀃􀀓􀀖􀀖􀀒􀀙􀀖􀀛􀀐􀀓􀀕􀀔􀀏􀀃􀀬􀀹􀀤􀀱􀀨􀀦􀀐􀀘􀀛􀀏􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑􀁈􀃾􀁎􀁒􀀃􀁑􀁄􀁖􀁈􀁏􀁍􀁈􀀃􀀔􀁆􀀏􀀃􀀓􀀗􀀕􀀒􀀚􀀚􀀔􀀐􀀛􀀚􀀓􀀏􀀃􀃽􀀤􀀮􀀲􀀹􀀨􀀦􀀐􀀙􀀗􀀏􀀃 􀃢􀁓􀁒􀁕􀁗􀁖􀁎􀁄􀀃􀀗􀀏􀀃􀀓􀀗􀀓􀀒􀀙􀀖􀀛􀀐􀀕􀀚􀀔􀀏􀀃􀀳􀀤􀀮􀀵􀀤􀀦􀀐􀀙􀀜􀀏􀀃􀀬􀀏􀀃􀀪􀁘􀁑􀁇􀁘􀁏􀁌􀃼􀁄􀀃􀀔􀁅􀀏􀀃􀀓􀀖􀀗􀀒􀀙􀀖􀀛􀀐􀀜􀀚􀀓􀀏􀀃􀀮􀀵􀀤􀀳􀀬􀀱􀀤􀀐􀀚􀀚􀀏􀀃􀀥􀁒􀁅􀁒􀁙􀁍􀁈􀀃􀀘􀀕􀀒􀁆􀀏􀀃􀀓􀀗􀀜􀀒􀀙􀀘􀀛􀀐􀀔􀀓􀀓􀀏􀀃􀀳􀀵􀀨􀀯􀀲􀀪􀀐􀀙􀀕􀀏􀀃 􀀽􀁕􀁌􀁑􀁖􀁎􀁌􀁋􀀃􀁅􀁅􀀏􀀃􀀓􀀗􀀓􀀒􀀙􀀖􀀛􀀐􀀔􀀙􀀓􀀏􀀃􀀹􀀤􀀵􀀤􀃤􀀧􀀬􀀱􀀐􀀛􀀚􀀏􀀃􀀪􀁒􀁖􀁓􀁒􀁇􀁄􀁕􀁖􀁎􀁄􀀃􀀖􀀏􀀃􀀓􀀗􀀕􀀒􀀙􀀘􀀛􀀐􀀛􀀘􀀓􀀏􀀃􀀧􀀤􀀵􀀸􀀹􀀤􀀵􀀐􀀚􀀛􀀏􀀃􀀮􀁕􀁖􀁗􀁈􀀃􀀩􀁕􀁄􀁑􀁎􀁒􀁓􀁄􀁑􀁄􀀃􀀖􀀘􀀏􀀃􀀓􀀗􀀖􀀒􀀙􀀖􀀛􀀐􀀖􀀛􀀓􀀏􀀃 􀀮􀀤􀀵􀀯􀀲􀀹􀀤􀀦􀀐􀀛􀀤􀀏􀀃􀀰􀁌􀁋􀁄􀁑􀁒􀁙􀁌􀃼􀁈􀁙􀁄􀀃􀀜􀀏􀀃􀀓􀀗􀀚􀀒􀀙􀀘􀀛􀀐􀀔􀀓􀀓􀀏􀀃􀀹􀀨􀀯􀀬􀀮􀀤􀀃􀀪􀀲􀀵􀀬􀀦􀀤􀀐􀀛􀀥􀀃􀀷􀁕􀁊􀀃􀁎􀁕􀁄􀁏􀁍􀁄􀀃􀀳􀁈􀁗􀁕􀁄􀀃􀀮􀁕􀁈􀃣􀁌􀁐􀁌􀁕􀁄􀀃􀃾􀁈􀁗􀁙􀁕􀁗􀁒􀁊􀀃􀀥􀀥􀀏􀀃􀀓􀀔􀀒􀀙􀀗􀀘􀀐􀀛􀀙􀀐􀀓􀀓 􀁖􀁘 􀁇􀁒􀁖􀁗􀁘􀁓􀁑􀁌􀀃􀁘􀀃􀁆􀁈􀁑􀁗􀁕􀁌􀁐􀁄􀀝 􀁆􀁌 􀀮􀁒􀁓􀁕􀁌􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀏􀀃􀀶􀁏􀁄􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀳 􀀽􀁄􀁊􀁕􀁈􀁅􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆􀁄􀀌􀀏􀀃􀀮􀁕􀁄􀁓􀁌 􀁓 􀀏 􀀏 􀁑􀁄 􀀮􀁒􀁓􀁕􀁌􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀏 􀀶 􀁊􀁕􀁈􀁅􀁄􀃾􀁎􀁄􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆 􀁓 􀀏 􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀀏 􀀹 􀁒􀃥􀁈􀁊􀁄􀀏􀀃􀀳􀁌􀁗􀁒􀁐􀁄􀃾􀁄􀀏􀀃􀀹􀁌􀁕􀁒􀁙􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀹􀁕 􀁌 􀀮􀁄􀁕􀁏􀁒􀁙􀁄􀁆􀀑 􀀳􀁒􀃥􀁈􀁊􀁄􀀏􀀃􀀳􀁌􀁗􀁒􀁐􀁄􀃾􀁄􀀏 􀀹􀁌 􀀮􀁄􀁕􀁏􀁒􀁙􀁄􀁆 􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑 􀁄􀀏􀀃􀀳􀁒 19,99 9,99 kn/pak **** 99,99 49,99 kn/pak **** 199,99 99,99 kn/kom **** 299,99 149,99 kn/kom **** -50 􀀮 15 AKCIJE 17.9.-23.9.2020. Punjač akumulatora 12V 4A AC 220V (ulazni napon) DC 12V (izlazni napon) Ampermetar 12V 8A AC 220V (ulazni napon) DC 12V / 6V (izlazni napon) Ampermetar sklopka za prebacivanje 6V i 12V • 1l=499,58kn 􀀲􀁖􀁙􀁍􀁈􀅁􀁌􀁙􀁄􀃐􀀃􀁝􀁕􀁄􀁎􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀀃 • 4kom/pak 􀀖􀂚􀀛􀁐􀁏 􀀷􀁈􀁓􀁌􀁋􀀃􀁊􀁘􀁐􀁈􀁑􀁌􀀃􀁆􀁒􀁐􀁉􀁒􀁕􀁗 OD 30.7-. DDO 23.99.2020. POLJOLJEKARNE NAGRAĐUJU 2799 2499,00 kn/kom 399,99 299,99 kn/kom 2099 1849,00 kn/kom 126cm AKCIJE 17.9.-30.9.2020. 38/2020. • 1100Hz VPI, MPEG 4, UHD (3.840x2.160), DVB-T2/C/ S2 trostruki tuner, HEVC H.265, HDMI 2.0 x4+ USB-2 + PVR + smart Netrange + Open Browser + Int.Wifi + Miracast, Basic Hotel mode TV LED Grundig 50GEU7800B 􀀵􀁄􀁖􀁓􀁕􀄤􀁌􀁙􀁄􀃐􀀃􀁏􀁌􀄤􀃊􀁄􀀃􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀧􀀷􀀕􀀕􀀘􀀓􀀤 • snaga: 3000W, napon: 220V-240V~50Hz • okretaji: 8000-15000 / min • 3 funkcije: puhanje, 􀁘􀁖􀁌􀁖􀁄􀁙􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁌􀀃􀁐􀁄􀁏􀃐􀁌􀁕􀁄􀁑􀁍􀁈 • brzina protoka zraka: 270 km/h • 􀁎􀁄􀁓􀁄􀁆􀁌􀁗􀁈􀁗􀀃􀁙􀁕􀁈􀃊􀁈􀀝􀀃􀀖􀀘􀀃􀀯 • 􀁇􀁘􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀁎􀁄􀁅􀁈􀁏􀁄􀀝􀀃􀀖􀀘􀀃􀁆􀁐 • 􀀱􀁈􀁗􀁒􀀃􀁗􀁈􀅁􀁌􀁑􀁄􀀝􀀃􀀖􀀏􀀔􀀃􀁎􀁊 • 􀀥􀁕􀁘􀁗􀁒􀀃􀁗􀁈􀅁􀁌􀁑􀁄􀀝􀀃􀀖􀀏􀀚􀀃􀁎􀁊 􀀕God. JAMSTVA A+ • 􀀧􀁌􀁐􀁈􀁑􀁝􀁌􀁍􀁈􀀃􀁄􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀁄􀀃􀀋􀄣􀁛􀀹􀁛􀀧􀀌􀀝􀀃􀀘􀀘􀂚􀀔􀀗􀀖􀀏􀀗􀂚􀀘􀀗􀀏􀀕􀀃􀁆􀁐 • Otvaranje vrata: Lijevo/desno promjenjivo otvaranje vrata • 􀀸􀁎􀁘􀁓􀁑􀁌􀀃􀁒􀁅􀁘􀁍􀁄􀁐􀀝􀀃􀀕􀀗􀀕􀀃􀁏 • 􀀯􀀨􀀧􀀃􀁘􀁑􀁘􀁗􀁕􀁄􀄤􀁑􀁍􀁈􀀃􀁒􀁖􀁙􀁍􀁈􀁗􀁏􀁍􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃􀁑􀁄􀀃􀁖􀁗􀁕􀁒􀁓􀁘 • 􀀗􀀃􀁖􀁗􀁄􀁎􀁏􀁈􀁑􀁈􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁆􀁈 􀀫􀁏􀁄􀁇􀁑􀁍􀁄􀁎􀀃􀀪􀁒􀁕􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃􀀵􀀗􀀔􀀗􀀔􀀳􀀺􀀗 Mobiteli, tableti i oprema 1799 1599,00 kn/kom 699,99 599,99 kn/kom 199,99 149,99 kn/kom -25% 1099 999,00 kn/kom 1699 1499,00 kn/kom 1349 1199,00 kn/kom 2 AKCIJE 17.9. - 30.9.2020. • crni • IPS 18:9, 1GB/8GB, • 5MP/8MP kamere, • ANDROID 8.1 GO, • 2000MAH,GPS, • bluetooth, • silikon maska u paketu Smartphone Meanit • 1.8’’ 􀀻􀀕􀀐􀀘􀀏􀀘􀀅 • DualSIM • Bluetooth • FM radio • SOS tipka • Utor za microSD • 􀀯􀀨􀀧􀀃􀁖􀁙􀁍􀁈􀁗􀁌􀁏􀁍􀁎􀁄 • Crni, bijeli ili crveni 􀀰􀁒􀁅􀁌􀁏􀁑􀁌􀀃􀁗􀁈􀁏􀁈􀁉􀁒􀁑􀀃􀀰􀁈􀁄􀁑􀁌􀁗􀀃􀀹􀁈􀁗􀁈􀁕􀁄􀁑 • 􀀔􀀓􀀏􀀔􀀃􀀅􀀏􀀃􀀬􀀳􀀶􀀒􀀳􀀯􀀶􀀏􀀃􀀔􀀕􀀛􀀓􀂚􀀛􀀓􀀓􀀳􀁛􀀏􀀃􀀗􀀪􀀒􀀯􀀷􀀨􀀏􀀛􀀓􀀕􀀑􀀔􀀔􀀃􀁅􀀒􀁊􀀃 n,Bluetooth 4.0, MT8765V/WB, 1,3GHz, Quad Core • 2GB / 16GB, 2MPx / 5MPx, Android 9.0 􀀷􀁄􀁅􀁏􀁈􀁗􀀃􀀹􀁌􀁙􀁄􀁛􀀃􀀷􀀳􀀦􀀐􀀔􀀓􀀕􀀃􀀗􀀪 • 􀀙􀀑􀀖􀀜􀀊􀀊􀀏􀀃􀀚􀀕􀀓􀂚􀀔􀀘􀀙􀀓􀀳􀁛 • 􀀧􀁘􀁄􀁏􀀃􀀶􀀬􀀰􀀏􀀃􀀛􀀓􀀕􀀑􀀔􀀔􀁅􀀒􀁊􀀒􀁑􀀒􀁄􀀒􀁄􀁆􀀏􀀃􀀥􀁏􀁘􀁈􀁗􀁒􀁒􀁗􀁋􀀝􀀃􀀥􀀷􀀘􀀑􀀓􀀏􀀃􀀥􀀯􀀨􀀏􀀃􀀶􀀥􀀦􀀃􀁌􀀃􀀤􀀤􀀦 • Senzor otiska prsta, senzor blizine, senzor ambijentalnog svjetla, digitalni kompas, senzor gravitacije • 􀀦􀁒􀁕􀁗􀁈􀁛􀀐􀀤􀀘􀀖􀀃􀀋􀀕􀂚􀀕􀀏􀀕􀀪􀀫􀁝􀀃􀀎􀀃􀀗􀂚􀀔􀀏􀀚􀀪􀀫􀁝􀀌 • 4GB / 64GB • 8MPx / 48MPx + 8MPx + 2MPx • Android 9.0 • 4000mAh • Crni ili plavi 􀀶􀁐􀁄􀁕􀁗􀁓􀁋􀁒􀁑􀁈􀀃􀀫􀁘􀁄􀁚􀁈􀁌􀀃􀀳􀀗􀀓􀀃􀁏􀁌􀁗􀁈􀀃􀀨 • 6,53" IPS FHD+ 19,5:9 Corning Gorilla Glass 5 • 􀀯􀀷􀀨 • 􀀲􀁆􀁗􀁄􀀐􀁆􀁒􀁕􀁈􀀃􀀪􀀛􀀘􀀃􀀕􀂚􀀕􀀑􀀓􀀪􀀫􀁝􀀃􀀎􀀃􀀙􀂚􀀔􀀑􀀛􀀪􀀫􀁝 • 4GB / 128GB • 13MPx / 48, 8, 2, 2MPx • Android 10 • 5020mAh (18W brzo punjenje) • Zeleni Smartphone Xiaomi redmi note 9 • 􀀙􀀑􀀖􀀊􀀊􀀃􀀷􀀩􀀷􀀃􀀯􀀦􀀧􀀃􀀋􀀬􀀳􀀶􀀌􀀃􀀒􀀃􀀔􀀙􀀓􀀓􀂚􀀚􀀕􀀓􀀳􀁛 • 􀀧􀁘􀁄􀁏􀀶􀀬􀀰􀀃􀀗􀀪􀀃􀀯􀀷􀀨􀀏􀀃􀀺􀁌􀀐􀀩􀁌􀀃􀀐􀀃􀀛􀀓􀀕􀀑􀀔􀀔􀀃􀁅􀀒􀁊􀀒􀁑 • 􀀲􀁆􀁗􀁄􀀐􀁆􀁒􀁕􀁈􀀃􀀋􀀗􀂚􀀕􀀑􀀓􀀪􀀫􀁝􀀃􀀎􀀃􀀗􀂚􀀔􀀑􀀘􀀪􀀫􀁝􀀌 • 3GB / 64GB • 8Mpx / 13MP + 5MP + 2MP • Senzor ambijentalnog svjetla, senzor otiska prsta, senzor blizine, gravitacijski senzor • Android 10 • 5000mAh • crni ili zeleni Smartphone Huawei Y6p Računala i oprema 499,99 399,99 kn/kom -20% 249,99 199,99 kn/kom 3499 3299,00 kn/kom 139,99 119,99 kn/kom 349,99 299,99 kn/kom 3 • 1.22" dodirni, hrvatski izbornik • IP68 vodonepropusan • pedometar, mjerenje otkucaja srca • Izmjenjiva narukvica • Informiranje o pozivima i porukama • Multi sport podrška • 380mAh 􀀶􀁐􀁄􀁕􀁗􀁚􀁄􀁗􀁆􀁋􀀃􀀰􀁈􀁄􀁑􀁌􀁗􀀃􀀰􀀻􀀃􀁖􀁓􀁒􀁕􀁗 • Gaming slušalice za PS3®,PS4® Xbox 360® i PC • Pogodne za komunikaciju i igranje • 􀀶􀁗􀁈􀁕􀁈􀁒􀀃􀁝􀁙􀁘􀁎􀀃􀁎􀁕􀁌􀁖􀁗􀁄􀁏􀁑􀁈􀀃􀃐􀁌􀁖􀁗􀁒􀃊􀁈 • 􀀃􀀵􀁒􀁅􀁘􀁖􀁑􀁈􀀏􀀃􀁘􀁇􀁄􀁏􀁍􀁈􀁑􀀃􀁐􀁌􀁎􀁕􀁒􀁉􀁒􀁑􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁙􀁄􀁏􀁌􀁗􀁈􀁗􀁑􀁘􀀃􀁌􀀃􀃐􀁌􀁖􀁗􀁘􀀃 komunikaciju • 􀀧􀁄􀁏􀁍􀁌􀁑􀁖􀁎􀁌􀀃􀁘􀁓􀁕􀁄􀁙􀁏􀁍􀁄􀃐􀀃􀁑􀁄􀀃􀁎􀁄􀁅􀁈􀁏􀁘􀀃􀁖􀁄􀀃􀁎􀁒􀁑􀁗􀁕􀁒􀁏􀁒􀁐􀀃 􀀃􀀃􀁊􀁏􀁄􀁖􀁑􀁒􀃊􀁈􀀃􀁌􀀃􀁐􀁒􀁊􀁘􀃊􀁑􀁒􀁖􀁗􀁌􀀃􀁊􀁄􀄤􀁈􀁑􀁍􀁄􀀃􀁐􀁌􀁎􀁕􀁒􀁉􀁒􀁑􀁄 • 􀀧􀁌􀁝􀁄􀁍􀁑􀀃􀁏􀁌􀁍􀁈􀁓􀁒􀁊􀀃􀁖􀁗􀁌􀁏􀁄􀀃􀁖􀁄􀀃􀁄􀁗􀁐􀁒􀁖􀁉􀁈􀁕􀁖􀁎􀁌􀁐􀀃􀀯􀀨􀀧􀀃􀁈􀁉􀁈􀁎􀁗􀁌􀁐􀁄 • 􀀰􀁄􀁎􀁖􀁌􀁐􀁄􀁏􀁑􀁄􀀃􀁎􀁒􀁐􀁉􀁒􀁕􀁑􀁒􀁖􀁗􀀃􀁝􀁄􀁋􀁙􀁄􀁏􀁍􀁘􀁍􀁘􀃊􀁌􀀃􀁉􀁏􀁈􀁎􀁖􀁌􀁅􀁌􀁏􀁑􀁌􀁐􀀃􀁌􀀃 􀁒􀁅􀁏􀁒􀅁􀁈􀁑􀁌􀁐􀀃􀁑􀁄􀁊􀁏􀁄􀁙􀁆􀁌􀁐􀁄 • 􀀷􀁈􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀁖􀁏􀁘􀄤􀁄􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁍􀁈􀀃􀀖􀀔􀀓􀁊 • 􀀵􀁄􀁇􀁌􀀃􀁅􀁈􀁝􀀃􀁘􀁓􀁒􀁗􀁕􀁈􀁅􀁈􀀃􀁘􀁓􀁕􀁄􀁙􀁏􀁍􀁄􀃐􀁎􀁒􀁊􀀃􀁖􀁒􀁉􀁗􀁙􀁈􀁕􀁄 • Iznimno dug kabel 3m • 􀀱􀁄􀃐􀁌􀁑􀀃􀁖􀁓􀁄􀁍􀁄􀁑􀁍􀁄􀀝􀀃􀀸􀀶􀀥􀀒􀁖􀁗􀁈􀁕􀁈􀁒􀀃􀁍􀁄􀁆􀁎􀀒􀀕􀁛􀀃􀁆􀁋􀁌􀁑􀁆􀁋 􀀵􀁄􀃾􀁘􀁑􀁄􀁏􀀃􀁖􀁘􀀃􀁇􀁒􀁖􀁗􀁘􀁓􀁑􀁄􀀃􀁘􀀃􀁎􀁘􀃼􀁑􀁌􀁐􀀃􀁓􀁒􀁗􀁕􀁈􀁓􀃣􀁗􀁌􀁑􀁄􀁐􀁄􀀝􀀃􀀽􀁄􀁅􀁒􀁎􀀏􀀃􀀳􀁌􀁗􀁒􀁐􀁄􀃾􀁄􀀏􀀃􀀶􀁏􀁄􀁗􀁌􀁑􀁄􀀏􀀃 􀀶􀁏􀁘􀄤􀁄􀁏􀁌􀁆􀁈􀀃􀀶􀁓􀁈􀁈􀁇􀁏􀁌􀁑􀁎􀀃􀀻􀁄􀁑􀁗􀁋􀁒􀁖 􀀹􀁌􀁕􀁒􀁙􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀀥􀁍􀁈􀁏􀁒􀁙􀁄􀁕􀀏􀀃􀀬􀁙􀁄􀁑􀁈􀁆􀀏􀀃􀀶􀁌􀁖􀁄􀁎􀀏􀀃􀀮􀁕􀁌􀃥􀁈􀁙􀁆􀁌􀀏􀀃􀀹􀁄􀁕􀁄􀃥􀁇􀁌􀁑􀀃􀁌􀀃􀀹􀁕􀁅􀁒􀁙􀁈􀁆 􀀳􀁕􀁌􀁍􀁈􀁑􀁒􀁖􀁑􀁒􀀃􀁕􀁄􀃐􀁘􀁑􀁄􀁏􀁒􀀃􀀤􀁆􀁈􀁕􀀃 􀀤􀀖􀀔􀀘􀀐􀀕􀀕􀀐􀀙􀀙􀀩􀀮 • A315-22-66FK, AMD Dual-Core A6-9220, 2,50 GHz, 8 GB, 15,6" FHD (1920x1080), SSD 256 GB PCIe NVMe, Windows 10 Home, AMD Radeon R4, 􀀛􀀓􀀕􀀑􀀔􀀔􀁄􀁆􀀏􀀥􀁏􀁘􀁈􀁗􀁒􀁒􀁗􀁋􀀃􀀗􀀑􀀔􀀏􀀪􀁅􀁌􀁗􀀯􀀤􀀱􀀏􀀃􀀫􀀧􀀰􀀬􀀏􀀃􀀕􀁛􀀃􀀸􀀶􀀥􀀃􀀕􀀑􀀓􀀏􀀃 USB 3.1, 1,9 kg, Boja Crna • Konekcija: USB • 􀀃􀀳􀁒􀁇􀁕􀅁􀁄􀁙􀁄􀀝􀀃􀀺􀁌􀁑􀁇􀁒􀁚􀁖􀀒􀀯􀁌􀁑􀁘􀁛􀀒􀀰􀁄􀁆 • Osvjetljenje: plavo • Multimedijalne tipke: FN+(F1-F12) • Izvor napajanja: 5v DC +%5 􀀷􀁌􀁓􀁎􀁒􀁙􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀀨􀁙􀁈􀁕􀁈􀁖􀁗􀀃􀀮􀀥􀀐􀀚􀀗􀀓 Televizori i oprema 1399 1199,00 kn/kom 2399 2199,00 kn/kom 1099 899,00 kn/kom 2099 1899,00 kn/kom 199,99 179,99 kn/kom 999,99 899,99 kn/kom 80cm 81cm 108cm 4 AKCIJE 17.9. - 30.9.2020. TV LED Vivax imago 􀀖􀀕􀀯􀀨􀀔􀀔􀀖􀀷􀀕􀀶􀀕􀀶􀀰􀁂􀀨􀀸 • 1366x768pix 200Hz CME, DVB-T2 H.265 HEVC / 264 / DVB-T MPEG4 • DVB-S2, ATV, USB PVR, A Energ. klasa, RF Antena, F Sat Antena, 3xHDMI, CI+ Slot • SPDIF Coax Digital, Slušalice, PCin, Audio Pcin, A/V Composite RCA 􀀷􀀹􀀃􀀯􀀨􀀧􀀃􀀳􀁋􀁌􀁏􀁌􀁓􀁖􀀃􀀗􀀖􀀳􀀩􀀶􀀘􀀘􀀓􀀘􀀒􀀔􀀕 • Full HD ,Pixel Plus HD Philips Pixel Plus HDEngine optimizira kvalitetu slike i osigurava oštru sliku 􀁓􀁕􀁈􀁇􀁌􀁙􀁑􀁒􀁊􀁎􀁒􀁑􀁗􀁕􀁄􀁖􀁗􀁄􀀑􀀃􀀥􀁌􀁏􀁒􀀃􀁇􀁄􀀃􀁘􀁖􀁐􀁍􀁈􀁕􀁄􀁙􀁄􀁗􀁈􀀃􀁖􀁄􀁇􀁕􀅁􀁄􀁍􀀃􀁑􀁄􀀃 􀁐􀁕􀁈􀅁􀁌􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁊􀁏􀁈􀁇􀁄􀁗􀁈􀀃􀁎􀁄􀁅􀁈􀁏􀁖􀁎􀁘􀁗􀁈􀁏􀁈􀁙􀁌􀁝􀁌􀁍􀁘􀀏􀀃􀁐􀁒􀃊􀁌􀀃􀃊􀁈􀁗􀁈􀀃􀁘􀅁􀁌􀁙􀁄􀁗􀁌􀀃 u oštrijoj slici sa svjetlijim bijelim itamnijim crnim nijansama. • 􀀵􀁈􀁝􀁒􀁏􀁘􀁆􀁌􀁍􀁄􀀃􀀔􀀖􀀙􀀙􀂚􀀚􀀙􀀛􀀳􀁛 • T2/CI+ • 􀀹􀀨􀀶􀀤􀀝􀀃􀀕􀀓􀀓􀂚􀀔􀀓􀀓􀁐􀁐 • 􀀔􀂚􀀦􀁒􀁐􀁓􀁒􀁖􀁌􀁗􀁈 • 􀀖􀂚􀀫􀀧􀀰􀀬 • 􀀔􀂚􀀶􀀦􀀤􀀵􀀷 • 􀀔􀂚􀀸􀀶􀀥 TV LED Vivax imago 􀀖􀀕􀀯􀀨􀀔􀀔􀀕􀀷􀀕􀀶􀀕􀁂􀀨􀀸 􀀶􀁒􀁘􀁑􀁇􀁅􀁄􀁕􀀃􀀳􀁋􀁌􀁏􀁌􀁓􀁖􀀃􀀫􀀷􀀯􀀖􀀖􀀕􀀓􀀒􀀔􀀓 • 􀀖􀀑􀀔􀀐􀁎􀁄􀁑􀁄􀁏􀁑􀁌􀀃􀁅􀁈􀅁􀁌􀃐􀁑􀁌􀀃􀁑􀁌􀁖􀁎􀁒􀁗􀁒􀁑􀁄􀁆􀀏􀀃􀀧􀁒􀁏􀁅􀁜􀀃􀀧􀁌􀁊􀁌􀁗􀁄􀁏􀀏􀀃􀀫􀀧􀀰􀀬􀀃 ARC, 300 W • 􀀫􀀧􀀰􀀬􀀃􀁎􀁄􀁅􀁈􀁏􀀃􀀔􀀃􀁐􀀃􀁘􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁈􀁑􀀃􀁘􀀃􀁓􀁄􀁎􀁌􀁕􀁄􀁑􀁍􀁘 • DVB-T2 tuner HEVC 265 s hrvatskim jezikom 􀁓􀁕􀁌􀁏􀁄􀁊􀁒􀃔􀁈􀁑􀀃􀁝􀁄􀀃􀁋􀁕􀀃􀁗􀁕􀅁􀁌􀄤􀁗􀁈􀀏􀀃􀀰􀀳􀀨􀀪􀀗􀀏􀀃􀀰􀀳􀀨􀀪􀀕􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃􀀃 • 􀀫􀀧􀀰􀀬􀀃􀁓􀁕􀁌􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁄􀁎􀀃􀁝􀁄􀀃􀀫􀀧􀀃􀁕􀁈􀁓􀁕􀁒􀁇􀁘􀁎􀁆􀁌􀁍􀁘􀀃􀁓􀁕􀁒􀁊􀁕􀁄􀁐􀁄 • 􀀶􀀦􀀤􀀵􀀷􀀃􀁓􀁕􀁌􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁄􀁎 • 􀀯􀀤􀀱􀀃􀁓􀁕􀁌􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁄􀁎􀀃􀁝􀁄􀀃􀁐􀁕􀁈􀅁􀁑􀁒􀀃􀁖􀁓􀁄􀁍􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁘􀁕􀁈􀃔􀁄􀁍􀁄 • JPG, MP3, AVI, MKV, DIVX reprodukcija • Teletekst, EPG • Memorira do 1000 programa 􀀧􀀹􀀥􀀃􀀷􀀕􀀃􀁓􀁕􀁌􀁍􀁈􀁐􀁑􀁌􀁎􀀃􀀶􀁜􀁑􀁈􀁕􀁊􀁜 􀀯􀁌􀁑􀁌􀁍􀁄􀀃􀁐􀁌􀁎􀁕􀁒􀀃􀀳􀁋􀁌􀁏􀁌􀁓􀁖􀀃􀀥􀀷􀀰􀀕􀀖􀀔􀀓􀀒􀀔􀀕 • 􀀰􀁌􀁆􀁕􀁒􀀃􀁐􀁘􀁖􀁌􀁆􀀃􀁖􀁜􀁖􀁗􀁈􀁐􀀃􀁚􀁌􀁗􀁋􀀃􀀥􀁏􀁘􀁈􀁗􀁒􀁒􀁗􀁋􀁱􀀏􀀃􀀶􀁒􀁘􀁑􀁇􀀃 enhancement: digital sound control, Maximum output power (RMS): 15W, Speaker drivers: 3" woofer, 􀀶􀁓􀁈􀁄􀁎􀁈􀁕􀀃􀁗􀁜􀁓􀁈􀁖􀀝􀀃􀁅􀁄􀁖􀁖􀀃􀁕􀁈􀁉􀁏􀁈􀁛􀀃􀁖􀁓􀁈􀁄􀁎􀁈􀁕􀀃􀁖􀁜􀁖􀁗􀁈􀁐􀀏􀀃􀀳􀁏􀁄􀁜􀁅􀁄􀁆􀁎􀀃 media: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive Bijela tehnika 3399 3099,00 kn/kom 3099 2799,00 kn/kom 3399 2999,00 kn/kom 2299 2099,00 kn/kom 2899 2499,00 kn/kom 3599 3099,00 kn/kom 2599 2299,00 kn/kom 3599 2999,00 kn/kom 5 A+ 􀀫􀁏􀁄􀁇􀁑􀁍􀁄􀁎􀀃􀁎􀁒􀁐􀁅􀁌􀁑􀁌􀁕􀁄􀁑􀁌􀀃 􀀹􀁌􀁙􀁄􀁛􀀃􀀦􀀩􀀐􀀕􀀜􀀘􀀃􀀧 • Boja Inox • Obujam hladnjaka 219 l • 􀀲􀁅􀁘􀁍􀁄􀁐􀀃􀁝􀁄􀁐􀁕􀁝􀁌􀁙􀁄􀃐􀁄􀀃􀀚􀀙􀀃􀁏 • 􀀷􀁒􀁗􀁄􀁏􀀃􀀱􀁒􀀃􀀩􀁕􀁒􀁖􀁗􀀃􀀧􀁄􀀏􀀃􀀶􀁄􀁐􀁒􀁖􀁗􀁒􀁍􀁈􀃊􀁌 • 􀀰􀁍􀁈􀁕􀁈􀀃􀁘􀁕􀁈􀃔􀁄􀁍􀁄􀀃􀀋􀀹􀂚􀄣􀂚􀀧􀀌􀀝􀀃􀀔􀀛􀀛􀂚􀀘􀀜􀀏􀀘􀂚􀀙􀀖􀁆􀁐 • Ukupni obujam: 457 l • 􀀹􀁕􀁌􀁍􀁈􀁐􀁈􀀃􀃐􀁘􀁙􀁄􀁑􀁍􀁄􀀃􀁘􀀃􀁖􀁏􀁘􀃐􀁄􀁍􀁘􀀃􀁑􀁈􀁖􀁗􀁄􀁑􀁎􀁄􀀃􀁈􀁏􀀑􀁈􀁑􀁈􀁕􀁊􀁌􀁍􀁈􀀝􀀃􀀘􀀛􀀃􀁋 • FastFreeze sklopka za brzo zamrzavanje • FreezeProtect -15°C • Prostor za zamrzavanje: 3 košare 􀀽􀁄􀁐􀁕􀁝􀁌􀁙􀁄􀃐􀀃􀀪􀁒􀁕􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃􀀩􀀫􀀗􀀘􀀔􀀦􀀺 • Ukupni volumen: 502l • 1 košara • Kapacitet zamrzavnja: 23kg/24h • 􀀰􀁍􀁈􀁕􀁈􀀃􀀋􀀹􀂚􀄣􀂚􀀧􀀌􀀝􀀃􀀛􀀙􀂚􀀔􀀙􀀗􀂚􀀚􀀕􀁆􀁐 􀀯􀁈􀁇􀁈􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀀮􀁒􀁑􀃐􀁄􀁕􀀃􀀯􀀹􀀔􀀤􀀘􀀓􀀓􀀥􀀰 • Kapacitet (kg): 6 • Broj okretaja centrifuge (o/min): 1000 • Broj programa pranja: 15 • 􀀸􀁓􀁕􀁄􀁙􀁏􀁍􀁄􀁑􀁍􀁈􀀝􀀃􀁈􀁏􀁈􀁎􀁗􀁕􀁒􀁑􀁌􀃐􀁎􀁒 • Zaštita od procurivanja • Zaštita od djece • Senzor za nadzor pjenjenja • 􀀧􀁌􀁐􀁈􀁑􀁝􀁌􀁍􀁈􀀃􀀋􀀹􀂚􀄣􀂚􀀧􀀌􀀝􀀃􀀛􀀗􀀏􀀘􀁛􀀘􀀜􀀏􀀚􀂚􀀘􀀕􀀏􀀚􀁆􀁐 􀀳􀁈􀁕􀁌􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁕􀁘􀁅􀁏􀁍􀁄􀀃􀀮􀁒􀁑􀃐􀁄􀁕􀀃􀀳􀀵􀀃􀀔􀀓􀀃􀀙􀀃􀀩􀀦􀀕 A++ • Kapacitet: 7kg • Broj okretaja centrifuge: 1000o/min • Broj programa pranja: 15 • El. upravljanje, inverterski motor • Zaštita od procurivanja, zaštita od djece • 􀀰􀁍􀁈􀁕􀁈􀀃􀀋􀀹􀂚􀄣􀂚􀀧􀀌􀀝􀀃􀀛􀀗􀀏􀀘􀂚􀀘􀀜􀀏􀀚􀂚􀀘􀀕􀀏􀀚􀁆􀁐 􀀳􀁈􀁕􀁌􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁕􀁘􀁅􀁏􀁍􀁄􀀃􀀮􀁒􀁑􀃐􀁄􀁕􀀃􀀳􀀵􀀔􀀓􀀚􀀩􀀦􀀳􀀖􀀥 Perilica rublja Gorenje WA844 • Kapacitet: 8kg • Centrifuga: 1400okr/min • 14 programa pranja • WaveActive bubanj, Inverter motor • 􀀧􀁌􀁐􀁈􀁑􀁝􀁌􀁍􀁈􀀃􀀋􀀹􀂚􀄣􀂚􀀧􀀌􀀝􀀃 􀀛􀀘􀂚􀀙􀀓􀂚􀀘􀀗􀀏􀀘􀁆􀁐 • Kondenzacijska • Kapacitet: 7kg • 􀀨􀁏􀁈􀁎􀁗􀁕􀁒􀁑􀁌􀃐􀁎􀁒􀀃􀁘􀁓􀁕􀁄􀁙􀁏􀁍􀁄􀁑􀁍􀁈 • 15 programa • 􀀧􀁌􀁐􀁈􀁑􀁝􀁌􀁍􀁈􀀃􀀋􀀹􀂚􀄣􀂚􀀧􀀌􀀝􀀃􀀛􀀘􀂚􀀘􀀜􀀏􀀙􀂚􀀘􀀙􀀏􀀖􀁆􀁐 􀀶􀁘􀄤􀁌􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁕􀁘􀁅􀁏􀁍􀁄􀀃􀀮􀁒􀁑􀃐􀁄􀁕􀀃􀀶􀀵􀀃􀀚􀀹􀀮􀀳􀀓 􀀥 • 􀀥􀁕􀁒􀁍􀀃􀁎􀁒􀁐􀁓􀁏􀁈􀁗􀁄􀀃􀁓􀁒􀁖􀁘􀃔􀁄􀀝􀀃􀀔􀀘 • Broj programa: 9 • 􀀧􀁌􀁐􀁈􀁑􀁝􀁌􀁍􀁈􀀝􀀃􀀹􀁛􀄣􀁛􀀧􀀃􀀛􀀘􀁛􀀘􀀜􀀏􀀛􀁛􀀘􀀜􀀏􀀛􀁆􀁐 • 􀀸􀁓􀁕􀁄􀁙􀁏􀁍􀁄􀁑􀁍􀁈􀀝􀀃􀁈􀁏􀁈􀁎􀁗􀁕􀁒􀁑􀁌􀃐􀁎􀁒 • Sustav sušenja: turbo 􀀳􀁈􀁕􀁌􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁓􀁒􀁖􀁘􀃔􀁄􀀃􀀮􀁒􀁑􀃐􀁄􀁕􀀃 􀀳􀀳􀀙􀀓􀀶􀀵􀀼􀀜 A+++ Štednjaci i grijalice 1799 1599,00 kn/kom 2399 2099,00 kn/kom 99,99 89,99 kn/kom 399,99 349,99 kn/kom 429,99 369,99 6 AKCIJE 17.9. - 30.9.2020. kn/kom • Snaga: 5kW • Izvod: Ø12cm • Površina zagrijavanja: 50m2 • 􀀧􀁌􀁐􀁈􀁑􀁝􀁌􀁍􀁈􀀝􀀃􀀜􀀙􀀏􀀘􀂚􀀙􀀔􀀏􀀕􀂚􀀚􀀛􀁆􀁐 • 􀀯􀁌􀁍􀁈􀁙􀁌􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁇􀁈􀁖􀁑􀁌 • 􀀶􀁐􀁈􀃔􀁌 􀄣􀁗􀁈􀁇􀁑􀁍􀁄􀁎􀀃􀀤􀁏􀁉􀁄􀀃􀀘􀀘􀀦􀀨 • Snaga: 5kW • Izvod: Ø12cm • Površina zagrijavanja: 50m3 • 􀀧􀁌􀁐􀁈􀁑􀁝􀁌􀁍􀁈􀀝􀀃􀀜􀀔􀀏􀀘􀂚􀀘􀀙􀀏􀀘􀂚􀀛􀀘􀁆􀁐 • 􀀯􀁌􀁍􀁈􀁙􀁌􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀁇􀁈􀁖􀁑􀁌 􀄣􀁗􀁈􀁇􀁑􀁍􀁄􀁎􀀃􀀤􀁏􀁉􀁄􀀃􀁕􀁈􀁊􀁘􀁏􀁄􀁕􀀃􀀗􀀙􀀃􀀥􀀃􀀦􀀨􀀃 􀀕God. JAMSTVA 􀀕God. JAMSTVA 􀀕God. JAMSTVA 􀀵􀁄􀁇􀁌􀁍􀁄􀁗􀁒􀁕􀀃􀁘􀁏􀁍􀁑􀁌􀀃 􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀼􀀯􀀐􀀥􀀕􀀛􀀐􀀜 • 3 snage grijanja: 800W/1200W/2000W • 􀁊􀁏􀁄􀁗􀁎􀁌􀀃􀁎􀁒􀁗􀁄􀃐􀁌􀀃􀁝􀁄􀀃􀁅􀁒􀁏􀁍􀁘􀀃􀁓􀁒􀁎􀁕􀁈􀁗􀁏􀁍􀁌􀁙􀁒􀁖􀁗 • 􀁓􀁒􀁐􀁒􀃊􀁑􀁄􀀃􀁑􀁒􀁖􀁌􀁙􀁄􀀃􀁕􀁘􀃐􀁌􀁆􀁄 • 9 rebara • 􀀱􀁈􀁗􀁒􀀃􀁗􀁈􀅁􀁌􀁑􀁄􀀝􀀃􀀖􀀏􀀘􀀃􀁎􀁊 • Napon: 220V-240V~50/60Hz • Snaga: 1800W-2000W • 2 snage grijanja: - Snaga 1: 1000W - Snaga 2: 2000W • 􀀖􀀃􀁉􀁘􀁑􀁎􀁆􀁌􀁍􀁈􀀃􀁓􀁘􀁋􀁄􀁑􀁍􀁄􀀝􀀃􀁋􀁏􀁄􀁇􀁑􀁒􀀏􀀃􀁗􀁒􀁓􀁏􀁒􀀏􀀃􀁙􀁕􀁘􀃊􀁈 • 􀀩􀁘􀁑􀁎􀁆􀁌􀁍􀁄􀀃􀃐􀁘􀁙􀁄􀁑􀁍􀁄􀀃􀁗􀁒􀁓􀁏􀁌􀁑􀁈􀀏􀀃􀁒􀁖􀁌􀁊􀁘􀁕􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃 􀀃􀀃􀁓􀁕􀁈􀁙􀁕􀁗􀁄􀁑􀁍􀁄􀀏􀀃􀁗􀁈􀁕􀁐􀁌􀃐􀁎􀁄􀀃􀁝􀁄􀄤􀁗􀁌􀁗􀁄􀀏􀀃 termostat, indikator stanja • Dimenzije pakiranja (v mm): 􀀃􀀃􀀕􀀖􀀓􀀃􀀋􀀧􀀌􀂚􀀔􀀗􀀓􀀃􀀋􀄣􀀌􀂚􀀕􀀚􀀓􀀃􀀋􀀹􀀌 􀀮􀁄􀁏􀁒􀁕􀁌􀁉􀁈􀁕􀀃􀁖􀁗􀁕􀁘􀁍􀁑􀁌􀀃􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀩􀀫􀀓􀀕􀀮􀀷 􀀪􀁕􀁌􀁍􀁄􀃐􀀃􀁎􀁒􀁑􀁙􀁈􀁎􀁗􀁒􀁕􀁖􀁎􀁌􀀃 􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀳􀀱􀀕􀀓􀀓􀀓 napon: 220V-240V~50/60Hz • snaga: 2000W • 2 snage grijanja: - snaga 1: 1000W - snaga 2: 2000W 􀆸􀀃􀁖􀁄􀁐􀁒􀁖􀁗􀁒􀁍􀁈􀃊􀁌􀀃􀁖􀀃􀁐􀁒􀁊􀁘􀃊􀁒􀁐􀀃 􀀃􀀃􀁐􀁒􀁑􀁗􀁄􀅁􀁒􀁐􀀃􀁑􀁄􀀃􀁝􀁌􀁇 􀆸􀀃􀁉􀁘􀁑􀁎􀁆􀁌􀁍􀁄􀀃􀃐􀁘􀁙􀁄􀁑􀁍􀁄􀀃􀁗􀁒􀁓􀁏􀁒􀁗􀁈􀀏􀀃 􀀃􀀃􀁗􀁈􀁕􀁐􀁌􀃐􀁎􀁄􀀃􀁝􀁄􀄤􀁗􀁌􀁗􀁄􀀏􀀃􀁗􀁈􀁕􀁐􀁒􀁖􀁗􀁄􀁗􀀏 indikator stanja • Dimenzije pakiranja (v mm): 􀀃􀀃􀀛􀀕􀀓􀀃􀀋􀀧􀀌􀀃􀁛􀀃􀀔􀀕􀀓􀀃􀀋􀄣􀀌􀀃􀁛􀀃􀀘􀀓􀀓􀀃􀀋􀀹􀀌 Mali kućanski aparati 599,99 539,99 kn/kom 869,99 769,99 kn/kom 159,99 129,99 kn/kom 599,99 359,99 kn/kom -40% 269,99 199,99 kn/kom -26% 249,99 179,99 kn/kom -28% 529,99 449,99 kn/kom 7 • Snaga: 1100W • 􀀧􀁈􀁝􀁌􀁑􀁉􀁌􀁆􀁌􀁕􀁄􀁍􀁗􀁈􀀃􀁌􀀃􀁒􀃐􀁌􀁖􀁗􀁌􀁗􀁈􀀃􀁓􀁒􀁙􀁕􀄤􀁌􀁑􀁈􀀃􀁙􀁄􀄤􀁈􀁊􀀃􀁇􀁒􀁐􀁄 • 􀀬􀁑􀁒􀁙􀁄􀁗􀁌􀁙􀁑􀁄􀀃􀁗􀁈􀁋􀁑􀁒􀁏􀁒􀁊􀁌􀁍􀁄􀀃􀃐􀁌􀄤􀃊􀁈􀁑􀁍􀁄􀀃􀁒􀁖􀁌􀁊􀁘􀁕􀁄􀁙􀁄􀀃 􀁐􀁄􀁎􀁖􀁌􀁐􀁄􀁏􀁑􀁘􀀃􀁘􀃐􀁌􀁑􀁎􀁒􀁙􀁌􀁗􀁒􀁖􀁗􀀃􀁓􀁕􀁌􀀃􀁘􀁎􀁏􀁄􀁑􀁍􀁄􀁑􀁍􀁘􀀃􀁐􀁕􀁏􀁍􀁄􀀏􀀃 􀁓􀁕􀁄􀄤􀁌􀁑􀁈􀀃􀁌􀀃􀁒􀁖􀁗􀁄􀁏􀁌􀁋􀀃􀁑􀁈􀃐􀁌􀁖􀁗􀁒􀃊􀁄 • Prikladan je za upotrebu na svim vrstama površina, a uklanja i 99,9% prisutnih virusa i bakterija. 􀀳􀁄􀁕􀁑􀁌􀀃􀃐􀁌􀁖􀁗􀁄􀃐􀀃􀀵􀁒􀁙􀁘􀁖􀀃􀀱􀁄􀁑􀁒 • Snaga: 188W • 􀀳􀁒􀁋􀁕􀁄􀁑􀁍􀁌􀁙􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁓􀁕􀁄􀄤􀁌􀁑􀁈􀀃􀀐􀀃􀁙􀁕􀁈􀃊􀁌􀁆􀁄 • 3 nastavaka • 􀀻􀁓􀁄􀁑􀁇􀀽􀁒􀁑􀁈􀀃􀃐􀁈􀁗􀁎􀁄 • HEPA filtriranje 􀀸􀁖􀁌􀁖􀁄􀁙􀁄􀃐􀀃􀀪􀁒􀁕􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃 􀀹􀀦􀀨􀀤􀀕􀀔􀀪􀀳􀀯􀀺 􀀶􀁘􀄤􀁌􀁏􀁒􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁒􀁖􀁘􀀃􀀪􀁒􀁕􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃 􀀫􀀧􀀕􀀔􀀖􀀪􀀪 • 􀀳􀁕􀁌􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁑􀁌􀀃􀁑􀁄􀁓􀁒􀁑􀀝􀀃􀀕􀀕􀀓􀀐􀀕􀀗􀀓􀀃􀀹 • 􀀳􀁕􀁌􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁑􀁄􀀃􀁖􀁑􀁄􀁊􀁄􀀝􀀃􀀕􀀔􀀓􀀓􀀃􀀺 • Zaštita od pregrijavanja za dodatnu sigurnost • Extra ionska njega • Puhanje hladnog zraka • 􀀸􀁖􀁌􀁖􀁄􀁙􀁄􀃐􀀃􀁖􀀃􀁙􀁕􀁈􀃊􀁌􀁆􀁒􀁐 • Snaga: 600W • 􀀰􀁈􀁎􀁄􀁑􀁈􀀃􀁒􀁅􀁏􀁒􀁊􀁈􀀃􀁎􀁒􀁗􀁄􀃐􀁄 • Radni polumjer: 7,3m • 􀀔􀀃􀁓􀁄􀁓􀁌􀁕􀁑􀁄􀁗􀁄􀀃􀁙􀁕􀁈􀃊􀁌􀁆􀁄􀀃􀁘􀀃􀁓􀁄􀁎􀁌􀁕􀁄􀁑􀁍􀁘 • Filter motora • Dvoslojni izlazni filter • 􀀮􀁒􀁐􀁅􀁌􀁑􀁌􀁕􀁄􀁑􀁄􀀃􀀥􀀤􀀱􀀲􀀃􀃐􀁈􀁗􀁎􀁄 • Kombinirani mali nastavci • Dvije metalne cijevi 􀀸􀁖􀁌􀁖􀁄􀁙􀁄􀃐􀀃􀀽􀁄􀁑􀁘􀁖􀁖􀁌􀀃􀀦􀀪􀀕􀀔􀀨􀀥 • Visokokvalitetna oštrica • 􀀧􀁘􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀄤􀁌􀄤􀁄􀁑􀁍􀁄􀀃􀁒􀁇􀀃􀀔􀀑􀀘􀁐􀁐􀀃􀁇􀁒􀀃􀀗􀀔􀁐􀁐 • 􀄣􀁌􀁕􀁌􀁑􀁄􀀃􀄤􀁌􀄤􀁄􀁑􀁍􀁄􀀝􀀃􀀗􀀓􀁐􀁐 • 􀀳􀁈􀁕􀁌􀁙􀁄􀀃􀁊􀁏􀁄􀁙􀁄􀀃􀄤􀁌􀄤􀁄􀃐􀁄􀀏􀀃􀁓􀁘􀁑􀁍􀁌􀁙􀁄􀀃􀁅􀁄􀁗􀁈􀁕􀁌􀁍􀁄 • Autonomija: do 45min • 􀀤􀁏􀁘􀁐􀁌􀁑􀁌􀁍􀁖􀁎􀁌􀀃􀁓􀁕􀁄􀁎􀁗􀁌􀃐􀁑􀁌􀀃􀁎􀁒􀁉􀁈􀁕 􀄣􀁌􀄤􀁄􀃐􀀃􀀪􀁕􀁘􀁑􀁇􀁌􀁊􀀃􀁘􀀃􀁎􀁒􀁉􀁈􀁕􀁘􀀃􀀰􀀦􀀃􀀖􀀖􀀗􀀕 • Sistem trostrukih oštrica • Rad na struju i baterije • Autonomija 50min • Periv • Crno-plavi 􀀤􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀀃􀁅􀁕􀁌􀁍􀁄􀃐􀁌􀀃􀀪􀁕􀁘􀁑􀁇􀁌􀁊􀀃 􀀰􀀶􀀙􀀕􀀗􀀓 • Snaga: 2000W • Spremnik: 8l • Mokro-suho usisavanje • 􀀳􀁏􀁄􀁖􀁗􀁌􀃐􀁑􀁄􀀃􀁆􀁌􀁍􀁈􀁙􀀃􀁌􀀃􀃐􀁈􀁗􀁎􀁄 • Crveni ili plavi 􀀸􀁖􀁌􀁖􀁄􀁙􀁄􀃐􀀃􀀹􀁌􀁙􀁄􀁛􀀃 􀀹􀀦􀀺􀀐􀀕􀀓􀀓􀀕􀀵􀀕 Mali kućanski aparati 499,99 399,99 kn/kom 799,99 699,99 kn/kom 499,99 kn/kom POSEBNA PONUDA 829,99 649,99 kn/kom -22% 599,99 499,99 kn/kom 339,99 289,99 kn/kom 8 AKCIJE 17.9. - 30.9.2020. • 􀀳􀁈􀁎􀁄􀃐􀀃􀁖􀁑􀁄􀁊􀁈􀀃􀀘􀀘􀀓􀀃􀀺􀀃􀁖􀁄􀁇􀁕􀅁􀁌􀀃􀁇􀁙􀁄􀁑􀁄􀁈􀁖􀁗􀀃􀁕􀁄􀁝􀁏􀁌􀃐􀁌􀁗􀁌􀁋􀀃􀁓􀁒􀁖􀁗􀁄􀁙􀁎􀁌􀀃􀁝􀁄􀀃􀁓􀁕􀁌􀁓􀁕􀁈􀁐􀁘􀀃􀁎􀁕􀁘􀁋􀁄􀀃 i tri postavke za pripremu ukusne kore. Prikladan je za pripremu kruha od 700 do 900 g. • 􀀔􀀖􀀐􀁖􀁄􀁗􀁑􀁄􀀃􀁒􀁇􀁊􀁒􀁇􀁄􀀃􀁙􀁕􀁈􀁐􀁈􀁑􀁄􀀃􀁓􀁕􀁌􀁓􀁕􀁈􀁐􀁈􀀑􀀃􀀩􀁘􀁑􀁎􀁆􀁌􀁍􀁄􀀃􀁒􀁇􀁕􀅁􀁄􀁙􀁄􀁑􀁍􀁄􀀃􀁗􀁒􀁓􀁏􀁌􀁑􀁈􀀑􀀃􀀳􀁕􀁒􀁝􀁒􀁕􀃐􀁌􀃊􀀃 􀁝􀁄􀀃􀁑􀁄􀁇􀁊􀁏􀁈􀁇􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁈􀁖􀁄􀀃􀁓􀁈􀃐􀁈􀁑􀁍􀁄􀀑􀀃􀀳􀁒􀁖􀁘􀁇􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁕􀁘􀁋􀀃􀁌􀀃􀁑􀁄􀁖􀁗􀁄􀁙􀁆􀁌􀀃􀁝􀁄􀀃􀁐􀁌􀁍􀁈􀄤􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃 perivi su u perilici. • 􀀩􀁕􀁌􀁗􀁈􀁝􀁄􀀃􀀧􀁈􀁏􀁌􀁐􀁄􀁑􀁒􀀃􀁓􀁒􀁐􀁒􀃊􀁌􀀃􀃊􀁈􀀃􀁙􀁄􀁐􀀃􀁘􀀃􀁓􀁕􀁌􀁓􀁕􀁈􀁐􀁌􀀃 􀁝􀁇􀁕􀁄􀁙􀁌􀁋􀀃􀁒􀁅􀁕􀁒􀁎􀁄􀀃􀁑􀁄􀀃􀁙􀁕􀁘􀃊􀁈􀁐􀀃􀁝􀁕􀁄􀁎􀁘􀀃􀁅􀁈􀁝􀀃􀁘􀁏􀁍􀁄􀀃􀁌􀀃􀁐􀁄􀁖􀁗􀁌 • 􀀬􀁝􀁑􀁈􀁑􀁄􀁇􀁌􀁗􀁈􀀃􀁘􀁎􀁘􀃊􀁄􀁑􀁈􀀃􀁌􀀃􀁌􀁖􀁓􀁈􀁆􀁌􀁗􀁈􀀃􀁋􀁕􀁖􀁎􀁄􀁙􀁘􀀃􀁋􀁕􀁄􀁑􀁘􀀃 bez nezdravih dodataka • 􀀮􀁒􀄤􀁄􀁕􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁓􀁕􀅁􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃􀁎􀁄􀁓􀁄􀁆􀁌􀁗􀁈􀁗􀁄􀀃􀀕􀀏􀀘􀁏􀀃􀁌􀀃􀁗􀁈􀁐􀁓􀁈􀁕􀁄􀁗􀁘􀁕􀁄􀀃 􀁎􀁒􀁍􀁄􀀃􀁖􀁈􀀃􀁐􀁒􀅁􀁈􀀃􀁓􀁕􀁌􀁏􀁄􀁊􀁒􀃔􀁄􀁙􀁄􀁗􀁌􀀃􀁒􀁇􀀃􀀛􀀓􀀃􀀐􀀃􀀕􀀓􀀓OC olakšavaju vam pripremu namirnica 􀀩􀁕􀁌􀁗􀁈􀁝􀁄􀀃􀀧􀁈􀁏􀁌􀁐􀁄􀁑􀁒􀀃􀁅􀁌􀁍􀁈􀁏􀁄 • Digitalna slavina za instant brzo zagrijavanje vode • Digitalni ekran • Zagrijavanje vode do 60 OC • Protok vode je 1.5 – 2 l/min 􀀧􀁌􀁊􀁌􀁗􀁄􀁏􀁑􀁄􀀃􀁖􀁏􀁄􀁙􀁌􀁑􀁄􀀃􀀧􀁈􀁏􀁌􀁐􀁄􀁑􀁒􀀃􀀳􀁈􀁕􀁏􀁄 􀀳􀁈􀁎􀁄􀃐􀀃􀁎􀁕􀁘􀁋􀁄􀀃􀀧􀁈􀁏􀁌􀁐􀁄􀁑􀁒􀀃􀀭􀁒􀁜􀀃 • 􀀮􀁄􀁓􀁄􀁆􀁌􀁗􀁈􀁗􀀃􀀕􀀓􀀃􀀯 • Boja crna, 5 programa rada • Snaga: 800 W • 􀁉􀁘􀁑􀁎􀁆􀁌􀁍􀁄􀀃􀁒􀁇􀁐􀁕􀁝􀁄􀁙􀁄􀁑􀁍􀁄􀀏􀀃􀁗􀁈􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀀔􀀓􀀑􀀜􀀃􀁎􀁊 • Snaga: 1400W • 􀀙􀀯􀀃􀁝􀁄􀁓􀁕􀁈􀁐􀁌􀁑􀁄􀀃􀀬􀀱􀀲􀀻􀀃􀁓􀁒􀁖􀁘􀁇􀁈 • 6 brzina, kontrola s funkcijom impulsa • 􀀯􀀨􀀧􀀃􀁖􀁙􀁍􀁈􀁗􀁏􀁒􀀃􀁝􀁄􀀃􀁌􀁑􀁇􀁌􀁎􀁄􀁗􀁒􀁕 • Niska razina buke • Nastavci za miješanje jaja i krema, za tijesto, 􀁐􀁈􀁗􀁏􀁌􀁆􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀁐􀁌􀁍􀁈􀄤􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁌􀀃􀁗􀁘􀃐􀁈􀁑􀁍􀁈􀀏􀀃􀁓􀁒􀁎􀁏􀁒􀁓􀁄􀁆􀀃􀁓􀁒􀁖􀁘􀁇􀁈 􀀮􀁘􀁋􀁌􀁑􀁍􀁖􀁎􀁌􀀃􀄤􀁈􀁉􀀃􀀨􀁏􀁌􀁗􀀃􀀰􀀐􀀔􀀗􀀓􀀓􀀥 􀀰􀁌􀁎􀁕􀁒􀁙􀁄􀁏􀁑􀁄􀀃􀁓􀁈􀃊􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀀶􀁋􀁄􀁕􀁓􀀃 􀀵􀀕􀀓􀀓􀀥􀀮􀀺 􀀕God. JAMSTVA • Snaga: 1400W • Podešavanje vremena (1-60min) • Podešavanje temperature (60-250OC) • Halogena lampa s ventilatorom • Indikator stanja • Stakleni poklopac i posuda s 􀁎􀁄􀁓􀁄􀁆􀁌􀁗􀁈􀁗􀁒􀁐􀀃􀀔􀀕􀀯 • 􀀧􀁒􀁇􀁄􀁆􀁌􀀝􀀃􀁑􀁌􀁖􀁎􀁄􀀃􀁌􀀃􀁙􀁌􀁖􀁒􀁎􀁄􀀃􀁐􀁕􀁈􀅁􀁄􀀃􀁝􀁄 􀁓􀁈􀃐􀁈􀁑􀁍􀁈􀀏􀀃􀁋􀁙􀁄􀁗􀁄􀁏􀁍􀁎􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁓􀁒􀁎􀁏􀁒􀁓􀁄􀁆 􀀳􀁈􀃊􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀁎􀁒􀁑􀁙􀁈􀁎􀁆􀁌􀁍􀁖􀁎􀁄􀀃􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀮􀀳􀀐􀀙􀀔􀀛 499,99 449,99 kn/kom 799,99 699,99 kn/kom 229,99 179,99 kn/kom 149,99 99,99 kn/kom -33% 549,99 419,99 kn/kom -24% 229,99 169,99 kn/kom 399,99 229,99 kn/kom -25% 9 • Temperatura od 50 do 80OC • 􀀶􀁘􀄤􀁌􀀃􀁙􀁒􀃊􀁈􀀏􀀃􀁓􀁒􀁙􀁕􀃊􀁈􀀃􀁌􀀃􀁝􀁄􀃐􀁌􀁑􀁖􀁎􀁒􀀃􀁅􀁌􀁏􀁍􀁈 • Kapacitet: 14l • 􀀰􀁈􀁗􀁄􀁏􀁑􀁒􀀃􀁎􀁘􀃊􀁌􀄤􀁗􀁈 􀀶􀁘􀄤􀁌􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁙􀁒􀃊􀁄􀀏􀀃􀁓􀁒􀁙􀁕􀃊􀁄􀀏􀀃 􀁅􀁌􀁏􀁍􀁄􀀃􀀶􀁗􀁄􀁗􀁘􀁖 􀀕God. JAMSTVA • 􀀹􀁄􀁎􀁘􀁐􀁌􀁕􀁄􀁑􀁍􀁈􀀝􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁐􀁄􀁗􀁖􀁎􀁌􀀃􀀒􀀃􀁕􀁘􀃐􀁑􀁒 • Snaga vakuma: -750mb • Vijek trajanja: 10.000 ciklusa • 􀀰􀁄􀁎􀁖􀁌􀁐􀁄􀁏􀁑􀁄􀀃􀄤􀁌􀁕􀁌􀁑􀁄􀀃􀁙􀁕􀁈􀃊􀁌􀁆􀁈􀀝􀀃􀀕􀀛􀀓􀁐􀁐 • Kapacitet vakumiranja: 14 l/min 􀀤􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀀃􀁝􀁄􀀃􀁙􀁄􀁎􀁘􀁐􀁌􀁕􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃 􀀨􀁄􀁖􀁜􀀃􀁙􀁄􀁆􀀃 • Snaga: 200W • 5 radnih brzina • Odvojena tipka za skidanje metlica • 􀀨􀁕􀁊􀁒􀁑􀁒􀁐􀁖􀁎􀁒􀀃􀁒􀁅􀁏􀁌􀁎􀁒􀁙􀁄􀁑􀁒􀀃􀁎􀁘􀃊􀁌􀄤􀁗􀁈 • 􀀧􀁒􀁇􀁄􀁗􀁆􀁌􀀝􀀃􀀕􀀃􀁐􀁈􀁗􀁏􀁌􀁆􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀁊􀁑􀁍􀁈􀃐􀁈􀁑􀁍􀁈 2 metlica za miješanje posuda 2l 􀀰􀁌􀁎􀁖􀁈􀁕􀀃􀁖􀀃􀁓􀁒􀁖􀁘􀁇􀁒􀁐􀀃􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀶􀀖􀀤 􀀕God. JAMSTVA • Snaga: 40W • 􀀳􀁒􀁖􀁘􀁇􀁄􀀝􀀃􀀔􀀑􀀕􀀯 • Mjerna skala • Dvosmjerno okretanje • 􀀸􀁐􀁈􀁗􀁄􀁎􀀃􀁝􀁄􀀃􀁆􀁌􀁍􀁈􀃔􀁈􀁑􀁍􀁈 􀀋􀁝􀁄􀀃􀁝􀁄􀁇􀁕􀅁􀁄􀁙􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁊􀁘􀁖􀁗􀁒􀃊􀁈􀀌 • 􀀮􀁘􀃊􀁌􀄤􀁗􀁈􀀃􀁒􀁇􀀃􀁑􀁈􀁋􀁕􀃔􀁄􀁍􀁘􀃊􀁈􀁊􀀃􀃐􀁈􀁏􀁌􀁎􀁄 􀀦􀁍􀁈􀁇􀁌􀁏􀁍􀁎􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁄􀁊􀁕􀁘􀁐􀁈􀀃􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀦􀀭􀀐􀀛􀀓􀀕􀀓􀀃􀀥􀀯 􀀕God. JAMSTVA • Snaga: 450W • 􀀧􀁒􀁇􀁄􀁆􀁌􀀝􀀃􀁖􀁒􀁎􀁒􀁙􀁑􀁌􀁎􀀃􀁝􀁄􀀃􀁕􀁄􀁍􀃐􀁌􀁆􀁘􀀏􀀃􀀖􀀃􀁑􀁄􀁖􀁗􀁄􀁙􀁎􀁄􀀃 za mljevenje mesa, nastavak za izradu 􀀃􀀃􀁎􀁏􀁒􀁅􀁄􀁖􀁌􀁆􀁄􀀏􀀃􀁕􀁈􀁝􀁄􀃐􀀃􀁒􀁇􀀃􀁑􀁈􀁕􀃔􀁄􀁍􀁘􀃊􀁈􀁊􀀃􀃐􀁈􀁏􀁌􀁎􀁄 • povratna funkcija • protok: 0.9kg/min 􀀤􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀀃􀁝􀁄􀀃􀁐􀁏􀁍􀁈􀁙􀁈􀁑􀁍􀁈􀀃 􀁐􀁈􀁖􀁄􀀃􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀷􀀫􀀰􀀪􀀧􀀘􀀓􀀓􀀤 􀀕God. JAMSTVA 􀀳􀁌􀁝􀁝􀁄􀀃􀁓􀁈􀁎􀁄􀃐􀀃􀀨􀁏􀁌􀁗 • Snaga: 1500W • Promjer: unutarnji 40cm / vanjski 42cm • Dubina: 9cm • Stakleni poklopac • 􀀮􀁈􀁕􀁄􀁐􀁌􀃐􀁎􀁄􀀃􀁓􀁒􀁇􀁏􀁒􀁊􀁄 • Termostat s regulatorom zagrijavanja • Odvojivi dijelovi za lakše pranje • Snaga: 2000W • 10 stupnjeva snage (60-240OC) • 􀀷􀁄􀁍􀁐􀁈􀁕􀀏􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀁐􀁄􀁗􀁖􀁎􀁒􀀃􀁌􀁖􀁎􀁏􀁍􀁘􀃐􀁌􀁙􀁄􀁑􀁍􀁈 • 􀀬􀁝􀁇􀁕􀅁􀁏􀁍􀁌􀁙􀁄􀀃􀁖􀁗􀁄􀁎􀁏􀁒􀁎􀁈􀁕􀁄􀁐􀁌􀃐􀁎􀁄􀀃􀁓􀁒􀁙􀁕􀄤􀁌􀁑􀁄 • Za posude od Ø12 do Ø26cm • Automatsko prepoznavanje posude • Upravljanje na dodir 􀀳􀁏􀁒􀃐􀁄􀀃􀁌􀁑􀁇􀁘􀁎􀁆􀁌􀁍􀁖􀁎􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁘􀁋􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃 􀀬􀁖􀁎􀁕􀁄􀀃􀀬􀀦􀀐􀀕􀀓􀀓􀀓􀀴 􀀕God. JAMSTVA Posuđe 169,99 119,99 kn/kom -29% 13,99 9,99 kn/kom -29% 34,99 24,99 kn/kom -29% 44,99 33,99 kn/kom -24% 59,99 44,99 kn/kom -25% 14,99 11,99 kn/kom -20% 14,99 9,99 kn/kom -33% 10 AKCIJE 17.9. - 30.9.2020. 64,99 46,99 kn/kom -28% • 30x17cm • 40cm 79,99 59,99 kn/kom -25% • 33x21cm • 45 109,99 84,99 kn/kom -23% • 42x21cm • 19 dijelni, opalno staklo 􀀶􀁈􀁕􀁙􀁌􀁖􀀃􀁝􀁄􀀃􀁍􀁈􀁏􀁒􀀃􀀨􀁅􀁕􀁒 • keramika 􀄣􀁄􀁏􀁌􀁆􀁄 • inox 􀀲􀁙􀁄􀁏􀀃 • posuda 5l, cjedilo fi 26cm Set posuda 􀁖􀀃􀁆􀁍􀁈􀁇􀁌􀁏􀁒􀁐 􀀳􀁒􀁖􀁘􀁇􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁐􀁌􀁎􀁖􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁖􀀃 􀁓􀁒􀁎􀁏􀁒􀁓􀁆􀁈􀁐 • 6kom, 60ml ili 55ml 􀃏􀁄􀄤􀁌􀁆􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀅁􀁈􀁖􀁗􀁒􀁎􀁒􀀃􀁓􀁌􀃊􀁈 􀀳􀁈􀁎􀁄􀃐􀀃􀁎􀁈􀁕􀁄􀁐􀁌􀃐􀁎􀁌􀀃􀀦􀁘􀁏􀁌􀁑􀁄􀁕􀁌􀁄􀀃 • 3,5l KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOS * Popust na proizvode ostvaruju samo članovi kluba uz korištenje sakupljenih bodova. uju samočlanovi 11,99 8,99 kn/kom -25% 19,99 10,99 kn/kom -45% 199,99 139,99 kn/kom -30% 39,99 29,99 kn/kom -25% • 42cm, polipropilen Lavor • 34x26x5cm 􀀮􀁘􀁗􀁌􀁍􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁓􀁕􀁌􀁅􀁒􀁕􀀃􀁝􀁄􀀃􀁍􀁈􀁏􀁒 • inox 􀀶􀁗􀁕􀁒􀁍􀀃􀁝􀁄􀀃􀁕􀁈􀁝􀁄􀁑􀁆􀁈 • 6kom, 300ml 􀀶􀁈􀁗􀀃􀃐􀁄􀄤􀁄􀀃􀀯􀁈􀁒􀁑􀁄􀁕􀁇􀁒 • 7 dijelova, inox, tava 16x9,5cm, lonac 16x9,5cm s poklopcem, lonac 18x10,5cm s poklopcem, lonac 20x11,5cm s poklopcem 􀀶􀁈􀁗􀀃􀁏􀁒􀁑􀁄􀁆􀁄􀀃􀀥􀁕􀁄􀁙􀁘􀁕􀁄 • 3 dijela: 26cm,23cm i 19cm, polipropilen 􀀳􀁒􀁖􀁘􀁇􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀁖􀁄􀁏􀁄􀁗􀁘 • 18 dijelni, porculan Set tanjura • 2 dijela, porculan 􀀨􀁗􀁄􀅁􀁈􀁕􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁒􀁏􀁄􀃐􀁈 cm 􀁖􀁖􀁖􀁖􀁄􀁄􀁄􀁏􀁏􀁄􀁄􀁄􀁗􀁗􀁗􀁘􀁘􀁘 • 􀀙􀀃􀄤􀁄􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁌􀀃􀀙􀀃􀁓􀁒􀁇􀁏􀁒􀅁􀁑􀁌􀁋􀀃􀁗􀁄􀁑􀁍􀁘􀁕􀁌􀃊􀁄 • porculan 􀀶􀁈􀁗􀀃􀄤􀁄􀁏􀁌􀁆􀁄 􀀲􀀧􀀤􀀥􀀨􀀵􀀬􀀃􀀱􀀤􀀭􀀧􀀵􀀵􀀤􀀤􀅀􀅀􀀸􀀸􀀃􀀮􀀮􀀲􀀲􀀰􀀰􀀥􀀥􀀬􀀬􀀱􀀱􀀤􀀤􀀦􀀦􀀬􀀭􀀸 49 bodova - 40% 359, 99 599,99 2 boda -33% 9, 99 14,99 29 bodova -30% 328, 99 469,99 12 bodova -30% 132, 99 189,99 8 bodova -35% 64, 99 99,99 Za vaš automobil 44,99 34,99 kn/kom -22% 49,99 39,99 kn/kom -20% 199,99 149,99 kn/set -25% 26,99 19,99 kn/kom -26% 25,99 19,99 kn/kom -23% 39,99 24,99 kn/kom -38% 16,99 11,99 kn/kom -29% 􀆻􀇋􀅸􀃞􀊊􀉚􀅸􀁟􀃞􀀃􀃞􀊊􀀃􀄶􀁳􀇼􀄨􀀅􀀃􀁟􀅸􀇣􀇼􀈖􀆼􀅘􀃞􀀃􀇣􀈖􀀃􀅘􀀅􀀃􀅸􀁟􀄠􀁳􀄶􀃞􀅎􀀅􀀃􀇼􀁳􀃌􀅘􀃞􀁕􀄨􀁳􀀃􀇋􀅸􀁅􀁳􀀃􀃞􀀃􀄨􀈖􀁑􀅘􀃞􀃌􀀃􀆼􀅸􀇼􀇋􀁳􀆼􀇫􀇼􀃞􀅘􀀅􀀃􀈖􀀃􀇋􀅸􀁅􀅘􀃞􀅎􀀃􀁏􀁳􀅘􀇼􀇋􀃞􀅎􀀅􀊲 BJELOVAR􀊰􀀃􀆻􀀅􀄨􀇋􀀅􀁕􀄨􀀅􀀃􀈖􀄶􀃞􀁏􀀅􀀃􀋠􀊰􀀃􀋟􀋣􀋢􀋀􀋥􀋢􀋧􀋚􀋧􀋦􀋠􀊰􀀃􀁔􀀄􀄧􀅷􀉙􀁲􀁎􀊰􀀃􀇪􀆼􀅸􀇋􀇼􀇣􀄨􀀅􀀃􀋥􀊰􀀃􀋟􀋣􀋟􀋀􀋥􀋢􀋧􀋚􀋡􀋦􀋠􀊰􀀃􀃝􀉙􀀄􀅗􀁲􀁎􀊰􀀃􀃝􀉚􀀅􀅘􀁳􀁕􀄨􀅸􀀃􀅘􀀅􀇣􀁳􀄶􀄠􀁳􀀃􀋠􀁏􀊰􀀃􀋟􀋣􀋡􀋀􀋦􀋦􀋠􀋚􀋧􀋦􀋟􀊰􀀃􀄧􀅷􀆻􀇊􀃝􀉙􀅗􀃝􀁎􀀄􀊰􀀃􀃝􀊳􀀃􀁔􀁳􀇣􀅎􀃞􀁕􀄨􀅸􀂶􀀃 􀋠􀋤􀊰􀀃􀋟􀋣􀋧􀋀􀋥􀋡􀋧􀋚􀋢􀋢􀋟􀊰􀀃􀄧􀇊􀃝􀊏􀁲􀉙􀁎􀃝􀊰􀀃􀅗􀊳􀀃􀇻􀁳􀇣􀄶􀁳􀀃􀋠􀋧􀊰􀀃􀋟􀋣􀋧􀋀􀋥􀋡􀋧􀋚􀋤􀋨􀋢􀊰􀀃􀄧􀇊􀀄􀆻􀃝􀅗􀀄􀊰􀀃􀁄􀅸􀁅􀅸􀉚􀄠􀁳􀀃􀋤􀋡􀋀􀁏􀊰􀀃􀇼􀁳􀄶􀊲􀀃􀋟􀋣􀋨􀋀􀋥􀋤􀋧􀋚􀋠􀋟􀋟􀊰􀀃􀄧􀈕􀇻􀃝􀅗􀀄􀊰􀀃􀇢􀃞􀇣􀀅􀁕􀄨􀀅􀀃􀈖􀄶􀃞􀁏􀀅􀀃􀋠􀋣􀊰􀀃􀋟􀋣􀋣􀋀􀋥􀋥􀋟􀋚􀋧􀋦􀋠􀊰􀀃􀆻􀀄􀄧􀇊􀀄􀁎, I. 􀂵􀈖􀅘􀁟􀈖􀄶􀃞􀁑􀀅􀀃􀋠􀁅􀊰􀀃􀋟􀋢􀋣􀋀􀋥􀋢􀋧􀋚􀋨􀋦􀋟􀊰􀀃􀆻􀃝􀇻􀅷􀅍􀀄􀁔􀀄􀊰􀀃􀆻􀁳􀇼􀇋􀀅􀀃􀆻􀇋􀁳􀇋􀀅􀁟􀅸􀉚􀃞􀁑􀀅􀀃􀋡􀊰􀀃􀋟􀋢􀋢􀋀􀋥􀋢􀋧􀋚􀋨􀋡􀋟􀊰􀀃􀇢􀃝􀇢􀀄􀄧􀊰􀀃􀊉􀀅􀂶􀇋􀁳􀁅􀀅􀁕􀄨􀀅􀀃􀋣􀋨􀊰􀀃􀋟􀋣􀋣􀋀􀋥􀋥􀋟􀋚􀋨􀋤􀋠􀊰􀀃􀇢􀄵􀀄􀇻􀃝􀅗􀀄􀊰􀀃􀃝􀅘􀁟􀈖􀇣􀇼􀇋􀃞􀄠􀇣􀄨􀀅􀀃􀁅􀁅􀊰􀀃􀋟􀋢􀋢􀋀􀋥􀋢􀋧􀋚􀋟􀋡􀋠􀊰􀀃 􀉙􀀄􀇊􀀄􀊏􀁞􀃝􀅗􀊰􀀃􀂵􀅸􀇣􀆼􀅸􀁟􀀅􀇋􀇣􀄨􀀅􀀃􀋢􀊰􀀃􀋟􀋣􀋡􀋀􀋥􀋤􀋧􀋚􀋧􀋤􀋟􀊰􀀃􀉙􀃝􀇊􀅷􀉙􀃝􀇻􀃝􀁎􀀄􀊰􀀃􀉙􀈖􀄨􀅸􀉚􀀅􀇋􀇣􀄨􀀅􀀃􀋢􀀅􀊰􀀃􀋟􀋢􀋢􀋀􀋥􀋢􀋧􀋚􀋨􀋦􀋟􀊰􀀃􀉙􀇊􀁄􀅷􀉙􀁲􀁎􀊰􀀃􀊉􀀅􀂶􀇋􀁳􀁅􀀅􀁕􀄨􀀅􀀃􀋣􀋧􀊰􀀃􀋟􀋠􀋀􀋡􀋦􀋨􀋡􀋚􀋧􀋦􀋥􀊰 􀊉􀀄􀁄􀅷􀄧􀊰􀀃􀆻􀇋􀃞􀄶􀀅􀊊􀀃􀄟􀀅􀅘􀄨􀀅􀀃􀇻􀅸􀅎􀃞􀁑􀀅􀀃􀋠􀊰􀀃􀋟􀋣􀋨􀋀􀋥􀋤􀋧􀋚􀋨􀋥􀋥􀊰 􀈕􀀃􀅘􀁳􀄨􀃞􀅎􀀃􀆼􀇋􀅸􀁟􀀅􀄠􀅘􀃞􀅎􀀃􀆼􀇋􀅸􀇣􀇼􀅸􀇋􀃞􀅎􀀅􀊰􀀃􀊊􀁅􀅸􀂶􀀃􀅸􀂶􀇋􀀅􀅘􀃞􀁕􀁳􀅘􀅸􀂶􀀃􀆼􀇋􀅸􀇣􀇼􀅸􀇋􀀅􀊰􀀃􀅘􀃞􀇣􀈖􀀃􀁟􀅸􀇣􀇼􀈖􀆼􀅘􀃞􀀃􀇣􀉚􀃞􀀃􀆼􀇋􀅸􀃞􀊊􀉚􀅸􀁟􀃞􀀃􀃞􀊊􀀃􀄶􀁳􀇼􀄨􀀅􀊰􀀃􀀅􀄶􀃞􀀃􀃞􀃌􀀃􀄠􀁳􀀃􀅎􀅸􀂶􀈖􀁑􀁳􀀃􀁟􀅸􀁅􀀅􀉚􀃞􀇼􀃞􀀃􀅘􀀅􀀃􀊊􀀅􀃌􀇼􀄠􀁳􀉚􀀃􀄨􀈖􀆼􀁏􀀅􀊳 **􀁘􀁝􀀃􀀰􀁄􀁈􀁖􀁗􀁕􀁒􀀃􀁎􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁈􀀃􀀨􀁕􀁖􀁗􀁈􀀃􀁅􀁄􀁑􀁎􀁈􀀃􀁒􀁅􀁘􀁋􀁙􀁄􀃼􀁄􀀃􀁌􀀃􀁐􀁄􀁈􀁖􀁗􀁕􀁒􀀃􀁎􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁈􀀃􀁖􀁏􀁌􀁍􀁈􀁇􀁈􀃼􀁌􀁋􀀃􀁅􀁄􀁑􀁄􀁎􀁄􀀝􀀃􀀳􀁕􀁌􀁐􀁒􀁕􀁖􀁎􀁄􀀃􀁅􀁄􀁑􀁎􀁄􀀏􀀃􀀬􀁖􀁗􀁄􀁕􀁖􀁎􀁄􀀃􀀮􀁕􀁈􀁇􀁌􀁗􀁑􀁄􀀃􀀥􀁄􀁑􀁎􀁄􀀃 􀀸􀁐􀁄􀁊􀀏􀀃􀀶􀁅􀁈􀁕􀁅􀁄􀁑􀁎􀀏􀀃􀀭􀁄􀁇􀁕􀁄􀁑􀁖􀁎􀁄􀀃􀁅􀁄􀁑􀁎􀁄􀀏􀀃􀀹􀁈􀁑􀁈􀁗􀁒􀀃􀀥􀁄􀁑􀁎􀁄􀀏􀀃􀀮􀁈􀁑􀁗􀀃􀁅􀁄􀁑􀁎􀁄􀀏􀀃􀀮􀁕􀁈􀁇􀁌􀁗􀁑􀁄􀀃􀁅􀁄􀁑􀁎􀁄􀀃􀀽􀁄􀁊􀁕􀁈􀁅􀀏􀀃􀀶􀁏􀁄􀁗􀁌􀁑􀁖􀁎􀁄􀀃􀁅􀁄􀁑􀁎􀁄 Erste i druge banke iz MB Net-a** • 2-6 rata sva roba • 2-12 rate neprehrana beskamatno PBZ • 2-6 rata sva roba • 7-12 rata neprehrana • sva roba s odgodom plaćanja do 30 dana • 13-24 rate samo određene vrste robe (tehnika i sl.) beskamatno PODRAVSKA • 2-3 rate sva roba • 2-12 rata neprehrana • sva roba s odgodom plaćanja do 90 dana manipulativni trošak od 2,50% do 6 rata 3,00% za 7-12 rata beskamatno ZAGREBAČKA • 2-3 rate sva roba • 2-12 rata neprehrana • 2-24 rate tehnika i sl. roba beskamatno KARLOVAČKA • 2-6 rata sva roba • 2-12 rata neprehrana • 2-6 rata , uz odgodu plaćanja prve rate 15 do 45 dana beskamatno RAIFFEISEN • sva roba • 2-12 rata beskamatno ZAGREBAČKA • 2-3 rate sva roba • 2-12 rata neprehrana • 2-36 rate samo određene vrste robe (tehnika i sl.) beskamatno OTP • 2-3 rate sva roba • 2-12 rata neprehrana beskamatno • 2-3 rate • sva roba • beskamatno • 2-12 rata • samo neprehrana • beskamatno • 12-36 rata • samo određene vrste robe (tehnika i sl.) • beskamatno Erste i druge banke iz MB Net-a • 2-6 rata sva roba • 2-24 rate neprehrana beskamatno RAIFFEISEN • sva roba • 2-12 rata beskamatno PBZ • 2-3 rata sva roba • 2-12 rata neprehrana • 2-24 rate samo određene vrste robe (tehnika i sl.) beskamatno ZAGREBAČKA • 2-3 rate sva roba • 2-12 rata neprehrana • 2-24 rate samo određene vrste robe (tehnika i sl.) beskamatno OTP • 2-3 rate sva roba • 2-12 rata neprehrana beskamatno ISKORISTITE POSEBNE POGODNOSTI PLAĆANJA Jednokratno za svu robu; beskamatno 􀀵􀁄􀁇􀁎􀁄􀁓􀁄􀀃􀀩􀁒􀁛􀀃􀀔􀀖􀀅􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀀔􀀗􀀅 􀀶􀁍􀁈􀁇􀁄􀁏􀁌􀁆􀁄􀀃􀁝􀁄􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀀃􀁐􀁄􀁊􀁑􀁈􀁗􀁑􀁄 􀀵􀁄􀁇􀁎􀁄􀁓􀁄􀀃􀀩􀁒􀁛􀀃 􀀔􀀘􀀅􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀀔􀀙􀀅 • 13 djelova • Crvena, plava, siva 􀀳􀁕􀁈􀁖􀁙􀁏􀁄􀁎􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀁄􀁘􀁗􀁒􀀃 􀀩􀁌􀁑􀁌􀁖􀁋􀀃􀀯􀁌􀁑􀁈 • 1l=99,95kn 􀀺􀀧􀀐􀀗􀀓􀀃􀀕􀀓􀀓􀁐􀁏 • H7 12V 55W E4 ili H4 12V 60/55W E4 􀅀􀁄􀁕􀁘􀁏􀁍􀁄 • Vanilija, jagoda, jabuka, new car • 1l=26,65kn 􀀦􀁒􀁆􀁎􀁓􀁌􀁗􀀃􀁖􀁓􀁕􀁈􀁍􀀃􀀶􀁘􀁑􀃐􀁈􀁙􀀃􀁖􀁍􀁄􀁍􀀃􀀚􀀘􀀓􀁐􀁏 􀀳􀁘􀁐􀁓􀁄􀀃􀁑􀁒􀅁􀁑􀁄 􀁍􀁈􀁇􀁑􀁒􀁆􀁌􀁏􀁌􀁑􀁇􀁕􀁌􀃐􀁑􀁄 Uređenje doma 10,99 8,99 kn/kom 25,99 19,99 kn/kom -23% 21,99 16,99 kn/kom -23% 129,99 99,99 kn/kom 79,99 59,99 kn/kom 99,99 79,99 kn/kom 719,99 649,99 kn/kom 559,99 529,99 kn/kom 13 • Mineralno motorno ulje za dvotaktne benzinske motore (20 do 500ccm) • 􀀳􀁕􀁈􀁓􀁒􀁕􀁘􀃐􀁄􀀃􀁖􀁈􀀃􀁝􀁄􀀃􀁓􀁒􀁇􀁐􀁄􀁝􀁌􀁙􀁄􀁑􀁍􀁈􀀃􀁐􀁒􀁗􀁒􀁎􀁘􀁏􀁗􀁌􀁙􀁄􀁗􀁒􀁕􀁄􀀏􀀃 motornih testera, mopeda, motocikala, agregata i 􀁖􀁏􀁌􀃐􀁑􀁌􀁋􀀃􀀕􀀷􀀃􀁐􀁒􀁗􀁒􀁕􀁄 • 1l=89,90kn • 2T - mineralno motorno ulje za dvotaktne benzinske motore Za podmazivanje motokultivatora, mopeda, motocikala, agregata Omjer miješanja 1:50 • 4T - visoko kvalitetno mineralno ulje 􀀃􀀃􀀃􀀽􀁄􀀃􀁎􀁒􀁖􀁌􀁏􀁌􀁆􀁈􀀏􀀃􀁗􀁕􀁌􀁐􀁈􀁕􀁈􀀃􀁌􀀃􀁓􀁌􀁏􀁈􀀏􀀃􀁐􀁒􀁗􀁒􀁎􀁘􀁏􀁗􀁌􀁙􀁄􀁗􀁒􀁕􀁈􀀃􀁌􀀃􀁓􀁒􀁐􀁒􀃊􀁑􀁘􀀃 mehanizaciju • Namijenjeno za podmazivanje lanaca 􀁐􀁒􀁗􀁒􀁕􀁑􀁌􀁋􀀃􀁓􀁌􀁏􀁄􀀃􀁕􀁄􀁝􀁏􀁌􀃐􀁌􀁗􀁌􀁋􀀃􀁓􀁕􀁒􀁌􀁝􀁙􀁒􀃔􀁄􀃐􀁄 􀀸􀁏􀁍􀁈􀀃􀀳􀁄􀁑􀁗􀁋􀁈􀁕􀁒􀁏􀀃􀀪􀁕􀁈􀁈􀁑􀀃􀀕􀀷􀀃􀁌􀁏􀁌􀀃􀀗􀀷􀀃􀀔􀁏 􀀸􀁏􀁍􀁈􀀃􀀳􀁄􀁑􀁗􀁋􀁈􀁕􀁒􀁏􀀃􀁏􀁄􀁑􀁆􀁒􀁏􀀃􀀔􀁏 􀀸􀁏􀁍􀁈􀀃􀀳􀁄􀁑􀁗􀁋􀁈􀁕􀁒􀁏􀀃􀀪􀁕􀁈􀁈􀁑􀀃􀀕􀀷􀀃􀀔􀀓􀀓􀁐􀁏 • razne boje 􀀮􀁈􀁕􀁄􀁐􀁌􀃐􀁎􀁄􀀃􀁗􀁈􀁊􀁏􀁄􀀃 • fi 21x16 cm • fi 30x20,5 cm • 39x25,5 cm • Tip motora: 1E46F • Snaga: 2.0kW (2,72 KS) • Zapremina motora: 52cm3 • 􀀵􀁄􀁖􀁓􀁏􀁌􀁑􀁍􀁄􀃐􀀝􀀃􀁖􀀃􀁓􀁘􀁐􀁓􀁒􀁐 • Spremnik goriva: 550ml • Spremnik ulja: 260ml • 􀀧􀁘􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀁙􀁒􀁇􀁌􀁏􀁌􀁆􀁈􀀝􀀃􀀔􀀛􀀅􀀃􀀋􀀗􀀙􀁆􀁐􀀌 􀀰􀁒􀁗􀁒􀁕􀁑􀁄􀀃􀁓􀁌􀁏􀁄􀀃􀀬􀁎􀁒􀁑􀀃􀀦􀀶􀀘􀀕􀀦 559 99 • Napon: 230-240V / 50Hz • Snaga: 2200W • Automatsko zatezanje lanca • 􀀧􀁘􀅁􀁌􀁑􀁄􀀃􀁐􀁄􀃐􀁄􀀝􀀃􀀗􀀓􀁆􀁐 • Posuda za ulje: 170ml 􀀳􀁌􀁏􀁄􀀃􀁈􀁏􀁈􀁎􀁗􀁕􀁌􀃐􀁑􀁄􀀃􀀲􀁕􀁈􀁊􀁒􀁑􀀃􀀪􀀼􀀜􀀛􀀖􀀔 1K4 TC KALKUCBIJ EV 1J7E.9R. N- 3O0S.9T.2I020K. TC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI POSEBNA PONUDA SAMO ZA ČLANOVE KLUBA VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI Usisavač Gorenje VCEA03GALABKCY Snaga motora: 700 W Usisavač s posudom za prašinu Broj nastavaka: 3 XpandZone četka, četka za parket Posuda za prašinu: 3,3l Teleskopska cijev Meko paljenje motora Radni polumjer: 9m Crni Perač visokotlačni Karcher K5 VT Full control Tlak (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5 Priključna snaga 2,1kW Oprema: Visokotlačni pištolji G 145 Q Full Control i Vario Power Jet, glodalo za čišćenje, visokotlačno crijevo Motor s vodenim hlađenjem Integrirani vodeni filter Adapter za priključenje vrtnog crijeva 60 BODOVA Torba za kupovinu ODABERITE POKLON U ZAMJENU ZA BODOVE Period za sakupljanje bodova traje dvije godine. Novi ciklus sakupljanja i korištenja započinje od 01.07.2019. i završava 30.06.2021. godine. Bodovi sakupljeni u tom periodu (od dvije godine) mogu se iskoristiti do 30.06.2021. Sakupljene bodove iskoristite za popust prilikom sljedeće kupnje: 600 bodova - popust 350,00kn; 300 bodova - popust 150,00kn *odnosi se na jednokratni popust prilikom sljedeće kupnje Jastuk klasičan 50×70cm Printer Epson L1110 EcoTank Epson Micro Piezo glava pisača (tintni pisač); Razlučivost ispisa: 5.760×1.440dpi Brzina ispisa: 10 stranica/min (c-b), 5 stranica/min (u boji) Boje: CMYK, Sustav nadopune tinte (ušteda i do 90%) -20% 2.599, 00 3.249,00 -30% 62 9, 99 899,90 -30% 999, 90 1.429,00 5 bodova -50% 69, 95 139,90 20 bodova 20 bodova 30 bodova KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOS 15 ISKORISTITE SAKUPLJENE BODOVE OD 01. DO 30.09.2020. KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI Štapni mikser Delimano joy Miksajte, blendajte i miješajte omiljene sastojke uz jednu efikasnu brzinu. Učinkovit motor snage 200W, ergonomska ručka, kompaktan dizajn. Materijal: nehrđajući čelik Težina: 0,46 kg Hladnjak kombinirani Gorenje RK611PS4 Rashladni dio: 229l Zamrzivački dio: 97l Promjenjivo otvaranje vrata Mjere (V׊×D): 185×60×64cm Velika ladica za povrće LED osvjetljenje Metalik sivi 130 BODOVA Šalica Kišobran ODABERITE POKLON U ZAMJENU ZA BODOVE 90 BODOVA Š STI KTC KLUB VJERNOSTI -28% 2.299, 00 3.199,00 10 bodova -50% 99, 99 149,99 40 bodova 16 AKCIJE 17.9. - 30.9.2020. -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% POSEBNA PONUDA SAMO ZA ČLANOVE KLUBA VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI KTC KLUB VJERNOSTI Posebna ponuda traje od 3.9. do 29.10.2020. ili do isteka zaliha. Članovi KTC Kluba vjernosti ostvaruju -50% popusta na Delimano Stone Legend PRO liniju posuđa, dok svi ostali kupci ostvaruju -30% popusta. 8 BODOVA 8 BODOVA 8 BODOVA 8 BODOVA 8 BODOVA 8 BODOVA 8 BODOVA 8 BODOVA 8 BODOVA

face